Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay

97 1,027 14
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2012, 10:55

Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH*******TẠ THỊ THÙY MAITHỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAYChuyên ngành: Kế toán - Kiểm toánMã số: 60.34.30LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNgười hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THẾ LỘCTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 20081MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ1.1 Khái quát chung về Kiểm soát nội bộ ……………………………………011.1.1 Lịch sử hình thành ……………………………………………… ……011.1.2 Khái niệm kiểm soát nội bộ ………………………… …….….… .…071.1.3 Các nhân tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ ………… .…….…101.1.3.1 Môi trường kiểm soát………………………………………….….……101.1.3.1.1 Tính chính trực các giá trị đạo đức……………………… ………101.1.3.1.2 Năng lực của đội ngũ nhân viên……………………………… .……111.1.3.1.3 Hội đồng Quản trị Ủy ban Kiểm toán……………….……………121.1.3.1.4 Triết lý quản lý phong cách điều hành……………………… .…131.1.3.1.5 Cơ cấu tổ chức ………………………………………………………141.1.3.1.6 Phân chia quyền hạn trách nhiệm …………………… .…………141.1.3.1.7 Chính sách nhân sự ……………………………………………….…151.1.3.1.8 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ …… …….………151.1.3.2 Đánh giá rủi ro …………………………………………… .….………161.1.3.2.1 Phân loại rủi ro………………………………………………………171.1.3.2.2 Đánh giá rủi ro…………………………………………….…………181.1.3.2.3 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ………… .………201.1.3.3 Hoạt động kiểm soát …………………………………………….… …211.1.3.3.1 Phân loại kiểm soát theo mục đích quản trị rủi ro …….…….………211.1.3.3.2 Phân loại kiểm soát theo tính chất sử dụng …………………………221.1.3.3.3 Hoạt động kiểm soát ……………………………………… .………231.1.3.3.4 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ …………….… …251.1.3.3 Thông tin truyền thông …………………………………….………251.1.3.4.1 Thông tin ……………………………………………………………251.1.3.4.2 Truyền thông …………………………………………… …………271.1.3.4.3 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ ………….….……281.1.3.5 Giám sát ……………………………………………………… .………291.1.3.5.1 Giám sát thường xuyên …………………………… ………………291.1.3.5.2 Đánh giá định kì ……………………………………….……………291.1.3.5.3 Báo cáo phát hiện ……………………………………………… .…301.1.3.5.4 Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa nhỏ ……… …………311.2 Hạn chế vốn có của hệ thống kiểm soát nội bộ ………………………311.3 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ ……………….……… … ……321.3.1 Trên thế giới ……………………………………… ……………….… …321.3.2 Việt Nam ………………………………………….……………… …36CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY2.1 Mục đích, đối tượng phương pháp khảo sát thực trạng …….… …3922.1.1 Mục đích khảo sát ……………………………………………….… ……392.1.2 Đối tượng khảo sát ………………………………………………… ……402.1.3 Phương pháp khảo sát …………………………………………… .……402.2 Đặc điểm thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát ………………………………………… ………………… ……412.2.1 Môi trường kiểm soát …………………………… ….… …………412.2.2 Đánh giá rủi ro …………………………………………… ….……532.2.3 Hoạt động kiểm soát ………………………………………….… ………562.2.4 Thông tin truyền thông …………………………………………………612.2.5 Giám sát ………………………………………………………… .………642.3 Tổng hợp các đánh giá chung về thực trạng áp dụng kiểm soát nội bộ các doanh nghiệp vừa nhỏ …………………………………………………67CHƯƠNG 3MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY3.1 Cơ sở nền tảng của các giải pháp ………………………… .…………….…723.1.2 Vai trò của các doanh nghiệp vừa nhỏ trong nền kinh tế hiện tại…….…723.1.3 Ảnh hưởng của các quy định pháp luật Việt Nam đến hoạt động của doanh nghiệp ………………………………………………………………………………… …743.2 Giải pháp về các quy định vĩ mô …………………………………….….…753.2.2 Xây dựng hệ thống lý luận kiểm soát nội bộ của Việt Nam ……………………………………………………………… ……….….…753.2.3 Thể chế hoá những quy định về luật pháp ……………… …………….….763.3 Giải pháp về phía doanh nghiệp ……………………………… …… …763.3.1 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của môi trường kiểm soát …….…… .…763.3.2 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động đánh giá rủi ro ….…….…773.3.3 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát ……….…….…783.3.4 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của thông tin truyền thông …….……803.3.5 Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động giám sát …………………813.4 Lợi ích đạt được từ các giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ 3.4.1 Lợi ích cho doanh nghiệp ………………………………….…………….…813.4.2 Lợi ích cho xã hội ………………………………………….………….……82KẾT LUẬNTÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC 3LỜI MỞ ĐẦUTrong xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá như hiện nay, các doanh nghiệp phải nhanh chóng thay đổi mình để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế của quốc gia, hoà nhập vào thế giới. Để tồn tại phát triển, các nhà quản lý doanh nghiệp rất cần thiết phải quan tâm đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình.Trên thế giới, khái niệm kiểm soát nội bộ xuất hiện đã lâu được chuẩn hoá từ khi có báo cáo COSO năm 1992. Việt Nam, khái niệm kiểm soát nội bộ đã trở nên khá quen thuộc đối với các nhà quản lý doanh nghiệp.Hệ thống kiểm soát nội bộ đang dần dần được áp dụng vào các doanh nghiệp theo xu hướng ngày càng có hiệu quả hơn để doanh nghiệp có thể kiểm soát được các hoạt động của mình tồn tại vững mạnh hơn trong môi trường kinh doanh cạnh tranh như hiện nay.Sự cần thiết của Luận vănHệ thống kiểm soát nội bộ là một công cụ quản lý hữu hiệu để kiểm soát điều hành hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra với hiệu quả cao nhất.Hiện nay, ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với hệ thống thông tin kế toán ngày càng nhiều. Điều này mang đến rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc minh bạch hoá các thông tin nhưng đó cũng là thách thức cho doanh nghiệp trong việc kiểm soát bảo vệ thông tin của mình. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng cần phải thay đổi, theo chiều hướng chịu ảnh hưởng của việc xử lý dữ liệu bằng điện tử.4Do đó, việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ giúp ích cho doanh nghiệp bảo vệ mình trước các rủi ro kiểm soát hoạt động, nắm chắc thời cơ phát triển là yêu cầu cần thiết của các nhà quản lý doanh nghiệp hiện nay.Mục tiêu nghiên cứuTìm hiểu, phân tích đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại 15 doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.Thông qua kết quả nghiên cứu, từ lý thuyết của COSO đến thực tế để đề ra các giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.Nội dung nghiên cứuTừ mục tiêu nghiên cứu trên, nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau:- Tìm hiểu đánh giá các thành phần cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội bộ tại 15 doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.- Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của các nhân tố trong hệ thống kiềm soát nội bộ.- Đề ra các giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ các doanh nghiệp vừa nhỏ Tỉnh Lâm Đồng.Phạm vi nghiên cứuLuận văn tập trung nghiên cứu vào các nhân tố cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng: Môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông, giám sát.Phương pháp nghiên cứu5Luận văn nghiên cứu dựa trên phương pháp luận khoa học để hệ thống hoá cơ sở lý luận thực tiễn. Từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.Bố cục của luận vănLời mở đầuChương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộChương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.Chương 3: Giải pháp để nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ các doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng.Kết luận.Phụ lục.Tài liệu tham khảo.6CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ1.1 Khái quát chung về Kiểm soát nội bộ1.1.1 Lịch sử hình thành Hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp là một chuỗi các quy trình nghiệp vụ đan xen nhau một cách có hệ thống, bất kì khâu nào của các quy trình nghiệp vụ cũng cần chức năng kiểm soát. Hoạt động kiểm soát luôn giữ một vị trí quan trọng trong quá trình quản lý điều hành kinh doanh. Thông qua việc kiểm soát hữu hiệu, nhà quản lý có thể đánh giá điều chỉnh việc thực hiện nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra với hiệu suất cao nhất.Công cụ chủ yếu để thực hiện chức năng kiểm soát của các nhà quản lý doanh nghiệphệ thống kiểm soát nội bộ (Internal Control System). * Giai đoạn tiền COSO (Từ năm 1992 trở về trước): Năm 1929, Công bố của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Federal Reserve Bulletin) - tiền thân của chuẩn mực kiểm toán Hoa Kỳ - lần đầu tiên đưa ra khái niệm về kiểm soát nội bộ chính thức công nhận vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Khái niệm kiểm soát nội bộ lúc này được sử dụng trong các tài liệu kiểm toán được hiểu đơn giản như là một biện pháp giúp cho việc:- Bảo vệ tiền không bị các nhân viên gian lận- Bảo vệ tài sản không bị thất thoát - Ghi chép kế toán chính xác- Tuân thủ chính sách của nhà quản lý nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.7Vào thập niên những năm 1940, các tổ chức kế toán công kiểm toán nội bộ tại Hoa Kỳ đã xuất bản khá nhiều các báo cáo, hướng dẫn tiêu chuẩn về tìm hiểu kiểm soát nội bộ trong các cuộc kiểm toán.Giữa thập niên những năm 1970, kiểm soát nội bộ được quan tâm đặc biệt trong các lĩnh vực thiết kế hệ thống kế toán kiểm toán, chủ yếu hướng vào cách thức cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ vận dụng trong các cuộc kiểm toán.Năm 1977, sau vụ bê bối Watergate với các khoản thanh toán bất hợp pháp cho chính phủ nước ngoài, Quốc hội Mỹ đã thông qua Điều Luật Hành vi Hối lộ nước ngoài. Trong đó, kiểm soát nội bộ rất được quan tâm đề cập đến để kiểm soát mọi hoạt động như thế, khái niệm kiểm soát nội bộ lần đầu tiên được xuất hiện trong một văn bản pháp luật.Từ năm 1980 - 1988, với sự kiện nghiêm trọng là sự sụp đổ hàng loạt các công ty cổ phần có niêm yết Hoa Kì như ngân hàng Continental Illinois National Bank & Trust Co. năm 1984; Công ty Dầu khí Texaco Inc. năm 1987; Tập đoàn Tài chính Financial Corp. of America, năm 1988… các nhà lập pháp buộc phải quan tâm nhiều đến kiểm soát nội bộ ban hành nhiều quy định hướng dẫn như:- Ủy ban quốc gia về phòng chống gian lận báo cáo tài chính (Treadway Commission) – 1985, đưa ra hàng loạt các quy tắc về đạo đức, kiểm soát làmcác chức năng của kiểm soát nội bộ- Ủy ban chuẩn mực kiểm toán Mỹ (ASB: Auditing Standard Board) ban hành bản điều chỉnh chuẩn mực kiểm toán về kiểm soát nội bộ vào năm 1988- Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC: Securities and Exchange Commission) ban hành các nguyên tắc về báo cáo trách nhiệm đánh giá hiệu quả của kiểm soát nội bộ năm 19888- Năm 1991, Tổ chức nghiên cứu kiểm toán nội bộ (IIARF: The Institude of Internal Auditors Research Foundation) đưa ra các hướng dẫn kiểm soát kiểm toán hệ thống thông tin.Những quy định này đều hướng chung đến mục tiêu phát triển vai trò của kiểm soát nội bộ trong tổ chức, nhưng theo nhiều phương diện có tồn tại một số điểm không đồng nhất, vì thế dẫn đến yêu cầu phải hình thành một hệ thống lý luận có tính chuẩn mực về kiểm soát nội bộ.* Giai đoạn Báo cáo COSO (năm 1992):Các công ty Hoa Kỳ phát triển rất nhanh mạnh vào thời bấy giờ, đi kèm theo đó cũng là sự lớn mạnh nhanh về quy mô của các gian lận, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.Nhiều Ủy ban ra đời để khảo sát tìm cách khắc phục, ngăn chặn các gian lận, hỗ trợ phát triển kinh tế. Như trên có đề cập, Ủy ban quốc gia về phòng chống gian lận báo cáo tài chính Treadway Commission (National Commission on Financial Reporting) được thành lập vào năm 1985 với mục tiêu hoạt động cơ bản là xác định các yếu tố gian lận trên báo cáo tài chính đưa ra các đề xuất để giảm thiểu phạm vi ảnh hưởng của các gian lận đó đến kết xuất thông tin. Một vấn đề lớn được quan tâm trong hội đồng nàykiểm soát nội bộ với sự ưu tiên quan tâm dành cho môi trường kiểm soát, các quy tắc về đạo đức, các Ủy ban kiểm toán các chức năng của kiểm toán nội bộ.Ủy ban COSO (Committed Of Sponsoring Organization) là một Ủy ban gồm nhiều tổ chức nghề nghiệp nhằm hỗ trợ cho Ủy ban Treadway như: Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Hội Kế toán Hoa Kỳ (AAA), Hiệp hội các nhà quản trị tài chính (FEI), Hiệp hội kiểm toán viên nội bộ (IIA) Hiệp hội kế toán viên quản trị (IMA). COSO đưa ra khuôn mẫu lý thuyết chuẩn cho kiểm soát nội bộ. Đây là hệ thống lý luận đầy đủ nhất về kiểm soát nội bộ cho đến thời điểm hiện nay.9Báo cáo COSO năm 1992 gồm có 4 phần:- Phần 1: Tóm tắt dành cho nhà quản lýPhần này cung cấp một cái nhìn tổng quát về KSNB mức độ cao dành riêng cho các nhà quản lý, giám đốc điều hành, ban giám đốc, các nghị sĩ cơ quan quản lý Nhà nước.- Phần 2: Khuôn khổ chung của kiểm soát nội bộĐây là phần cơ bản nhất của Báo cáo COSO, trong đó có định nghĩa về kiểm soát nội bộ, mô tả các bộ phận cấu thành của kiểm soát nội bộ, đưa ra các tiêu chí cụ thể để đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.- Phần 3: Báo cáo cho bên ngoàiĐây là tài liệu bổ sung, cung cấp hướng dẫn cho cho các tổ chức cách thức báo cáo cho các đối tượng bên ngoài về hệ thống kiểm soát nội bộ cho mục tiêu báo cáo thông tin tài chính.- Phần 4: Các công cụ đánh giá kiểm soát nội bộPhần này đưa ra các công cụ hướng dẫn, gợi ý rất thiết thực cho việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ.Tóm lại, Báo cáo COSO là tài liệu đầu tiên trên thế giới nghiên cứu về định nghĩa kiểm soát nội bộ một cách đầy đủ hệ thống. Đặc điểm là tầm nhìn rộng, mang tính quản trị, đề cập các vấn đề liên quan báo cáo tài chính, lĩnh vực hoạt động tính tuân thủ. Báo cáo COSO tạo lập một cơ sở lý thuyết rất cơ bản về kiểm soát nội bộ.* Giai đoạn hậu COSO (Từ năm 1992 đến nay):Nền tảng lý luận chuẩn cơ bản về kiểm soát nội bộ mà báo cáo COSO đã tạo dựng là cơ sở lý luận hoàn thiện. Nhờ đó mà đã có hàng loạt nghiên cứu mở rộng phát triển trên nhiều lĩnh vực như:o COBIT _ 1996 (Control Objective For Information and Related Technology) do ISACA ban hành. COBIT là hệ thống kiểm soát nội bộ 10[...]... hoạt động, các điều kiện, nhưng hệ thống nàyhiệu quả hay không còn phụ thuộc nhiều vào khả năng nhận thức kiểm soát của các nhà quản lý cấp cao Hệ thống truyền thông nội bộ các doanh nghiệp vừa nhỏ giữa nhà quản lý cấp cao các nhân viên thường có hiệu quả hơn các doanh nghiệp lớn, bởi vì có ít cấp quản lý hơn 35 Các kênh truyền thông doanh nghiệp vừa nhỏ thường được thực hiện thông... nghiệp vừa nhỏ Hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp vừa nhỏ cũng có vai trò quan trọng không thua kém gì trong các doanh nghiệp có quy mô lớn Với kỹ thuật thông tin tin học hoá như ngày nay thì các thông tin nội bộ có thể được xử lý hữu hiệu trong mọi doanh nghiệp, không phân biệt quy mô Hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp vừa nhỏ báo cáo về các thông tin bên ngoài doanh nghiệp, các. .. kiểm tra, kiểm toán nội bộ của các tổ chức tín dụng Việt Nam Nhìn chung, Việt Nam, lý luận về kiểm soát nội bộ còn sơ sài chưa được coi trọng kiểm soát nội bộ chủ yếu vẫn chỉ được xem là công cụ quan trọng hỗ trợ kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán Chức năng kiểm soát nội bộ chưa thực sự tách rời hoàn toàn khỏi kiểm toán nội bộ kiểm soát nội bộ chưa được xem là công cụ hữu hiệu giúp... kiểm toán viên nội bộ kiểm toán viên độc lâp - Sự đầy đủ kịp thời của các thông tin được cung cấp đến Hội đồng quản trị của Ủy ban kiểm toán để giám sát các mục tiêu chiến 19 lược của nhà quản lý; kết quả hoạt động tình hình tài chính của doanh nghiệp; điều khoản của các hợp đồng quan trọng - Sự đầy đủ kịp thời của báo cáo đến Hội đồng quản trị Ủy ban kiểm toán về các thông tin... thị của nhà quản lý được thực hiện Các chính sách thủ tục này thúc đẩy các hoạt động cần thiết để giảm thiểu những rủi ro của doanh nghiệp tạo điều kiện cho các mục tiêu đề ra được thực thi nghiêm túc, hiệu quả trong toàn doanh nghiệp 1.1.3.3.1 Phân loại kiểm soát theo mục đích quản trị rủi ro 1.1.3.3.1.1 Kiểm soát nghiệp vụ Là các chính sách, biện pháp thực hiện kiểm soát ảnh hưởng đến từng nghiệp. .. mọi hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, phải xác định được làm thế nào để hệ thống thực sự hoạt động Có nhiều phương pháp công cụ đánh giá: bảng liệt kê, bảng câu hỏi, lưu đồ, so sánh với các doanh nghiệp cùng khác nghành để có thể rút ra kinh nghiệm Tùy vào quy mô doanh nghiệp, mức độ phức tạp của các yếu tố mà thiết lập hồ sơ của hệ thống kiểm soát nội bộ khác nhau doanh nghiệp lớn, thiết... trường kiểm soát Môi trường kiểm soát tạo ra sắc thái chung của một tổ chức, thông qua việc chi phối ý thức kiểm soát của các thành viên Môi trường kiểm soát là nền tảng cho tất cả các thành phần khác của kiểm soát nội bộ Môi trường kiểm soát bao gồm nhận thức, thái độ hành động của người quản lý trong đơn vị đối với kiểm soát tầm quan trọng của kiểm soát Môi trường kiểm soát có một ảnh hưởng quan... trong hệ thống thông tin kế toán Kiểm soát chung tập trung vào các công cụ chính sau: – Kiểm soát dữ liệu: Là việc cài đặt, lập trình, vận hành, sao chép, phục hồi cũng như kỹ thuật giải quyết những sự cố bất thường – Kiểm soát phần mềm hệ thống: Là hoạt động kiểm soát tính hiệu quả của việc mua, cài đặt, sử dụng bảo trì các phần mềm – Kiểm soát tiếp cận hệ thống: Là việc kiểm soát các biện pháp. .. doanh nghiệp vừa nhỏ không có gì khác biệt lắm so với các doanh nghiệp lớn, nhưng thủ tục vận hành thì khác hẳn Hơn nữa, có một số thủ tục kiểm soát thì không phù hợp với quy mô nhỏ Trong các doanh nghiệp vừa nhỏ, sự phân chia quyền hạn hợp lý thường gặp khó khăn Mỗi doanh nghiệp chỉ có một ít nhân viên nên họ vừa thực hiện trách nhiệm, vừa tự thực hiện kiểm soát Khi người quản lý cao nhất tự thực. .. chung của tổ chức Đảm bảo hợp lý: kiểm soát nội bộ chỉ có thể cung cấp một sự đảm bảo hợp lý cho ban giám đốc nhà quản lý việc đạt được các mục tiêu của đơn vị Điều này là do những hạn chế tiềm tàng trong hệ thống kiểm soát nội bộ như: sai lầm của con người, sự thông đồng của các cá nhân, sự lạm quyền của 15 nhà quản lý do mối quan hệ giữa lợi ích chi phí của việc thiết lập nên hệ thống kiểm soát . trong hệ thống kiềm soát nội bộ. - Đề ra các giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tỉnh Lâm Đồng. Phạm. CAO TÍNH HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG HIỆN NAY3 .1 Cơ sở nền tảng của các giải pháp …………………………...…………….…723.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay, Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay, Thực trạng và giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay, Phân loại rủi ro Đánh giá rủi ro, Lưu ý áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Kiểm soát phát hiện Kiểm soát sửa sai Kiểm soát vật chất, Truyền thông, Giám sát thường xuyên Đánh giá định kì, Trên thế giới, Ở Việt Nam Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ, Cơ cấu tổ chức, Chính sách nhân sự, Đối tượng khảo sát Phương pháp khảo sát Đánh giá rủi ro, Hệ thống kế tốn Hệ thống máy tính, Thông tin và truyền thông, Giám sát, Xây dựng hệ thống lý luận kiểm soát nội bộ của Việt Nam Thể chế hoá những quy định về luật pháp, Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động đánh giá rủi ro Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động kiểm sốt, Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của thơng tin và truyền thơng Giải pháp nâng cao tính hiệu quả của hoạt động giám sát

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn