người cầm quyền và khôi phục uy quyền-t101

11 392 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 07:11

1 CHµO MõNG C¸C THÇY C¤ GI¸O vµ c¸c em häc sinh 2 TiÕt 101: §äc hiÓu v¨n b¶n Ng­êi cÇm quyÒn kh«i phôc uy quyÒn (TrÝch Nh÷ng ng­êi khèn khæ) vichto huyg« 3 I.Tìm hiểu chung. II. Đọc - hiểu đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền . 1. Vị trí đoạn trích. 2. Hình tượng Gia-ve. 3. Hình tượng Giăng Van-giăng. a) Hoàn cảnh, tâm trạng: - Hoàn cảnh ngặt nghèo: không muốn bị bắt > < không muốn sống giả dối - Tâm trạng mâu thuẫn: sẵn sàng bị bắt > < cố kéo dài Giăng Van-giăng đang ở trong hoàn cảnh như thế nào? Trong hoàn cảnh đó, em nhận thấy Giăng Van giăng là ngư ời như thế ? 4 b) Giăng Van-giăng - con người của tình thương yêu: Để thể hiện hình tượng Giăng Van-giăng, Huy-gô đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào? b1) Giăng Van-giăng là hình tượng tương phản với Gia-ve: Giăng Van-giăng - Tôi biết anh muốn gì - Thì thầm cầu xin , hạ giọng xin ông Gia-ve - Mau lên - Hét lên. - Ai nói với ta phải nói to lên > < + Tương phản trong ngôn ngữ: Sự tương phản giữa Giăng Van-giăng Gia-ve thể hiện ở: A. Bộ dạng B. Ngôn ngữ hành động C. Ngôn ngữ Tìm những chi tiết cho thấy sự tương phản trong ngôn ngữ của Giăng Van-giăng Gia-ve? -> Lời lẽ tế nhị, nhã nhặn, giữ phép xã giao -> Thô lỗ, hách dịch 5 Tại sao Giăng Van-giăng phải thì thầm cầu xin Gia-ve? => Tô đậm nhân tínhcủa GiăngVan-giăng: Sự lo lắng, tình thương đối với Phăng-tin + Tương phản trong ngôn ngữ: Giăng Van-giăng - Tôi biết anh muốn gì - Thì thầm cầu xin , hạ giọng xin ông > < Gia-ve - Mau lên - Hét lên. - Ai nói với ta phải nói to lên -> Lời lẽ tế nhị, nhã nhặn, giữ phép xã giao -> Thô lỗ, hách dịch 6 + Tương phản trong hành động: Hành động của Giăng Van-giăng trước sau khi Phăng-tin chết có sự chuyển biến đột ngột. Em hãy chỉ ra sự chuyển biến ấy? Giăng Van-giăng không cố gỡ bàn tay. Gia-ve hùng hổ. + Giăng Van-giăng cậy bàn tay ấy ra như cậy bàn tay trẻ con. + Lăm lăm thanh giường. + Nhìn trừng trừng. Gia-ve run sợ, lùi ra cửa. Phăng-tin chết Tại sao Gia-ve run sợ? => Cái thiện đã giành lại uy quyền, sức mạnh tình thương đã đẩy lùi cái ác. 7 b2) Hình ảnh Giăng Van-giăng trong giây phút vĩnh biệt Phăng-tin: Em có cảm nhận gì về hình ảnh Giăng Van-giăng qua hai đoạn văn? - Hành động: ngồi yên lặng nâng đầu đặt ngay ngắn thắt lại dây rút áo, vén gọn tóc, vuốt mắt. -> Động thái trang nghiêm, từ tốn đầy tình thương. Câu nói Giờ thì tôi thuộc về anh cho ta hiểu thêm gì về Giăng Van- giăng? - Giờ thì tôi thuộc về anh : + Tự nguyện chủ động. + Sẵn sàng xả thân vì người khác. Vì sao Giăng Van-giăng lại có tình thương lớn đến như vậy? => Con người giàu tình thương yêu dành cho một kiếp người bất hạnh 8 b3) Hình ảnh Giăng Van-giăng qua miêu tả gián tiếp: Phăng tin cầu cứu Giăng Van- giăng khi nào? Điều đó cho thấy Giăng Van-giăng có ý nghĩa với Phăng tin như thế nào? - Lời cầu cứu của Phăng-tin: Ông Ma-đơ-len cứu tôi; ông thị trư ởng -> Giăng Van-giăng là hình ảnh của vị cứu tinh. Bà xơ chứng kiến được cảnh tượng gì? Đó có phải là sự thực không, tại sao? - Cảnh bà xơ chứng kiến: Khi Giăng Van-giăng thì thầm, Phăng-tin mỉm cười. -> Giăng Van-giăng với tấm lòng thánh thiện có quyền lực vô biên của một Đấng cứu thế. 9 b4) Lời bình luận ngoại đề của tác giả: Đoạn văn từ câu Ông nói gì với chị có thể là những sự thực cao cả là lời của ai ?. Thuật ngữ văn học dùng để chỉ tên loại ngôn ngữ này là gì? ở đây trong câu chuyện kể nó có tác dụng như thế nào? - Các câu hỏi liên tiếp: + Khẳng định niềm tin vào sức mạnh của cái thiện. + Như một niềm trân trọng, an ủi của tác giả. + Thể hiện tư tưởng, quan điểm của nhà văn trong bất kỳ khó khăn tuyệt vọng nào con người chân chính bằng ánh sáng tình thương có thể đánh đuổi được cường quyền nhen nhóm niềm tin vào tương lai. Câu văn Chết tức là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại thể hiện quan điểm của Huy-gô về cái chết như thế nào? - Cái chết: Là sự giải thoát khỏi đau khổ bước vào sự đổi thay của thế giới. Đó là sự chiến thắng của tinh thần nhân văn bất diệt. Theo em nếu chỉ thương yêu con người có cứu vớt được những con người lao khổ không? Tại sao? 10 III . Tổng kết: Đoạn trích nhằm khắc hoạ hình tượng Giăng Van-giăng hay còn thể hiện điều gì? A. Thể hiện hình ảnh Gia-ve, một công chức mẫn cán. B. Thể hiện hình ảnh Phăng-tin, một kiếp người bất hạnh. C. Gửi gắm thông điệp tình thương của tác giả. 1. Nội dung: Thông qua hình ảnh Giăng Van-giăng, tác giả thể hiện, quan điểm, tư tưởng, niềm tin vào con đường cải tạo xã hội: Hướng tới người lao khổ bằng sức mạnh tình thương. Kể tên các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích? 2. Nghệ thuật: Đoạn trích tiêu biểu cho bút pháp lãng mạn của Huy-gô [...]...IV Củng cố: Câu 1: Chọn đáp án đúng: Người cầm quyền được khôi phục uy quyền là ai? A Phăng-tin B Gia-ve C Bà xơ Xem-pli-xơ D Giăng Van-giăng Câu 2: Sự phân tuyến nhân vật ở đây có nét gì gần gũi với hệ thống nhân vật của Văn học dân gian? Sự phân tuyến nhân vật rạch ròi: Thiện - ác Ví dụ: Thạch Sanh, Tấm Cám 11 . cÇm quyÒn kh«i phôc uy quyÒn (TrÝch Nh÷ng ng­êi khèn khæ) vichto huyg« 3 I.Tìm hiểu chung. II. Đọc - hiểu đoạn trích Người cầm quyền khôi phục uy quyền. tiêu biểu cho bút pháp lãng mạn của Huy-gô 11 IV. Củng cố: Câu 1: Chọn đáp án đúng: Người cầm quyền được khôi phục uy quyền là ai? A. Phăng-tin B. Gia-ve
- Xem thêm -

Xem thêm: người cầm quyền và khôi phục uy quyền-t101, người cầm quyền và khôi phục uy quyền-t101, người cầm quyền và khôi phục uy quyền-t101

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay