Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu

67 215 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 14:20

Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu mục lụcTrangLời nói đầu .4Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp .6I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 61.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu .62.Phân loại vật liệu 63.Tính giá vật liệu 74.Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệu .9II.Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu theo phơng pháp khai thờng xuyên.10 1.Khái niệm và tài khoản hạch toán 10 2. Phơng pháp hạch toán các nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ 10 3.Đặc điểm hạch toán nghiệp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp .15III.Đặc điểm hạch toán nguyên, vật liệu theo phơng pháp kiểm định kỳ 161. Khái niệm và tài khoản sử dụng .162. Phơng pháp hạch toán 17IV. Hạch toán chi tiết vật liệu .181. Phơng pháp thẻ song song 192. Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển 193. Phơng pháp sổ số d .20Phần II: Thực trạng hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị .21I.Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của đội xd và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị .211. Lịch sử hình thành và phát triển 21a. Một số nét khái quát giới thiệu về Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị .21b. Quá trình hình thành và phát triển của đội xd và sửa chữa công trình .232. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 24a. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 24b. Tổ chức bộ máy quản lý của đội xd và sửa chữa công trình .27II.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại đội xd và sửa chữa công trình 291. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty .292. Mô hình tổ chức bộ sổ kế toán của đội xd và sửa chữa công trình .30III.Hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình, trình bày hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu kho và tại phòng kế toán .31IV. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình 45Phần III:Phơng hớng hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị .56I. Đánh giá tình hình hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình .56II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình .58Kết luận 61Nhận xét của đơn vị thực tậpNhận xét của giáo viên thực tập Lời nói đầuTrong những năm qua, đất nớc ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện về cơ chế quản lý kinh tế cũng nh đờng lối chính sách XH. Hiện nay với nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc, hệ thống kế toán VN đã có những bớc đổi mới và tiến bộ về chất lợng để phù hợp với sự phát triển chung của đất nớc.Trong quá trình hình thành cơ chế quản lý mới, kế toán đã khẳng định đợc vai trò của của mình trong công tác quản lý tài chính của các đơn vị cũng nh quản lý vĩ mô của nền kinh tế.Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm của ngành xây dựng thờng là những công trình có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế. Bên cạnh đó sản phẩm xây dựng còn thể hiện bản sắc văn hóa, thẩm mỹ và phong cách kiến trúc của mỗi quốc gia mỗi dân tộc.Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc, ngành xây dựng cơ bản cũng phát triển không ngừng , cùng với nó thì số vốn đầu t xây dựng cơ bản cũng đợc tăng lên. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, khắc phục đợc tình trạng lãng phí và thất thoát vốn trong xây dựng cơ bản nh lập dự toán công trình với thời gian kéo dài. Do vậy cần có việc hạch toán chi phí nguyên vật liệu trong các công ty xây lắp nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất nói chung, vì vậy nguyên vật liệu là đối tợng lao động, là yếu tố vật chất chủ yếu hình thành nên các sản phẩm mới , nó là một trong những tếu tố cơ bản không thể thiếu và chất lợng sản phẩm phụ thuộc chủ yếu vào loại nguyên liệu vật liệu sản xuất ra sản phẩm đó.Trong điều kiện kinh tế thị trờng cạnh tranh ngày càng gay gắt ,chất lợng sản phẩm là một yếu tố rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp .Trớc thực tế đó ,em nhận thấy Đội XD và HUDS luôn quan tâm đến công tác hạch toán kế toán vật liệu vì nó đóng vai trò quan trọng trong tài chính của doanh nghiệp .Qua một thời gian thực tập tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị( HUDS).Là học sinh của viện đại học mở hà nội , em chọn đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu vì em đã nhận thấy đợc tầm quan trọng của kế toán NLVL trong xây dựng và đợc sự giúp đỡ của thày giáo Nguyễn Viết Tiến , các cô chú ,anh chị trong phòng kế toán Công ty và cô kế toán ,chị thủ kho của Đội XD em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên đề này .Ngoài phần mở đầu , nội dung của chuyên đề đợc chia làm 3 phần:PhầnI : Cơ sở lý luận về hạch toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp Phần II : Thực trạng hạch toán nguyên, vật liệu tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thịPhầnIII: Phơng hớng hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại Đội XD và sửa chữa công trình thuộc Công ty Dịch vụ nhà ở & khu đô thị.Mặc dù em đã rất cố gắng trong quá trình thực tập nhng do nhận thức và trình độ còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót trong chuyên đề này, em rất mong đợc sự góp ý của thày giáo và các cô chú, anh chị trong phòng Kế toán của Công ty và các cô chú ở Đội XD và sửa chữa công trình. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Viết Tiến , các cô chú, các anh chị trong phòng Kế toán của Công ty HUDS và của đội XD . Đặc biệt là các anh chị thủ kho và các anh chị ở Đội XD đã tận tình chỉ bảo ,giúp đỡ trong thời gian em thực tập.Em xin chân thành cảm ơn! Học sinh Vũ thị huệPHầN I Cơ sở lý luận về hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệpI. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu1. Khái niệm và đặc điểm vật liệuVật liệu là những đối tợng lao động đợc thể hiện dới dạng vật hoá, chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị vật liệu đợc chuyển hết một lần và chi phí kinh doanh trong kỳ. Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất. dới tác động của lao động, vật liệu bị hao toàn bộ hoặc bị thay đổi hình thái vật chất ban đầu.2. Phân loại vật liệu Do vật liệu sử dụng trong Doanh nghiệp có rất nhiều loại, nhiều thứ khác nhau, nên để thuận tiện cho việc quản lý và hạch toán cần thiết phải phân loại vật liệu. Phân loại vật liệu là sắp xếp các loại vật liệu với nhau theo một đặc tr-ng nhất định nh theo vai trò và tác dụng của vật liệu, theo nguồn hình thành, theo quyền sở hữu vật liệu . trong đó, phân loại vật liệu dựa vào vai trò và tác dụng của vật lệu trong sản xuất đợc sử dụng phổ biến, theo cách phân loại này vật liệu đợc chia thành các loại sau:- Nguyên liệu, vật liệu chính: là những nguyên vật liệu sau quá trình gia công, chế biến sẽ cấu thành thực thể vật chất chủ yếu của sản phẩm (bông trong nhà máy dệt, thép trong nhà máy cơ khí chế tạo, chè trong nhà máy chế biến chè, gỗ trong nhà máy sản xuất gỗ .). Ngoài ra, thuộc nguyên vật liệu chính còn bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài để tiếp tục chế biến.- Vật liệu phụ: là những vật liệu chỉ có tác dụng phụ trợ trong sản xuất, đ-ợc sử dụng kết hợp với vật liệu chính để làm thay đổi màu sắc, hình dáng, mùi vị hoặc dùng để bảo quản, phục vụ hoạt động của các t liệu lao động hay phục vụ cho lao động của công nhân viên chức (dầu nhờn, hồ keo, thuốc nhuộm, thuốc tẩy, thuốc chống rỉ, hơng liệu, xà phòng, giẻ lau .).- Nhiên liệu: là những thứ dùng để cung cấp nhiệt lợng trong quá trình sản xuất, kinh doanh nh than củi, xăng dầu, hơi đốt, khí đốt .- Phụ tùng thay thế: là các chi tiết phu tùng dùng để sửa chữa và thay thế cho máy móc, thiết bị, phơng tiện vận tải . - Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: bao gồm các vật liệu và thiết bị (cần lắp, không cần lắp, vật kết cấu, công cụ, khí cụ .) mà doanh nghệp mua vào nhằm mục đích đầu t cho xây dựng cơ bản.- Phế liệu: là các loại vật liệu thu đợc trong quá trình sản xuất hay thanh lý tài sản, có thể sử dụng hay bán ra ngoài (phôi bào vải vụn, gạch, sắt .).- Vật liệu khác: bao gồm các loại vật liệu còn lại ngoài các thứ cha kể trên nh bao bì, vật đóng gói, các loại vật t đặc trng.3. Tính giá vật liệu Trong hạch toán, vật liệu đợc tính theo giá thực tế (giá gốc) cụ thể:+ Vật liệu mua ngoài: giá thực tế vật liệu mua ngoài đối với doanh nghiệp áp dụng phơng pháp khấu trừ thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) bao gồm giá mua ghi trên hoá đơn của ngời bán (giá cha có thuế VAT) cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) và các chi phí thu mua thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nhân viên thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, chi phí thuê kho, thuê bãi, tiền phạt, lu kho, lu hàng, lu bãi .) trừ các khoản triết khấu, giảm giá hàng mua đợc hởng.+ Đối với các đơn vị, cá nhân cha thực hiện đầy đủ các điều kiện về kế toán, hoá đơn, chứng từ để làm căn cứ tính thuế giá trị gia tăng theo phơng pháp khấu trừ thuế và các cơ sở kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, thuế giá trị gia tăng đợc tính trực tiếp trên phần giá trị gia tăng nên giá thực tế vật liệu mua ngoài bao gồm giá mua ghi trên hoá đơn của ngời bán (giá có thuế VAT) cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) và các chi phí thu mua thực tế (chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí nhân viên thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, chi phí thuê kho, thuê bãi, tiền phạt lu kho, lu bãi, lu hàng, .) trừ các khoản triết khấu giảm giá hàng mua đợc hởng.+ Vật liệu tự sản xuất: Tính theo gía thành sản xuất thực tế.+ Vật liệu thuê ngoài, gia công, chế biến: giá thực tế gồm giá trị vật liệu xuất chế biến cùng các chi phí liên quan (tiền thuê gia công chế biến, chi phí vận chuyển, bốc dỡ .).+ Vận chuyển nhận đóng góp từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia liên doan: giá thực tế là giá thoả thuận do các bên xác định.+ Vật liệu đợc tặng thởng: Giá thực tế tính theo gía thị trờng tơng đơng do Hội đồng giao nhận xác định.+ Phế liệu: giá ớc tính thực tế có thể sử dụng đợc hay giá thu hồi tối thiểu. Đối với vật liệu xuất dùng trong kỳ, tuỳ theo đặc điểm hoạt động của từng Doanh nghiệp vào yêu cầu quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán có thể sử dụng một trong các phơng pháp sau đây để tính giá thực tế vật liệu xuất dùng theo nguyên tắc nhất quán trong hạch toán nếu có thay đổi phải giải thích rõ ràng.* Phơng pháp nhập trớc xuất trớc (FIFO- First in, First out): Theo phơng pháp này, giả thiết rằng số vật liệu nào nhập trớc thì xuất trớc, xuất hết số nhập trớc mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất. Nói cách khác, cơ sở của phơng pháp này là giá thực tế của vật liệu mua trớc sẽ đợc dùng làm giá để tính giá thực tế vật liệu xuất trớc và do vậy giá trị vật liệu tồn kho cuối kỳ sẽ là giá thực tế của số vật liệu mua vào sau cùng. Phơng pháp này chỉ thích hợp với điều kiện gía cả ổn định.* Phơng pháp nhập sau, xuất trớc (LifO: Last in, First in): phơng pháp này giả dịnh những vật liệu mua sau cùng sẽ đợc xuất trớc tiên, ngợc lại với ph-ơng pháp nhập trớc xuất trớc ở trên. Trong điều kiện lạm phát, áp dụng phơng pháp nhập sau xuất trớc sẽ đảm bảo thực hiện đợc nguyên tắc thận trọng.* Phơng pháp trực tiếp: theo phơng pjáp này, vật liệu đợc xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến lúc xuất dùng (Trừ trờng hợp điều chỉnh) Khi xuất vật liệu nào sẽ tính theo giá trị thực tế đích danh của vật liệu đó. Do vậy, phơng pháp này còn có tên gọi là phơng pháp đặc điểm riêng hay phơng pháp giá thực tế đích danh và thờng sử dụng với các loại vật liệu có giá trị cao và có tính tách biệt.* Phơng pháp gía hạch toán: khi áp dụng phơng pháp này, toàn bộ vật liệu biến động trong kỳ đợc tính theo gía hạch toán (giá kế hoạch hoặc một loại giá giá ổn định trong kỳ). Cuối kỳ, kế toán sẽ tiến hành điều chỉnh từ giá hạch toán san giá thực tế theo công thức: Giá thực tế của Giá hạch toán của VL Hệ số giá VL xuấtdùng trong kỳ = xuất dùng trong kỳ x vật liệu (hoặc tồn cuối kỳ) ( hoặc tồn cuối kỳ) Trong đó: Giá thực tế VL tồn kho đầu kỳ và nhập kho trong kỳ Hệ số = giá vật liệu Gía hạch toán VL tồn kho đầu kỳ và nhập kho trong kỳ4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệuYêu cầu:Kinh tế văn hoá xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu xã hội ngày càng cao đòi hỏi sản phẩm nhiều hơn, chất lợng cao hơn và phải đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc. Chính vì vậy, vật liệu cấu thành nên sản phẩm cũng phải không ngừng đợc nâng cao về chất lợng và chủng loại. Trong điều kiện nớc ta hiện nay, các nghành sản xuất của ta cha đáp ứng đợc dầy đủ vật vật liệu cho yêu cầu sản xuất, nhiều loại phải nhập ngoại, do vậy tốc độ sản xuất còn bị phụ thuộc rất nhiều. Do vậy, việc sử dụng vật liệu sao cho sao cho đạt hiệu quả kinh tế là điều điều hết sức quan trọng Nhiệm vụ: - Phản ánh kịp thời, chính xác số lợng và giá cả vật liệu tăng, giảm, tồn kho theo từng loại, từng thứ.- Xác định chính xác số lợng và giá trị vật liệu thực tế tiêu hao cho các mục đích nhằm giúp cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đợc nhanh chóng. - Kiểm tra việc chấp hành các định mức tiêu hao, sử dụng và dự trữ vật liệu phát hiện và ngăn ngừa các trờng hợp sử dụng lãng phí vật liệu hay thất thoát vật liệu cũng nh các nguyên nhân thừa, thiếu ứ đọng, mất phẩm chất Từ đó, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế các thiệt hại có thể xả ra.II. Hạch toán tổng hợp nguyên, vật liệu theo phơng pháp khai thờng xuyên.1. Khái niệm và tài khoản hạch toán- Phơng pháp khai thờng xuyên: là phơng pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, biến động tăng, giảm hàng tồn kho một cách thờng xuyên liên tục trên các tài khoản phản ánh từng loại hàng tồn kho và nó đợc sử dụng rộng rãi ở nớc ta.- Tài khoản sử dụng: Để theo dõi tình hình hiện có, biến động tăng, giảm của vật liệu theo phơng pháp khai thờng xuyên, kế toán sử dụng các tài khoản sau:+ Tài khoản 152 nguyên liệu, vật liệu: tài khoản này dùng theo dõi chỉ số hiện có, tình hình tăng, giảm, tồn kho của các loại nguyên, vật liệu của doanh nghịêp theo giá thực tế. + Tài khoản 151Hàng mua đi đờng:tài khoản này đợc dùng để theo dõi các loại nguyên, vật liệu, công cụ, hang hoá . mà doanh nghiệp đã mua hay chấp nhận mua, đã thuộc quyễn sở hữu của doanh nghiệp nhng cuối tháng cha về nhập kho (kể cả số đang gửi kho ngời bán)Ngoài ra, trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác nh 331, 311, 111, 112 .2. Phơng pháp hạch toán các nghiẹpp vụ tăng, giảm vật liệu trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ.a. Trờng hợp mua ngoài về nhập khoa.1 Nếu hàng hoá và hoá đơn cùng về Căn cứ vào hoá đơn mua hàng, biên bản kiểm nhận, phiếu nhập kho ghi: Nợ TK152: (chi tiết từng loại)- trị giá vật liệu mua ngoài Nợ Tk 133(1331)- thuế GTGT đợc khấu trừ Có TK (331, 111, 112 .): Tổng giá thanh toána.2 Nếu hàng mua về trớc hoá đơn về sau:[...]... cung cấp vật t ,vật liệu, * Bảo vệ : bảo vệ tài sản công trình ,đề xuất phơng án bảo vệ vật t , vật liệu công trình đợc an toàn và hiệu quả , *Thợ điện,máy : Vận hành máy vận thăng ,sửa chữa những hỏng hóc của máy và điện ở các chung c II Đặc điểm tổ chức của bộ máy kế toán 1.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Kế toán trưởng Phó phòng TCKT Kế toán TGNH Kế toán thanh toán KDDV Kế toán chi phí... vật liệu xuất dùng, xuất bán, thiếu hụt trong kỳ và tồn kho cuối kỳ TK611 cuối kỳ không có số d và đợc chi tiết thành 2 tiểu khoản: 6111- Mua nguyên vật liệu 6112- Mua hàng hoá + TK152- "Nguyên vật liệu" dùng đẻ phản ánh giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho, chi tiết theo từng loại Bên nợ: giá thực tế vật liệu tồn kho cuối kỳ Bên có: kết chuyển giá thực tế vật liệu tồn kho đầu kỳ D nợ: giá thực tế vật. .. vụ nhà ở & khu đô thị Trình bày phơng pháp hạch toán chi tiết nguyên, vật liệu tại kho và tại phòng kế toán của Đội 1 Hạch toán chi tiết Nguyên Liệu ,Vật Liệu ở đội xây dựng Thủ tục Nhập - Xuất nguyên Liệu ,Vật Liệu a Chứng từ kế toán sử dụng Kế toán sử dụng chứng từ đợc quy định theo chế độ chứng từ kế toán ,ban hành theo quyết định số 1141/TC/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ tài chính và các quy định khác... cùng Kế toán trởng kiểm tra tình hình tài chính của Công ty + Kế toán TGNH: Lập séc uỷ nhiệm chi, lập kế hoạch tín dụng vật liệu, kế hoạch lao động tiền lơng, các tờ khai về thuế và thanh toán ngân sách Lập phiếu thu chi,tham gia các báo cáo kế toán và quyết toán tài chính.Hàng tháng lấy chứng từ sao hàng hoá, theo dõi số d hàng ngày để kịp thời báo cáo tình hình hiện có của Công ty +Kế toán thanh toán. .. trị vật Giá trị VL liệu xuất dùng = tồn kho trong kỳ đầu kỳ Tổng gía trị Giá trị vật + vật liệu tăng - liệu tồn kho thêm trong kỳ cuối kỳ - Tài khoản sử dụng: Theo phơng pháp này, kế toán sử dụng những tài khoản sau; + TK611(6111) Mua hàng: dùng để theo dõi tình hình thu mua, tăng, giảm nguyên vật liệu theo giá thực tế (gốm cả giá mua và chi phí thu mua) Bên nợ: phản ánh giá trị thực tế nguyên vật liệu. .. Tính toán kiểm tra khối lợng quyết toán , * Cán bộ an toàn lao động : hoàn tất các hồ sơ ,thủ tục về an toàn lao động, đề suất mua sắm các trang thiết bị bảo hộ lao động ,lập biên bản xử phạt các công nhân vi phạm an toàn lao động , * Thủ kho :+Tập hợp số liệu giúp kế toán +Hàng ngày theo dõi ,ghi chép xuất ,nhập vật t ,vật liệu ở công trờng +Kết hợp với cán bộ kỹ thuật lên kế hoạch dự trù cung cấp vật. .. giá hoá đơn bằng giá tạm tính, toán ghi thêm bút toán bổ sung thuế: Nợ TK133(1331) Có TK331 * Trờng hợp giá hoá đơn khcs giá tạm tính, kế toán có thể dùng bút toán đó hoặc bút toán ngợc lại để xoá bút toán tạm tính, sau đó ghi lại bút toán nh trờng hợp a.1 hoặc tính mức chênh lệch: Trị gía chênh lệch = Tổng giá thực tế - Tổng giá tạm tính sau đó kế toán ghi bút toán điều chỉnh: +Điều chỉnh tăng:... Điều chỉnh giảm: Giá tạm tính > Giá thực tế Kế toán dùng bút toán đỏ hoặc bút toán ngợc lại ghi giảm trị giá vật t, sau đó ghi thêm bút toán bổ sung thuế GTGT dầu vào: Nợ TK133(1331) Có TK331 a.3 Nếu hoá dơn về trớc hàng về sau: Kế toán lu hoá đơn, nếu trong tháng hàng về, làm thủ tục nhập kho và ghi bút toán nh trờng hợp a.1 Nếu cuối tháng hàng cha về kế toán ghi tăng hàng đang đi trên đờng Nợ TK151-... trực tiếp, đối với vật liệu mua ngoài giá thực tế gồm cả thế VAT đầu vào, do vậy kế toán ghi: Nợ TK611(6111): giá thực tế vật liệu mua ngoài Có TK liên quan (331, 111, 112 ) tổng giá thanh toán Các khoản chiết khấu mua hàng, giảm giá hàng mua và hàng mua trả lại (nếu có) Nợ TK 331, 111, 112 Có TK611(6111) Tóm lại, theo phơng pháp kiểm định kỳ khi xuất vật liệu cho các mục đích thì kế toán không phản... hình thức kế toán "Nhật ký chung " cho bộ máy kế toán trên công ty cũng nh các đội trực thuộc và cũng thống nhất sử dụng phần mềm kế toán CADS ,khi đa phần mềm này vào sử dụng ,bộ phận kế toán không còn phải thực hiện một cách thủ công một số khâu trong công việc nh ghi sổ chi tiết ,sổ tổng hợp ,lập báo cáo kế toán ,mà chỉ cần phân loại ,bổ sung thông tin chi tiết vào chứng từ gốc ,nhập dữ liệu từ chứng . hạch toán nguyên liệu, vật liệu trong các doanh nghiệpI. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu1 . Khái niệm và đặc điểm vật liệuVật liệu là. đại học mở hà nội , em chọn đề tài Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu vì em đã nhận thấy đợc tầm quan trọng của kế toán NLVL trong xây dựng và đợc sự
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu, Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu, Hoàn thiện kế toán nguyên liệu vật liệu, Khái niệm và đặc điểm vật liệu Phân loại vật liệu, Trờng hợp mua ngoài về nhập kho, Xuất vật liệu cho sản xuất kinh doanh Xuất thuê ngoài, gia công, chế biến: Giảm do vay tạm thời, Khái niệm và tài khoản sử dụng Phơng pháp hạch toán, Quá trình phát triển của Đội XD và sửa chữa công trình., Hạch toán chi tiết Nguyên Liệu ,Vật Liệu ở đội xây dựng., Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn kho nguyên liệu ,vật liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay