Bài giảng LTVC tính từ LOP 4

13 609 8
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 15:11

Thứ ngày 18 tháng 11 năm 2009 Luyện từ và câu Luyện từ và câu : : Kiểm tra bài cũ: Em hãy đặt câu có dùng từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ. I. I. Nhận xét: Nhận xét: 1.Đọc truyện sau: 1.Đọc truyện sau: Cậu học sinh ở Ác-boa Cậu học sinh ở Ác-boa A A Ùc-boa là một thò trấn nhỏ, không có Ùc-boa là một thò trấn nhỏ, không có lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau. phau. Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin học. Thầy Rơ-nê đã già, mái tóc ngả màu xin học. Thầy Rơ-nê đã già, mái tóc ngả màu xám, da nhăn nheo, nhưng đi lại vẫn nhanh xám, da nhăn nheo, nhưng đi lại vẫn nhanh nhẹn .Thầy cứ lắc đầu chê Lu-i còn bé quá. nhẹn .Thầy cứ lắc đầu chê Lu-i còn bé quá. Thế mà chỉ ít lâu sau, Lu-i đã khiến Thế mà chỉ ít lâu sau, Lu-i đã khiến thầy rất hài lòng. Cậu là học sinh chăm chỉ và thầy rất hài lòng. Cậu là học sinh chăm chỉ và giỏi nhất lớp. giỏi nhất lớp. Theo Đức Hoài Theo Đức Hoài Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Lun tõ vµ c©u Lun tõ vµ c©u : : TÝnh Tõ - Lu- I: Lu - i Pa – x tơ (1822 – 1895), nhà bác học nổi tiếng người Pháp. - Đồ sộ: hết sức to lớn. - Nguy nga: (công trình kiến trúc) to lớn, đẹp đẽ. I. I. Nhận xét: Nhận xét: 1.Đọc truyện sau: 1.Đọc truyện sau: Cậu học sinh ở Ác-boa Cậu học sinh ở Ác-boa A A Ùc-boa là một thò trấn nhỏ, không Ùc-boa là một thò trấn nhỏ, không có lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những có lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-sơ nho con con. Dòng sông Quy-dăng-sơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau. chiếc cầu trắng phau. Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo Ông bố dắt con đến gặp thầy giáo để xin học. Thầy Rơ-nê đã già, mái tóc để xin học. Thầy Rơ-nê đã già, mái tóc ngả màu xám, da nhăn nheo, nhưng đi lại ngả màu xám, da nhăn nheo, nhưng đi lại vẫn nhanh nhẹn .Thầy cứ lắc đầu chê Lu- vẫn nhanh nhẹn .Thầy cứ lắc đầu chê Lu- i còn bé quá. i còn bé quá. Thế mà chỉ ít lâu sau, Lu-i đã Thế mà chỉ ít lâu sau, Lu-i đã khiến thầy rất hài lòng. Cậu là học sinh khiến thầy rất hài lòng. Cậu là học sinh chăm chỉ và giỏi nhất lớp. chăm chỉ và giỏi nhất lớp. Theo Đức Hoài Theo Đức Hoài Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Lun tõ vµ c©u Lun tõ vµ c©u : : TÝnh Tõ 2. Tìm các từ trong truyện miêu tả a) Tính tình, chất của cậu bé Lu- i: Chăm chỉ, giỏi b) Màu sắc của sự vật: - Những chiếc cầu: - Mái tóc của thầy Rơ – nê: c) Hình dáng, kích thước và các đặc điểm khác của sự vật: - Thò trấn: - Vườn nho: - Những ngôi nhà: - Dòng sông: - Da của thầy Rơ – nê: Trắng phau xám nhỏ con con nhỏ bé, cổ kính hiền hòa nhăn nheo I. I. Nhận xét: Nhận xét: 1.Đọc truyện sau: 1.Đọc truyện sau: Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Lun tõ vµ c©u Lun tõ vµ c©u : : TÝnh Tõ 2.Tìm các từ trong truyện miêu tả: 3.Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghóa cho từ nào? đi lại vẫn nhanh nhẹn Thế nào là tính từ ? I. I. Nhận xét: Nhận xét: 1.Đọc truyện sau: 1.Đọc truyện sau: Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Lun tõ vµ c©u Lun tõ vµ c©u : : TÝnh Tõ 2.Tìm các từ trong truyện miêu tả: 3.Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghóa cho từ nào? đi lại vẫn nhanh nhẹn II. Ghi nhớ: Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái, . I. I. Nhận xét: Nhận xét: Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Lun tõ vµ c©u Lun tõ vµ c©u : : TÝnh Tõ II. Ghi nhớ: Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái, . III. Luyện tập: 1. Tìm tính từ trong các đoạn văn sau: a) Chủ tòch Hồ Chí Minh, vò Chủ tòch của chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt đồng bào. Đó là một ông cụ gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội chiếc mũ đã cũ, mặc áo ka ki cao cổ, đi dép cao su trắng. Ông cụ co ùdáng đi nhanh nhẹn. Lời nói của Cụ điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng. Theo Võ Nguyên Giáp I. I. Nhận xét: Nhận xét: Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Lun tõ vµ c©u Lun tõ vµ c©u : : TÝnh Tõ II. Ghi nhớ: Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái, . III. Luyện tập: 1. Tìm tính từ trong các đoạn văn sau: b) Sáng sớm trời quang hẳn ra. Đêm qua, một bàn tay nào đã giội rửùa vòm trời sạch bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đằng đông, phía trên dải đê chạy dài rạch ngang tầm mắt, ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném lên bốn năm mảng mây hồng to tướng, lại điểm xuyết thêm ít nét mây mỡ gà vút dài thanh mảnh. Bùi Hiển I. I. Nhận xét: Nhận xét: Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Lun tõ vµ c©u Lun tõ vµ c©u : : TÝnh Tõ II. Ghi nhớ: Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái, . III. Luyện tập: 1. Tìm tính từ trong các đoạn văn sau: 2. Hãy viết một câu có dùng tính từ: a) Nói về một người bạn hoặc người thân của em. b) Nói về một sư vật quen thuộc với em ( cây cối, con vật, nhà cửa, đồ vật, sông núi, .) Thứ ngày 18 tháng 11 năm 2009 Luyện từ và câu Luyện từ và câu : : Tính Từ Moọt soỏ hỡnh aỷnh quen thuoọc ủoỏi vụựi em: [...]...Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Lun tõ vµ c©u: TÝnh Tõ Một số hình ảnh quen thuộc đối với em: Thø t­ ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2009 Lun tõ vµ c©u: I Nhận xét: II Ghi nhớ: TÝnh Tõ Tính từ là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái, III Luyện tập: GIỜØ HỌC KẾT THÚC . các từ trong truyện miêu tả: 3.Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghóa cho từ nào? đi lại vẫn nhanh nhẹn Thế nào là tính từ ?. các từ trong truyện miêu tả: 3.Trong cụm từ đi lại vẫn nhanh nhẹn, từ nhanh nhẹn bổ sung ý nghóa cho từ nào? đi lại vẫn nhanh nhẹn II. Ghi nhớ: Tính từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng LTVC tính từ LOP 4, Bài giảng LTVC tính từ LOP 4, Bài giảng LTVC tính từ LOP 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn