Cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4 460 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 04:15

Cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phiếu xuất kho Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp – tiếp nhận hồ sơ - Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (đối với hợp đồng cá nhân) gửi hồ sơ về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. - Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ. 2. Giải quyết của cơ quan thực hiện - Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thông qua doanh nghiệp, tổ chức đưa đi và nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân thông qua hình thức phiếu xuất kho. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc nước ngoài ( Phụ lục 5 - ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008). Số bộ hồ sơ: 1bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Báo cáo cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngững+ngoại+ngữ+kiến+thức+cần+thiết+cho+người+lao+động+đi+làm+việc+ở+nước+ngoài.htm' target='_blank' alt='tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc nước ngoài' title='tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc nước ngoài'>tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc nước ngoài ( Phụ lục 5 - ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT- Thông tư liên tịch số 11/2008 . Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008). Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Người lao động đã tham gia đóng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ Thông tư liên tịch số 11/2008 . . Cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động. bản qui định 1. Báo cáo cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài ( Phụ lục 5 - ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Cung cấp giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay