Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật lí theo chủ đề - Tập 3 - Sóng ánh sáng, lượng tử và hạt nhân nguyên tử

280 2,134 6
  • Loading ...
1/280 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 09:37

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 có thêm tài liệu học tốt môn Vật Lí, chuẩn bị cho các kì thi Quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (tốt nghiệp, tuyển sinh...). Cuốn sách các bạn cầm trong tay nằm trong bộ sách: Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 theo chủ đề. Nội dung sách bám sát chương trình Vật Lí 12 cơ bản và nâng cao mới (áp dụng từ năm học 2008 - 2009) gồm: - Chương VI : Sóng ánh sáng - Chương VII : Lượng tử ánh sáng - Chương VIII : Sơ lược về thuyết tương đối hẹp - Chương IX : Hạt nhân nguyên tử - Chương X : Từ vi mô đến vĩ mô
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật lí theo chủ đề - Tập 3 - Sóng ánh sáng, lượng tử và hạt nhân nguyên tử, Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm Vật lí theo chủ đề - Tập 3 - Sóng ánh sáng, lượng tử và hạt nhân nguyên tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn