Quản trị nhân lực - Chương 10,11

81 424 1
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 16:30

Quản trị nhân lực - Chương 10,11. . và đãi ng Chương 10Thiết lập & quản trị tiền lương2ý nghĩa của quản trị tiền công, tiền lươngTrả công lao động là một hoạt động quản lý nhân sự có. công việc ( một cử nhân thất nghiệp có thể làm công việc bảo về); -TC, TL theo cá nhân tức là theo khả năng, năng lực của NLĐ; càng có năng lực tốt lương càng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nhân lực - Chương 10,11, Quản trị nhân lực - Chương 10,11, Quản trị nhân lực - Chương 10,11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn