thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng giao thông Đông Hưng

37 162 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 16:20

Chuyên đề tốt nghiệp thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng giao thông Đông Hng. 2.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty xây dựng giao thông đông hng. Công ty xây dựng giao thông Đông Hng có trụ sở chính tại: Số 323 đ- ờng Tô Hiệu, phờng Hiến Nam, thị xã Hng Yên, tỉnh Hng Yên. Điện thoại: 0321.863266. Công ty đợc thành lập ngày 31 tháng 8 năm 1995. Theo quyết định số 1405 QĐ/UB của tỉnh Hải Hng. 2.1.1. Nội dung đăng kí điều chỉnh chứng chỉ hành nghề xây dựng: -Xây dựng các công trình giao thông quy mô vừa nhỏ; kinh doanh vật liệu xây dựng (đất, đá, cát, sỏi); Xây dựng công trình dân dụng, công trình thuỷ lợi quy mô vừa nhỏ. - Đầu t xây dựng nhà đất. - T vấn xây dựng. - Sửa chữa phơng tiện thiết bị thi công gia công dầm cầu thép, cấu kiện thép sản phẩm cơ khí khác. - Khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn. 2.1.2. Vốn điều lệ của doanh nghiệp vốn kinh doanh của công trình. - Vốn điều lệ doanh nghiệp Tổng số : 17.670.000.000đ Trong đó : -Vốn cố định 6.782.900.000 đ -Vốn lu động 10.887.100.000 đ 2.1.3. Thành tích đạt đợc. Trong thời gian từ khi thành lập tới nay, Công ty xây dựng giao thông Đông Hng đã tham gia xây dựng đợc 70 công trình các loại Tiêu biểu là các công trình : 1 Chuyên đề tốt nghiệp - Công trình đờng 201- Huyện Tiên Lữ - Công trình xây dựng Toà án nhân dân Huyện Kim Động - Công trình đờng Chùa Diều Thị xã Hng Yên - Công trình lát mái bờ sông Tiên Lữ -Huyện Tiên Lữ - Công trình đờng 39B Tỉnh Hng Yên . Các công trình do Công ty xây dựng giao thông Đông Hng thi công đều đợc phía chủ đầu t đánh giá cao về chất lợng công trình cũng nh về tiến độ thi công. Các công Công ty tham gia thực hiện trong tơng lai: - San nền mở rộng trung tâm thể thao -Tỉnh Hng Yên. - Đờng vào bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hng Yên. - San lấp khu dân c mới thị xã Hng Yên. 2.1.4. Quá trình đợc khen thởng thành tích đạt đợc trong năm 2006 6 tháng đầu năm 2007. - Quá trình đợc khen thởng: Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình Công ty xây dựng giao thông Đông Hng đã nhận đợc. + Giấy khen của UBND tỉnh + Giám đốc tài năng sáng tạo của tỉnh. - Thành tích đạt đợc: + Nhân viên, công nhân trong Công ty luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết nội bộ cùng một lòng phấn đấu xây dựng công ty ngày càng vững mạnh phát triển dù chỉ là một công ty t nhân. + Sản xuất kinh doanh có chiều hớng tăng trởng phát triển. + Tài chính lành mạnh, cân đối ổn định. + Nhân viên, công nhân luôn có tinh thần sáng tạo, tự lực tự cờng, biết tận dụng các thiết bị có sẵn có cải tiến đảm bảo thi công các công trình đòi hỏi kĩ thuật cao nên đã tiết kiệm đợc vốn đầu t so với mua máy mới. + Tham gia đấu thầu thắng thầu một số công trình đảm bảo đủ việc làm cho công nhân. 2 Chuyên đề tốt nghiệp + Thi công các công trình đều đảm bảo tiến độ nhanh, chất lợng tốt, mỹ thuật đẹp, có hiệu quả cao. + Bảo đảm công tác an toàn lao động, an toàn giao thông. + Tổ chức chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho nhân viên công nhân làm việc tại công ty, đảm bảo việc làm, mức thu nhập tăng. + Bảo đảm thực hiện tốt mọi chế độ chính sách của nhà nớc, nộp bảo hiểm cho các công nhân nhân viên lâu năm. 2.1.5. Phơng hớng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. - Giữ vững định hớng XHCN, coi trọng hiệu quả kinh tế xã hội, phát triển kinh doanh lựa chọn phơng án đầu t. - Phát triển Công ty theo hớng hiện đại hoá, khoa học công nghệ tiên tiến, tăng cờng đầu t máy móc thiết bị công nghệ, hiện đại hoá công nghệ làm cầu, đờng để có thể tham gia đấu thầu trực tiếp các công trình giao thông trong ngoài tỉnh. - Phát huy nguồn lực con ngời là cơ bản, khai thác triệt để năng lực hiện có, đào tạo nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý cán bộ kĩ thuật( đã đầu t cho một số kỹ s giỏi đi học nâng cao trình độ). - Bảo vệ quyền lợi của ngời tiêu dùng, tôn trọng lợi ích của quốc gia, bảo vệ môi trờng sinh thái kết hợp việc phát triển Công ty với đảm bảo an ninh quốc phòng. 2.1.6. Các chỉ tiêu kinh tế Công ty đạt đợc trong những năm qua. Trải qua nhiều năm xây dựng phát triển Công ty xây dựng giao thông Đông Hng đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế xã hội, giao thông của cả nớc nói chung của cả tỉnh Hng Yên nói riêng. Trong những năm gần đây Công ty đã đóng góp vào ngân sách nhà nớc thông qua việc nộp thuế, tạo môi trờng làm việc cũng nh phát triển đời sống vật chất - tinh thần cho ngời lao động nói riêng xã hội nói chung. Bên cạnh những thành tựu đó Công ty đạt đợc thành quả trong lĩnh vực văn hoá - chính trị mà còn đạt đợc những thành công trong lĩnh vực kinh tế. Sau đây là một số chỉ tiêu của công ty xây dựng giao thông Đông Hng 3 Giám Đốc PGĐ Dự án PGĐ tài chính PGĐ kỹ thuật Phòng kế hoạch dự án đấu thầuPhòng tổ chức hành chínhPhòng tài chính kế toán Phòng kỹ thuật Đội công trình 1 Đội công trình 2 Đội công trình3 Đội công trình 4 Đội công trình 5 Chuyên đề tốt nghiệp đã đạt đợc trong mấy năm gần đây. Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu của công ty xây dựng giao thông Đông Hng Đơn vị tính :đồng Chỉ tiêu 2005 2006 Dự kiến 2007 1. Vốn cố định 1.720.000.000 2.100.000.000 3.250.000.000 2. Vốn lu động 8.780.000.000 9.230.000.000 9.870.000.000 3. Tổng doanh thu 13.520.000.000 17.680.000.000 19.500.000.000 4. Tổng qũy lơng 1.580.000.000 1.829.000.000 2.205.000.000 5. LN trớc thuế 2.579.860.000 2.835.573.400 1.750.600.000 6. LN sau thuế 1.857.499.200 2.041.612.848 1.575.540.000 7. Thu nhập bình quân 1.250.000 1.380.000 1.500.000 8. Số CN bình quân 98 105 117 ( Số liệu: phòng kế toán- Công ty XDGT Đông Hng) 2.2. Những đặc điểm của Công ty xây dựng giao thông đông hng. 2.2.1 Đặc điểm về tổ chức quản lý. Theo điều lệ tổ chức hoạt độngcông ty xây dựng giao thông Đông Hng , cơ chế tổ chức của công ty gồm: Ban Giám đốc, bộ máy giúp việc các đội sản xuất. Có thể thấy qua sơ đồ. Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy tại công ty xây dựng giao thông Đông Hng. 4 Kế toán trưởng Kế toán phụ trách nguồn vốnKTTH phụ trách TS tính giá thành Bộ phận KT TSCĐ, vật tưKế toán công nợKT tiền lương, các khoản, trích theo lươngKế toán tiền gửi tiền vay ngân hàng Bộ phận KT thanh toán tiền mặt, giá thành Chuyên đề tốt nghiệp - Phòng kế hoạch dự án đấu thầu có nhiêm vụ thực hiện các kế hoạch mà ban giám đốc đa ra, đồng thời đa ra các kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các dự án đang sẽ thi công. Ngoài ra phòng còn nhiệm vụ chuẩn bị các hồ sơ dự thầu cho công ty. - Phòng tổ chức hành chính: Thực hiện các nghiệp vụ hành chính tổ chức nhân sự của công ty. - Phòng kỹ thuật: thực hiện các bản vẽ kỹ thuật đồng thời chuẩn bị các hồ sơ mời thầu cho công ty, theo dõi giám sát các đội thi công cho đúng kỹ thuật tiến độ. - Đội thi công: thi công các công trình của công ty dới sự chỉ đạo của ban giám đốc, phòng kế hoạch phòng kỹ thuật. Mỗi một đội thi công đều có một đội trởng các đội phó. 2.2.2 Tình hình chung về công tác kế toán tại Công ty xây dựng giao thông Đông Hng. 2.2.2.1 Bộ máy kế toán: Sơ đồ 2: Cơ cấu bộ máy kế toán theo hình thức tập chung tại công ty xây dựng giao thông Đông Hng. 5 Chuyên đề tốt nghiệp Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận kế toán: - Kế toán trởng có nhiệm vụ chỉ đạo công tác tài chính, thông kê, kế toán, kiểm tra, giám sát số liệu kế toán, cung cấp thông tin cho cơ quan hữu quan chịu trách nhiệm trớc pháp luật về số liệu cung cấp, tham gia xây dựng các kế hoạch đầu t dài hạn, tổ chức huy động vốn phục vụ cho kinh doanh. - Kế toán thanh toán tiền mặt giá thành: + Kế toán thanh toán: theo dõi thanh toán bằng tiền mặt tại Công ty tiến hành tập hợp để tính giá thành. + Thủ quỹ: có nhiệm vụ xuất tiền mặt tại quỹ của cty theo các chứng từ hợp lệ do kế toán lập, ghi sổ theo dõi tình hình tiền mặt của công ty. - Kế toán TSCĐ, vật t: theo dõi, giám sát sự biến động tăng, giảm TSCĐ, tổ chức tính toán hạch toán khấu hao, theo dõi, giám sát tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu, vật t. - Kế toán công nợ: theo dõi các khoản công nợ của công ty. - Kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng: theo dõi, tính toán lơng. trích lập các quỹ của công ty theo dõi các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ. - Kế toán tiền gửi tiền vay ngân hàng: theo dõi số d tiền gửi ngân hàng của công ty, vay vốn ngân hàng khi có lệnh của kế toán trởng. 2.2.2.2. Tài khoản sử dụng tổ chức sổ kế toán tại công ty: Hiện nay, Công ty xây dựng giao thông Đông Hng đang áp dụng hệ thống TK trong các đơn vị xây lắp bao gồm: - TK loại 1: TK 111, 112, 113, 131, 133, 136, 138, 141,b 142, 144, 152, 153, 154. - TK loại 2: 211,221,241,214 - TK loại 3: 311,331,333,334,335,335,338,341,342 - TK loại 4:411,412,413,414,415,415,421,431,441 - TK loại 5: 511, 515 - TK loại 6: 621,622,623,627,632,642,635 - TK loại 7: 711 - TK loại 8: 811 6 Chứng từ gốc Bảng Sổ, thẻ kế toán chi tiết Nhật ký chứng từ Sổ cái Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết Chuyên đề tốt nghiệp - TK loại 9: 911 Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: công ty hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp khai thờng xuyên. 2.2.2.3 Công ty xây dựng giao thông Đông Hng áp dụng hình thức ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ: Sơ đồ 3: Hạch toán theo hình thức nhật ký chứng từ (1) (2) (3) (4) (6) (5) Ghi hàng tháng Ghi cuối tháng QH đối chiếu 1. Căn cứ vào chứng từ gốc, hàng ngày kế toán lập bảng kê. 2. Căn cứ vào chứng từ gốc, hàng ngày kế toán ghi các đối tợng hạch toán chi tiết vào sổ, thẻ kế toán chi tiết. 3. Căn cứ vào chứng từ gốc, bảng kê, sổ- thẻ kế toán chi tiết kế toán lập nhật ký chứng từ 4,5. Cuối tháng kế toán căn cứ vào nhật ký chứng từ đã lập để ghi vào sổ cái tài khoản liên quan để lập báo cáo tài chính 7 Mua vật tư, tổ chức nhân công Lập kế hoạchthi công Nhận thầu Tổ chức thi công Nghiệm thu bàn giao công trình Chuyên đề tốt nghiệp 6. Lấy đối chiếu từ sổ cái tài khoản liên quan Bảng tổng hợp chi tiết. 2.2.2.4 Quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty xây dựng giao thông Đông Hng. Sơ đồ 4: Quy trình công nghệ sản xuất 2.3 Những thuận lợi khó khăn của công ty xây dựng giao thông Đông Hng. 2.3.1 Những yếu tố thuận lợi: - Công ty xây dựng giao thông Đông Hng là một công ty TNHH vào dạng lớn mạnh của tỉnh Hng Yên. Công ty đã trúng thầu nhiều dự án lớn của tỉnh, có uy tín trong ngành xây dựng của tỉnh. Vì vậy công ty luôn nhận đợc những công trình quan trọng có quy mô lớn trong tỉnh. Mặt khác, lãnh đạo công ty rất quan tâm tạo điều kiện để công ty có việc làm tơng xứng, để có cơ hội nâng cao tầm vóc của công tychỉ là một công ty TNHH nhng công ty có tổ chức rất quy mô. - Uy tín của công ty đợc giữ vững phát triển, tên tuổi của công ty ngày càng đợc biết đến, thị trờng xây dựng của công ty ngày càng mở rộng. - Bộ máy quản lý gọn nhẹ, có hiệu lực lớn do sử dụng mô hình ban giám đốc điều hành với sự giúp đỡ, t vấn của các phòng ban, các nhân viên. Giám đốc công ty là một trong những ngời đi tiên phong về phong trào vơn lên làm giầu từ những ngày tách tỉnh. 2.3.2. Những khó khăn: Cùng với sự khó khăn chung của công ty khác tỉnh. Công ty xây dựng 8 Chuyên đề tốt nghiệp giao thông Đông Hng cũng gặp phải một số khó khăn ảnh hởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của công ty nh: - Thiếu đội ngũ chỉ huy cấp đội đợc đào tạo nghiêm túc, có bài bản, có năng lực quản lý, đa số là do làm việc lâu năm nhng chỉ có kinh nghiệm chung chung chứ thực chất cha đợc đào tạo chính thống. - Do các công trình đơn vị đang thi công sẽ sắp hoàn thành đều là vốn Ngân sách nhà nớc, ngân sách địa phơng nên số vốn bị phía chủ đầu t chiếm dụng là lớn. Dẫn đến khả năng thanh toán nhanh chậm nhiều khi mất tự chủ về tài chính. 2.4. thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng giao thông đông hng. 2.4.1 Công tác quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm : Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp nói chung trong Công ty xây dựng giao thông Đông Hng nói riêng là toàn bộ các khoản vận chuyển mà doanh nghiệp chi ra để thực hiện công tác xây lắp nhằm tạo ra các loại sản phẩm khác nhau theo mục đích kinh doanh cũng nh theo hợp đồng giao nhận thầu đã ký kết. Tổ chức công tác kinh tế phục vụ cho việc tập hợp chi phí sản xuất tình hình: Xây dựng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tình hình sản phẩm phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý của công trình. Công ty đã tổ chức vận dụng các chứng từ kinh tế, các tài khoản kế toán các sổ kế toán chi tiết để kế toán chi phí sản xuất tính giá thành phù hợp với phơng pháp kế toán hàng tồn kho mà công ty đang áp dụng (kê khai thờng xuyên). Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất kết quả phân bổ chi phí sản xuất cho các đối tợng chịu chi phí sản xuất theo nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất theo các khoản mục chi phí cấu thành sản phẩm. 9 Chuyên đề tốt nghiệp 2.4.2.Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất đối tợng tính giá thành sản phẩm: 2.4.2.1 Đối tợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất: Là phạm vi, giới hạn mà chi phí sản xuất cần phải tập hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát chi phí sản xuất tính tổng sản phẩm xác định đối t- ợng tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên cần thiết của công tác kinh tế tập hợp chi phí sản xuất. Để xác định đối tợng tập hợp chi phí sản xuất phải căn cứ vào đặc điểm phát sinh chi phí công dụng của chi phí trong sản xuất. Tuỳ theo cơ cấu tổ chức sản xuất, yêu cầu trình độ quản lý kinh tế, yêu cầu hoàn toàn kinh tế nội bộ quy trình công nghệ sản xuất của sản phẩm, đặc điểm của sản phẩm, yêu cầu của công tác tính tổng sản phẩm mà đối tợng tập hợp chi phí sản xuất có thể là từng nhóm sản phẩm, từng mặt hàng sản phẩm, từng bộ phận, cụm chi tiết hoặc chi tiết sản phẩm. Tại Công ty xây dựng giao thông Đông Hng do đặc điểm sản phẩmtính đơn chiếc nên đối tợng tập hợp chi phí sản xuất thờng là theo công trình hoặc cũng có thể là một hạng mục công trình, một nhóm hạng mục công trình ví dụ khi thi công công trình đờng giao thông thì công ty chỉhợp đồng thi công phần thảm. Tập hợp chi phí sản xuất theo từng đối tợng có tác dụng phục vụ tốt cho việc tăng cờng quản lý sản xuất chi phí sản xuất, cho công tác hạch toán kinh tế nội bộ hoàn toàn kinh tế toàn doanh nghệp, phục vụ cho công tác tính giá thành sản phẩm đợc kịp thời, chính xác. 2.4.2.2 Đối tợng tính giá thành: Đối tợng tính giá thành là các loại công việc, sản phẩm, lao vụ mà doanh nghệp sản xuất hoàn thành đòi hỏi phải tính tổng giá thành giá thành đơn vị. Xác định đối tợng tính giá thành cũng là công việc đầu tiên trong toàn bộ công tác tính tổng sản phẩm của kế toán. Bộ phận kế toán giá thành phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất của doanh nghiệp, các loại sản phẩm lao vụ mà doanh nghiệp sản xuất, tính chất sản xuất của chúng để xác định đối tợng tính giá 10 [...]... giá sản phẩm là dở dang cuối kỳ tính giá thành của sản phẩm hoàn thành tại công ty xây dựng giao thông Đông Hng Việc đánh giá sản phẩm dở dang của công trình đợc tiến hành theo định kỳ từng quý Giá thành sản phẩm dở dang phụ thuộc vào phơng thức thanh toán khối lợng xây lắp hoàn thành giữa bên A Công ty xây dựng giao thông Đông Hng Thông thờng, hợp đồng ký kết giữa hai bên là thanh toán sản phẩm. .. Chu kỳ, kế toán tiến hành tổng hợp kết chuyển sang TK 154 đến tính giá thành sản phẩm Nợ TK 154 (1541) : 29.009.200 Có TK 623: 29.009.200 2.4.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung (sxc): Để thi công công trình, ngoài những khoản chi phí trên còn có khoản chi phí sản xuất chung phục vụ sản xuất Tại công ty xây dựng giao thông Đông Hng các khoản chi phí này phát sinh đợc hạch toán vào TK 627 nó bao... nghiệp thành cho thích hợp Trong sản xuất xây dựng cơ bản nói chung, Công ty xây dựng giao thông Đông Hng nói riêng, sản phẩmtính đơn chi c, đối tợng tính giá thành có thể là từng giai đoạn công trình hoặc từng giai đoạn hoàn thành quy ớc, tuỳ thuộc vào phơng thức bàn giao thanh toán giữa đơn vị xây lắp chủ đầu t * Kỳ tính giá thành trong sản xuất xây dựng cơ bản: Do sản phẩm xây dựng cơ bản đợc sản. .. công) Nh vậy kỳ tính giá thành có thể sẽ không phù hợp với kỳ báo cáo kế toán mà phù hợp với chu kỳ sản xuất sản phẩm Do đó, việc phản ánh giám sát kiểm tra của kế toán đối với tình hình thực hiện kế hoạch chỉ thực sự phát huy đầy đủ tác dụng khi chu kỳ sản phẩm đã kết thúc 2.4.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 2.4.3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Vật liệu, công cụ dụng cụ... sản xuất theo từng đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất dài, công trình, hạng mục công trình chỉ hoàn thành khi kết thúc một chu kỳ tính giá thành thờng đợc chọn là thời điểm mà công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao đa vào sử dụng Hàng tháng, kế toán Công ty xây dựng giao thông Đông Hng tiến hành tập hợp các chi phí sản xuất theo các đối tợng tính giá thành (các công trình đơn vị đang thi công) ... hợp chi phí sản xuất tính tổng sản phẩm xây lắp nên kế toán mở sổ chi tiết TK 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cho từng đối tợng tính giá thành nhằm theo dõi chi phí phát sinh của từng công trình hạng mục công trình Để cấu thành nên tổng sản phẩm, các chi phí thực tế phát sinh trong kỳ sẽ đợc tập hợp trên các TK 621,622, 623, 627 Chúng đợc theo dõi chi tiết cho từng công trình, hạng mục công. .. 18 Kế toán trởng Giám đốc Chuyên đề tốt nghiệp Chu kỳ, căn cứ vào sổ kế toán chi tiết, kế toán vào sổ tổng hợp chi tiết kết chuyển sang 154 để tính giá thành sản phẩm Nợ TK 154 (1541) :1.957.641.000 Có TK 621 : 1.957.641.000 2.4.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: Chi phí nhân công trực tiếp là khoản chi phí trực tiếp ở công ty gắn liền với lợi ích của ngời lao động Do vậy, việc hoạch toán. .. chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp: Các chi phí phát sinh trong tháng đợc tập hợp trên các TK 621, 622 đợc theo dõi chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình trong sổ chi phí công trình Đối với chi phí máy thi công (TK623 )và chi phí sản xuất chung (TK627)cuối quý mới căn cứ vào số chi phí sản xuât chung đợc tập hợp trong cả quý để tiến hành phân bổ cho từng công trình Đến cuối quý, kế toán. .. thuật hợp lí Do đó sản phẩm dở dang khối lợng xây lắp cha đạt tới điểm dừng kỹ thuật hợp lý đã quy định đợc tính theo chi phí thực tế trên cơ sở phân bổ của các công trình trong từng giai đoạn - Nếu đối tợng tính giá thànhcông trình hạng mục công trình hoàn thành bàn giao thì những công trình cha hoàn thành vào thời điểm chu kỳ là những sản phẩm dd chi phí đã đợc tập hợp của công trình đó là chi. .. tiến hành kết chuyển phân bổ các chi phí sản xuất tập hợp trên TK 621,622,623,627 sang bên nợ TK 154 phục vụ cho việc tính giá thành của từng quý ,số khoản chuyển này đợc ghi vào bảng số 4 31 Chuyên đề tốt nghiệp Bảng 2.4: Tổng hợp chi phí sản xuất T12/2006 Công trình: Đờng 201 Tiên Lữ Thành STT 1 Chi phí sử Chi phí nhân phần CP Chi phí NVL dụng máy thi công trực tiếp thực tế công T2 Chi phí NVL . hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng giao thông đông hng. 2.4.1 Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản. nghiệp thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng giao thông Đông Hng. 2.1. Quá trình hình thành và phát
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng giao thông Đông Hưng, thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng giao thông Đông Hưng, thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng giao thông Đông Hưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay