Nguyên lý HardyWeinbeirg Năm 1908, nhà toán học người Anh Godfrey H.Hardy và bác sĩ

10 372 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 09:15

. Nguyên lý Hardy- Weinbeirg Năm 1908, nhà toán h c người Anh Godfrey H. Hardy và bác sĩ người Đức Wilhelm Weinberg đã độc lập chứng minh rằng có. được giữ nguyên không đổi từ thế h này sang thế h khác. Đây là mệnh đề chính của nguyên lý hay định luật H- W. (2) Nếu sự giao phối là ngẫu nhiên, thì các
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý HardyWeinbeirg Năm 1908, nhà toán học người Anh Godfrey H.Hardy và bác sĩ, Nguyên lý HardyWeinbeirg Năm 1908, nhà toán học người Anh Godfrey H.Hardy và bác sĩ, Nguyên lý HardyWeinbeirg Năm 1908, nhà toán học người Anh Godfrey H.Hardy và bác sĩ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn