Gián án giao an dia ly lop 4 chuan

106 770 2
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 23:11

Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 Lòch sử và đòa lí Bài : MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ I.Mục tiêu : - HS biết được vò trí đòa lí ,hình dáng của đất nước ta . - Trên đất nước ta có nhiều dân tộc sinh sống và có chung 1 lòch sử , 1 tổ quốc . - HS biết được một số yêu cầu khi học môn lòch sử , đòa lí và yêu thích môn học này, yêu thiên nhiên , yêu tổ quốc . II.Chuẩn bò: -Bản đồ Việt Nam , bản đồ thế giới . -Hình ảnh 1 số hoạt động của dân tộc ở 1 số vùng . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: Giới thiệu về môn lòch sử và đòa lý. 3.Bài mới: Giới thiệu: Ghi tựa. *Hoạt động cả lớp: -GV giới thiệu vò trí của nước ta và các cư dân ở mỗi vùng (SGK). –Có 54 dân tộc chung sống ở miền núi, trung du và đồng bằng, có dân tộc sống trên các đảo, quần đảo. *Hoạt động nhóm:GV phát tranh cho mỗi nhóm. -Nhóm I: Hoạt động sản xuất của người Thái -Nhóm II: Cảnh chợ phiên của người vùng cao. -Nhóm III: Lễ hội của người Hmông. -Yêu cầu HS tìm hiểu và mô tả bức tranh đó. -GV kết luận: “Mỗi dân tộc sống trên đất nước VN có nét Văn hóa riêng nhưng điều có chung một tổ quốc, một lòch sử VN.” 4.Củng cố : *Hoạt động cả lớp: -Để có một tổ quốc tươi đẹp như hôm nay ông cha ta phải trải qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước. -Em hãy kể 1 gương đấu tranh giữ nước của ông cha ta? -GV nhận xét nêu ý kiến – Kết luận: Các gương đấu tranh giành độc lập của Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Lê Lợi … đều trải qua vất vả, đau thương. Biết được những điều đó các em thêm yêu con người VN và tổ quốc VN. 5.Dặn dò: -HS lặp lại. -HS trình bày và xác đònh trên bản đồ VN vò trí tỉnh, TP em đang sống. -HS các nhóm làm việc. -Đại diện nhóm trình bày trước lớp. - 4 HS kể sự kiện lòch sử. - HS khác nhận xét, bổ sung. - Cả lớp lắng nghe. Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 1 Tuần 1 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 -Để học tốt môn lòch sử , đòa các em cần quan sát, thu nhập tài liệu và phát biểu tốt. -Xem tiếp bài “Làm quen với bản đồ” Lòch sử và đòa lí Bài : LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I.Mục tiêu : -HS biết nêu đònh nghóa đơn giản về bản đồ. Một số yếu tố của bản đồ như trên, phương hướng, ký hiệu. -Bước đầu nhận biết các ký hiệu của một số đối tượng đòa trên bản đồ. II.Chuẩn bò : -Một số bản đồ Việt Nam, thế giới. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -Môn lòch sử và đòa giúp em biết gì? -Tả cảnh thiên nhiên và đời sống nơi em ở? - GV nhận xét – đánh giá. 3.Bài mới: -Giới thiệu bài: Bản đồ. *Hoạt động cả lớp : -GV treo bản đồ TG, VN, khu vực … -Gọi HS đọc tên các bản đồ đã treo. -Nêu phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ. -GV sữa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời. +KL “Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất đònh”. *Hoạt động cá nhân : -HS quan sát hình 1 và hình 2 (SGK) và trả lời. +Ngày nay,muốn vẽ bản đồ ta thường làm như thế nào? +Tại sao cũng là bản đồ VN mà hình 3 (SGK) lại nhỏ hơn bản đồ VN treo trên tường? *Một số yếu tố bản đồ : *Hoạt động nhóm : +Tên bản đồ cho ta biết điều gì? +Trên bản đồ người ta qui đònh các phương hướng Bắc, Nam, Đông, Tây như thế nào? -Bảng chú giải ở hình 3 (SGK) có những ký hiệu nào ? Ký hiệu bản đồ dùng làm gì? -3 HS trả lời. -HS khác nhận xét. -HS trả lời: Bản đồ TG phạm vi các nước chiếm 1 bộ phận lớn trên bề mặt trái đất. Bản đồ VN hay khu vực VN chiếm bộ phận nhỏ. -HS trả lời. -Sử dụng ảnh chụp từ máy bay hay vệ tinh, thu nhỏ theo tỉ lệ. -Tỉ lệ thu nhỏ khác nhau. -HS thảo luận. -Đại diện các nhóm trình bày. -Nhóm khác bổ sung và hoàn thiện câu trả lời. Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 2 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 -GV nhận xét, bổ sung và kết luận. * Hoạt động nhóm đôi: Thực hành vẽ 1 số ký hiệu bản đồ. -HS quan sát bản chú giải ở bản đồ hình 3 (SGK) -Vẽ 1 số đối tượng đòa như biên giới, núi, sông, Thủ đô, Thành phố, mỏ … -GV nhận xét đúng/ sai 4. Tổng kết –dặn dò : -Bản đồ để làm gì ? -Kể 1 số yếu tố của bản đồ. -Xem tiếp bài “Làm quen với bản đồ (tiếp theo)”. -2 HS thi từng cặp. -1 em vẽ, 1 em ghi ký hiệu đó thể hiện gì. - Hs trả lời Lòch sử và đòa lí Bài : LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (Tiếp theo) I.Mục tiêu: -HS biết được trình tự các bước sử dụng bản đồ. -Xác đònh được 4 hướng Bắc, Nam, Đông, Tây theo qui ước trên bản đồ. -Tìm 1 số đối tượng đòa dựa vào bản chú giải của bản đồ. II.Chuẩn bò : -Bản đồ đòa tự nhiên VN. -Bản đồ hành chánh VN. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC: -Bản đồ là gì? -Kể 1 vài đối tượng được thể hiện trên bản đồ? - Gv nhận xét ghi điểm 3.Bài mới: -Giới thiệu : Cách sử dụng bản đồ. *Thực hành theo nhóm : -Muốn sử dụng bản đồ ta phải làm gì? +Đọc tên bản đồ để biết thể hiện nội dung gì? +Xem bảng chú giải để biết ký hiệu đối tượng đòa lý. +Tìm đối tượng đòa dựa vào ký hiệu. -HS các nhóm làm bài tập (SGK) +Nhóm I : bài a (2 ý) +Nhóm II : bài b – ý 1, 2. +Nhóm III : bài b – ý 3. *GV nhận xét đưa ra kết luận : -HS trả lời. -HS chỉ đường biên giới đất liền của VN với các nước láng giềng trên bản đồ. -HS các nhóm lần lượt trả lời. -HS khác nhận xét. -Đại diện các nhóm trả lời. -Nhóm khác nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh câu trả lời đúng. Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 3 Tuần 2 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 +Nước láng giềng của VN: TQ, Lào, Campuchia. +Biển nước ta là 1 phần của biển Đông. +Quần đảo VN: Hoàng Sa, Trường Sa. +Một số đảo VN: Phú Quốc, côn Đảo … * Hoạt động cá nhân: Cả lớp -Treo bản đồ hành chánh VN lên bảng. -Đọc tên bản đồ, chỉ 4 hướng. -Chỉ vò trí TP em đang ở. -Chỉ tên tỉnh (TP) giáp với tỉnh (TP) em ở. -GV hướng dẫn hs cách chỉ bản đồ (SGK/16) 5. Tổng kết - Dặn dò : -HS đọc ghi nhớ. -Xem các phần lòch sử và đòa riêng biệt. -HS chú ý lắng nghe. -1 HS lên chỉ. -1 HS -1 HS ĐỊA LÍ Bài: DÃY NÚI HOÀNG LIÊN SƠN I.Mục tiêu -Học xong bài này,HS biết :chỉ vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn trên lược đồ và bản dồ Đòa tự nhiên Việt Nam . -Trình bày một số đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn (vò trí ,đòa hình , khí hậu ) . -Mô tả đỉnh núi Phan –xi –păng . -Dựa vào lược đồ (bản đồ) ,tranh ảnh ,bảng số liệu để tìm ra kiến thức . -Tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam . II.Chuẩn bò : -Bản đồ Đòa lí tự nhiên VN . -Tranh , ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn và đỉnh núi Phan –xi –păng ( nếu có ). III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: Cho HS hát. 2.KTBC : -GV kiểm tra sự chuẩn bò của HS . 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : 1/.Hoàng Liên Sơn-Dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam : *Hoạt độngcá nhân (hoặc từng cặp ) : Bước 1: -GV chỉ vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn trên bản đồ Đòa lí tự nhiên VN treo tường và yêu cầu HS dựa vào kí hiệu tìm vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở hình 1. -GV cho HS dựa vào lược đồ hình 1 và kênh chữ ở mục 1 trong SGK , trả lời các câu hỏi sau : -Cả lớp hát. -HS chuẩn bò . -HS theo dõi và dựa vào kí hiệu để tìm. -HS trả lời . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 4 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 +Kể tên những dãy núi chính ở phía Bắc của nước ta (Bắc Bộ), trong những dãy núi đó, dãy núi nào dài nhất ? +Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở phía nào của sông Hồng và sông Đà ? +Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu km? Rộng bao nhiêu km ? +Đỉnh núi, sườn và thung lũng ở dãy núi Hoàng Liên Sơn như thế nào ? Bước 2: -Cho HS trình bày kết quả làm việc trước lớp . -Cho HS chỉ và mô tả dãy núi Hoàng Liên Sơn(Vò trí, chiều dài ,chiều rộng ,độ cao, sườn và thung lũng của dãy núi HLS ) -GV sửa chữa và giúp HS hoàn chỉnh phần trình bày . *Hoạt động nhóm: Bước 1: -Cho HS làm việc trong nhóm theo gợi ý sau: +Chỉ đỉnh núi Phan-xi păng trên hình 1 và cho biết độ cao của nó . -Tại sao đỉnh núi Phan-xi-păng được gọi là “nóc nhà” của Tổ quốc ? +Quan sát hình 2 hoặc tranh ,ảnh về đỉnh núi Phan-xi-păng, mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng (đỉnh nhọn ,xung quanh có mây mù che phủ) . Bước 2 : -Cho HS các nhóm thảo luận và đại diện trình bày kết quả trước lớp . -GV giúp HS hoàn thiện phần trình bày . 2/.Khí hậu lạnh quanh năm : * Hoạt đông cả lớp: -GV yêu cầu HS đọc thầm mục 2 trong SGK và cho biết khí hậu ở những nơi cao của Hoàng Liên Sơn như thế nào ? - GV gọi HS lên chỉ vò trí của Sa Pa trên bản đồ Đòa VN .Hỏi : -GV: Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh đẹp nên đã trở thành nơi du lòch, nghỉ mát lí tưởng của vùng núi phía Bắc . 4.Củng cố : -GV cho HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vò trí , đòa hình và khí hậu của dãy núi HLS . -GV cho HS xem tranh ,ảnh về dãy núi HLS và + Dãy Hoàng Liên Sơn, Sông Ngâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. Dãy Hoàng Liên Sơn dài nhất. + Dài 180 km, rộng gần 30 km + Đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp và sâu. -HS trình bày kết quả . -HS nhận xét . -HS lên chỉ lược đồ và mô tả. + Vì đỉnh Phan- xi-păng cao nhất nước ta -HS thảo luận và trình bày kết quả . -Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung. -Cả lớp đọc SGK và trả lời. -HS nhận xét ,bổ sung . -HS lên chỉ -HS khác nhận xét . - Hs đọc bài học SGK -HS trình bày . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 5 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 giới thiệu thêm về dãy núi HLS ( Tên của dãy núi HLS được lấy theo tên của cây thuốc quý mọc phổ biến ở vùng này . Đây là dãy núi cao nhất VN và Đông Dương gồm VN, Lào, Cam-pu-chia ) . 5. Dặn dò: -Về nhà xem lại bài và chuẩn bò trước bài : “Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn”. -Nhận xét tiết học . -HS xem tranh ,ảnh . -HS cả lớp . LỊCH SỬ Bài: NƯỚC VĂN LANG I.Mục tiêu : - HS biết Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lòch sử nước ta .Nhà nước này ra đời khoảng 700 năm TCN , là nơi người Lạc Việt sinh sống . - Mô tả sơ lược về tổ chức XH thời Hùng Vương . - Mô tả được những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt . - Một số tục lệ của người Lạc Việt còn lưu giữ tới ngày nay ở đòa phương mà HS được biết . II.Chuẩn bò : -Hình trong SGK phóng to -Phiếu học tập của HS . Phóng to lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ . III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: 2.KTBC : -GV kiểm tra phần chuẩn bò của HS. 3.Bài mới : a.Giới thiệu : Nườc Văn Lang b.Tìm hiểu bài : *Hoạt động cá nhân: - GV treo lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và vẽ trục thời gian lên bảng . -Yêu cầu HS dựa vào trong SGK và lược đồ, tranh ảnh , xác đònh đòa phận của nước Văn Lang và kinh đô Văn Lang trên bản đồ ; xác đònh thời điểm ra đời trên trục thời gian . -GV hỏi : +Nhà nước đầu tiên của người Lạc Việt có tên là gì ? +Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian -HS hát . -HS chuẩn bò sách vở. -HS lắng nghe. -HS quan sát và xác đònh đòa phận và kinh đô của nước Văn Lang ; xác đònh thời điểm ra đời của nước Văn Lang trên trục thời gian . -Nước Văn Lang. -Khoảng 700 năm trước. Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 6 Tuần 3 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 nào ? +Cho HS lên bảng xác đònh thời điểm ra đời của nước Văn Lang. +Nước Văn Lang được hình thành ở khu vực nào? +Cho HS lên chỉ lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay khu vực hình thành của nước Văn Lang. -GV nhận xét và sữa chữa và kết luận. *Hoạt động theo cặp:: (phát phiếu học tập ) +Người đứng đầu trong nhà nước Văn Lang là ai? +Tầng lớp sau vua là ai? Họ có nhiệm vụ gì? +Người dân thường trong xã hội văn lang gọi là gì? -GV kết luận. *Hoạt động theo nhóm: -GV đưa ra khung bảng thống kê còn trống phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của người Lạc Việt . Sản xuất Ăn, uống Mặc và trang điểm Ở Lễ hội -Lúa -Khoai -Cây ăn quả -Ươm tơ, dệt vải -Đúc đồng: giáo mác, mũi tên, rìu, lưỡi cày -Nặn đồ đất -Đóng thuyền -Cơm, xôi -Bánh chưng, bánh giầy -Uống rượu -Làm mắm Phụ nữ dúng nhiều đồ trang sức, búi tóc hoặc cạo trọc đầu. Nhà sàn -Quây quần thành làng -Vui chơi nhảy múa -Đua thuyền -Đấu vật -Yêu cầu HS đọc kênh chữ và xem kênh hình để -1 HS lên xác đònh . -Ở khu vực sông Hồng ,sông Mã,sông Cả. -2 HS lên chỉ lược đồ. -HS có nhiệm vụ đọc SGK và trả lời -Là vua gọi là Hùng vương. -Là lạc tướngvà lạc hầu , họ giúp vua cai quản đất nước. -Dân thướng gọi là lạc dân. -HS thảo luận theo nhóm. -HS đọc và xem kênh chữ , kênh hình điền vào chỗ trống. -Người Lạc Việt biết trồng đay, gai, dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt vải, biết đúc đồng làm vũ khí, công cụ sản xuất và đồ trang sức … -Một số HS đại diện nhóm trả lời. -Cả lớp bổ sung. Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 7 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 điền nội dung vào các cột cho hợp như bảng thống kê. -Sau khi điền xong GV cho vài HS mô tả bằng lời của mình về đời sống của người Lạc Việt. -GV nhận xét và bổ sung. *Hoạt động cả lớp: - GV nêu câu hỏi: Hãy kể tên một số câu chuyện cổ tích nói về các phong tục của người Lạc Việt mà em biết. -GV nhận xét, bổ sung và kết luận . 4.Củng cố : -Cho HS đọc phần bài học trong khung. -Dựa vào bài học, em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt. -GV nhận xét, bổ sung. 5. Dặn dò: -Về nhà học bài và xem trước bài “Nước Âu Lạc”. -Nhận xét tiết học. -3 HS đọc. -2 HS mô tả. -Sự tích “Bánh chưng bánh dầy”, “Mai An Tiêm”, . -Tục ăn trầu, trồng lúa , khoai… -3 HS đọc. -Vài HS mô tả. -HS cả lớp. ĐỊA LÍ Bài: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN I.Mục tiêu : -Học xong bài này HS biết: Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn . -Dựa vào tranh, ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức . -Xác lập mối quan hệ đòa lí giữa thiên nhiên và sinh hoạt của con người ở HLS . -Tôn trọng truyền thống văn hóa của các dân tộc ở HLS . II.Chuẩn bò : -Bản đồ Đòa lí tự nhiên VN . -Tranh, ảnh về nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: Cho HS hát . 2.KTBC : -Nêu đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn? -Nơi cao nhất của đỉnh núi Hoàng Liên Sơn có khí hậu như thế nào ? -GV nhận xét, ghi điểm. 3.Bài mới : a.Giới thiệu bài: Ghi tựa b.Phát triển bài : -HS cả lớp . -HS đọc bài và trả lời câu hỏi . -HS khác nhận xét , bổ sung . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 8 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 *Hoạt động nhóm: 1/.Hoàng Liên Sơn –nơi cư trú của một số dân tộc ít người : *Hoạt động cá nhân : -GV cho HS đọc SGK và trả lời các câu hỏi sau: +Dân cư ở HLS đông đúc hay thưa thớt hơn ở đồng bằng ? +Kể tên một số dân tộc ít người ở HLS . +Xếp thứ tự các dân tộc (dân tộc Dao, Mông, Thái) theo đòa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao. +Giải thích vì sao các dân tộc nêu trên được gọi là các dân tộc ít người ? +Người dân ở những nơi núi cao thường đi lại bằng phương tiện gì ? Vì sao? -GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời. 2/.Bản làng với nhà sàn : *Hoạt động nhóm: -GV phát PHT cho HS và HS dựa vào SGK, tranh, ảnh về bản làng , nhà sàn cùng vốn kiến thức của mình để trả lời các câu hỏi : +Bản làng thường nằm ở đâu ? +Bản có nhiều hay ít nhà ? +Vì sao một số dân tộc ở HLS sống ở nhà sàn ? +Nhà sàn được làm bằng vật liệu gì ? +Hiện nay nhà sàn ở đây có gì thay đổi so với trước đây? -GV nhận xét và sửa chữa . 3/.Chợ phiên, lễ hội, trang phục : *Hoạt động nhóm : -GV cho HS dựa vào mục 3 ,các hình trong SGK và tranh, ảnh về chợ phiên, lễ hội , trang phục ( nếu có) trả lời các câu hỏi sau : +Chợ phiên là gì ? Nêu những hoạt động trong chợ phiên . +Kể tên một số hàng hóa bán ở chợ .Tại sao chợ lại bán nhiều hàng hóa này ? (dựa vào hình 2) . +Kể tên một số lễ hội của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn . +Lễ hội của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn được tổ chức vào mùa nào ? Trong lễ hội có những hoạt động gì ? +Nhận xét trang phục truyền thống của các dân tộc trong hình 3,4 và 5 . -GV sửa chữa và giúp các nhóm hoàn thiện câu -HS trả lời . +Dân cư thưa thớt . +Dao, Thái ,Mông … +Thái, Dao, Mông . +Vì có số dân ít . +Đi bộ hoặc đi ngựa . -HS kác nhận xét, bổ sung . -HS thảo luận vàđại diên nhóm trình bày kết quả . -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. + sườn núi cao +Có khoảng 10 nóc nhà +Tránh ẩm thấp và thú dữ +Làm bằng vật liệu tự nhiên như tre, nứa, gỗ -HS được chia làm 5 nhóm và mỗi nhóm thảo luận một câu hỏi . +Chợ phiên được họp vào một ngày nhất đinh. Đông vui, trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, kết bạn… +Hội chơi mùa xuân, hội xuống đồng +Vào mùa xuân, có thi hát, múa sạp, ném còn -Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình . -Các nhóm khác nhận xét và bổ sung . Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 9 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 trả lời . 4.Củng cố : -GV cho HS đọc bài trong khung bài học . -GV cho HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư , sinh hoạt ,trang phục ,lễ hội …của một số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn . Cho các nhóm trao đổi tranh ảnh cho nhau xem. 5.Tổng kết - Dặn dò: -Về nhà xem lại bài và chuẩn bò bài : “Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn”. -Nhận xét tiết học . -3 HS đọc . -HS cả lớp . LỊCH SỬ Bài : NƯỚC ÂU LẠC I.Mục tiêu : -HS biết nước Âu Lạc là sự nối tiếp của nước Văn Lang. -Thời gian tồn tại của nước Âu Lạc, tên vua, nơi kinh đô đóng. -Sự phát triển về quân sự của nước Âu Lạc. -Nguyên nhân thắng lợi và nguyên nhân thất bại của nước Âu Lạc trước sự xâm lược của Triệu Đà. II.Chuẩn bò : -Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. -Hình trong SGK phóng to. -Phiếu học tập của HS. III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn đònh: cho HS hát 2.KTBC : Nước Văn Lang . -Nước Văn Lang ra đời trong thời gian nào ? Ở khu vực nào ? -Em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt ? -Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay ? -GV nhận xét – Đánh giá. 3.Bài mới: a.Giới thiệu :Nước Âu Lạc . b.Tìm hiểu bài : *Hoạt động cá nhân -GV phát PBTcho HS -GV yêu cầu HS đọc SGK và làm bài tập sau: em hãy điền dấu x vào ô  những điểm giống -HS hát -3 HS trả lời -HS khác nhận xét, bổ sung -HS có nhiệm vụ điền dấu x vào ô  trong PBT để chỉ những điểm giống nhau giữa cuộc sống của người Lạc Việt và Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 10 Tuần 4 [...]... gian II.Chuẩn bò : -Băng và hình vẽ trục thời gian -Một số tranh ảnh , bản đồ III.Hoạt động trên lớp : Hoạt động của thầy 1.Ổn đònh: 2.KTBC : -Em hãy nêu vài nét về con người Ngô Quyền -Ngô Quyền đã dùng kế gì để đánh giặc ? -Kết quả trận đánh ra sao ? -GV nhận xét , đánh giá 3.Bài mới : a.Giới thiệu :ghi tựa b.Phát triển bài : *Hoạt động nhóm : -GV yêu cầu HS đọc SGK / 24 -GV treo băng thời gian... quả mình -Cho HS đem tranh, ảnh sưu tầm về Đà Lạt lên trình bày -Các nhóm đem tranh, ảnh sưu tầm lên trình bày trước lớp trước lớp -GV nhận xét, kết luận Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 33 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 3.Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt : * Hoạt động nhóm : +Tại sao Đà Lạt được gọi là thành phố của hoa quả và + Vì Đà Lạt có nhiều hoa quả và rau xanh rau xanh ? + Lan, hồng, cúc, dâu, mận,... cầu HS quan sát hình 6, 7 và đọc mục 4 trong -HS quan sát và đọc SGK để trả lời SGK ,trả lời các câu hỏi sau : +Rừng rậm nhiệt đới, rừng rụng lá mùa +Tây Nguyên có những loại rừng nào ? khô +Vì sao ở Tây Nguyên lại có các loại rừng khác nhau ? +Mô tả rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp dựa vào quan +Rừng rậm nhiệt đới: cây cối quanh năm sát tranh, ảnh và các từ gợi ý sau: Rừng rậm rạp, rừng xanh tươi... lời câu hỏi -HS nhận xét ,bổ sung -2 HS thuật Trang 21 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 -GV phát PHT và yêu cầu HS thảo luận : +Sau khi đánh tan quân Nam Hán ,Ngô Quyền đã làm gì ? -GV tổ chức cho các nhóm trao đổi để đi đến kết luận: Mùa xuân năm 939 , Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa Đất nước được độc lập sau hơn một nghìn năm bò PKPB đô hộ 4. Củng cố : -Cho HS đọc phần bài học trong SGK -GV... -Cho HS quan sát hình 1 và trả lời các câu hỏi sau : +Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu ? Giáo viên: Thị Ngọc Dung Hoạt động của trò -Cả lớp chuẩn bò -3 HS trả lời -HS khác nhận xét, bôû sung -HS dựa vào mục 1 trả lời : Ruộng bậc thang thường được trồng lúa,ngô, chè và được trồng ở sườn núi -HS tìm vò trí -HS quan sát và trả lời : +Ở sườn núi Trang 12 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 +Tại sao... tộc, nêu những thời gian của từng giai đoạn -GV nhận xét , kết luận Giáo viên: Thị Ngọc Dung Hoạt động của trò -3 HS trả lời , cả lớp theo dõi , nhận xét -HS đọc -HS các nhóm thảo luận và đại diện lên điền hoặc báo cáo kết quả -Các nhóm khác nhận xét , bổ sung -HS lên chỉ băng thời gian và trả lời Trang 24 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 *Hoạt động cả lớp : -GV treo trục thời gian (theo SGK) lên bảng... lại xanh tươi, bò tàn phá, dân nghèo khổ, ngược xuôi buôn bán, đổ máu vô ích khắp nơi chùa tháp được xây dựng -GV nhận xét và kết luận 4. Củng cố : -GV cho HS đọc bài học trong SGK 3 HS đọc -Hỏi: Nếu có dòp được về thăm kinh đô Hoa Lư em sẽ nhớ đến -HS trả lời ai ? Vì sao ? Giáo viên: Thị Ngọc Dung Trang 28 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 5 Dặn dò: -Về nhà xem lại bài và chuẩn bò bài : “Cuộc kháng... Giáo viên: Thị Ngọc Dung LS & ĐL 4 -HS khác nhận xét -HS đọc SGK và quan sát tranh, ảnh -HS trả lời -HS nhận xét ,bổ sung -HS lên chỉ BĐ -HS thảo luận nhóm -HS đại diện nhóm trả lời -HS khác nhận xét, bổ sung -HS cả lớp quan sát tranh ,ảnh -HS trả lời câu hỏi -HS nhận xét ,bổ sung Trang 16 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 +Vì sao ở vùng trung du Bắc bộ lại có những nơi đất trống , đồi trọc ? +Để... như thế nào ? +Kết quả trận đánh ra sao ? -GV yêu cầu một vài HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến trận BĐ -GV nhận xét, kết luận: Quân Nam Hán sang xâm lược nước ta Ngô Quyền chỉ huy quân ta, lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông BĐ, nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược (năm 938) *Hoạt động nhóm : Giáo viên: Thị Ngọc Dung Hoạt động của trò -4 HS hỏi đáp với nhau -HS... của mình trước lớp -HS khác nxét , bổ sung -HS các nhóm thảo luận và điền vào -Đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả -Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung Trang 14 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 Năm 542 Kn Bí Năm 550 Kn Triệu Q.Phục Năm 722 Kn Mai T Loan Năm 766 Kn Phùng Hưng Năm 905 Kn Khúc T Dụ Năm 931 Kn Dương.Đ Nghệ Năm 938 C thắng B Đằng -GV cho HS thảo luận và điền tên các cuộc kn -Cho HS các . nước Văn Lang trên trục thời gian . -Nước Văn Lang. -Khoảng 700 năm trước. Giáo viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 6 Tuần 3 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 nào ?. viên: Lý Thị Ngọc Dung Trang 14 Kế hoạch bài học LS & ĐL 4 Năm 542 Kn Lý Bí . Năm 550 Kn Triệu .Q.Phục . Năm 722 Kn Mai .T .Loan . Năm 766 Kn Phùng Hưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án giao an dia ly lop 4 chuan, Gián án giao an dia ly lop 4 chuan, Gián án giao an dia ly lop 4 chuan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn