giáo án ngữ văn 8 ( tập 1,2)

113 831 11
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 14:11

. loại của văn bản ? GV : Bố cục của văn bản / GV: Chú thích của vcăn bản ? _ H/S: Thanh Tònh sinh năm ( 1911- 1 988 ), tên thật Trần Văn Ninh, quê quán ở Thành. giả: _ Thanh Tònh( 1911- 1 988 ) _ Tên thật : Trần Văn Ninh _ Quê quán: Thành phố Huế. 2/ Tác Phẩm: a) Xuất xứ :Văn bản “ Tôi đi học”, in trong tập Quê mẹ”
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn 8 ( tập 1,2), giáo án ngữ văn 8 ( tập 1,2), giáo án ngữ văn 8 ( tập 1,2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn