Hiểu về tư duy đột phá để áp dụng vào thực tế

21 764 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 13:48

Hiểu về tư duy đột phá để áp dụng vào thực tế. . công cụ hay phương pháp để bạn nắm giữ và dễ dàng sử dụng .Tư duy đột phá là gì ? Tư duy đột phá là cả một triết lý sống, nhân sinh quan về cuộc sống tạo. Training - Vietnam 7TTư ư duy duy đđộột pht phá : : GiGiảải phi phá p tip tiếếp theop theoTraining - Vietnam 8TTư ư duy duy đđộột pht phá : : HHệệththốống
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiểu về tư duy đột phá để áp dụng vào thực tế, Hiểu về tư duy đột phá để áp dụng vào thực tế, Hiểu về tư duy đột phá để áp dụng vào thực tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn