Tài liệu Giáo án Thể dục 7( HK 2)

54 547 1
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 15:11

Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 Ngày soạn: 25/12/2010 Ngày giảng: 28/01/2010 Tiết 37: bật nhảy- đá cầu - Chạy bền. -Bật nhảy: + Ôn chạy đà 3 bớc giậm nhảy bằng 1 chân vào cát hoặc nệm + Học: Nhảy bớc bộ trên không . - đá cầu: + Ôn một số động tác phát triển thể lực và sự khoé léo + Tâng cầu bằng đùi hoặc má trong bàn chân. + Chuyền cầu bằng đùi hoặc má trong bàn chân. + T thế đứng, chuẩn bị, di chuyển, trơt ngang, chếch. - chạy bền: + Trò chơi Ng ời thừa thứ 3 I- Mục tiêu: - Tiếp tục ôn luyện để cung cấp cho HS những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để rền luyện phát triển sức mạnh, sức bật của chân chuẩn bị cho học kĩ thuật nhảy cao, nhảy xa. - Ôn lại một số động tác kĩ thuật đã học nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết về luật Đá cầu và kĩ thuật động tác để rền luyện sức khoẻ, phát triển thể lực và thi đấu . - Rèn luyện phát triển sức bền , nâng cao tâm lí không sợ chạy bền và khả năng chạy bền cho HS đạt tiêu chuẩn RLTT. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức, nâng cao sức khoẻ . II- Địa điểm, ph ơng tiện dạy học -Sân tập, vệ sinh an toàn tập luyện. - Còi ,nệm hoặc hố nhảy và một số dụng cụ khác phuc vụ cho môn học. -Mỗi HS một cái cầu, kẻ sân đá cầu. III- Tiến trình Dạy học Nội dung Định lợng PHơng pháp - tổ chức A-Phần mở đầu 1.ổn định tổ chức lớp -Nhận lớp, báo cáo sỉ sỗ. -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp : cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, đầu gối, ép dây chằng ngang, chằng dọc. - Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông di động . - Đi vòng tròn : thực hiện các ĐT chuyên môn. - Kiểm tra bài cũ: 8-10 phút. nl x82 nl x82 20m nl x82 * Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X gv * Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X gv -Lớp trởng điều khiển khởi động. -GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ. Giáo viên : Trần Hùng Sơn 1 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 B- Phần cơ bản: 1, Bật nhảy: * Ôn : - Chạy đà 3 bớc giậm nhảy bằng một chân vào cát: + Một số lỗi HS thờng mắc: + Cách sửa sai: * Học: Nhảy bớc bộ trên không. 2 . Đá cầu: * Ôn :- Một số động tác phát triển thể lực và sự khoé léo: - Tâng cầu bằng đùi, má trong bàn chân - Chuyền cầu bằng đùi, má trong bàn chân: - T thế đứng, chuẩn bị, di chuyển, trợt ngang, chếch: 3,Chạy bền: * Chơi trò chơi: Ngời thừa thứ ba. C-Phần kết thúc: - Thả lỏng: - Củng cố : -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm . -Dặn dò : HS về nhà tập luyện - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ 28- 30 phút 3l /hs 3l/hs 10phút 10phút 4-5phút nl x82 * Đội hình tập luyện : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - GV giới thiệu, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - GV quan sát sửa sai. * Đội hình tập luyện đá cầu : x x x x x Xgv x x x x x - GV giới thiệu, phân tích, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - Phân nhóm HS tập luyện - GV quan sát, sửa sai. * GV tập hợp đội hình chơi phù hợp * GV cho HS thực hiện thả lỏng * Đội hình nhận xét- dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ Giáo viên : Trần Hùng Sơn 2 Hố cát Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 Ngày soạn: 13 /01/2011 Ngày dạy: 14 /01/2011 Tiết 38 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền. -Bật nhảy: + Ôn nhảy bớc bộ trên không. + Học: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi; Trọng tâm giai đoạn nhảy và trên không. - đá cầu: + Ôn đá cầu, chuyền cầu bằng đùi, má trong bàn chân. + Tâng cầu bằng mu bàn chân + Một số động tác phát triển thể lực. +Giới thiệu Luật (quả cầu thi đấu, sân đá đơn). - chạy bền: + Luyện tập chạy bền I- Mục tiêu: - Tiếp tục ôn luyện để cung cấp cho HS những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để rền luyện phát triển sức mạnh, sức bật của chân chuẩn bị cho học kĩ thuật nhảy cao, nhảy xa. - Học kỹ thuật chạy tự do nhảy xa kiểu ngồi. Nhằm trang bị cho HS những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để rèn luyện phát triển sức mạnh của chân, sức bật, nâng cao thành tích - Ôn lại một số động tác kĩ thuật đã học nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết về luật Đá cầu và kĩ thuật động tác để rền luyện sức khoẻ, phát triển thể lực và thi đấu . - Rèn luyện phát triển sức bền , nâng cao tâm lí không sợ chạy bền và khả năng chạy bền cho HS đạt tiêu chuẩn RLTT. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức, nâng cao sức khoẻ . II- Địa điểm, ph ơng tiện dạy học -Sân tập, vệ sinh an toàn tập luyện. - Còi ,nệm hoặc hố nhảy và một số dụng cụ khác phuc vụ cho môn học. -Mỗi HS một cái cầu, kẻ sân đá cầu. III- Tiến trình Dạy học Nội dung Định lợng PHơng pháp - tổ chức A-Phần mở đầu 1.ổn định tổ chức lớp -Nhận lớp, báo cáo sỉ sỗ. -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp : cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, đầu gối, ép dây chằng ngang, chằng dọc. - Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông di động . 8-10 phút. nl x82 nl x82 20m * Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X gv * Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Giáo viên : Trần Hùng Sơn 3 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 - Đi vòng tròn : thực hiện các ĐT chuyên môn. - Kiểm tra bài cũ: B- Phần cơ bản: 1, Bật nhảy: * Ôn : - Nhảy bớc bộ trên không: + Một số lỗi HS thờng mắc: + Cách sửa sai: * Học: Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. 2 . Đá cầu: * Ôn :- Đá cầu, chuyền cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân: - Tâng cầu bằng mu bàn chân: + Lỗi HS thờng mắc: + Cách sửa: - Một số động tác phát triển thể lực: - Giới thiệu luật đá cầu: Sân đấu đơn 3,Chạy bền: * Luyện tập chạy bền: + Nam: + Nữ : C-Phần kết thúc: - Thả lỏng: - Củng cố : -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm . -Dặn dò : HS về nhà tập luyện - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ nl x82 28- 30 phút 3l /hs 3l/hs 10phút 400-500m 300- 450m 4-5phút nl x82 X gv -Lớp trởng điều khiển khởi động. -GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ. * Đội hình tập luyện : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - GV giới thiệu, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - GV quan sát sửa sai. * Đội hình tập luyện đá cầu : x x x x x Xgv x x x x x - GV giới thiệu, phân tích, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - Phân nhóm HS tập luyện - GV quan sát, sửa sai. * Đội hình tập luyện chạy bền: x x x x x X gv - HS chạy theo nhóm HS . * GV cho HS thực hiện thả lỏng * Đội hình nhận xét- dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ Ngày soạn: /01/2011 Giáo viên : Trần Hùng Sơn 4 Hố cát Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 Ngày dạy: /01/2011 Tiết 39 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền. -Bật nhảy: + Ôn nhảy bớc bộ trên không chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - đá cầu: + Ôn t thế chuẩn bị di chuyển, trợt ngang, chếch, chạy, dừng. + Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân +Thi tâng cầu, chuyền cầu +Giới thiệu Luật (sân đá đôi). - chạy bền: + Luyện tập chạy bền I- Mục tiêu: - Tiếp tục ôn luyện để cung cấp cho HS những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để rền luyện phát triển sức mạnh, sức bật của chân chuẩn bị cho học kĩ thuật nhảy cao, nhảy xa. - Học kỹ thuật chạy tự do nhảy xa kiểu ngồi. Nhằm trang bị cho HS những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để rèn luyện phát triển sức mạnh của chân, sức bật, nâng cao thành tích - Ôn lại một số động tác kĩ thuật đã học nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết về luật Đá cầu và kĩ thuật động tác để rền luyện sức khoẻ, phát triển thể lực và thi đấu . - Rèn luyện phát triển sức bền , nâng cao tâm lí không sợ chạy bền và khả năng chạy bền cho HS đạt tiêu chuẩn RLTT. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức, nâng cao sức khoẻ . II- Địa điểm, ph ơng tiện dạy học -Sân tập, vệ sinh an toàn tập luyện. - Còi ,nệm hoặc hố nhảy và một số dụng cụ khác phuc vụ cho môn học. -Mỗi HS một cái cầu, kẻ sân đá cầu. III- Tiến trình Dạy học Nội dung Định lợng PHơng pháp - tổ chức A-Phần mở đầu 1.ổn định tổ chức lớp -Nhận lớp, báo cáo sỉ sỗ. -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp : cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, đầu gối, ép dây chằng ngang, chằng dọc. - Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông di động . - Đi vòng tròn : thực hiện các ĐT chuyên môn. 8-10 phút. nl x82 nl x82 20m nl x82 * Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X gv * Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X gv -Lớp trởng điều khiển khởi động. -GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ. Giáo viên : Trần Hùng Sơn 5 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 - Kiểm tra bài cũ: B- Phần cơ bản: 1, Bật nhảy: * Ôn : - Nhảy bớc bộ trên không: - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. + Một số lỗi HS thờng mắc: + Cách sửa sai: 2 . Đá cầu: * Ôn :- T thế chuẩn bị di chuyển , trợt ngang, chếch, chạy, dừng: - Tâng cầu bằng đùi, mu bàn chân, chuyền cầu bằng mu bàn chân: + Lỗi HS thờng mắc: + Cách sửa: - Thi tâng cầu, chuyền cầu: - Giới thiệu luật đá cầu: sân đấu đôi 3,Chạy bền: * Luyện tập chạy bền: + Nam: + Nữ : C-Phần kết thúc: - Thả lỏng: - Củng cố : -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm . -Dặn dò : HS về nhà tập luyện - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ 28- 30 phút 3l /hs 3l/hs 10phút 400-500m 300- 450m 4-5phút nl x82 * Đội hình tập luyện : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - GV giới thiệu, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - GV quan sát sửa sai. * Đội hình tập luyện đá cầu : x x x x x Xgv x x x x x - GV giới thiệu, phân tích, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - Phân nhóm HS tập luyện - GV quan sát, sửa sai. * Đội hình tập luyện chạy bền: x x x x x X gv - HS chạy theo nhóm HS . * GV cho HS thực hiện thả lỏng * Đội hình nhận xét- dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ Ngày soạn: /01/2011 Ngày dạy: /01/2011 Giáo viên : Trần Hùng Sơn 6 Hố cát Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 Tiết 40 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền. -Bật nhảy: + Ôn nhảy bớc bộ trên không chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. +Học: bật nhảy bằng 2 chân tay với vật trên cao. - đá cầu: + Ôn t thế chuẩn bị di chuyển và một số động tác thể lực. + Chuyền cầu bằng mu, bằng má trong bàn chân theo nhóm. +Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. +Giới thiệu Luật (sân đá 3) và đấu tập (hình thức đơn) - chạy bền: + Luyện tập chạy bền I- Mục tiêu: - Tiếp tục ôn luyện để cung cấp cho HS những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để rền luyện phát triển sức mạnh, sức bật của chân chuẩn bị cho học kĩ thuật nhảy cao, nhảy xa. - Học bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Nhằm trang bị cho HS những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để rèn luyện phát triển sức mạnh của chân, sức bật, nâng cao thành tích - Ôn lại một số động tác kĩ thuật đã học nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết về luật Đá cầu và kĩ thuật động tác để rền luyện sức khoẻ, phát triển thể lực và thi đấu . - Rèn luyện phát triển sức bền , nâng cao tâm lí không sợ chạy bền và khả năng chạy bền cho HS đạt tiêu chuẩn RLTT. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức, nâng cao sức khoẻ . II- Địa điểm, ph ơng tiện dạy học -Sân tập, vệ sinh an toàn tập luyện. - Còi ,nệm hoặc hố nhảy và một số dụng cụ khác phuc vụ cho môn học. -Mỗi HS một cái cầu, kẻ sân đá cầu. III- Tiến trình Dạy học Nội dung Định lợng PHơng pháp - tổ chức A-Phần mở đầu 1.ổn định tổ chức lớp -Nhận lớp, báo cáo sỉ sỗ. -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp : cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, đầu gối, ép dây chằng ngang, chằng dọc. - Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông di động . - Đi vòng tròn : thực hiện các ĐT chuyên môn. - Kiểm tra bài cũ: 8-10 phút. nl x82 nl x82 20m nl x82 * Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X gv * Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X gv -Lớp trởng điều khiển khởi động. -GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ. Giáo viên : Trần Hùng Sơn 7 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 B- Phần cơ bản: 1, Bật nhảy: * Ôn : - Nhảy bớc bộ trên không: - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. + Một số lỗi HS thờng mắc: + Cách sửa sai: * Học : Bật nhảy bằng 2 chân với vào vật trên cao. 2 . Đá cầu: * Ôn :- Một số động tác thể lực,t thế chuẩn bị và di chuyển : - Chuyền cầu bằng mu, má trong bàn chân theo nhóm: -Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu: + Lỗi HS thờng mắc: + Cách sửa: - Đấu tập: - Giới thiệu luật đá cầu: sân đấu 3 3,Chạy bền: * Luyện tập chạy bền: + Nam: + Nữ : C-Phần kết thúc: - Thả lỏng: - Củng cố : -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm . -Dặn dò : HS về nhà tập luyện - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ 28- 30 phút 3l /hs 3l/hs 10phút 400-500m 300- 450m 4-5phút nl x82 * Đội hình tập luyện : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - GV giới thiệu, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - GV quan sát sửa sai. * Đội hình tập luyện đá cầu : x x x x x Xgv x x x x x - GV giới thiệu, phân tích, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - Phân nhóm HS tập luyện - GV quan sát, sửa sai. * Đội hình tập luyện chạy bền: x x x x x X gv - HS chạy theo nhóm HS . * GV cho HS thực hiện thả lỏng * Đội hình nhận xét- dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ Ngày soạn: /01/2011 Ngày dạy: /01/2011 Tiết 41 Giáo viên : Trần Hùng Sơn 8 Hố cát Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền. -Bật nhảy: + Luyện tập bật nhảy bằng 2 chân tay với vật trên cao. + Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. - đá cầu: + Ôn một số động tác phát triển thể lực và sự khéo léo. +Ôn t thế chuẩn bị và di chuyển + Chuyền cầu bằng đùi mu, bằng má trong bàn chân +Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân. +Giới thiệu Lới. + Đấu tập: hình thức đấu đôi - chạy bền: + Luyện tập chạy bền I- Mục tiêu: - Tiếp tục ôn luyện để cung cấp cho HS những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để rền luyện phát triển sức mạnh, sức bật của chân chuẩn bị cho học kĩ thuật nhảy cao, nhảy xa. - Ôn bật nhảy bằng 2 chân tay với vào vật trên cao. Nhằm trang bị cho HS những hiểu biết và kĩ năng cần thiết để rèn luyện phát triển sức mạnh của chân, sức bật, nâng cao thành tích - Ôn lại một số động tác kĩ thuật đã học nhằm trang bị cho HS một số hiểu biết về luật Đá cầu và kĩ thuật động tác để rền luyện sức khoẻ, phát triển thể lực và thi đấu . - Rèn luyện phát triển sức bền , nâng cao tâm lí không sợ chạy bền và khả năng chạy bền cho HS đạt tiêu chuẩn RLTT. - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, nâng cao ý thức, nâng cao sức khoẻ . II- Địa điểm, ph ơng tiện dạy học - Sân tập, vệ sinh an toàn tập luyện. - Còi ,nệm hoặc hố nhảy và một số dụng cụ khác phuc vụ cho môn học. -Mỗi HS một cái cầu, kẻ sân đá cầu. III- Tiến trình Dạy học Nội dung Định lợng PHơng pháp - tổ chức A-Phần mở đầu 1.ổn định tổ chức lớp -Nhận lớp, báo cáo sỉ sỗ. -Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. 2. Khởi động: - Xoay các khớp : cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, hông, đầu gối, ép dây chằng ngang, chằng dọc. - Chạy bớc nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông di động . - Đi vòng tròn : thực hiện các ĐT chuyên môn. - Kiểm tra bài cũ: 8-10 phút. nl x82 nl x82 20m nl x82 * Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X gv * Đội hình khởi động x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X gv -Lớp trởng điều khiển khởi động. -GV gọi 1-2 HS lên kiểm tra bài cũ. Giáo viên : Trần Hùng Sơn 9 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 B- Phần cơ bản: 1, Bật nhảy: * Ôn: - Luyện tập bật nhảy bằng 2 chân, tay với vật trên cao : - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi. + Một số lỗi HS thờng mắc: + Cách sửa sai: 2 . Đá cầu: * Ôn :- Một số động tác thể lực,t thế chuẩn bị và di chuyển : - Chuyền cầu bằng đùi, mu, má trong bàn chân : -Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân: + Lỗi HS thờng mắc: + Cách sửa: - Đấu tập: hình thức đấu đôi. - Giới thiệu lới : 3,Chạy bền: * Luyện tập chạy bền: + Nam: + Nữ : C-Phần kết thúc: - Thả lỏng: - Củng cố : -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm . -Dặn dò : HS về nhà tập luyện - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ 28- 30 phút 3l /hs 3l/hs 10phút 400-500m 300- 450m 4-5phút nl x82 * Đội hình tập luyện : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x gv - GV giới thiệu, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - GV quan sát sửa sai. * Đội hình tập luyện đá cầu : x x x x x Xgv x x x x x - GV giới thiệu, phân tích, làm mẫu thị phạm động tác - GV điều khiển HS tập luyện - Phân nhóm HS tập luyện - GV quan sát, sửa sai. * Đội hình tập luyện chạy bền: x x x x x X gv - HS chạy theo nhóm HS . * GV cho HS thực hiện thả lỏng * Đội hình nhận xét- dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ Ngày soạn: /01/2011 Ngày dạy: /01/2011 Tiết 42 Giáo viên : Trần Hùng Sơn 10 Hố cát [...]... X gv C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp 4-5 phút -Nhận xét đánh giá KT -Công bố điểm - GV đánh giá kỹ thuật của từng HS * Đội hình nhận xét- dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X GV -GVhôGiải tán.HS hô Khoẻ Ngày soạn: 17/03/2011 Giáo viên : Trần Hùng Sơn 34 Trờng THCS Hng Trạch Ngày dạy: Giáo án thể dục 7 18/03/2011 Tiết 54 môn tự chọn - Chạy bền - môn tự... xét- dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x - Củng cố : -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm x x x x x x x x x x x x x x x x -Dặn dò : HS về nhà tập luyện - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ Ngày soạn: Ngày dạy: / /2011 / /2011 Tiết 44 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền Giáo viên : Trần Hùng Sơn 14 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 -Bật nhảy: + Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua... x8 n -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm * GV cho HS thực hiện thả lỏng * Đội hình nhận xét- dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Dặn dò : HS về nhà tập luyện - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ Ngày soạn: Ngày dạy: / /2011 / /2011 Tiết 45 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền Giáo viên : Trần Hùng Sơn 16 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 -Bật nhảy:... dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm -Dặn dò : HS về nhà tập luyện X GV - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ Ngày soạn: Ngày dạy: GVhôGiảitán.HShôKhoẻ / /2011 / /2011 Tiết 46 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền Giáo viên : Trần Hùng Sơn 18 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 -Bật nhảy: + Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà + Chạy đà chính... x x x x x x x x x x x x x x x -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm -Dặn dò : HS về nhà tập luyện X GV - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ Ngày soạn: Ngày dạy: GVhôGiảitán.HShôKhoẻ 22/ 02 /2011 23 / 02 /2011 Tiết 47 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền -Bật nhảy: + Ôn chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà Giáo viên : Trần Hùng Sơn 20 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 + Chạy đà chính diện chân lăng duỗi... : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Củng cố : -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm X GV -Dặn dò : HS về nhà tập luyện GVhôGiảitán.HShôKhoẻ - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ Ngày soạn: Ngày dạy: / 02 /2011 / 02 /2011 Tiết 48 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền Giáo viên : Trần Hùng Sơn 22 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 -Bật nhảy: + Ôn nhảy bớc bộ trên không, chạy đà chính diện giậm nhảy... xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Củng cố : -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm X GV -Dặn dò : HS về nhà tập luyện GVhôGiảitán.HShôKhoẻ - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ Ngày soạn: 01/03/2011 Ngày dạy: 02/03/2011 Tiết 49: kiểm tra đá cầu Giáo viên : Trần Hùng Sơn 24 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 I-Mục tiêu: -Kiểm tra kỹ thuật và thành tích đá cầu đã đợc học -Thực hiện... Điểm 7 8: Thực hiện kỹ thuật động tác ở Giáo viên : Trần Hùng Sơn 25 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 mức tơng đối đúng và đạt thành tích x - Điểm 5- 6 : Thực hiện kỹ thuật động tác ở mức cơ bản đúng - Điểm 3 - 4 : Thực hiện sai kỹ thuật động tác, đạt một số thành tích -GV đánh giá kỹ thuật của từng HS 4-5 phút C-Phần kết thúc: -Tập trung lớp -Nhận xét đánh giá KT -Công bố điểm * Đội hình nhận... x x x x x x x x x x x x x + TTCB: + Động tác: C-Phần kết thúc: - Thả lỏng: X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ - Củng cố : -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm -Dặn dò : HS về nhà tập luyện - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ Ngày soạn 15/03/2011 Ngày dạy 16/03/2011 Giáo viên : Trần Hùng Sơn 32 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 Tiết 53: kiểm tra kỹ thuật bật nhảy I-Mục tiêu: -Kiểm tra kỹ thuật nhảy bớc bộ trên... dặn do- xuống lớp : x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Nhận xét, đánh giá : u , khuyết điểm -Dặn dò : HS về nhà tập luyện X GV - Xuống lớp : GV cho HS nghỉ Ngày soạn: Ngày dạy: GVhôGiảitán.HShôKhoẻ / /2011 / /2011 Tiết 43 bật nhảy- đá cầu - Chạy bền Giáo viên : Trần Hùng Sơn 12 Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 -Bật nhảy: + Ôn bật nhảy bằng 1, 2 chân tay với vật trên cao + Học chạy . x x x x x x x x x x x X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ Giáo viên : Trần Hùng Sơn 2 Hố cát Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 Ngày soạn: 13 /01/2011 Ngày dạy:. x x x x x x X GV GVhôGiảitán.HShôKhoẻ Ngày soạn: /01/2011 Giáo viên : Trần Hùng Sơn 4 Hố cát Trờng THCS Hng Trạch Giáo án thể dục 7 Ngày dạy: /01/2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Giáo án Thể dục 7( HK 2), Tài liệu Giáo án Thể dục 7( HK 2), Tài liệu Giáo án Thể dục 7( HK 2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay