Bảy nguyên tắc quản lý bán hàng

2 244 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 19:15

. Bảy nguyên tắc quản lý bán hàng Trịnh Minh Thảo, Techcombank Rất nhiều giám đốc bán hàng (Sale Manager - SM) được bổ nhiệm dựa trên thành tích bán hàng. khóa của phương pháp quản trị bán hàng hiệu quả là tham gia làm việc cùng đội nhân viên bán hàng nhiều hơn, gần gũi hơn nữa với khách hàng. Đừng quá bận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảy nguyên tắc quản lý bán hàng, Bảy nguyên tắc quản lý bán hàng, Bảy nguyên tắc quản lý bán hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn