LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI

26 309 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 18:20

. LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI 1.1 Khái quát chung về kiểm toán và kiểm toán độc lập 1.1.1 Định nghĩa kiểm toán. bộ máy kiểm toán – kiểm toán viên. b .Tổ chức bộ máy kiểm toán độc lập Bộ máy kiểm toán độc lập là tổ chức của các kiểm toán viên chuyên nghiệp kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI, LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI, LÍ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ KINH NGHIỆM THẾ GIỚI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn