Bài soạn BÀI 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN

10 1,281 7
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 13:11

Chương 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 13 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1.Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản: - Các loại văn bản: trang sách, vở, bài báo,… - Phần mềm soạn thảo văn bản: Microsoft Word do hãng phần mềm Micosoft phát hành. Bài 13 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2.Khởi động Word: dùng 1 trong 2 cách sau: - Nháy đúp chuột lên biểu tượng Word trên màn hình nền. - Nháy nút Start  Programs  Microsoft Office  Microsoft Word Bài 13 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ của Word? Bài 13 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN Gồm: Thanh tiêu đề, Thanh bảng chọn, thanh công cụ, vùng soạn thảo, thanh công cụ, con trỏ soạn thảo. a/ Bảng chọn: gồm các bảng chọn File, Edit, View,… b/ Nút lệnh: gồm các nút lệnh (New), (Open), … (Save),… Thanh bảng chọn Thanh công cụ Thanh tiêu đề Con trỏ soạn thảo Thanh cuốn Vùng soạn thảo Nút lệnh • 4. Mở văn bản: • * Mở văn bản mới • Nháy nút (New) trên thanh công cụ. * Mở văn bản cũ (đã có): • Nháy nút lệnh (Open) trên thanh công cụ rồi thực hiện 2 bước: – Nháy chọn tên tệp cần mở. – Nháy nút Open để mở. Bài 13 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 5. Lưu văn bản: Em thực hiện như sau: • Nháy vào nút lệnh (Save) trên • thanh công cụ rồi thực hiện 2 bước: • - Chọn ổ đóa, thư mục rồi gõ tên tại ô File name. • - Nháy nút Save để lưu. Bài 13 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 6. Kết thúc (Thoát khỏi phần mềm): Nháy vào nút trên thanh tiêu đề. Củng cố: Câu 1: Để mở văn bản mới em nháy vào nút: a/ b/ c/ Câu 2: Để mở văn bản cũ (đã có), em nháy vào nút: a/ b/ c/ Câu 3: Để lưu văn bản, em nháy vào nút: a/ b/ c/ Câu 4: Để thoát khỏi phần mềm, em nháy vào nút: a/ b/ c/ Câu 5: Để khởi động Word, em nháy đúp chuột vào biểu tượng: a/ b/ c/ Các em về nhà làm bài tập 4, 5 SGK trang 68. Học thuộc bài, chuẩn bò bài 14. Soạn thảo văn bản đơn giản. Dặn chuẩn bò . Chương 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 13 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1 .Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản: - Các loại văn bản: trang. Bài 13 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ của Word? Bài 13 Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN Gồm: Thanh tiêu đề, Thanh bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn BÀI 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN, Bài soạn BÀI 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN, Bài soạn BÀI 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn