Bài giảng giáo án Địa lý 10-Ban CB năm 2010-2011

69 581 1
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 10:11

Phần một: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN Chương I. BẢN ĐỒ Tiê ́ t 1 Bài 1: CÁC PHÉP CHIẾU HÌNH BẢN ĐỒ CƠ BẢN I. Mục tiêu Qua bài học, HS phải nắm được: 1. Kiến thức - Nắm được tầm quan trọng của các phép chiếu đồ. - Cách thức, biện pháp tiến hành chiếu đồ. 2. Kỹ năng - Phân biệt được một số dạng lưới kinh tuyến, vĩ tuyến khác nhau của bản đồ, từ đó biết được lưới kinh, vĩ tuyến của mỗi phép chiếu hình bản đồ. - Thông qua phép chiếu hình bản đồ, biết được kinh sai, vĩ sai của các khu vực được chiếu đồ. 3. Thái độ Thấy được tầm quan trọng của bản đồ trong đời sống, học tập. II. Chuẩn bị hoạt động - Chuẩn bị một số bản đồ tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực, thế giới. - Nghiên cứu một số kiến thức khó, cách thức cho HS nhận thức các vấn đề trọng tâm của bài học. III. Tiến trình hoạt động 1. Vào bài mới “ Bản đồ là gì? Vì sao họ có thể tiến hành vẽ các bản đồ ở các góc độ, vị trí khác nhau?. Mời các em tìm hiểu bài học” 2. Tiến trình hoạt động bài mới Tg Hoạt động của GV & HS Kết quả hoạt động 8’ * Hoạt động 1 - GV: giới thiệu, trình bày và giải thích các khái niệm về bản đồ cho HS hiểu. GV cần minh họa cho HS nắm rõ các vấn đề. * Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ một phần hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng, trên cơ sở toán học nhất định, nhằm thể hiện các đối tượng địa lí tự nhiên, kinh tế - xã hội và mối quan hệ giữa chúng thông qua khái quát hóa nội dung và được trình bày bằng hệ thống ký hiệu bản đồ. 12’ 10’ - HS cần quan sát, tiếp thu một số vấn đê trọng tâm khi GV trình bày. * Hoạt động 2 - GV cho HS làm rõ phép chiếu phương vị, hoạt động của HS nhằm làm rõ các nội dung sau: + Khái niệm thế nào là phép chiếu phương vị. + Phương pháp, cách thức tiến hành chiếu đồ để vẽ bản đồ bằng phương pháp này. + Phân loại các phép chiếu đồ. - GV: Tiến hành giải thích, minh họa cụ thể để HS hiểu rõ hơn. - GV: Đưa ra một số bản đồ lien quan đến phép chiếu và cho HS phát hiện, sau đó GV nhấn mạnh việc sử dụng phép chiếu phương vị để vẽ bản đồ khu vực nào. * Hoạt động 3 - GV: Cho HS nêu lên khái niệm phép chiếu hình nón. Các HS khá hơn có thể nêu lên: + Cách thức, phương pháp thực hiện phép chiếu đồ. + giải vì sao càng xa vòng tròn tiếp xúc thì sai số tỷ lệ càng lớn. - GV: Treo một số bản đồ và cho HS nhận biết, bản đồ nào đã sử dụng phương pháp này. * Phép chiếu hình bản đồ là cách biểu thị mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng, để mỗi điểm trên mặt cong tương ứng với một điểm trên mặt phẳng. * Tùy vào mục đích sử dụng, địa điểm, khu vực cần chiếu mà người ta tiến hành các cách chiếu đồ khác nhau. 1. Phép chiếu phương vị * Khái niệm: Phép chiếu phương vị là phương pháp thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của mặt cầu lên mặt phẳng. * Phương pháp chiếu: Người ta tiến hành cho mặt phẳng chiếu tiếp xúc với mặt cong của Địa Cầu tại một điểm. Tùy theo khu vực cần chiếu mà người ta xác định địa điểm tiếp xúc và tâm chiếu khác nhau. *Các loại phép chiếu: Phương vị đứng, phương vị ngang và phương vị nghiêng. * Phương sai: càng xa điểm tiếp xúc thì sai số về tỷ lệ càng lớn. Đây là phép chiếu đồ thường dùng để vẽ bản đồ cực. 2. Phép chiếu hình nón * Phép chiếu hình nón là cách biểu hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của Địa Cầu lên mặt của hình nón, sau đó triển khai mặt chiếu hình nón ra mặt phẳng. Tùy vào vị trí của trục hình nón so với trục của Địa Cầu sẽ có các phép chiếu hình nón khác nhau. * Phương pháp chiếu: Người ta tiến hành lấy mặt chiếu là hình nón chụp lên mặt Địa Cầu, tạo nên một vòng tròn tiếp xúc giữa mặt trong của hình nón và mặt cầu. * Phương sai: Càng xa vòng tròn tiếp xúc, thì sai số về tỷ lệ càng lớn. Người ta thường sử 2 10’ * Hoạt động 4 - GV: GV trình bày sơ qua khái niệm về phép chiếu hình trụ. - GV: Vẽ mô phỏng phép chiếu hình trụ, rồi cho HS nhìn hình vẽ làm rõ: + Cách thức, phương pháp chiếu của phép chiếu hình trụ. + Tìm ra những điểm có sai số về tỷ lệ lớn nhât, nhỏ nhất và rút ra quy luật về ssai số trong quá trình biểu diễn. - HS: Trình bày… - GV: Kết luận… dụng phép chiếu này để vẽ bản đồ các khu vực thuộc vĩ độ trung bình hoặc lãnh thổ kéo dài qua nhiều vĩ tuyến. 3. Phép chiếu hình trụ * Phép chiếu hình trụ là cách thể hiện mạng lưới kinh, vĩ tuyến của Địa Cầu lên mặt chiếu là hình trụ, sau đó triển khai mặt trụ ra mặt phẳng. Tùy theo vị trí của trục hình trụ so với trục của Địa Cầu, sẽ có các phép chiếu hình trụ khác nhau. * Phương pháp chiếu: Người ta tiến hành cho mặt trụ chụp lên mặt Địa Cầu sao cho mặt trong của hình trụ tiếp xúc với mặt Địa Cầu tạo nên một vòng tròn tiếp xúc. * Phương sai: càng xa vòng tròn tiếp xúc, thì sai số về tỷ lệ càng lớn. Người ta sử dụng phép chiếu này để vẽ bản đồ thế giới, hoạc bản đồ các khu vực gần xích đạo. 4. Hoạt động tiếp theo (5’) a. Củng cố: - GV: Trình bày khái niệm phép chiếu phương vị, GV cho một vài HS trình bày phương pháp, cách thức tiến hành phép chiếu. Các HS khác tìm ra vị trí có sai số tỷ lệ lớn nhất, nhỏ nhất và giải vì sao. - GV cho HS so sánh xem phương pháp chiếu đồ: hình nón, hình trụ giống và khác nhau ở điểm nào?. b. Dặn dò: GV cho HS về nhà hoàn thành bảng tóm tắt bài học như sau: Phép chiếu Khái niệm Cách chiếu Các loại phép chiếu Điểm sai tỷ lệ Vẽ khu vực …………… …………… ……………. ……………. …………… . …………… …………… …………… ……………. ……………. …………… …………… 3 Tiê ́ t 2 Bài 2 : MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ I. Mục tiêu Qua bài học, HS phải nắm được: 1. Kiến thức - Hiểu rõ một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa trên bản đồ. - Cách thức, biện pháp đọc các đối tượng trên bản đồ. 2. Kỹ năng - Nhận biết được một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa trên bản đồ. II. Chuẩn bị hoạt động - GV chuẩn bị một số bản đồ treo tường. - Đưa ra cách sử dụng bản đồ có hiệu quả, nhằm giúp HS nắm vững các phương pháp biểu hiện bản đồ, đọc bản đồ. III. Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ (5’) - Thế nào là phép chiếu phương vị?. Để tiến hành thực hiện phép chiếu này, người ta đã tiến hành ra sao?. - Với phép chiếu phương vị, sai số tỷ lệ lớn nhất khi thực hiện phép chiếu này là ở những điểm nào?. 2. Vào bài mới “ Khi biểu diễn các đối tượng khác nhau về đặc điểm, tính chất ta có thể sử dụng chung một phương pháp biểu hiện cho các đối tương địa đó hay không?. Vì sao?” 3. Tiến trình hoạt động bài mới Tg Hoạt động của GV & HS Kết quả hoạt động 7’ 18’ * Hoạt động 1 - GV: Cho HS thảo luận nhóm nhỏ, làm rõ các nội dung sau: “ Phương pháp chấm điểm khác với phương pháp ký hiệu ở điểm nào?” - HS Cần căn cứ vào khái niệm của mỗi phương pháp, đặc điểm thể hiện của mỗi một phương pháp để làm rõ vấn đề trên. * Hoạt động 2 - GV : Nêu lên phương pháp đường chuyển động. - GV: Sau khi nêu, giáo viên chỉ trên bản đồ một số đối tượng và hỏi HS 1. Phương pháp ký hiệu * Phương pháp ký hiệu, thường dùng để biểu diễn các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể, có tính cố định cao, như: Các điểm dân cư, mỏ khoáng sản… * Thông qua vị trí, kích thước, màu sắc của ký hiệu sẽ cho ta nhận biết được vị trí, quy mô, tính chất của một số đối tượng trên bản đồ. 2. Phương pháp đường chuyển động * Phương pháp đường chuyển động là phương pháp thể hiện sự di chuyển của các đối tượng địa tự nhiên, kinh tế - xã hội trên bản đồ. 4 10’ đối tượng nào đã sử dụng phương pháp đường chuyển động, vì sao?. - GV Thông qua hoạt động 1, GV đã giúp HS làm rõ khái niệm, đặc điểm của phương pháp ký hiệu và phương pháp chấm điểm thông qua việc so sánh. * Hoạt động 3 - GV: Phương pháp bản đồ - biểu đồ là gì?. - GV: Tầm quan trọng, chức năng của bản đồ, biểu đồ trong phương pháp này là gì?, khi biểu hiện các đối tượng địa lý. * Thông qua phương pháp đường chuyển động, cho ta biết đươc tính chất, quy mô, đặc điểm, phương hướng và vận tốc di chuyển của đối tượng. 3. Phương pháp chấm điểm * Phương pháp chấm điểm, là phương pháp biểu hiện các đối tượng phân bố phân tán, nhỏ lẻ, như: Điểm dân cư, cơ sở chăn nuôi… * Kích thước, số lượng, mức độ tập trung các điểm khác nhau biểu thị số lượng, mật độ phân bố các đối tượng địa ngoài thực tế cũng khác nhau. 4. Phương pháp bản đồ - biểu đồ * Phương pháp bản đồ, biểu đồ là phương pháp kết hợp bản đồ với biểu đồ để thể hiện giá trị của một số đối tượng địa trên một lãnh thổ nhất định. * Bản đồ cho biết vị trí, địa danh, nơi phân bố đối tượng, biểu đồ cho thấy quy mô, giá trị của đối tượng. => Ngoài ra, người ta còn dung phương pháp khoanh vùng, các phương pháp kết hợp khác. 4. Hoạt động tiếp theo (5’) a. Củng cố: - GV: Cho HS nêu khái niệm của mỗi phương pháp, nêu lên đặc điểm biểu hiện của mỗi phương pháp. - GV: Dùng bản đồ cho HS phân biệt các phương pháp biểu hiện. b. Dặn dò: - Về nhà, tìm trên bản đồ giáo khoa và nêu tên một số đối tượng địa lý, phương pháp biểu hiện của đối tượng đó. 5 Tiê ́ t 3 Bài 3 : SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG HỌC TẬP VÀ ĐỜI SỐNG I. Mục tiêu Qua bài học, HS phải nắm được: 1. Kiến thức - Thấy được sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống. - Nắm vững các nguyên tắc, yêu cầu cơ bản khi sử dụng bản đồ, Átlat trong học tập. 2. Kỹ năng Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ và Átlat trong học tập 3. Thái độ Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của bản đồ đối với việc học, rèn luyện kĩ năng và hình thành thói quen sử dụng trong suốt quá trình học tập, lao động mai sau. II. Chuẩn bị hoạt động - Chuẩn bị một số bản đồ tự nhiên, kinh tế - xã hội. - HS chuẩn bị Atlat (nếu có). III. Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ (5’) Phương pháp ký hiệu và phương pháp chấm điểm khác nhau ở những điểm nào? 2. Vào bài mới “ Bản đồ, Átlat có vai trò như thế nào trong học tập và đời sống?. Để sử dụng được bản đồ, Átlat, chúng ta cần làm gì?”. 3. Tiến trình hoạt động bài mới Tg Hoạt động của GV & HS Kết quả hoạt động 15’ * Hoạt động 1 - GV: Khi học địa lí, gồm cả địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội. Bản đồ có thể giúp được gì cho các em trong quá trình học tập?. VD?. - HS kể ra các lợi ích của bản đồ trong học tập địa lí… - GV: Bản đồ là nguồn tri thức, và là phương tiện…. - GV: Hãy kể tên một số ứng dụng của bản đồ trong đời sống - HS:… I. VAI TRÒ CỦA BẢN ĐỒ TRONG ĐỜI SỐNG VÀ HỌC TẬP 1. Trong học tập * Bản đồ là nguồn tri thức, là phương tiện để học sinh khai thác kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo địa lý. * Qua bản đồ, HS có thể xác định, phân tích, mô tả được đặc điểm của các đối tượng địa lí, mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí, như: - Hình dạng, quy mô của các châu lục,… - Độ cao địa hình, chiều dài sông ngòi… - Sự phân bố các điểm dân cư, trung tâm công nghiệp, các ngành kinh tế… 2. Trong đời sống - Dự báo thời tiết. - Xác định phương hướng, đường đi. - Quy hoạch, xây dựng đô thị, các điểm dân cư. - Trong quân sự, hành chính… 6 12’ 8’ * Hoạt động 2 - GV: Khi đọc, sử dụng bản đồ, chúng ta cần phải làm gì? - HS: Dựa vào SGK, tra lời… - GV: Dùng phương pháp GT – MH, kết hợp với bản đồ để làm rõ các bước sử dụng bản đồ, như: + Vì sao phải chọn bản đồ + Vì sao phải tìm hiểu tỷ lệ, xem chú giải… + Để xác định phương, hướng của đối tượng cần căn cứ vào đâu? . * Hoạt động 3 - GV: Cho HS thảo luận nhanh, phương thức 2 HS làm rõ: “Để thấy được mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí, chúng ta phải làm gì?”. - HS: Hoạt động…, trình bày… - GV: Giải thích, minh họa cho HS hiểu thêm. II. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, ASTLAT TRONG HỌC TẬP 1. Những điểm lưu ý khi sử dụng bản đồ trong học tập a. Chọn bản đồ phù hợp với mục tiêu, nội dung học tập. b. Tìm hiểu tỷ lệ, ký hiệu của bản đồ. - Xem 1 Cm trên bản đồ, ứng với bao nhiêu Km trên thực địa, VD: 1 / 1000.000, nghĩa là 1 Cm trên bản đồ ứng với 10000 m = 10 Km trên thực địa. - Kí hiệu của bản đồ dùng để biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ (khi đọc bản đồ, cần quan sát chú giải). c. Xác định phương hướng trên bản đồ - Căn cứ vào kinh tuyến (B – N), vĩ tuyến (Đ – T). - Khi bản đồ không có KT, VT thì ta dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc, sau đó xác định các hướng còn lại. 2. Mối quan hệ giữa các yếu tố địa trong bản đồ, Átlat. - Xem các đối tượng địa lí trên bản đồ, trong mối quan hệ, tác động qua lại với nhau. ( Địa hình => hướng chảy, đặc điểm dòng chảy). - Kết hợp các bản đồ có liên quan để tìm hiểu một đối tượng (Tìm hiểu một vùng chuyên canh cây CN ta có thể sử dụng bản đồ địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, nông nghiệp,…). - So sánh nhiều bản đồ cùng loại để tìm hiểu, xác định tính chính xác về bản chất, đặc điểm của một đối tượng. 4. Hoạt động tiếp theo (5’) a. Củng cố: - GV: Bản đồ, có tầm quan trọng như thế nào trong học tập, đời sống?. - GV: Để hiểu được đặc điểm các đối tượng địa lí trên bản đồ, phân tích được mối quan hệ giữa các đối tượng trên bản đồ, chúng ta phải làm gì?. b. Dặn dò: Làm bài tập 2,3 trang 16. 7 Tiê ́ t 4 Bài 4 : THỰC HÀNH. XÁC ĐỊNH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ I. Mục tiêu Qua bài học, HS phải nắm được: 1. Kiến thức - Nắm, hiểu rõ hơn về một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. - Nhận biết được những đặc tính của đối tượng địa lí trên bản đồ. 2. Kỹ năng - Phân loại được từng phương pháp biểu hiện ở các loại bản đồ khác nhau. II. Chuẩn bị hoạt động - GV chuẩn bị một số bản đồ tự nhiên, kinh tế - xã hội. - HS phóng to hình vẽ 2.2, 2.3 trang 10, 11. III. Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ (5’) Để sử dụng được bản đồ, phân tích tốt các mối quan hệ giữa các đối tượng địa lí trên bản đồ, chúng ta cần làm gì?. 2. Vào bài mới “ Để hiểu rõ về các đặc điểm của bản đồ, cách thức sử dụng bản đồ tốt hơn. Hôm nay, mời các em tìm hiểu bài thực hành” 3. Tiến trình hoạt động bài mới Tg Hoạt động của GV & HS 5’ * Hoạt động 1 - GV: Cho lớp phó học tập đọc lên nội dung, yêu cầu của toàn bài thực hành. GV chốt lại những nội dung, yêu cầu cơ bản làm mục tiêu mà tất cả HS phải hoàn thành: + Bản đồ thể hiện nội dung gi? + Nêu lên các phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ đó. + Mỗi phương pháp cần cụ thể hóa: Tên phương pháp biểu hiện, thể hiện đối tượng nào?. Khi biểu hiện các đối tượng bằng các phương pháp trên, cho ta thấy được những đặc điểm gì của đối tượng?. - GV: Tiến hành chia nhóm thảo luận: + Nhóm 1, 2, 3, sẽ làm rõ các vấn đề, yêu cầu, nội dung bài thực hành thông qua lược đồ hình 2.2. 8 23’ 7’ + Các nhóm 4, 5, 6 sẽ làm rõ các nội dung thực hành trên hình vẽ 2.3. + Các nhóm 7, 8, 9 tiến hành làm rõ nội dung, yêu cầu của bài thực hành dựa vào hình vẽ 2.4. * Hoạt động 2 - GV: Tiến hành cho HS làm việc theo nhóm, mỗi nhóm sau khi thảo luận cần đưa ra được kết quả, kết quả sẽ được ghi chép, được các thành viên trình bày. - GV: Quan sát, định hướng cho HS thảo luận đúng với mục tiêu, nội dung bài thực hành. * Hoạt động 3 - GV: Cho HS ngừng hoạt động và trình bày kết quả. - HS: Trình bày: + Hình 2.2 là lược đồ công nghiệp điện lực Việt Nam. Thông qua lược đồ cho thấy được cơ sở vật chất, hạ tầng của ngành công nghiệp điện lực ở nước ta. + Các đối tượng được thể hiện bằng phương pháp ký hiệu hình học, kí hiệu dạng đường. Kí hiệu hình học thể hiện các nhà máy điện, kí hiệu dạng đường thể hiện các đường dẫn, mạng lưới truyền tải điện. + Hình ngôi sao có màu sắc, kích thước khác nhau thể hiện công suất, tính chất của đối tượng khác nhau. Kích thước ngôi sao càng lớn, công suất càng lớn, màu đỏ biểu thị nhà máy nhiệt điện, màu xanh biểu thị nhà máy thủy điện, màu trắng là các cơ sở, nhà máy điện đang được xây dựng. + Qua bản đồ trên cho thấy mức độ tập trung, quy mô sản xuất điện giữa các vùng, lãnh thổ nước ta có sự phân hóa: Thủy điện được sản xuất chủ yếu ở Trung Du Miền Núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, thượng nguồn một số song Duyên Hải NTB. Nhà máy nhiệt điện chủ yếu phát triển mạnh ở Đông Bắc Bộ, ĐB Sông Hồng, Đông Nam Bộ,… - GV: Nhận xét kết quả đạt được của nhóm. - GV: Cho các nhóm còn lại trình bày kết quả hoạt động 4. Hoạt động tiếp theo (5’) - GV: Yêu cầu HS hoàn thành bài thực hành. - HS: Xem trước khái niệm Vũ trụ, Hệ Mặt Trời là gì?. - Vì sao trái đất lại có sự sống mà các hành tinh khác trong hệ Mặt Trời không có sự sống?. Chương II. VŨ TRỤ. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT Tiê ́ t 5 9 Bài5 : VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT. HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT I. Mục tiêu Qua bài học, HS phải nắm được: 1. Kiến thức - Nhận thức được Vũ Trụ là vô cùng rộng lớn. Hệ mặt trời, trong đó có Trái Đất chỉ là một phần nhỏ bé trong Vũ Trụ. - Hiểu khái quát về hệ Mặt Trời, Trái Đất trong hệ Mặt Trời. - Giải thích được các hiện tượng sự luân phiên ngày – đêm, giờ trên TRái Đất, chênh lệch hướng chuyển động của các vật thể trên bề mặt Trái Đất. 2. Kỹ năng - Xác định hướng chuyển động của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời. - Xác định múi giờ, hướng lệch của các vật thể khi di chuyển trên bề mặt Trái Đất. 3. Thái độ Nhận thức đúng đắn các quy luật hình thành, vận động và phát triển của các thiên thể. II. Chuẩn bị hoạt động - Qủa Địa Cầu, mô hình Trái Đất. - Bảng kiến thức. III. Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra bài cũ (5’) Kiểm tra bài thực hành của HS, kết quả chuẩn bị cho bài học mới. 2. Vào bài mới “ Tại sao lại có hiện tượng ngày – đêm trên Trái Đất?. Múi giờ là gì?. Giờ địa phương khác với giờ GMT ở chổ nào?. Mời các em tìm hiểu bài học”. 3. Tiến trình hoạt động bài mới Tg Hoạt động của GV & HS Kết quả hoạt động 12’ * Hoạt động 1 - GV: Qua kiến thức mục 1 và hình vẽ 5.1. Các em hãy cho biết Vũ Trụ là gì?. Hệ Mặt Trời có kích thước như thế nào so với Vũ Trụ?. Vậy hệ Mặt Trời là gì?. - HS:… - GV: Các hành tinh trong hệ Mặt Trời giống và khác nhau ở điểm nào?. Vì sao TRái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ Mặt Trời?. - GV: Hướng dẫn, gợi ý cho HS trả lời… I. VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT. 1. Vũ Trụ: Vũ Trụ là khoảng không gian vô tận chứa các thiên hà. Mỗi thiên hà là một tập hợp của rất nhiều thiên thể. 2. Hệ Mặt Trời: Hệ Mặt Trời là một tập hợp các thiên thể nằm trong Dải Ngân Hà, trong đó Mặt Trời là trung tâm của hệ, xung quanh Mặt Trời có 8 hành tinh quay xung quanh Mặt Trời theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. 3. Trái Đất trong hệ Mặt Trời - Trái Đất có vị trí thứ 3 trong hệ Mặt Trời (tính từ trong ra) và cách Mặt Trời 149,6 triệu Km. - Với vị trí, khoảng cách trên cùng với vận động tự quay quanh trục của Trái Đất, vận động tịnh tiến của Trái Đất quanh Mặt Trời, tạo cho Trái 10 [...]... Đất, quả Địa Cầu III Tiến trình hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ (5’) - Vũ Trụ là gì? Hệ Mặt Trời là gì? Vì sao Trái Đất lại có sự sống? - Thế nào là giờ địa phương? Múi giờ là gì? Giờ múi khác giờ địa phương ở điểm nào? 2 Vào bài mới “ Thế nào là vận động biểu kiến của Mặt Trời? Vì sao sao có hiện tượng ngày dài, đêm ngắn theo mùa, theo vĩ độ? Mời các em tìm hiểu bài học” 3 Tiến trình hoạt động bài mới... tra bài cũ (5’) - Thế nào là hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh? Em hiểu như thế nào là vận động biểu kiến của Mặt Trời? - Hãy giải thích câu thơ “ Đêm tháng năm chưa nằm đã sang Ngày tháng mười chưa cười đã tối” 2 Vào bài mới “ Trái Đất có bao nhiêu lớp?, độ dày của Trái Đất là bao nhiêu Km? Để tính được chiều dày của Trái Đất, người ta đã làm gì?” Mời các em vào bài học 3 Tiến trình hoạt động bài. .. của quá trình bóc mòn, giải vì sao có các hình thức + Mài mòn bóc mòn khác nhau, các dạng địa hình + Thổi mòn bóc mòn - Các dạng địa hình bóc mòn: - HS tiến hành trình bày… + Địa hình xâm thực - GV: Nhận xét, bổ sung, giải thích, + Địa hình do gió thổi minh họa + Địa hình xâm thực, mài mòn do song biển - GV: Cho HS quan sát các hình 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 rồi nêu lên nguyên nhân + Địa hình băng hà,… 3... giáo trình Tự nhiên các lục địa - HS: Xem lại một số bài học, liên quan đến bài thực hành III Tiến trình hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ (5’) Hãy nêu khái niệm của ba quá trình ngoại lực : Bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ Nêu và phân tích mối quan hệ giữa ba quá trình trên 2 Vào bài mới “ Trên thế giới có bao nhiêu vành đai lửa, động đất và hệ thống núi trẻ? Giữa chúng có quan hệ gì? Mời các em tìm hiểu bài. .. khí hậu ở nhiệt đới: Xích đạo (vị trí XĐ), nhiệt đới lục địa (chí tuyến, nằm sâu trong lục địa) , nhiệt đới gió mùa (chí tuyến, gần biển) + Các kiểu khí hậu cận nhiệt: Cận nhiệt Địa Trung Hải, cận nhiệt gió mùa ( gần biển), cận nhiệt lục địa ( nằm sâu trong lục địa) + Các kiểu ôn đới: Ôn đới hải dương (gần biển), ôn đới lục địa (nằm sâu trong lục địa) Nhận xét: Khí hậu nhiệt đới có sự phân hóa rõ theo... nhất là tháng 5, khoảng 280 C + Biên độ nhiệt năm là 130 C + Tổng lượng mưa cả năm: 1694 mm + Lượng mưa lớn nhất và tập trung nhiều vào các tháng 4 – 10, mưa ít vào các tháng 11 – 3 Trong đó mưa nhiều nhất là tháng 7, mưa ít nhất là tháng 1 - Nhóm 4: Điểm giống và khác nhau của một số kiểu khí hậu: + Kiểu khí hậu ôn đới hải dương với kiểu khí hậu ôn đới lục địa: Giống nhau ở chổ là có cùng một vĩ độ,... nhiều, sâu trong lục địa thì khô, nóng Còn khí hậu ôn đới chủ yếu phân hóa theo kinh tuyến, gần bờ biển phía Đông có khí hậu ôn đới hải dương ấm áp, mưa nhiều, vào sâu trong lục địa có khí hậu ôn đới lục địa khô và lạnh - Nhóm 3: Đọc từng biểu đồ VD: Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa: + Nằm ở đới khí hậu nhiệt đới + Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất là tháng 12, khoảng 150 C, cao nhất là tháng 5, khoảng 280... hiện tượng mùa trong năm? Các mùa trong năm theo DL, AL có điểm gì khác nhau? - Nêu những mùa có ngày dài hơn đêm, ngày và đêm gần bằng nhau, những vĩ độ nào có sự chênh lệch ngày, đêm lớn? b Dặn dò: Làm bài tập 1,3 trang 24 Vẽ to hình 7.3 Chương III CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ Tiế t 7 Bài 7 : CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT THẠCH QUYỂN THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG I Mục tiêu Qua bài học, HS phải... + Giời địa phương, giờ quốc tế, đường chuyển ngày quốc tế + Mùa, biểu hiện, nguyên nhân hình thành các mùa trong năm - Bài 7, 8 HS cần nắm: + Cấu trúc, đặc điểm các thành phần lớp vỏ Trái Đất + Tác động nội lực theo phương thẳng đứng, nằm ngang quá trình và hệ quá của nó đến địa hình bề mặt Trái Đất - Bài 9 HS cần nắm: Các quá trình ngoại lực, đặc điểm, kết quả của các quá trình ngoại lực - Bài 11... lớp Manti dẻo kiến tạo có thể dịch chuyển, dựa vào quánh, các mảng nặng chìm dưới biển hình 7.4, 7.5 để so sánh, làm rõ 2 kiểu - Các mảng kiến tạo dịch chuyển trên lớp tiếp xúc Nêu kết quả của quá trình trôi Manti dẻo quánh => tách dãn, trôi dạt => tách rời, xô vào nhau hoặc chờm lên nhau => dạt, tiếp xúc các mảng lục địa tạo thành các mảng lục địa 4 Hoạt động tiếp theo (5’) a Củng cố: - GV: Cấu trúc . Thổi mòn. - Các dạng địa hình bóc mòn: + Địa hình xâm thực. + Địa hình do gió thổi. + Địa hình xâm thực, mài mòn do song biển. + Địa hình băng hà,… 3 - Về nhà, tìm trên bản đồ giáo khoa và nêu tên một số đối tượng địa lý, phương pháp biểu hiện của đối tượng đó. 5 Tiê ́ t 3 Bài 3 : SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng giáo án Địa lý 10-Ban CB năm 2010-2011, Bài giảng giáo án Địa lý 10-Ban CB năm 2010-2011, Bài giảng giáo án Địa lý 10-Ban CB năm 2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn