THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

46 238 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 15:20

THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH VẤN KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VIỆT NAM (AVA) 2.1. Tổng quan về công ty TNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam (AVA). 2.1.1. Lịch sử hình thành phát triển của Công ty. 2.1.1.1.Quá trình hình thành các giai đoạn phát triển của công ty. - Trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước,nhiều công ty, nhiều doanh nghiệp đã ra đời đáp ứng được nhu cầu đa dạng của con người. Trong đó lĩnh vực kiểm toán ngày càng phát triển trở nên hết sức cần thiết trong nền kinh tế. Hoà trong nhu cầu thiết yếu chung đó Công ty TNHH vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) ra đời. Tên công ty : Công ty TNHH vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) Tên giao dịch: VIET NAM AUDITING AND ACCOUNTING CONSULTANCY COMPANY LIMITED. Địa chỉ : Số 160 phố Phương Liệt - phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân -thành phố Hà Nội. Điện thoại : 04-8686248 Công ty TNHH vấn kế toán kiểm toán VN (AVA) được thành lập ngày 10/10/2006 theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0102028384 do Sở Kế hoạch Đầu Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi bổ sung ngày 22/02/2007. AVA là một trong những loại hình công ty TNHH có hai thành viên trở lên hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, vấn tài chính thẩm định giá có đội ngũ kiểm toán viên cộng tác viên đông đảo, giàu kinh nghiệm. Tuy mới chỉ thành lập được hơn một năm nhưng Công ty TNHH vấn kế toán kiểm toán VN đã đạt được một số thành tích rất nổi bật như sau: Ngày 26/11/2007, theo Công văn số 302/VACPA của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) v/v công khai lần 1, AVA được công nhận là một trong những công ty kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán năm 2007 – 2008. Ngày 08/03/2007, theo Thông báo số 178/TB-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, AVA có tên trong danh sách thẩm định viên về giá hành nghề danh sách các tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá (Đợt 3). Ngày 18/12/2007, theo Quyết định số 701/QĐ-UBCK, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước v/v chấp thuận AVA được kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán. Chính vì vậy góp phần vào sự phát triển chung của đất nước cam kết đảm bảo chất lượng các dịch vụ cung cấp cho từng khách hàng, AVA luôn là người bạn đồng hành, luôn chia sẻ kinh nghiệm của mình với khách hàng sự thành công của khách hàng luôn là mục tiêu phấn đấu của công ty. Với trình độ kinh nghiệm thực tiễn của mình, AVA sẽ là đơn vị đi tiên phong, dẫn đầu trong hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên ngành tại Việt Nam luôn đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của khách hàng. 2.1.1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty. Hiện nay, Công ty TNHH vấn kế toán kiểm toán Việt Nam đăng ký kinh doanh các ngành nghề sau: - Kiểm toán BCTC - kiểm toán BCTC vì mục đích thuế dịch vụ quyết toán; - Kiểm toán hoạt động; - Kiểm toán tuân thủ; - Kiểm toán nội bộ; - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu hoàn thành (kể cả BCTC hàng năm); - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; - Kiểm toán thông tin tài chính; - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước; - vấn tài chính; - vấn thuế; - vấn nguồn nhân lực; - vấn ứng dụng công nghệ thông tin; - vấn quản lý; - Dịch vụ kế toán; - Dịch vụ định giá tài sản; - Dịch vụ bồi dưỡng cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; - Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật; - Dịch vụ soát xét BCTC. Từ khi thành lập đến nay,công ty đã cung cấp cho khách hàng nhiều loại hình dịch vụ có giá trị cao như: dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, dịch vụ vấn, dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp vấn cổ phần hoá, dịch vụ đào tạo hỗ trợ tuyển dụng, dịch vụ cung cấp thông tin hỗ trợ hần mềm kế toán.p 2.1.1.3.Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty vài năm gần đây. Công ty đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng Việt Nam). Bảng 2.1: DANH SÁCH THÀNH VIÊN GÓP VỐN Kết quả kinh doanh của công ty trong năm vừa qua Tuy công ty mới chỉ thành lập được hơn một năm nhưng trong năm đầu thành lập công ty đã đạt được những kết quả rất khả quan. Điều đó thể hiện qua kết quả kinh doanh trong ba quý của năm 2007 cụ thể như sau: Bảng 2.2 :BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Quý Doanh thu Giá vốn Quý I/2007 1.844 1.816 Quý II/2007 2.305 2.270 Quý III/2007 1.383 1.362 Tổng 5.532 5.448 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 2.1.2.1. Đội ngũ nhân viên. Để hoạt động thành công có hiệu quả công ty luôn coi trọng vấn đề trình độ kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên. Hiện nay AVA có 14 kiểm toán viên cấp nhà nước, 02 kiểm toán viên có chứng chỉ kiểm toán viên quốc tế ACCA CPA Australia, 03 thẩm định viên về giá, 03 thạc sỹ kinh tế. Đội ngũ nhân viên của công ty là những kiểm toán viên có bản lĩnh,có tính chuyên nghiệp,có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty kiểm toán lớn như : AASC, KPMG, E&Y chắc chắn sẽ đáp ứng những yêu cầu tốt nhất của khách hàng. Chính trình độ kinh nghiệm của đoàn kiểm toán là nhân tố quyết định cho sự thành công của một cuộc kiểm toán.Vì vậy con người luôn là yếu tố được quan tâm đặc biệt để đảm bảo dịch vụ của công ty cung cấp đạt chất lượng cao. Do vậy đội ngũ kiểm toán viên,thẩm định viên của AVA được trang bị đầy đủ các kiến thức, được đào tạo bài bản cả trong nước ngoài nước,có đầy đủ kinh nghiệm cần thiết để có thể đáp ứng phù hợp với yêu cầu của từng công việc cụ thể của doanh nghiệp. Ban Giám đốc AVA là những người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán đã từng công tác nhiều năm tại Công ty Dịch vụ vấn Tài chính kế toán kiểm toán - Bộ Tài chính (AASC). Nhân viên của AVA được đào tạo có hệ thống, đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, có hiểu biết sâu rộng đặc biệt các kiểm toán viên đã thường xuyên trực tiếp tham gia kiểm toán vấn cho nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau trong nhiều năm qua. 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. a. Các phòng ban chức năng : Do mới thành lập được hơn một năm nên cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty rất gọn nhẹ. Là một công ty TNHH - Công ty TNHH vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) tổ chức quản lý theo hai cấp : đứng đầu là Hội đồng thành viên, tiếp đến là Ban giám đốc (giám đốc phó giám đốc), tiếp theo là các phòng ban. *Hội đồng thành viên : Hiện nay HĐTV bao gồm 12 người, trong đó Ông Nguyễn Minh Hải là Chủ tịch HĐTV. *Giám đốc : là người đại diện pháp nhân cho công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty. Điều hành toàn bộ hoạt động của công ty như : sử dụng có hiệu quả toàn bộ vốn tự có của công ty trong hoạt động cung cấp dịch vụ. *Phó giám đốc : là người được giám đốc uỷ quyền chỉ đạo điều hành các bộ phận công việc được uỷ quyền. *Phòng tài vụ kế toán : có nhiệm vụ quản lý toàn bộ vốn, tài sản của công ty, tổ chức kiểm tra thực hiện chính sách kế toán - tài chính, thống kịp thời chính xác tình hình tài sản nguồn vốn giúp giám đốc kiểm tra thường xuyên toàn bộ hoạt động cung cấp dịch vụ của công ty. Cập nhật sổ sách, chứng từ, hoá đơn có liên quan đến các hoạt động của công ty. * Các phòng nghiệp vụ 1,2,3,4,5: trực tiếp thực hiện việc cung cấp các dịch vụ vấn kế toán,kiểm toán thẩm định giá… - Phòng nghiệp vụ 1 : Thực hiện Dịch vụ kế toán: + vấn lựa chọn hình thức sổ bộ máy kế toán. + vấn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp. + Làm thuê kế toán Dịch vụ vấn: + Kho dữ liệu các văn bản pháp quy của Việt Nam. + Kho dữ liệu các văn bản thuế nói riêng. - Phòng nghiệp vụ 2: thực hiện Xác định cơ cấu chiến lược kinh doanh: + vấn thiết lập hệ thống kiếm soát nội bộ hiệu quả cho doanh nghiệp, xây dựng quy chế tài chính cho doanh nghiệp. + vấn quản lý tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp. + vấn quản lý tiền lương nhân sự. + vấn lập dự án khả thi cho các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, vấn đầu tư, lựa chọn phương án kinh doanh cho doanh nghiệp. - Phòng nghiệp vụ 3: thực hiện Thực hiện kiểm toán + Kiểm toán theo luật định Báo cáo tài chính, công trình xây dựng cơ bản, đấu thầu,…. + Kiểm toán hoạt động. + Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. - Phòng nghiệp vụ 4: thực hiện Các dịch vụ khác như + Báo cáo thẩm định số liệu theo mục tiêu + Các đánh giá xác nhận đặc biệt. + Kiểm tra báo cáo quý báo cáo giữa kỳ. + Chuẩn bị tổng hợp BCTC. - Phòng nghiệp vụ 5: thực hiện Dịch vụ đào tạo + Tổ chức khoá học về kế toán, kiểm toán cho các đơn vị phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế. + Tổ chức khoá học về kế toán, kiểm toán cho các đơn vị phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực kế toán kiểm toán Việt Nam. + Đào tạo kiểm toán nội bộ cho cac doanh nghiệp. b. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Sơ đồ 2.1 : Tổ chức bộ máy quản lý Hội đồng thành viên Ban Giám đốc P.Kế toánPhòng nghiệp vụ 1Phòng nghiệp vụ 2Phòng nghiệp vụ 3Phòng nghiệp vụ 4Phòng nghiệp vụ 5 2.1.2.3.Tổ chức bộ máy kế toán. Việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ, nội dung công tác kế toán trong doanh nghiệp do bộ máy kế toán đảm nhận.Việc tổ chức cơ cấu bộ máy kế toán sao cho hợp lý, gọn nhẹ hoạt động có hiệu quả là điều kiện quan trọng để cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác đầy đủ, hữu ích cho đối tượng sử dụng thông tin, đồng thời phát huy nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán. Hiện nay việc tổ chức bộ máy kế toánCông ty TNHH vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) tiến hành theo hình thức tổ chức công tác kế toán tập trung. Theo hình thức tổ chức này thì toàn bộ công việc kế toán được thực hiện tập trung tại phòng kế toán của công ty. Bộ máy kế toán của công ty bao gồm 2 người được phân công như sau : + Kế toán trưởng (kiêm phó giám đốc) : giúp giám đốc công tác tổ chúc chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác kế toán, tài chính thông tin kinh tế trong toàn công ty theo cơ chế quản lý mới theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê, điều lệ tổ chức kế toán nhà nước điều lệ kế toán trưởng hiện hành. Ngoài ra kế toán trưởng còn hướng dẫn, kiểm tra việc chỉ đạo hạch toán, lập kế hoạch tài chính, chịu trách nhiệm trước giám đốc ban lãnh đạo về công tác kế toán tài chính tại công ty. +Kế toán tổng hợp : tiến hành ghi sổ tổng hợp, lập các báo cáo chi tiết tổng hợp báo cáo của các chi nhánh gửi lên thành báo cáo công ty. Ngoài ra kế toán tổng hợp cũng là người kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, cũng như việc ghi chép sổ sách kế toán. Do bộ máy kế toán của công ty còn nhỏ gọn chỉ có 2 người nên kế toán tổng hợp cũng kiêm trách nhiệm của các nhân viên kế toán như : kế toán tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, kế toán thanh toán… 2.1.3. Đặc điểm công tác kiểm toán tại công ty. 2.1.3.1.Các dịch vụ cung cấp. Công ty cung cấp nhiều loại hình dịch vụ đều có kết quả cao. Nhưng dịch vụ kiểm toán là một trong những dịch vụ mang lại hiệu quả lớn nhất cho công ty.Bao gồm các dịch vụ kiểm toán có giá trị cao như sau : o Kiểm toán các Báo cáo tài chính o Kiểm toán hoạt động các dự án o Kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình xây dựng o Kiểm toán xác định vốn góp liên doanh o Kiểm toán tuân thủ o Kiểm toán hoạt động o Kiểm toán theo thủ tục như cam kết 2.1.3.2.Khách hàng của công ty. Hiện nay công ty đang thực hiện cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu công trình XDCB hoàn thành, thẩm định giá trị tài sản, bất động sản cho các đơn vị. Chính vì vậy mà thị trường khách hàng của công ty cũng rất đa dạng cho từng lĩnh vực cụ thể trên như sau: Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính - Văn phòng Tổng Công ty xây dựng số 1 - Bộ Xây dựng - Văn phòng Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam - Công ty Cổ phần Xà Phòng Hà Nội - Công ty hoá chất Đức Giang – TCT Hoá chất Việt Nam - Công ty phân lân Ninh Bình – TCT Hoá chất Việt Nam - Công ty phân bón Miền Nam – TCT Hoá chất Việt Nam - Công ty hoá chất cơ bản Miền Nam – TCT Hoá chất Việt Nam - Công ty Vinaconex 11 - Công ty Đầu thương mại Tràng Tiền (Tràng Tiền PLAZA) - Công ty Cổ phần Vinacontrol - Công ty Cổ phần Quảng cáo Hội chợ thương mại (Vinaxad) Kiểm toán vấn lập báo cáo Quyết toán vốn đầu - Dự án Dây chuyền mới Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn: Tổng mức đầu 4.085 tỷ - Dự án Dây chuyền nghiền Xi măng Quảng Trị - Công ty Cổ phần thạch cao xi măng - Dự án Nhà máy tuyển quặng APATIT – Công ty APATIT Việt Nam - Dự án Nhà máy xi măng Tam Điệp - Dự án Nhà máy gỗ Hưng Yên – Constrexim Holdíng - Công trình xây dựng Trụ sở làm việc Công ty Xuất nhập khẩu Viglacera Kiểm toán xác định giá trị tài sản - Định giá Công ty TNHH Quốc tế Việt Séc để góp vốn cổ phần với Constrexim Holdings - Xác định giá trị sử dụng 3150m 2 đất tại 203 Minh Khai của TCT Thực phẩm Miền Bắc - Xác định giá trị doanh nghiệp để góp vốn cổ phần Công ty Cổ phần Đức Hoàng - Xác định giá trj quyền sử dụng đất 8130m 2 tại phố Mạc Thị Bưởi của Công ty Thực phẩm Hà Nội - Thẩm định Giá trị dự án đầu của Công ty Môi trường đô thị Hà Nội. 2.1.3.3.Quy trình kiểm toán tại công ty. Kiểm toán là một hoạt động có chức năng xác minh bày tỏ ý kiến về thực trạng tài chính. Các yếu tố của xác minh bày tỏ ý kiến là kiểm toán cân đối, đối chiếu lôgic, đối chiếu trực tiếp, kiểm kê, thực hiện điều tra…Các yếu tố này cần được kết hợp với nhau theo một trình tự kho phù hợp với đối tượng cụ thể ở một khách thể xác định. Do trình tự của bản thân công tác kiểm toán khác nhau song trong mọi trường hợp, tổ chức kiểm toán đều phải được thực hiện theo một quy trình chung với ba bước cơ bản: Bước 1: Chuẩn bị kiểm toán Bước 2: Thực hành kiểm toán Bước 3: Kết thúc kiểm toán Để thực hiện quy trình kiểm toán với 3 bước nêu trên, khái niệm “Cuộc kiểm toán” phải bao hàm đầy đủ các yếu tố sau: a.Đối tượng kiểm toán b.Mục tiêu phạm vi kiểm toán c.Chủ thể kiểm toán d.Khách thể kiểm toán e.Phương pháp áp dụng trong kiểm toán cơ sở pháp lý thực hiện kiểm toán f.Thời hạn kiểm toán * Chuẩn bị kiểm toán Chuẩn bị là bước công việc đầu tiên của tổ chức công tác kiểm toán nhằm tạo ra tất cả tiền đề điều kiện cụ thể khi thực hành kiểm toán. Đây là công việc có ý nghĩa quyết định chất lượng kiểm toán. Đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam, công tác kiểm toán còn mới mẻ có khi vừa học vừa làm, vừa tạo nếp nghĩ thói quen trong kiểm toán. Trong khi đó các văn bản pháp lý chưa đầy đủ phân tán, nguồn tài liệu thiếu về số lượng, về tính đồng bộ cả chất lượng… Do vậy, chuẩn bị kiểm toán càng cần coi trọng đặc biệt. Các tiền đề điều kiện cụ thể cần tạo ra trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán có rất nhiều đặc [...]... theo báo cáo kiểm toán có thể có “Thư quản lý” gửi cho người quản lý để nêu lên những kiến nghị của kiểm toán viên trong công tác quản lý 2.2 Thực trạng kiểm toán chu trình mua hàngthanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công tyTNHH vấn Kế toán Kiểm toán Việt Nam (AVA) 2.2.1.Giới thiệu về khách hàng Việc đầu tiên trong tất cả các cuộc kiểm toáncông ty phải tiếp cận với khách hàng. .. niên độ kế toán coi là trọng tâm trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính thường niên .Công ty TNHH vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) luôn quan tâm xem xét tới vấn đề này như một khoản mục trọng tâm trong tất cả các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính với mục tiêu đưa ra các ý kiến đánh giá, vấn hữu hiệu nhất cho khách hàng về báo cáo tài chính hàng năm * Kết thúc kiểm toán Trong giai... chương trình kiểm toán phải trả nhà cung cấp : Bảng 2.14: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNGTHANH TOÁN 2.2.3 .Thực hiện kiểm toán Sau khi đã lập kế hoạch kiểm toán chi tiết như ở trên, công ty tiến hành thực hiện các bước công việc theo đúng các thủ tục đã đưa ra.Sau đây sẽ là việc thực hiện kiểm toán chu trình mua hàngthanh toán tại hai công ty A B Trước khi thực hiện kiểm toán KTV thực. .. trường kiểm soát Tìm hiểu hệ thống kế toán của công ty khách hàng là một phần không thể thiếu trong quá trình kiểm toán nói chung trong quá trình lập kế hoạch kiểm toán nói riêng.Việc tìm hiểu hệ thống kế toán cho phép KTV xác định rủi ro tiềm tàng trong các chu trình khoản mục kế toán từ đó triển khai một kế hoạch kiểm toán tối ưu Các vấn đề về chính sách kế toán cụ thể tại hai công ty như sau : *Công. .. khách hàng. Khi đã quyết định sẽ kiểm toán cho khách hàng BGĐ hai bên sẽ gặp gỡ trực tiếp cùng thoả thuận các điều khoản trong hợp đồng, đi đến thống nhất ký kết hợp đồng kiểm toán Trong quá trình thực tập tại Công ty AVA em đã được tham gia trực tiếp kiểm toán chu trình mua hàngthanh toán tại hai công ty A B *Công ty A : + Công ty A là khách hàng năm đầu tiên của AVA .Công ty A là công ty cổ... chương trình kiểm toán một cách phù hợp nhất khi thực hiện công việc kiểm toán tại công ty khách hàng Kế hoạch kiểm toán chu trình mua hàngthanh toán là các dự kiến chi tiết về các công việc kiểm toán cần thực hiện Kế hoạch kiểm toán nói chung bao gồm :thiết kế các thủ tục kiểm soát, thiết kế các thủ tục phân tích thiết kế các thủ tục kiểm tra chi tiết Các thủ tục kiểm tra chi tiết đối với việc mua. .. Công ty AVA áp dụng trong quá trình kiểm toán chu trình mua hàngthanh toán tại cả hai công A B, việc phân tích được áp dụng nhằm xác định các vùng rủi ro, sau đó tiến hành các thủ tục kiểm tra chi tiết với các khoản mục đã được khoanh vùng 2.2.3.1 .Kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán do AVA thực hiện tại công ty A Công ty A là công ty chuyên về hoạt động sản xuất kinh doanh nên các khoản công. .. Ngày thực hiện :02/04/08………… Đơn v Phiếu xuất kho STT NỘI DUNG SỐ TIỀN SH NT 1 2 Trả lại hàng cho công ty TNHH Trường Nam Trả lại hàng cho Công ty Thành Tín 10.234.891 21.056.460 PX 546 PX 602 14/12/07 31/12/07 Người kiểm tra: Ngày kiểm tra : Kết luận: hàng mua trả lại đã được ghi nhận đúng kỳ 2.2.3.2 Kiểm toán chu trình mua hàngthanh toán do AVA thực hiện tại công ty B Công ty B là công ty chuyên... tiến hành khảo sát, điều tra bổ sung, song cũng ở mức khái quát phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán *Lập kế hoạch kiểm toán Dựa trên bản hợp đồng đã được ký kết, phù hợp với hệ thống chu n mực kiểm toán Việt Nam hiện hành chu n mực kiểm toán Quốc tế được thừa nhận, tiến hành lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, định hướng cho cuộc kiểm toán (có được từ các thông tin chung về công ty) , lập kế hoạch kiểm. .. bao quát hết các khía cạnh trọng yếu của cuộc kiểm toán Chính vì vậy trước khi tiến hành cuộc kiểm toán cụ thể công ty yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin về tài chính như: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ…của năm tài chính cần kiểm toán Từ đó giúp cho KTV có cái nhìn tổng quát về công ty khách hàng có cơ sở đánh giá sơ bộ về rủi ro kiểm . THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM. viên trong công tác quản lý. 2.2. Thực trạng kiểm toán chu trình mua hàng – thanh toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công tyTNHH tư vấn Kế toán và
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM, THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM, THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay