Quản trị nhân lực - Chương 6,7,8,9

57 625 1
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 16:30

Quản trị nhân lực - Chương 6,7,8,9. . vượt mức ở kỳ triển vọng của CNVKT nghề i TiKT i = -- -- - -- - -- - - Qi . Hi. sản xuất và quản lý của các CTNhà quản trị có chiến lược không chỉ xây dựng chương trình đào tạo mang tính chất đối phó trước mắt mà phải có chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị nhân lực - Chương 6,7,8,9, Quản trị nhân lực - Chương 6,7,8,9, Quản trị nhân lực - Chương 6,7,8,9, Hoàn thành công việcCT đúng thời hạn: Không bao giờ 1. 3. 4. 5 Thường xuyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn