Tài liệu Làm quen với soạn thảo văn bản (dạy luôn, khỏi sửa)

14 264 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 15:11

Chương SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 13 Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản Cách tạo văn bản truyền thống Tạo văn bản bằng máy tính Soạn thảo văn bản bằng phần mềm Mircosoft Word Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2. Khởi động Word Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng Word trên màn hình nền Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2. Khởi động Word Cách 2: Chọn Start →Programs → Microsoft Word Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ Word? Thanh bảng chọn Thanh công cụ Vùng soạn thảo Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ Word? a. Bảng chọn: Các lệnh trong bảng chọn FILE Em hãy đọc tên các bảng chọn từ trái qua phải? Bài 13 . LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ Word? a. Nút lệnh: Thanh công cụ Các nút lệnh Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ Word? a. Nút lệnh: Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản: Nháy nút lệnh (Open) và thực hiện các bước trên hộp thoại Open. Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản: Nháy nút lệnh (Open) và thực hiện các bước trên hộp thoại Open. [...]...Bài 13 LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4 Mở văn bản: Nháy nút lệnh (Open) và thực hiện các bước trên hộp thoại Open Lưu ý: - Em có thể mở đồng thời nhiều văn bản một lúc Biểu tượng của chúng sẽ xuất hiện trên thanh công việc của Windows - Tên các tệp văn bản trong Word có phần mở rộng (phần đuôi) ngầm định là doc Bài 13 LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 5 Lưu văn bản: Nháy nút lệnh (Save)... bước trên cửa sổ Save As Lưu ý: Nếu tệp văn bản đó đã được lưu ít nhất một lần trong phiên làm việc đó, thì cửa sổ Save As không xuất hiện, mọi thay đổi sẽ được lưu trên chính tệp văn bản đang mở đó Bài 13 LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 6 Kết thúc: - Nút ở phía dưới có tác dụng đóng văn bản đang soạn thảo - Nút ở phía trên có tác dụng đóng chương trình soạn thảo Word Kết thúc! . Chương SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 13 Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản Cách tạo văn bản truyền thống Tạo văn bản. 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản: Nháy nút lệnh (Open) và thực hiện các bước trên hộp thoại Open. Bài 13. LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Làm quen với soạn thảo văn bản (dạy luôn, khỏi sửa), Tài liệu Làm quen với soạn thảo văn bản (dạy luôn, khỏi sửa), Tài liệu Làm quen với soạn thảo văn bản (dạy luôn, khỏi sửa)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn