Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam.doc.DOC

108 1,164 12
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 14:57

Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Lời nói đầuTừ hàng chục năm nay, chính sách Bảo hiểm hội đã góp phần quan trọng trong việc trợ cấp vật chất, hỗ trợ đời sống cho những đối tợng hởng bảo hiểm hội và gia đình họ khi gặp phải rủi ro, biến cố trong cuộc sống nh ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hoặc chết dẫn đến giảm hoặc mất nguồn thu nhập. Chính sách BHXH cũng có tác dụng động viên công nhân viên chức, lực lợng vũ trang yên tâm công tác sản xuất, chiến đấu góp phần thắng lợi vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế nớc ta là nền kinh tế thị trờng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế và có sự quản của Nhà nớc theo định hớng XHCN. Bớc sang cơ chế kinh tế mới với quan hệ lao động phong phú, đa dạng, chính sách BHXH trong cơ chế cũ không còn phù hợp nữa. Do đó việc nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng cơ sở luận nhằm đổi mới hoàn thiện chính sách BHXH cho phù hợp với tình hình mới là một yêu cầu cấp thiết.Quỹ BHXH là một nội dung rất quan trọng trong chính sách BHXH. Quỹ BHXH là một quỹ tiêu dùng, đồng thời là một quỹ dự phòng nó vừa mang tính kinh tế vừa mang tính hội rất cao và là điều kiện hay cơ sở vật chất quan trọng đảm bảo cho toàn bộ hệ thống BHXH tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, việc đảm bảo hệ thống tài chính cho quỹ BHXH là hết sức cần thiết và mang ý nghĩa sống còn đối với hoạt động của BHXH. Thông qua việc xem xét đánh giá cơ chế quản BHXH Việt nam từ đó đa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện và đổi mới cơ chế quản quỹ BHXH cho phù hợp với giai đoạn mới. Từ những do trên và quá trình thực tập tôi đã chọn đề tài "Hoạt động quản quỹ Bảo hiểm hội Việt nam".Kết cấu đề tài gồm ba chơng:Chơng I : luận chung về Bảo hiểm hội.Chơng II : Thực trạng quản quỹ Bảo hiểm XH Việt nam.Chơng III: Hoàn thiện và đổi mới cơ chế quản quỹ BHXH.Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn nhiệt tình của thầy giáo và các cán bộ Vụ BHXH - Bộ LĐTBXH đã giúp tôi hoàn thành luận văn này.Do thời gian có hạn, kiến thức về luận và thực tiễn còn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp của tôi không tránh khỏi những khiếm khuyết kính mong thầy cô và bạn bè góp ý để đề tài đợc hoàn thiện hơn.1Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ch ơng I luận chung về BHXHI. một số vấn đề tổng quan về BHXH 1. Khái niệm BHXHCho đến nay, hầu nh cha có một định nghĩa chính thống về BHXH. Mặc dù, gần đây trong một số xuất bản phẩm các tác giả đã đề cập đến khái niệm này. Đã hơn 100 năm nay, các nớc trên thế giới có xu hớng chung là thực hiện hệ thống an toàn hội mà trong đó BHXH chỉ là một trong các cơ chế chủ yếu. Do vậy, thờng tập trung vào định nghĩa về an toàn,còn BHXH chỉ đợc phân biệt với các cơ chế khác trong hệ thống bằng những đặc trng cơ bản của BHXH.Trong tuyên ngôn nhân quyền do Đại hội đồng Liên hiệp quốc thông qua ngày 10/12/1948 có đoạn viết: Tất cả mọi ngời với t cách là thành viên của hội có quyền hởng BHXH. Quyền đó đặt trên cơ sở sự thoã mãn các quyền về kinh tế, hội và văn hoá cần cho nhân cách và sự tự do phát triển của con ngời . Theo Tổ chức lao động thế giới gọi tắt là ILO, BHXH đây đợc hiểu là sự bảo vệ của hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng (bằng pháp luật, trách nhiệm của Chính phủ) để chống lại tình trạng khó khăn về kinh tế và hội do bị ngừng hoặc bị giảm thu nhập gây ra bởi ốm đau, mất khả năng lao động, tuổi già, tàn tật, chết; thêm vào đó BHXH bảo vệ việc chăm sóc y tế, sức khoẻ và trợ cấp cho các gia đình.BHXH đợc định nghĩa nh vậy phản ánh tổng quát về mục tiêu, bản chất và chức năng của sự nghiệp này. BHXH có mục đích cuối cùng là hớng tới sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn hội, thể hiện sự gắn kết quyền lợi và trách nhiệm của các cá nhân trong cộng đồng và của toàn hội với mỗi ngời. BHXH là một trong những quyền cơ bản của con ngời trong một hội hiện đại và mục tiêu cao cả nhất của nó là vì sự an toàn, phòng tránh đợc hậu quả về những tổn thất, thất bại gây ra bởi những rủi ro trong cuộc sống hay trong quá trình lao động. BHXH hớng tới sự phát triển, sự đảm bảo tốt nhất cho con ngời, góp phần quan trọng vào tạo lập sự ổn định và thịnh vợng của hội .Chính sách BHXH là một trong những chính sách hội quan trọng của Đảng và Nhà nớc. nớc ta, hiện nay cũng có nhiều khái niệm khác nhau về BHXH, tuỳ cách tiếp cận. Từ giác độ thu ta có thể hiểu: BHXH là sự bảo đảm thay thế, bù đắp một phần thu nhập cho ngời lao động khi họ bị mất việc làm, 2Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thông qua việc hình thành sử dụng quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia BHXH, nhằm góp phần bảo đảm an toàn đời sống của ngời lao động và gia đình họ, đồng thời đảm bảo an toàn hội. Theo các nhà hoạt động trong lĩnh vực lao động hội thì BHXH là sự đảm bảo của hội đối với ngời lao động, thông qua việc huy động nguồn đóng góp của ngời sử dụng lao động, ngời lao động và sự hỗ trợ của Nhà nớc để trợ cấp cho ngời lao động khi họ bị mất sức lao động tạm thời hoặc vĩnh viễn do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già và chết nhằm bảo đảm an toàn đời sống cho ngời lao động và gia đình họ, đồng thời góp phần đảm bảo an toàn hội. Theo các nhà làm luật, thì BHXH là một chế định bảo vệ ngời lao động.Nh vậy, khái niệm BHXH đang đợc sử dụng Việt nam hẹp hơn, không bao gồm các hoạt động về bảo trợ hội. Các khái niệm này chỉ đề cập cụ thể tới các đối tợng tham gia vào hoạt động BHXH, các bên liên quan đến quá trình hình thành và phát triển quỹ BHXH, các trờng hợp cần đợc bảo hiểm, các đối t-ợng hởng BHXH và các chế độ BHXH đợc thực hiện. BHXH đây cũng chỉ rõ nghĩa vụ và lợi ích của ngời lao động khi tham gia vào quan hệ BHXH, trong đó bao gồm cả bảo đảm an toàn hội.Dù cha có một khái niệm thống nhất về BHXH nhng các khái niệm này đều phản ánh bản chất của BHXH. Đó là sự bảo đảm lợi ích của ngời lao động khi tham gia BHXH trong những trờng hợp phát sinh các nhu cầu về BHXH. Nói cách khác, BHXH phải xuất phát hay vì lợi ích của con ngời, một trong những vấn đề quan trọng của mọi quốc gia. Và rõ ràng là BHXH phải tạo lập một mạng lới an toàn trong hội để bảo vệ cho ngời lao động khi họ gặp phải những rủi ro hay rơi vào tình trạng không còn nguồn thu nhập thì có đợc những khoản trợ cấp nhất định để sinh sống.Xã hội ngày càng phát triển trên mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hoá và hội; Là một lĩnh vực mang tính hội, BHXH ngày càng đòi hỏi phải đợc nhận thức sâu rộng hơn. Ngoài việc nêu lên phạm vi, mức độ thức hiện các chế độ của BHXH thì vai trò của các nhân tố, các bên tham gia, phơng thức tổ chức và thực hiện quá trình bảo hiểm cũng càng ngày phân định rõ hơn. Đó là quá trình tiến tới thoả mãn tốt hơn nhu cầu của con ngời về BHXH.2. Bản chất của BHXH 2.1. Về phơng diện cá nhân, BHXH là một nhu cầu khách quan của con ngời.3Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368BHXH là một nhu cầu khách quan, đa dạng và phức tạp, nó nhằm đảm bảo an toàn về kinh tế, giữ cho cuộc sống ổn định, an toàn, tránh đợc đói nghèo sa sút khi bị mất nguồn thu nhập trong cuộc sống. Đó chính là các nhu cầu về BHXH và cũng là những nhu cầu tự nhiên trong hệ thống các nhu cầu về cuộc sống của con ngời. Điều này xuất phát từ nhu cầu cần thiết để đảm bảo các tiêu chuẩn hay giá trị cho một cuộc sống tối thiểu. Theo nhà nghiên cứu tâm và hành vi của con ngời Maslow, nhu cầu BHXH nằm trong nhóm nhu cầu bậc thiết yếu cùng với các nhu cầu về điều kiện sinh tồn khác là ăn, ở, mặc và đi lại mức tối thiểu nhất. BHXH cần phải đợc đảm bảo trớc khi thoả mãn các nhu cầu hội khác rộng hơn trong đời sống con ngời.BHXH thực sự là một nhu cầu bức thiết. C. Mác đã từng viết Vì nhiều rủi ro khác nhau nên phải dành một số thặng d nhất định cho quỹ BHXH để mở rộng theo kiểu luỹ tiến quá trình tái sản xuất mức độ cần thiết, phù hợp với sự phát triển của nhu cầu và tình hình tăng dân số. BHXH thoả mãn các nhu cầu về đảm bảo cuộc sống nh đã trình bày trên, BHXH còn là cần thiết để tái sản xuất sức lao động, một trong những tiền đề quan trọng nhất để tái sản xuất hội. 2.2. Dới góc độ kinh tế:BHXH là một phạm trù kinh tế tổng hợp. Trong đó: đối với những ngời hởng các chế độ BHXH, đó là sự đảm bảo thu nhập, bảo đảm cuộc sống khi họ trong điều kiện khó khăn do giảm hoặc mất khả năng lao động mà giảm hay mất thu nhập, thông qua việc tích luỹ dần của cá nhân trong quỹ BHXH và sự đóng góp của số đông những ngời có cùng khả năng gặp rủi ro nh nhau. Trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, hoạt động BHXH mang nội dung của quá trình phân phối lại một phần thu nhập trong dân c thông qua việc hình thành và sử dụng quỹ BHXH, một quỹ tiền tệ tập trung có quy mô rất lớn và ngày càng tăng lên.Khi có sự phát triển của thị trờng tài chính và nếu đợc sự quản và sử dụng tốt, quỹ BHXH còn có khả năng sinh lời từ đầu t hợp pháp khác nhau. Việc sử dụng quỹ BHXH để đầu t sinh lời đợc thấy rõ trong các nớc có nền kinh tế thị trờng phát triển. Hiện tại BHXH Việt nam bắt đầu thực hiện hoạt động này nh dùng quỹ để mua trái phiếu. Trong tơng lai, việc sử dụng quỹ BHXH vào các hoạt động đầu t cũng sẽ đợc mở rộng ra với nhiều hình thức khác nhau. Kinh tế càng phát triển thì BHXH ngày càng đa dạng và hoàn thiện. Vì thế, có thể nói kinh tế là nền tảng của BHXH hay BHXH không vợt quá trạng thái kinh tế của mỗi nớc.4Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3. Về phơng diện chính trị:BHXH là sự liên kết giữa những ngời lao động khác nhau trong hội cũng vì lợi ích chung của cộng đồng, trong đó có cá nhân tham gia BHXH. BHXH cũng phản ánh bản chất của một chế độ hội nhất định. Đối với quốc gia đây còn là những hoạt động thể hiện thái độ trách nhiệm của Chính phủ đối với ngời dân trong hội. Trong rất nhiều nớc, sự không ổn định hay khủng hoẳng của hệ thống BHXH có tác động rất mạnh đến hệ thống chính trị của các nớc đó. Chính vì vậy chính sách BHXH nằm trong hệ thống chung của các chính sách về kinh tế, hội và là một trong những bộ phận hữu cơ trong hệ thống chính sách quản đất nớc của các quốc gia. 2.4. Về mặt hội:BHXH đợc xem nh là một loạt các hoạt động mang tính hội nhằm đảm bảo đời sống cho ngời dân và làm lành mạnh hội. Thông qua đó, bảo vệ và phát triển nguồn lao động hội, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định trật tự hội nói chung. BHXH mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc vì lợi ích của con ngời trong những hoàn cảnh gặp khó khăn, vì an toàn hội và có ý nghĩa hội lâu dài. Mối quan hệ giữa các bên trong BHXH phát sinh trên cơ sở quan hệ lao động và diển ra giữa 3 bên: bên tham gia, bên BHXH và bên đợc BHXH.Nh vậy, tổ chức và vận hành một hệ thống BHXH phải đứng trên một quan điểm tổng thể, toàn diện. BHXH không thể tách khỏi một thể chế chính trị nhất định và phải dựa trên nền tảng kinh tế cụ thể. BHXH không phải là loại hình bảo hiểm cá nhân hay cá nhân tự bảo hiểm mà đó là sự bảo hiểm đặt trong những ràng buộc giữa những con ngời với nhau trong những mối quan hệ nhất định trong cộng đồng mặc dù xuất phát điểm bao giờ cũng là nhu cầu của mỗi con ngời. BHXH gắn liền với những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm, đó có thể là những rủi ro ngẫu nhiên: ốm đau, tai nạn lao động . nhng cũng có thể là những trờng hợp xảy ra hoàn toàn không ngẩu nhiên nh: tuổi già, thai sản. Đồng thời những biến cố đó có thể xảy ra cả trong và ngoài quá trình lao động. Sự giảm hoặc mất khả năng lao động làm giảm hoặc mất thu nhập, phần thu nhập này sẽ đợc bù đắp hoặc thay thế từ nguồn quỹ tiền tệ tập trung do các bên tham gia đóng góp.3. Sự cần thiết và tác dụng của BHXH 3.1. Sự cần thiết của BHXH:5Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Con ngời muốn tồn tại và phát triển luôn cần phải thoả mãn các nhu cầu tối thiểu về vật chất và tinh thần và để thoả mãn các nhu cầu đó con ngời phải lao động, sáng tạo sản xuất ra các sản phẩm. Mặt khác, con ngời ai cũng phải trải qua các giai đoạn phát triển của đời ngời đó là: sinh ra, lớn lên, trởng thành và chết. Trong các giai đoạn sinh, lão, bệnh tử của con ngời thì không ai có thể tồn tại độc lập khỏi sự giúp đỡ, chia sẻ của những ngời xung quanh. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diển ra bình thờng, con ngời không phải bao giờ cũng gặp thuận lợi, có đủ thu nhập và điều kiện sinh sống mà trái lại rủi ro luôn đi kèm với con ngời. Trong nhiều trờng hợp rủi ro bất ngờ xảy ra làm cho ngời lao động bị giảm hoặc mất thu nhập hay những điều kiện sinh sống khác do ốm đau, TNLĐ, già yếu. Khi rơi vào các trờng hợp đó, các nhu cầu cần thiết của cuộc sống con ngời không vì thế mà giảm đi hoặc mất đi, thậm chí còn tăng lên hoặc phát sinh những nhu cầu mới nh chi phí khám chữa bệnh khi ốm đau xảy ra. Bởi vậy, muốn đảm bảo duy trì cuộc sống ngời lao động làm thế nào để tạo ra nguồn thu nhập thay thế hoặc bù đắp.Trong hội nguyên thuỷ, con ngời phần vừa tự lực, phần biết kết hợp đoàn kết để đi săn bắt, hái lợm để kiếm sống. Khi gặp rủi ro, tai nạn thì họ vừa tự mình chịu đựng khắc phục vừa đợc các thành viên trong cộng đồng hỗi trợ, c-u mang. Trong hội phong kiến, quan lại dựa vào bổng lộc của nhà vua, còn dân c thì đùm bọc lẫn nhau trong họ hàng, làng xóm . Ngành công nghiệp hình thành cùng với nền kinh tế hàng hoá phát triển đã làm xuất hiện quan hệ thuê mớn nhân công. Những ngời làm công phải hoàn toàn dựa vào tiền lơng làm nguồn sống chủ yếu. Có việc thì mới có lơng dù đó là đồng lơng ít ỏi. Khi ốm đau, tai nạn, sinh đẻ . thì phải nghỉ việc và không có lơng, cuộc sống bị đe doạ. Ngời lao động đã ý thức đợc sự cần thiết phải có thu nhập đề phòng khi họ gặp rủi ro, tai nạn bất ngờ nên họ đấu tranh đòi giới chủ phải cam kết đảm bảo một số thu nhập nhất định để họ trang trải những nhu cầu thiết yếu khi ốm đau, thai sản . Lúc đầu giới chủ cam kết đảm bảo cho ngời lao động những khoản thu nhập nhất định đó. Song nhiều khi rủi ro xảy ra liên tục buộc ngời chủ phải chi ra những khoản tiền lớn mà họ không muốn. Do vậy, giới chủ đã chi ít hơn nên xuất hiện mâu thuẫn và tranh chấp giữa chủ và thợ, mâu thuẫn này ngày càng gay gắt.Để giải quyết mâu thuẫn này dần xuất hiện một bên thứ ba, đóng vai trò trung gian nhằm giải quyết mâu thuẫn và điều hoà lợi ích giữa chủ và thợ. Điều đó thay cho việc giới chủ và giới thợ phải trả trực tiếp một khoản tiền khi ngời lao động bị ốm đau, tai nạn . Giới chủ có thể trích ra hàng tháng một số tiền nhỏ đợc tính toán chặt chẽ dựa trên những biến cố của tập hợp những ngời lao 6Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368động. Số tiền này giao cho bên thứ ba dồn tích thành một quỹ tiền tệ. Khi ngời lao động gặp rủi ro, bên trung gian sẽ chi trả theo cam kết không phụ thuộc vào giới chủ có muốn hay không, làm nh thế một mặt giới chủ đỡ khó khăn về mặt kinh tế do không phải chi trả một lúc những khoản tiền lớn, mặt khác ngời lao động làm thuê cũng đợc đảm bảo một phần thu nhập khi họ gặp rủi ro. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì cơ chế này bộc lộ nhiều bất cập, tính pháp không cao. Do vậy, nhiều chủ sử dụng lao động đã không tự giác tham gia, tính chất rủi ro còn quá lớn không có sự đảm bảo về tài chính một cách vững chắc. Trớc tình hình đó, Nhà nớc phải can thiệp điều chỉnh, sự can thiệp này một mặt làm tăng vai trò của Nhà nớc, một mặt Nhà nớc phải tăng chi tiêu ngân sách, đồng thời buộc giới chủ và thợ phải góp thêm một phần để đảm bảo cho chính mình. Từ đó, cả giới chủ và thợ đều đợc đảm bảo và họ thấy có lợi. Các nguồn đóng góp của giới chủ, thợ và sự hỗ trợ của Nhà nớc hình thành nên một quỹ tiền tệ tập trung- quỹ BHXH.Mặt khác, khi nền kinh tế ngày càng phát triển những rủi ro đi liền với nó cũng xuất hiện nh thất nghiệp, tai nạn lao động, ốm đau, những rủi ro này gây ra thiệt hại về thu nhập ngày càng lớn hơn. Do vậy, BHXH cũng ngày càng phải hoàn thiện hơn để thích ứng với tình hình cụ thể.Nh vậy, BHXH ra đời là một đòi hỏi khách quan của thực tế và ngày càng phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia, mọi thành viên trong hội đều thấy cần thiết phải tham gia BHXH, nó trở thành quyền lợi và nhu cầu của ngời lao động và đợc thừa nhận là nhu cầu tất yếu khách quan, một trong những quyền lợi cơ bản của con ngời nh Tuyên ngôn nhân quyền của Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1948: Tất cả mọi ngời, với t cách là thành viên của hội đều có quyền đợc hởng BHXH . 3.2. Tác dụng của BHXH. Trên cơ sở cơng lĩnh công ớc Giơnevơ (Công ớc năm 1952) các quốc gia tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh thực tế của mình mà có những hình thức tổ chức BHXH riêng phù hợp. Tuy vậy, tất cả các quốc gia đều có chung một điểm là: BHXH do Nhà nớc thống nhất và quản lý. Từ khi BHXH xuất hiện đến nay, hoạt động này vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính cộng đồng, nhân văn lớn, điều này cũng có nghĩa là dù kinh tế có phát triển đến mức độ nào, dù có biến động nh thế nào về thể chế chính trị, hội thì bản chất BHXH vẫn không thay đổi, vẫn là một trong những chính sách quan trọng của một quốc gia. BHXH có những tác dụng sau:7Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 a . BHXH nhằm giúp ng ời lao động ổn định cuộc sống khi họ gặp rủi ro .Mục đích lớn nhất của BHXH là bảo đảm cuộc sống ổn định cho ngời lao động và gia đình họ khi họ gặp rủi ro, giảm hoặc mất sức lao động ảnh hởng đến thu nhập. Do đó, BHXH có tác dụng rất lớn đối với ngời lao động làm cho họ yên tâm với công việc. Nói là bảo đảm thay thế bù đắp một phần thu nhập cho ngời lao động là nói sự thay thế bù đắp đó nhất định phải xảy ra, chắc chắn xảy ra khi ngời lao động bị rơi vào các trờng hợp làm giảm hoặc mất thu nhập nói trên và hội đủ các điều kiện quy định thì họ đợc hởng trợ cấp với mức hởng, thời điểm và thời gian hởng theo quy định của Nhà nớc. Ngoài ra, BHXH còn làm cho ngời lao động gắn bó hơn với công việc, sống và làm việc có trách nhiệm hơn đối với chính mình và đối với cộng đồng- điều này đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc của ngời lao động. BHXH góp phần hạn chế và điều hoà các mâu thuẫn xảy ra giữa những ngời lao động và giới chủ, tạo môi trờng làm việc ổn định cho tất cả các bên khi tham gia BHXH để từ đó tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, thực hiện tăng trởng và phát triển kinh tế. b.Gắn bó lợi ích giữa ng ời lao động, ng ời sử dụng lao động và Nhà n ớc. BHXH không chỉ bảo đảm ổn định cuộc sống cho ngời lao động và gia đình họ khi ngời lao động gặp rủi ro mà nó còn bảo vệ cho ngời sử dụng lao động, tạo điều kiện cho họ ổn định tài chính để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.BHXH còn bảo vệ và tăng cờng sức khoẻ cho ngời lao động góp phần tái sản xuất giản đơn sức lao động cho ngời lao động. Giúp ngời lao động nhanh chóng trở lại làm việc góp phần tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp và nền kinh tế quốc dân. c. Phân phối lại thu nhập giữa những ng ời tham gia. Cũng giống nh tất cả các loại hình bảo hiểm khác, BHXH cũng dựa trên nguyên tắc lấy số đông bù số ít và vì vậy ngời lao động bình đẳng trong nghĩa vụ đóng góp cũng nh trong quyền lợi nhận đợc từ quỹ BHXH. Tập hợp tất cả những ngời đóng BHXH thuộc tất cả các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân. Bao gồm tất cả các loại công việc từ đơn giản đến phức tạp, từ nhẹ nhàng đến nặng nhọc độc hại . Chính vì thế tính chất hội của BHXH là rất cao. BHXH phân phối lại thu nhập giữa các đối tợng khác nhau giữa những ngời có thu nhập cao và những ngời có thu nhập thấp, giữa những ngời khoẻ mạnh đang làm việc và những ngời ốm đau bệnh 8Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tật, thai sản . Thực hiện chức năng phân phối lại, BHXH cũng đồng thời góp phần thực hiện công bằng hội. d. BHXH tập trung đ ợc nguồn vốn lớn cho phát triển sản xuất. Nguồn quỹ hình thành từ sự đóng góp của các bên tham gia cũng là nguồn vốn nhàn rỗi có thể dùng để đầu t vào nền kinh tế quốc dân. Quỹ BHXH có thể có số d và phần quỹ nhàn rỗi đợc đầu t cho các chơng trình kinh tế, hội, vừa đóng góp vào xây dựng đất nớc vừa làm tăng trởng quỹ. Trong điều kiện hiện nay hoạt động này có ý nghĩa rất quan trọng.Ngoài ra, với chức năng giám đốc của mình, BHXH tiến hành kiểm tra, giám sát việc tham gia và thực hiện chính sách BHXH để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của ngời sử dụng lao động và ngời lao động theo những quy định của pháp luật. Qua đó tạo điều kiện để ngời lao động yên tâm làm việc, còn ngời sử dụng lao động chủ động hơn trong việc quản và sử dụng lao động trong quá trình hoạt động của mình. Chức năng giám đốc còn thể hiện các khâu nghiệp vụ của hoạt động BHXH và thực hiện chính sách BHXH.4. Nội dung cơ bản của BHXH. 4.1.Đối tợng của BHXH BHXH ra đời vào những năm giữa thế kỷ 19, khi nền công nghiệp và nền kinh tế hàng hoá đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ các nớc châu Âu. Từ năm 1883, nớc Phổ (CHLB Đức) đã ban hành đạo luật bảo hiểm y tế. Một số nớc châu Âu và Bắc Mỹ mãi đến cuối những năm 1920 mới có đạo luật về BHXH.BHXH là một hệ thống đảm bảo khoản thu nhập bị giảm hoặc bị mất đi do ngời lao động bị giảm hoặc bị mất khả năng lao động, bị mất việc làm vì các nguyên nhân rủi ro nh ốm đau, tai nạn lao động, già yếu . Chính vì vậy, đối t-ợng của BHXH chính là thu nhập của ngời lao động bị biến động giảm hoặc mất đi do bị giảm hoặc mất khả năng lao động, mất việc làm của những ngời tham gia BHXH.Đối tợng tham gia BHXH là ngời lao động và ngời sử dụng lao động. Tuy vậy, tuỳ theo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nớc mà đối tợng này có thể là tất cả hoặc một bộ phận những ngời lao động nào đó.Hầu hết các nớc khi mới có chính sách BHXH, đều thực hiện BHXH đối với các viên chức Nhà nớc, những ngời làm công hởng lơng. Việt nam cũng 9Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368không vợt ra khỏi thực tế này, mặc dù biết rằng nh vậy là không bình đẳng giữa tất cả những ngời lao động.Nếu xem xét trên mối quan hệ ràng buộc trong BHXH, ngoài ngời lao động còn có ngời sử dụng lao động và cơ quan BHXH, dới sự bảo trợ của Nhà nớc. Ngời sử dụng lao động đóng góp vào quỹ BHXH là trách nhiệm của họ để bảo hiểm cho ngời lao động mà họ sử dụng. Còn cơ quan BHXH nhận sự đóng góp của ngời lao động và ngời sử dụng lao động, phải có trách nhiệm quản và sử dụng quỹ để thực hiện mọi công việc về BHXH đối với ngời lao động. Nó quyết định sự tồn tại và phát triển của BHXH một cách ổn định và bền vững. 4.2. Các yêu cầu có tính nguyên tắc của BHXH.Lĩnh vực BHXH liên quan đến rất nhiều đối tợng, có phạm vi hoạt động rất rộng và thể hiện trên nhiều mặt khác nhau. Để thực hiện đợc chức năng là đảm bảo an toàn cho ngời lao động, khuyến khích ngời lao động trong quá trình làm việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động hội, hoạt động này phải tuân theo các nguyên tắc nhất định. Thực tế do tính chất hoạt động và mục đích của BHXH không hoàn toàn nh nhau trong mọi điều kiện. Do vậy, không thể có những nguyên tắc chung thống nhất cho mọi trình độ phát triển, cho mọi hình thức BHXH tất cả các nớc. Tuy nhiên, về cơ bản hoạt động BHXH phải đảm bảo thực hiện theo những yêu cầu mang tính nguyên tắc chung sau đây: a. Đảm bảo mọi thành viên trong hội đều có quyền tham gia và h ởng quyền lợi về BHXH. Yêu cầu này xuất phát từ quyền bình đẳng của mọi công dân trong hội, một quyền lợi cao nhất mà mọi quốc gia đều thừa nhận và cam kết thực hiện. Thực hiện yêu cầu này là sự đảm bảo mọi thành viên trong hội, trớc hết là những ngời có nhu cầu tham gia vào lĩnh vực BHXH mà không hề có bất cứ một sự phân biệt nào. Nhà nớc với t cách là ngời quản toàn bộ và đại diện quyền lợi của mọi thành viên trong hội có trách nhiệm đứng ra tổ chức hệ thống BHXH để đáp ứng nhu cầu đó. Việc đảm bảo thoả mãn nhu cầu này phải đợc thực hiện trên cơ sở một hệ thống pháp luật với những quy định luật pháp và chính sách thích hợp. Đồng thời phải dựa trên cơ sở một hệ thống tổ chức BHXH phát triển thống nhất và hoạt động có hiệu quả cao. Còn có một bộ phận lớn cha tham gia vào BHXH chứng tỏ những hạn chế của hệ thống BHXH trong việc thực hiện nguyên tắc này. Đây là một vấn đề cần đợc giải quyết nớc ta trong thời gian tới.10[...]... thiện và đổi mới cơ chế quản quỹ BHXH cho phù hợp với giai đoạn mới. Từ những lý do trên và quá trình thực tập tôi đà chọn đề tài " ;Hoạt ®éng qu¶n q B¶o hiĨm x· héi ë ViƯt nam".Kết cấu đề tài gồm ba chơng:Chơng I : luận chung về Bảo hiểm hội. Chơng II : Thực trạng quản quỹ Bảo hiểm XH Việt nam.Chơng III: Hoàn thiện và đổi mới cơ chế quản quỹ BHXH.Cuối cùng tôi xin... hƯ thèng chung cđa c¸c chÝnh s¸ch vỊ kinh tế, hội và là một trong những bộ phận hữu cơ trong hệ thống chính sách quản đất nớc của các quốc gia. 2.4. Về mặt hội: BHXH đợc xem nh là một loạt các hoạt động mang tính hội nhằm đảm bảo đời sống cho ngời dân và làm lành mạnh hội. Thông qua đó, bảo vệ và phát triển nguồn lao động hội, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định trËt... nhất trong quản BHXH là quỹ BHXH đợc quản tập trung, độc lập, nằm ngoài ngân sách Nhà nớc, toàn bộ hoạt động về thu chi, bảo tồn và phát triển quỹ BHXH đều do cơ quan BHXH ViƯt nam thùc hiƯn. BHXH ViƯt nam chÞu sù l·nh đạo trực tiếp của Thủ tớng Chính phủ và dới sự quản Nhà nớc của Bộ LĐ - TBXH, Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam.II. Thực trạng quản quỹ BHXH Việt nam... chính sách BHXH để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ và quyền lợi của ngời sử dụng lao động và ngời lao động theo những quy định của pháp luật. Qua đó tạo điều kiện để ngời lao động yên tâm làm việc, còn ngời sử dụng lao động chủ động hơn trong việc quản và sử dụng lao động trong quá trình hoạt động của mình. Chức năng giám đốc còn thể hiện các khâu nghiệp vụ của hoạt động BHXH và thực hiện... BHXH, ngoài ngời lao động còn có ngời sử dụng lao động và cơ quan BHXH, dới sự bảo trợ của Nhà nớc. Ngời sử dụng lao động đóng góp vào quỹ BHXH là trách nhiệm của họ để bảo hiểm cho ngời lao động mà họ sử dụng. Còn cơ quan BHXH nhận sự đóng góp của ngời lao động và ngời sử dụng lao động, phải có trách nhiệm quản và sử dụng quỹ để thực hiện mọi công việc về BHXH đối với ngời lao động. Nó quyết định... điểm nổi bật trong công tác quản thu BHXH và là một thay đổi lớn trong hoạt động BHXH trong phạm vi cả nớc và giúp cho quỹ BHXH ngày càng hoàn thiện hơn. 2.3. T×nh h×nh chi q BHXH.Khi hƯ thèng BHXH ViƯt Nam chính thức đi vào hoạt động, quỹ BHXH hạch toán độc lập tách khỏi ngân sách Nhà nớc. Để đảm bảo việc chi trả trợ cấp cho các hoạt động thờng xuyên của quỹ BHXH, quỹ BHXH đợc Chính phủ giao... liên quan đến rất nhiều đối tợng, có phạm vi hoạt động rất rộng và thể hiện trên nhiều mặt khác nhau. Để thực hiện đợc chức năng là đảm bảo an toàn cho ngời lao động, khuyến khích ngời lao động trong quá trình làm việc huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động hội, hoạt động này phải tuân theo các nguyên tắc nhất định. Thực tế do tính chất hoạt động và mục đích của BHXH không hoàn toàn nh... Bộ, còn các Sở LĐTB - XH là đơn vị tài chính cấp 2 trực tiếp thanh quyết toán với ngành tài chính. Sự thay đổi cơ chế quản nh vậy đà làm nảy sinh một 39 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368sè vÊn ®Ị nh: Việc quản lý, điều hành nguồn quỹ cha đầy đủ, kịp thời cấp phát và quản nguồn quỹ cũng thiếu chặt chẽ. Trong những năm đầu thập kỷ 90, việc quản BHXH vẫn... một quỹ tiêu dùng, đồng thời là một quỹ dự phòng nó vừa mang tính kinh tÕ võa mang tÝnh x· héi rÊt cao vµ là điều kiện hay cơ sở vật chất quan trọng đảm bảo cho toàn bộ hệ thống BHXH tồn tại và phát triển. Chính vì vậy, việc đảm bảo hệ thống tài chính cho quỹ BHXH là hết sức cần thiết và mang ý nghĩa sống còn đối với hoạt động của BHXH. Thông qua việc xem xét đánh giá cơ chế quản BHXH Việt... bằng hội. d. BHXH tập trung đ ợc nguồn vốn lớn cho phát triển sản xuất. Nguồn quỹ hình thành từ sự đóng góp của các bên tham gia cũng là nguồn vốn nhàn rỗi có thể dùng để đầu t vào nền kinh tế quốc dân. Quỹ BHXH có thể có số d và phần quỹ nhàn rỗi đợc đầu t cho các chơng trình kinh tế, hội, vừa đóng góp vào xây dựng đất nớc vừa làm tăng trởng quỹ. Trong điều kiện hiện nay hoạt động này . hội ở Việt nam& quot;.Kết cấu đề tài gồm ba chơng:Chơng I : Lý luận chung về Bảo hiểm xã hội. Chơng II : Thực trạng quản lý quỹ Bảo hiểm XH ở Việt nam. Chơng. lý quỹ BHXH cho phù hợp với giai đoạn mới. Từ những lý do trên và quá trình thực tập tôi đã chọn đề tài " ;Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội ở Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam.doc.DOC, Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam.doc.DOC, Hoạt động quản lý quỹ Bảo hiểm Xã hội ở Viêt nam.doc.DOC, Khái niệm BHXH Cho đến nay, hầu nh cha có một định nghĩa chính thống về BHXH. Mặc, Dới góc độ kinh tế: Về phơng diện chính trị: Về mặt xã hội:, T¸c dơng cđa BHXH., Các yêu cầu có tính nguyên tắc của BHXH., Các cấp độ thực hiện. Các loại chế độ BHXH., Khái niệm quỹ BHXH. Sự cần thiết của quỹ BHXH., Sự đóng góp của ngời lao động Sự đóng góp của ngời sử dụng lao động . Nhà nớc đóng góp và hỗ trợ. Các nguồn thu khác. Bao gồm các nguồn thu chủ yếu sau:, Phân loại quỹ BHXH. Quản lý quỹ BHXH., Mỹ. Pháp. Tình hình thực hiện BHXH ở một số quốc gia trên thế giới., ở một số nớc Đông á., Chính sách BHXH giai đoạn từ năm 1995 đến nay., T×nh h×nh thu quü BHXH., T×nh h×nh chi quü BHXH., Cân đối thu chi quỹ BHXH., Tình hình đầu t quỹ BHXH ở Việt Nam., Qu¶n lý quü BHXH, Qu¶n lý chi quü BHXH, Thn lỵi:, Dự báo về nhu cầu tham gia BHXH, Dự báo thu BHXH Dự báo chi quỹ BHXH. Cân đối thu- chi quỹ BHXH, Bỉ sung hoµn thiƯn møc thu BHXH., Chống thất thu nợ đọng BHXH., Công tác đầu t tăng trởng quỹ BHXH., Hoàn thiện quy chế quản lý chi BHXH. Về tỷ lệ h, Công tác thanh tra, kiểm soát tài chính đối với quỹ BHXH. Công tác đào tạo cán bộ., Công tác thông tin tuyên truyền về BHXH. ứng dụng tin học vào công tác quản lý BHXH.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay