MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

13 414 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 12:20

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG III.1.MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG III.1.1. Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Gần hai thập kỷ trôi qua, để tồn tại phát triển nhất là trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khắc nghiệt luôn đòi hỏi sự phấn đấu vươn lên để chiếm lĩnh thị trường để tự khẳng định mình. Công ty Mỹ thuật Trung ương đã không ngừng đổi mới về mọi mặt đã đạt được những thành tựu đáng kể. Có được kế quả đó là sự lao động, sáng tạo không ngừng của tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty. Ban lãnh đạo đã đưa ra được các biện pháp kinh tế hợp có hiệu quả nhằm khắc phục được những khó khăn tồn tại của mình.Từ đó, từng bước hòa nhập với nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Như chúng ta đã biết sản phẩm chính của Công ty Mỹ thuật Trung ương là các tạp chí, các loại tranh cổ động,các công trình văn hóa lớn. Muốn hoàn thành một tạp chí, hay thiết kế một công trình đẹp. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty. Do vậy, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cố gắng của tất cả các thành viên của Công ty Mỹ thuật trung ương, trong đó có sự cố gắng không nhỏ của cán bộ làm công tác kế toán. Bởi đây là công việc đòi hỏi chính xác, hợp lý. Với cách bố trí công việc như hiện nay là khoa học hợp lý.Vì vậy, tổ chức kế toán nói chung, tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng nhất định Công ty Mỹ thuật Trung ương sẽ đạt được những hiệu quả cao. III.1.2. Ưu điểm Hoạt động trong nền kinh tế thị trường, Công ty Mỹ thuật cũng như bất kỳ doanh nghiệp nào, mục đích hàng đầu là nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, từ đó nâng cao lợi nhuận. Mục tiêu này có thực hiện được hay không phụ thuộc một phần lớn vào bộ máy kế toán. Bộ máy kế toán Công ty Mỹ thuậtmột số ưu điểm nổi bật sau: - Bộ máy kế toán được tổ chức gọn nhẹ, hợp lý, khoa học, phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán. - Đội ngũ kế toán có trình độ cao, có năng lực, tác phong làm việc khoa học, năng động trong công việc. - Công tác kế toán của Công ty Mỹ thuật Trung ương đã thực hiện theo chế độ hiện hành. Đội ngũ kế toán đã vận dụng một cách linh hoạt chế độ kế toán. - Thông tin do bộ phận kế toán cung cấp nhanh chóng, chính xác, kịp thời đầy đủ. Điều này đã giúp cho công việc kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa các bộ phận kế toán lập báo cáo kế toán thuận lợi, dễ dàng chính xác hơn. - Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm rất được coi trọng. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xác định phù hợp với đặc điểm quy trình công nghệ đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty Mỹ thuật Trung ương. III.1.3.Một số tồn tại cần khắc phục Có thể thấy công tác kế toán nói chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng có được những thành tích nhất định.Tuy nhiên bên cạnh đấy vẫn còn có một số tồn tại cần khắc phục,cụ thể là. Thứ nhất: Về hình thức kế toán của Công ty Mỹ thuật trung ương: Công ty Mỹ thuật áp dụng hình thức kế toán “chứng từ ghi sổ”. Song việc vận dụng hình thức kế toán trên còn chưa hợp chưa phù hợp. + Ghi chép trùng lặp số liệu giữa bảng nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu với sổ chi tiết nguyên vật liệu dẫn đến khối lượng công việc nhiều, chồng chéo, mất nhiều thời gian. + Do cách biệt về thời gian ghi chép giữa kế toán tổng hợp kế toán chi tiết dẫn đến chi phí lao động cho việc kế toán chi tiết quá lớn, công việc nhiều ảnh hưởng đến thời gian lập báo cáo tài chính. Thứ hai:Về hạch toán nguyên vật liệu *Khi nhập kho nguyên vật liệu Giá trị nguyên vật liệu, hàng hóa nhập kho của Công ty Mỹ thuật trung ương chỉ bao gồm giá mua ghi trên hóa đơn mà không bao gồm chi phí mua. Chi phí này lại được hạch toán vào tài khoản 641- chi phí bán hàng. Một mặt nó không phản ánh đúng giá trị thực tế của nguyên vật liệu, mặt khác lại làm cho chi phí bán hàng không đúng so với thực tế. *Khi xuất kho nguyên vật liệu Khi tính giá nguyên vật liệu xuất kho, Công ty sử dụng phương pháp tính giá đích danh. Đây là phương pháp rất phức tạp khó theo dõi. Một lý do khác quan trọng hơn là do đặc điểm của Công ty, bộ phận trực tiếp lấy nguyên vật liệu trên cơ sở phiếu tính giá do phòng sản xuất kinh doanh lập ra.Trong đó ghi rõ số lượng giá trị nguyên vật liệu xuất dùng theo định mức.Phòng sản xuất kinh doanh không có chức năng theo dõi quá trình nguyên vật liệu nhập, xuất,tồn nên giá trị nguyên vật liệu xuất dùng trên phiếu tính giá có thể chưa phù hợp với đơn giá thực tế của hàng tồn kho. Điều này có thể dẫn tới việc tập hợp sai chi phí nguyên vật liệu trực tiếp do vậy việc tính giá thành sản phẩm có thể là chưa đầy đủ. *Phương pháp kế toán hàng tồn kho Công ty Mỹ thuật Trung ương sử dụng phương pháp kiểm định kỳ.Đây là phương pháp ít được sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất.Với điều kiện ngày càng mở rộng sản xuất kinh doanh như hiện nay của Công ty Mỹ thuật thì phương pháp này không còn hợp lý nữa. Bởi vì khi sử dụng phương pháp này kế toán không thể theo dõi một cách thường xuyên, liên tục giá trị nguyên vật liệu nhập, xuất, tồn kho trong kỳ. Nếu Công ty Mỹ thuật vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp này thì sẽ khó khăn cho công tác kế toán, đặc biệt là khi xác định giá trị nguyên vật liệu xuất dùng khi trong kỳ có nhiều sản phẩm hoàn thành. Thứ ba:Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Việc tập hợp chi phí sản xuất theo toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm là chưa hợp lý, chưa thực sự phù hợp với đặc điểm sản xuất của Công ty Mỹ thuật. Nếu đối tượng tập hợp chi phí sản xuấttoàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm thì phải đợi đến cuối tháng mới tập hợp được chi phí ản xuất chung để tính giá thành. Điều này gây khó khăn cho việc tính giá cho các đơn đặt hàng đã hoàn thành trong tháng vì phải đợi đến cuối kỳ mới có thể tính phân bổ chi phí sản xuất chung cho các sản phẩm sản xuất trong tháng. Thứ tư:Về cơ cấu tổ chức sản xuất Tại Công ty Mỹ thuật trung ương, phòng sản xuất kinh doanh vừa có chức năng sản xuất vừa có chức năng liên hệ khách hàng.Việc đảm nhận hai chức năng như vậy khiến cho việc hạch toán chi phí sản xuất gặp nhiều khó khăn. III.2. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG Qua phần nhận xét trên ta có thể thấy thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Mỹ thuật Trung ương. Bên cạnh những mặt tích cực, trong quá trình hạch toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm không thể tránh khỏi những mặt tồn tại. III.2.1.Về hình thức kế toán Hiện nay Công ty Mỹ thuật Trung ương đang áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ”. Việc áp dụng hình thức kế toán này tuy có những ưu điểm nhất định nhưng mối quan hệ mẫu sổ phức tạp, trình tự ghi trùng lắp nhiều. Do đó, doanh nghiệp nên áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung”bởi hình thức kế toán này có một số ưu điểm sau: -Việc ghi chép sổ kế toán đơn giản dể thực hiện -Thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu Việc áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung” vào trong công tác kế toán của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc quản lý vốn tài sản, từ đó giúp nhân viên kế toán tiện lợi cho việc lấy số liệu, kiểm tra, đối chiếu số liệu một cách nhanh chóng. Hệ thống sổ của hình thức “ nhật ký chung” bao gồm: -Sổ nhật ký chung -Các sổ nhật ký chuyên dùng +Sổ nhật ký mua hàng +Sổ nhật ký bán hàng +Sổ nhật ký chi,thu tiền -Sổ cái -Các sổ chi tiết III.2.2. Về hạch toán nguyên vật liệu *Khi xuất kho nguyên vật liệu Khi tính giá nguyên vật liệu xuất kho,kế toán không nên sử dụng phương pháp tính giá đích danh.Vì vậy, kế toán có thể tính giá nguyên vật liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.Theo phương pháp này,vật tư, hàng hóa tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hình tồn kho mà hàng tồn kho được mua vào hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị nguyên vật liệu xuất kho sẽ được tính theo công thức: Trị giá vật tư hàng hóa xuất kho = Số lượng vật tư xuất kho x đơn giá bình quân Đơn giá bình quân = Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ + Trị giá hàng nhập kho trong kỳ SL hàng tồn kho đầu kỳ + SL hàng nhập kho trong kỳ *Khi nhập kho nguyên vật liệu Khi mua nguyên vật liệu về nhập kho,Công ty Mỹ thuật trung ương chỉ tính trị giá mua nguyên vật liệu theo giá mua trên hóa đơn, còn các chi phí khác công ty không tính. Như vậy không phản ánh đúng trị giá thực tế của nguyên vật liệu nhập kho nguyên vật liệu xuất dùng trong tháng. Do đó, không phản ánh đúng chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.Vì vậy, khi nhập kho nguyên vật liệu kế toán nên tính theo trị giá thực tế của nguyên vật liệu bao gồm giá mua chi phí thu mua theo công thức: Trị giá nguyên vật liệu = Giá mua ghi trên hóa đơn + Chi phí thu mua *Khi phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Căn cứ vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp định mức trên phiếu tính giá, kế toán có thể tiến hành tập hợp chi phí nguyên vật liệu phân bổ cho từng loại sản phẩm sản xuất ngay trong kỳ mà không chờ đến cuối kỳ. Việc phân bổ như vậy không những đảm bảo tính đúng đắn mà còn đảm bảo được sự nhanh gọn chính xác. Ngoài ra, nó còn giúp cho việc tính toán chi phí sản xuất kịp thời. *Phương pháp kiểm nguyên vật liệu Để tránh nhược điểm của phương pháp kiểm định kỳ, kế toán nên áp dụng phương pháp khai thường xuyên. Phương pháp này vừa giúp doanh nghiệp theo dõi lượng hàng hóa tồn kho một cách thường xuyên liên tục, lại vừa cho phép xác định chính xác nguyên vật liệu nào xuất dùng cho sản xuất nguyên vật liệu nào không sử dụng cho mục đích sản xuất.Tuy nhiên, muốn thực hiện được phương pháp này thì việc nhập xuất kho nguyên vật liệu phải có chứng từ hợp đầy đủ. III.2.3. Về đối tượng tập hợp chi phí sản xuất Hiện nay, do khối lượng đặt hàng của Công ty Mỹ thuật ngày càng nhiều,sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng chiếm tỷ lệ ngày càng lớn, bên cạnh đó còn có những công trình văn hóa lớn mà các tổ chức tập thể thuê thiết kế xây dựng. Do đó, nếu doanh nghiệp thay đổi đối tượng tập hợp chi phítoàn bộ quy trình công nghệ bằng đối tượng tập hợp chi phí là đơn đặt hàng thì hợp lý.Việc thay đổi này giúp doanh nghiệp tập hợp chi phí tính giá thành chính xác hơn. Để tập hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng, kế toán phải mở cho mỗi đơn đặt hàng một bảng tính giá thành ngay từ khi đơn đặt hàng mới đưa vào sản xuất. III.2.4. Về hạch toán tài sản cố định Có một số thay đổi trong việc tính nguyên giá tài sản cố định phương pháp khấu hao tài sản cố định. Cho đến tháng1/11/2004 việc ghi nhận phân bổ khấu hao TSCĐ của doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp với Quyết định 206/QD- BTC.Quyết định này có những điểm cần lưu ý sau: *Tiêu chuẩn của tài sản cố định là: -Tài sản phải mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong tương lai -Có thời gian sử dụng lớn hơn 1 năm -Có giá trị lớn hơn 10.000.000 đồng Vậy theo như quyết định này, doanh nghiệp cần xác định lại các tài sản của mình, xét xem tài sản nào đủ điều kiện là TSCĐ tài sản nào không đủ điều kiện là TSCĐ thì chuyển sang theo dõi. *Nguyên tắc tính khấu hao tài sản cố định TSCĐ tăng hoặc giảm từ ngày nào thì được tính tăng hoặc giảm mức khấu hao từ ngày đó. Chú ý là: + phải tính khấu hao theo số ngày sử dụng thực tế trong tháng + phải biết được tháng tính khấu hao có bao nhiêu ngày + phải xác định được ngày tăng hoặc giảm TSCĐ Công thức: Mức KHTSCĐ Mức KHTSCĐ Mức KH của các Mức KH của các Phải trích = đã trích tháng + TSCĐ tăng - TSCĐ giảm tháng này trước tháng này tháng này III.2.5. Về cơ cấu tổ chức sản xuất Việc phòng sản xuất kinh doanh cùng một lúc đảm nhiệm hai chức năng vừa sản xuất vừa kinh doanh cho quá trình tập hợp chi phí tính giá thành. Do đó, để thuận lợi cho công tác hạch toán quản lý chúng ta nên có sự tách rời.Việc phân chia như vậy vừa rõ ràng lại vừa tạo điều kiện cho việc tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm đúng đắn phù hợp. III.2.6. Về áp dụng công nghệ vào hạch toán kế toán Ngày nay cùng với sự phát triễn của kinh tế xã hội sự nghiệp CNH-HĐH đất nước càng đòi hỏi phải áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống nhằm giảm bớt đại lượng hao phí lao động sống lao động xã hội không cần thiết. Để thực hiện được điều này, ngoài trang bị máy móc ra còn phải chú ý đến vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ kế toán những kiến thức cơ bản về tin học để áp dụng kế toán máy vào tổ chức kế toán. KẾT LUẬN Công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩmmột công tác rất quan trọng cần được quan tâm một cách sát sao, thường xuyên, liên tục các doanh nghiệp sản xuất. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm là phải tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, xác định kịp thời chính xác giá thành sản phẩm. Thực hiện tốt nhiệm vụ đó không chỉ là cơ sở để đánh giá đúng kết quả sản xuất của Công ty Mỹ thuật Trung ương mà nó còn tạo ra các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất nâng cao đời sống cho người lao động. Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất nhằm đáp ứng được các yêu cầu về quản lý sản xuất là thực sự cần thiết. Tuy nhiên vấn đề này còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ quản lý, chế độ kế toán…Do vậy việc đổi mới hoàn thiện đòi hỏi phải có thời gian phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng cả về mặt lý luận thực tiễn trong các doanh nghiệp sản xuất. Trong thời gian thực tập tại Công ty Mỹ thuật Trung ương là giai đoạn bước đầu tìm hiểu thực tế, vì vậy kiến thức thực tế còn nhiều hạn chế, kết hợp với vốn kiến thức học tập nhà trường, báo cáo chỉ mới đưa ra được ý kiến bước đầu nên không tránh khỏi được những thiếu sót. Rất mong nhận được sự thông cảm sự góp ý của các thầy cô, các cô chú trong phòng tài vụ toàn Công ty BẢNG CHI TIẾT SỐ PHÁT SINH NGUYÊN VẬT LIỆU Tháng 1 năm 2005 (ở xởng in) Đơn vị: nghìn đồng [...]... 28409600 53618025 8 Cộng TỔNG HỢP BẢN HÀNG HÓA ,DỊCH VỤ MUA VÀO (Dùng cho doanh nghiệp khai khấu trừ thuế hàng tháng) tháng 01năm 2005 5187380 Đơn vị : ngìn đồng STT Giá trị Thuế GTGT Tổng số tiền mua Tên đơn vị đầu vào thanh toán Ghi Nợ TK 611, Ghi Có vào(cha 111 có thuế) Phòng SX KD 43.872.72 Xởng in 8 42.987.45 3 1 331 2.672.62 41.000.0 8 47.286.195 0 47.286.1 XD công 0 249.128.0 249.128.00...MẪU SỐ 01 ST Tên T NVL Đ V Tồn đầu kỳ ĐG SL T TT Nhập Xuất dùng Tồn cuối trong kỳ S TT L trong kỳ S TT L kỳ S TT L Giấy 1 BB70 tờ 659,55 600 395730 600 395730 tờ 3.557 400 1422800 400 1422800 Tờ 3.125,5 550 1719025 550 1719125 (27x39)... 249.128.00 5 249.128 4 trình Phòng t vấn 00 79.661.87 0 87.628.058 00 85.462.8 5 TK Phòng quản 1 450.175.3 lý Cộng 76 865.825.4 2 25 43.872.728 112 4.298.745 7.966.187 2.165.22 0 45.017.537 57.282.469 495.192.913 8 495.192 923.107.894 2.672.62 2.165.22 13 918.069 0 46 8 TK ghi có TK ghi nợ TK 622 - Xởng in - P.SXKD TK 334 phải trả CNV TK 338 phải trả phải nộp khác Lơng chính Lơng phụ Cộng có 334 TK 3382... 290.942 70.623 - Xởng in 13.663.01 8 5.792.368 13.663.01 8 5.792.368 - P.SXKD 4.234.848 4.234.848 84.696 635.227 84.697 804.6 3.635.802 3.635.802 72.716 545.370 72.716 690.8 250.656 250.656 5.014 37.598 5.014 42.6 250.656 250.656 5.014 37.598 5.014 42.6 14.240.00 0 14.240.00 0 284.800 2.136.00 0 248.800 2.633 1.425.762 285.153 1.710 5.732.273 823.356 7.088 8 TK 627 - T vấn thiết kế XD TK 641 - P.SXKD . MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG III.1.MỘT SỐ. VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG III.1.1. Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG, MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG, MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn