Bài giảng Bài: oxi ozon (GD BVMT)

52 3,087 58
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 14:11

. tử ngoại của ozon (O3) và oxi (O2).  Ozon chính xác là gì ?  Tầng ozon ở đâu ?  Tại sao ozon và oxi có thể hấp thu tia tử ngoại ?  Tầng ozon bị suy. ĐÀO XUÂN HOÀNG Lớp: Sư Phạm Hóa Học K07 Bài: OXI – OZON (tích hợp GD Bảo vệ môi trường) Bài soạn: GDBVMT trong giảng dạy hóa học Mặt Trời (The Sun) là
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài: oxi ozon (GD BVMT), Bài giảng Bài: oxi ozon (GD BVMT), Bài giảng Bài: oxi ozon (GD BVMT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn