Bài giảng cảm ứng ở động vật (t2)

14 519 3
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 17:11

Bài 27 Trường THPT Lê Thánh Tông III. động vật có tổ chức thần kinh 3. Cảm ứng động vật có hệ thần kinh dạng ống Quan sát một số hình ảnh về hệ thần kinh dạng ống động vật a.Cấu tạo: Quan sát một số hình ảnh sau và cho biết hệ thần kinh dạng ống động vật có những thành phần cấu tạo nào? a. Cấu tạo: Tập trung phía lưng Có nguồn gốc từ lá phôi ngoài Gồm có 2 phần: Thần kinh trung ương Thần kinh ngoại biên ThÇn kinh trung ­¬ng: N·o Tuû sèng Thần kinh ngoại biên: Bao gồm: Dây thần kinh não Dây thần kinh tuỷ Các hạch thần kinh Nối giữa trung ương thần kinh với cơ quan thụ cảm và cơ quan phản ứng b. Chức năng: Cn c vo chức năng của hệ thần kinh thỡ chia h thn kinh thnh my loi v nờu chc nng tựng loi ? Quan sát tranh và nghiên cứu nội dung SGK cho biết:Điều khiển hoạt động của các cơ vân trong hệ vận động(Các hoạt động có ý thức) Hệ thần kinh vận động: Trung ương phụ trách: Vỏ não, chất xám tuỷ sống Hệ thần kinh sinh dưỡng: Trung ương phụ trách nằm trong trụ não và đoạn cùng tuỷ Điều khiển và điều hoà hoạt động của các nội cơ quan(Các hoạt động không theo ý muốn) c.Hot ng ca h thn kinh dng ng c.Hot ng ca h thn kinh dng ng Hãy lấy các ví dụ về phản xạ? Hãy lấy các ví dụ về phản xạ? Mọi hoạt động từ đơn giản đến phức tạp của động vật có hệ thần kinh đều được thực hiện nhờ cơ chế phản xạ. Phản xạ là thuộc tính cơ bản của mọi cơ thể có hệ thần kinh Chạm phải vật nóng Rụt tay lại Chim, thú thời tiết lạnh Xù lông Gõ xoong và cho gà ăn nhiều lần Gõ xoong Gà về Trong các ví dụ trên, có mấy thành phần tham gia vào việc thực hiện phản xạ? Các thành phần tham gia thực hiện phản xạ: - Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm) - Bộ phận phân tích và tổng hợp kích thích (Hệ thần kinh) - Bộ phận thực hiện phản ứng (cơ, tuyến). Cung phản xạ Hot ng ca h thn kinh dng ng Hot ng ca h thn kinh dng ng tuõn theo nguyờn tc no? tuõn theo nguyờn tc no? Cấu tạo của hệ thần kinh có liên quan như thế Cấu tạo của hệ thần kinh có liên quan như thế nào đến việc thực hiện phản xạ động vật? nào đến việc thực hiện phản xạ động vật? Cấu tạo của hệ thần kinh càng phức tạp thì phản xạ càng chính xác, số lư ợng phản xạ càng nhiều. Có mấy loại phản xạ, đó là những phản xạ nào? Phản xạ không điều kiện Phản xạ có điều kiện - Bẩm sinh,có tính chất bền vững - Di truyền, mang tính chủng loại. - Số lượng hạn chế - Chỉ trả lời những kích thích tương ứng. - Trung ương: trụ não, tuỷ sống. - Trung ương: có sự tham gia của vỏ não. - Trả lời các kích thích bất kì đư ợc kết hợp với kích thích không điều kiện. - Số lượng không hạn chế - Không di truyền,mang tính cá thể - Hình thành trong quá trình sống, không bền vững, dễ mất. [...]... thần kinh từ lớp động vật bậc thấp đến các lớp động vật bậc cao? Hệ thần kinh có sự tập trung dần: Chưa có hệ thần kinh động vật nguyên sinh Cảm ứng bằng sự co rút của chất nguyên sinh Thần kinh dạng lưới ruột khoang Phản ứng toàn thân, thiếu chính xác Thần kinh dạng chuỗi hạch giun Hệ thần kinh tập trung thành 3 khối: hạch não, hạch ngực,hạch bụng(sâu bọ) Thần kinh dạng ống Phản ứng định khu, thiếu... thân, thiếu chính xác Thần kinh dạng chuỗi hạch giun Hệ thần kinh tập trung thành 3 khối: hạch não, hạch ngực,hạch bụng(sâu bọ) Thần kinh dạng ống Phản ứng định khu, thiếu chính xác Phản ứng định khu, chính xác hơn Phản ứng chính xác, mau lẹ, phức tạp . Bài 27 Trường THPT Lê Thánh Tông III. động vật có tổ chức thần kinh 3. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống Quan. ảnh về hệ thần kinh dạng ống ở động vật a.Cấu tạo: Quan sát một số hình ảnh sau và cho biết hệ thần kinh dạng ống ở động vật có những thành phần cấu tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng cảm ứng ở động vật (t2), Bài giảng cảm ứng ở động vật (t2), Bài giảng cảm ứng ở động vật (t2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn