Bài giảng KẾ HOẠCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC 2010

3 929 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 04:11

Trờng Tiểu học cát tiến Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt nam ã Phòng y tế học đờng Độc lập Tự do Hạnh phúc ------ ______ Cát Tiến , ngày 25 tháng 8 năm 2005 . kế hoạch hoạt động y tế học đờng Năm học : 2005 - 2006. Thực hiện chỉ thị 06/CT TW, ngày 22 /01/2002 của ban bí th Trung ơng Đảng về việc cũng cố và hoàn thiện mạng lới y tế cơ sở . Quyết định số 370/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 của Bộ y tế về việc ban hành chuẩn Quốc gia Y tế xã . Quyết định số 942/QĐ-UB của UBND huyện Phù Cát về việc phê duyệt kế hoạch cũng cố và hoàn thiện mạng lới y tế cơ sở huyện Phù Cát đến năm 2010 , động thời áp dụng chuẩn trong chăm sóc sức khoẻ học sinh . Thực hiện chỉ thị số 18/CT-UB ngày 26/4/1995 của UBND tỉnh Bình Định , về việc tăng cờng chỉ đạo công tác Y tế trờng học . Thực hiện công văn liên tịch số 793/CV GD-YT ngày 04/12/1995 của sở GD và sở Y tế về việc cũng cố chức năng nhiệm vụ và lề lối làm việc của chuyên trách Y tế trờng học . Thực hiện kế hoạch liên ngành Y tế GD số 394/KHLN YT-GD của trung tâm Y tế Phù Cát . Nay bộ phận YTHĐ lập kế hoạch hoạt động năm học : 2005 - 2006 nh sau : I/ Một số nội dung và chỉ tiêu : 1- Quản lý sức khoẻ : Tỷ lệ học sinh tiểu học đợc khám sức khoẻ định kì , lập hồ sơ quản lí sức khoẻ thông báo về gia đình đạt 100%. 2- Chăm sóc sức khoẻ răng miệng và bệnh học đờng : 100% học sinh tiểu học đợc hớng dẫn phòng chống các bệnh về răng miệng và các bệnh học đờng . II/ Biện pháp thực hiện : 1-Thành lập ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ của xã , do đồng chí phó chủ tịch UBND xã làm trởng ban , trởng trạm Y tế xã và hiệu trởng làm phó ban , cán bộ trạm Ytế xã , phụ trách Ytế học đờng , hiệu phó , lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và chủ tịch hội PHHS làm thành viên . 2-Hình thành mạng lới Ytế học đờng : Trờng tiểu học Cát Tiến có hợp đồng một cán bộ chuyên trách Ytế làm công tác Ytế học đ- ờng . 3-Xây dựng kế hoạch quản lí sức khoẻ học sinh , chăm sóc sức khoẻ răng miệng và chăm sóc các bệnh học đờng : - Trờng tiểu học Cát Tiến phối hợp với trạm Ytế xã Cát Tiến lập kế hoạch khám sức khoẻ định kì cho học sinh trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm học 2005 - 2006 . - Trờng TH Cát Tiến phối hợp với trạm Ytế xã Cát Tiến lập kế hoạch cho học sinh súc miệng bằng d 2 Flour 0,2% ngay từ đầu năm học . Định kì 1 tuần một lần vào một ngày cố định trong tuần tại 3 tổ phân trờng . - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục chăm sóc vệ sinh răng miệng cho các em học sinh trong giờ nội khoá , nói chuyện trong buổi chào cờ sinh hoạt lớp. - Công tác vệ sinh môi trờng : Cũng cố lại các công trình vệ sinh đã có , xây dựng nề nếp dọn vệ sinh trờng lớp , trồng cây xanh trạo bóng râm mát , xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trờng xung quanh cho mỗi học sinh . III/ Nội dung phối hợp : 1- Nhiệm vụ Ytế học đờng của trờng : - Phối hợp chặc chẻ với BGH nhà trờng , với trạm Ytế xã và làm tham mu cho ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ học sinh của xã theo nội dung kế hoạch của huyện đa ra . - Quản lí hồ sơ sức khoẻ học sinh , chăm sóc sức khoẻ răng miệng . - Công tác khám sức khoẻ định : + Chốt danh sách học sinh theo từng lớp , tổ chức cho các em khám theo thứ tự từng lớp . Học sinh học buổi nào khám theo buổi nấy . + Phối hợp cùng hội PHHS lo in ấn hồ sơ quản lí sức khoẻ học sinh , mỗi học sinh có môt sổ Y bạ để theo dõi sức khoẻ . + Thông báo kết quả khám sức khoẻ học sinh về cho PHHS biết và kí vào sổ Ybạ của học sinh . - Công tác chăm sóc sức khoẻ răng miệng : + Mua hoá chất Flour và các dụng cụ cần thiết nh xô đựng nớc , ca nhựa để tổ chức cho các em học sinh súc miệng . + Chọn một ngày cố định trong tuần để tổ chức cho các em súc miệng với dung dịch Flour . + YTHĐ phối hợp với GVCN các lớp , với trạm Ytế xã để tổ chức cho các em súc miệng . - Tổ chức cho các em học sinh dọn dẹp vệ sinh trờng lớp , xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trờng xung quanh cho học sinh . - Phối hợp với trạm Ytế xã tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về phòng chống các bệnh học đờng . IV/ Kinh phí hoạt động : 1- Kinh phí chi mua thuốc và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh năm học 2005 - 2006 : 300.000đ . 2- Mua hoá chất Fluor 1Kg : 100.000đ 3- Chí phí cho các hoạt động Ytế năm học 2005 - 2006 : 400.000đ Tổng cộng : 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng chẵn). TM - BGH Ngời lập kế hoạch Hiệu trởng Nhân viên YTế học đờng Nguyễn Văn Hân . lới Ytế học đờng : Trờng tiểu học Cát Tiến có hợp đồng một cán bộ chuyên trách Ytế làm công tác Ytế học đ- ờng . 3-X y dựng kế hoạch quản lí sức khoẻ học. sở Y tế về việc cũng cố chức năng nhiệm vụ và lề lối làm việc của chuyên trách Y tế trờng học . Thực hiện kế hoạch liên ngành Y tế GD số 394/KHLN YT-GD
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng KẾ HOẠCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC 2010, Bài giảng KẾ HOẠCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC 2010, Bài giảng KẾ HOẠCH Y TẾ TRƯỜNG HỌC 2010

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay