Gián án tich cuc tham gia cac hoat dong nhan đao

17 687 6
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 23:11

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG NHỨT 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG NHỨT 1 GV: NGUYỄN THỊ THU HÀ GV: NGUYỄN THỊ THU HÀ Kiểm tra bài cũ *Hãy kể những việc em đã làm để giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng? Tại sao ta phải giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng? Tranh 1 Tranh 2 Thứ năm ngày 04 tháng 03 năm 2010 Đạo đức TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG NHÂN ĐẠO Tiết 25 Ho t ng 1: Trao ñoåi thoâng tinạ độ  Thảm họa động đất, sóng thần xảy ra tại châu Á ngày 26-12- 2004 đã làm hàng trăm nghìn người của nhiều quốc gia bò chết và mất tích,rất nhiều nhà cửa và các công trình khác bò phá hủy,…  Hằng năm, một số tỉnh nước ta thường bò thiên tai, lũ lụt gây nên nhiều thiệt hại:hằng trăm người bò chết, mất tích; hằng nghìn người bò mất nhà cửa; nhiều ngôi trường bò hư hỏng,…  Trong cuộc chiến tranh do đế quốc Mó gây ra ở Việt Nam, chất độc màu da cam đã làm cho hàng trăm nghìn người bò tật nguyền. *Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: 1.Em suy nghó gì về những khó khăn, thiệt hại mà các nạn nhân đã phải hứng chòu do thiên tai, chiến tranh gây ra ? 2. Em có thể làm gì để giúp đỡ họ? Kết luận: Kết luận: Trẻ em và các nhân dân ở các vùng bò Trẻ em và các nhân dân ở các vùng bò thiên tai hoặc có chiến tranh đã phải chòu thiên tai hoặc có chiến tranh đã phải chòu nhiều khó khăn, thiệt thòi. Chúng ta cần nhiều khó khăn, thiệt thòi. Chúng ta cần cảm thông, chia sẻ với họ, quyên góp tiền cảm thông, chia sẻ với họ, quyên góp tiền của để giúp đỡ họ. Đó là một hoạt động của để giúp đỡ họ. Đó là một hoạt động nhân đạo nhân đạo Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào là Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào là thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao? thể hiện lòng nhân đạo? Vì sao? Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến a)Sơn đã không mua truyện, để dành tiền giúp đỡ các bạn học sinh các tỉnh đang bò thiên tai. b)Trong buổi quyên góp giúp các bạn nhỏ miền Trung bò bão lụt, Lương đã xin Tuấn nhường cho một số sách vở để đóng góp lấy thành tích. c)Đọc sách báo thấy có những gia đình sinh con bò tật nguyền do ảnh hưởng chất độc màu da cam, Cường đã bàn với bố mẹ dùng tiền được mừng tuổi của mình để giúp những nạn nhân đó. [...]... thân  Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến Trong những ý kiến dưới đây, ý kiến nào em cho là đúng, ý kiến nào em cho là sai? a) Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả Đúng b) Chỉ cần tham gia vào các hoạt động nhân đạo do nhà trường tổ chức Sai c) Điều quan trọng nhất khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo là để mọi người khỏi chê mình ích kỉ Sai d) Cần giúp đỡ nhân đạo không chỉ với người đòa... nhân đạo mà mỗi người cần thực hiện -Thương người như thể thương thân -Lá lành đùm lá rách Tục ngữ Em đã từng làm những việc gì vào các hoạt động nhân đạo? Khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo em có cảm giác như thế nào? Kết luận: Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là góp phần nhỏ bé của mỗi cá nhân giúp nhiều người khác vượt qua được khó khăn của chính mình . cho là đúng, ý kiến nào em cho là sai? a )Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là việc làm cao cả. b)Chỉ cần tham gia vào các hoạt động nhân đạo do nhà trường. gì vào các hoạt động nhân đạo? Khi tham gia vào các hoạt động nhân đạo em có cảm giác như thế nào? Kết luận: Tham gia vào các hoạt động nhân đạo là góp
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án tich cuc tham gia cac hoat dong nhan đao, Gián án tich cuc tham gia cac hoat dong nhan đao, Gián án tich cuc tham gia cac hoat dong nhan đao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay