Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 7

3 339 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2012, 11:46

Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc----o0o----LÝ LỊCH KHOA HỌCHọ tên: NGUYỄN BẢO KỲSinh 10/3/1976 - NamĐơn vò công tác:Công Ty KaSaTiI. LÝ LỊCH SƠ LƯCNguyên quán :Thành Phố Biên Hòa –Tỉnh Đồng naiNơi sinh : Thành Phố Biên Hòa –Tỉnh Đồng naiĐòa chỉ liên lạc :21/34 Hậu Giang Q.TBDân tộc: KinhTôn giáo: Phật Thành phần gia đình: Trí thứcThành phần bản thân: Trí thứcSức khỏe: tốtII. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠẠI HỌCChế độ học: Chính quyTừ 9/1994 đến 5/1999: Học tại Đại học Quốc gia TP HCM- Trường Đại Học Bách Khoa TpHCMNgành học: Điện tửĐề tài tốt nghiệp :CARD LẤY MẪU TIẾNG NÓI Nơi bảo vệ luận án tốt nghiệp: Trường Đại Học Bách Khoa Người hướng dẫn: Thầy Ths Võ Tấn Thông TRÊN ĐẠI HỌCTừ 9/2000 đến 2004: Học cao học chuyên ngành Vô Tuyến – Điện Tử tại Trường Đại học Bách Khoa Tp HCMTên luận án: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠNG CÔNG NGHIỆP SƯÛ DỤNG CHIP FPGA CPU 89S8252Ngày nơi bảo vệ: 27/4/2004 tại Trường Đại học Bách Khoa TpHCMNgười hướng dẫn: Ts Nguyễn Như Anh –Ths Tống Văn OnIII. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KỸ THUẬT1- Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật chuyên môn. Trước sau khi tốt nghiệp đã làm hiện đang làm công tác khoa học – kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu, thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).Thời gian Tóm tắt quá trình hoạt động khoa học – kỹ thuật, nơi công tácTừ 8/1999 đến nay Nhân viên kỹ thuật Công Ty KaSati2- Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật:Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm Đã đang tiến hành các hoạt động khoa học – kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả tác dụng, v.v .3- Tham dự các cuộc hội nghò khoa học – kỹ thuật quốc tế (trong nước hoặc ngoài nước): tham quan khảo sát, thực tập sản xuất, kỹ thuật ƠÛ nước ngoài (thời gian, nơi, nội dung chuyên môn). 4- Khen thưởng giải thưởng về hoạt động khoa học – kỹ thuật (thời gian, hình thức khen thưởng, cơ quan quyết đònh).5- Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học – kỹ thuật (ghi cụ thể tỉ mỉ).Nguyện vọng được đào tạo cao hơn nữa để phục vụ cho công việc nghiên cứu.IV. HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘITóm tắt quá trình tham gia các đoàn thể quần chúng (thanh niên cộng sản, công đoàn .) các hội khoa học (hội phổ biến, hội khoa học chuyên ngành .) các phong trào lớn (cải tiến quản lý hợp tác xã, .) ghi rõ nơi, thời gian.CƠ QUAN XÁC NHẬN Ngày 22 tháng 5 năm 2004(Ký tên đóng dấu) Người khai ký tên Nguyễn Bảo Kỳ . Bách Khoa Tp HCMTên luận án: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ MẠNG CÔNG NGHIỆP SƯÛ DỤNG CHIP FPGA VÀ CPU 89S8252Ngày và nơi bảo vệ: 27/ 4/2004 tại Trường Đại học Bách. thuật, nơi công tácTừ 8/1999 đến nay Nhân viên kỹ thuật Công Ty KaSati2- Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật :Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 7, Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 7, Nghiên cứu và thiết kế mạng công nghiệp sử dụng chip fpga và cpu 89s8252 part 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay