Bệnh gan do đột biến gen ở trẻ em

5 759 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 02:15

. Bệnh gan do đột biến gen ở trẻ em Bộ mặt của trẻ mắc HCA - hai mắt cách xa nhau. Đột biến gen gây ra hội chứng Alagille và bệnh gan ở trẻ em. Dựa. nhân gây ra HCA là do đột biến gen JAG1 nằm trên nhánh ngắn của nhiễm sắc thể thứ 20 hay đứt đoạn nhiễm sắc thể chứa gen JAG1. Đột biến gen này làm sai lệch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh gan do đột biến gen ở trẻ em, Bệnh gan do đột biến gen ở trẻ em, Bệnh gan do đột biến gen ở trẻ em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn