De thi HKI mon toan 9 (10-11) Binh Phuoc

1 582 8
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 12:11

SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN : TOÁN LỚP 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) A/ PHẦN TỰ CHỌN (2điểm) Thí sinh chọn một trong hai câu sau: Câu 1: a/ Phát biểu quy tắc khai phương một tích của các số không âm. b/ Áp dụng : Tính 4.100 Câu 2: Phát biểu định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau. B/ PHẦN BẮT BUỘC ( 8 điểm) Câu 1 (2,0điểm). a/ Tính : A = 3 2 5 2 8− + B = 3 2 2 3 2 2+ − − b/ Tìm x biết : ( ) 2 1 2 3x+ = Câu 2 (2,0 điểm). Cho hàm số y = mx + 3 . a/ Vẽ đồ thị hàm số trên với m = -1. b/ Tìm m biết đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 5). Câu 3 ( 2,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh AB = 5cm, cạnh AC = 75 cm. Tính độ dài cạnh BC và góc B, góc C của tam giác ABC . Câu 4 ( 2,0 điểm). Từ điểm A ở ngoài đường tròn tâm O, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B,C là các tiếp điểm). a/ Chứng minh tam giác ABC cân và OA ⊥ BC. b/ Vẽ đường kính COD, đường thẳng qua O và vuông góc CD cắt DB ở E . Chứng minh tứ giác OAEB là hình thang cân. ------------- HẾT ------------- * Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh : ……………………………; Số báo danh:………………… Họ tên giám thị 1:……………………………………Chữ kí ……………………. Họ tên giám thị 2: ………………………………… .Chữ kí …………………… ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề gồm 01 trang) . GD&ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN : TOÁN LỚP 9 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) A/ PHẦN TỰ CHỌN (2điểm) Thí sinh. OAEB là hình thang cân. ------------- HẾT ------------- * Chú ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh : ……………………………; Số báo danh:…………………
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi HKI mon toan 9 (10-11) Binh Phuoc, De thi HKI mon toan 9 (10-11) Binh Phuoc, De thi HKI mon toan 9 (10-11) Binh Phuoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay