chuyên đề toán lớp 4

93 970 9
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 08:11

ĐỔI MỚI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP PHÁP SOẠN GIẢNG SOẠN GIẢNG KHỐI LỚP 4 KHỐI LỚP 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bài giảng về đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý (những vấn đề chung) - Trường ĐHSP Hà Nội 2. Tạp chí GDTH số 10, 11, 12, 15 năm 2005 3. Tạp chí Giáo dục số 90, 91, 92, 93/ 2004, 110 đến 121/2005 4. Group dinamics (Nhóm năng động) - Kurt Lewin 5. Sách giáo khoa, Sách giáo viên lớp 4. 6. Dạy Toán ở Tiểu học bằng Phiếu giao việc. - Phạm Đình Thực THỰC TRẠNG KHÂU SOẠN GIẢNG HIỆN NAY: - GV : Cường độ lao động cao, dạy nhiều môn và ít được trang bò cơ sở lý luận thiết thực về phương pháp dạy học. - CB quản lý: nhận thức không đồng đều, một số ít còn áp đặt. - Lập kế hoạch dạy học từng tiết (hoặc từng bài), có thể gọi là “Kế hoạch bài học”, thực chất là lập kế hoạch tổ chức, hướng dẫn HS hoạt động nhằm đạt các mục tiêu dạy học, - Tiết kiệm được thời gian, có kế hoạch dạy học gọn gàng, sáng sủa, dễ sử dụng, dễ bổ sung, dễ điều chỉnh và quan trọng hơn là sử dụng có sáng tạo SGK, SGV và các tài liệu khác -Lập kế họach bài học không phải là tạo sẵn các lời giảng giải của GV mà là lập các hoạt động dạy và học (trong đó căn bản của hoạt động dạy là tổ chức việc học) nhằm đạt tới các mục tiêu cụ thể của bài học thỏa mãn dạy học tích cực và tương tác. - “Các bước lên lớp” không còn đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trong kế hoạch bài học, việc này sẽ mang một cái tên khác – “Hoạt động dạy học “. - Khi nội dung căn bản của “giáo án” chuyển từ trình bày các lời giảng của GV sang thiết kế hoạt động dạy và học thì hình thức trình bày sẽ chạy theo cả hai chiều dọc và ngang , phản ánh hoạt động tương tác của hai chủ thể dạy và học. - Đó là lý do cho sự xuất hiện hai cột trong các kế hoạch bài học hiện nay: Hoạt động của GV | Hoạt động của HS MỘT KẾ HOẠCH DẠY HỌC BAO GỒM: MỘT KẾ HOẠCH DẠY HỌC BAO GỒM: + + Mục tiêu bài học Mục tiêu bài học : : nêu những gì nêu những gì GV cần giúp HS đạt được trong tiết GV cần giúp HS đạt được trong tiết dạy cụ thể dạy cụ thể về nhận thức, kỹ năng, về nhận thức, kỹ năng, thái độ- tình cảm thái độ- tình cảm + + Phương tiện dạy học Phương tiện dạy học . . + + Các hoạt động dạy học chủ yếu Các hoạt động dạy học chủ yếu . . - Mục tiêu bài học thường được hiểu là MĐYC và thường được viết chung chung . Ví dụ như “nắm được 1 triệu bằng 1000 nghìn…”, “ Bước đầu hiểu được khái niệm vò ngữ…”, “ Biết dùng những từ ngữ chính xác khi nói về đặc điểm của đồ vật”… - Viết như vậy thì không có cơ sở để biết khi nào thì HS đã đạt được mục tiêu đó. - Nhiều khi mục tiêu bài học còn được hiểu là những điều mà người thầy phải làm trong quá trình giảng dạy. Ví dụ như “Cung cấp cho HS những kiến thức cơ bản về…; rèn luyện kó năng phân tích, tổng hợp…; góp phần giáo dục cho HS…; bước đầu gây hứng thú cho HS ” - Theo yêu cầu đổi mới , Mục tiêu bài học cần được thể hiện bằng lời khẳng đònh về kiến thức, kó năng và thái độ mà người học phải đạt được ở mức độ nhất đònh sau tiết học (chứ không phải hoạt động của GV trên lớp như trước đây). - Mục tiêu được lượng hóa bằng các động từ hành động. [...]... động sau: nhận dạng, liệt kê, thu thập, đo đạc, vẽ, phân loại, tính toán, làm thí nghiệm, sử dụng,… - Đối với nhóm mục tiêu thái độ, có thể lượng hóa bằng các động từ sau: tuân thủ, tán thành, phản đối, hưởng ứng , chấp nhận, bảo vệ, hợp tác,… - Ví dụ: về mục tiêu về K.Thức và K.Năng của bài học “ Hai đường thẳng vuông góc (Tiết 41 )”: -Có thể lượng hóa mục tiêu này bằng các động từ hành động như sau:... động dạy học nào đó - Bước 1: thông báo thông tin, tổ chức tình huống học tập (chủ yếu là xác đònh nhiệm vụ học tập) GV cần thực hiện các vấn đề sau: + Kiểm tra việc chuẩn bò của HS + Đặt câu hỏi cho HS tìm hiểu HS trình bày yêu cầu của câu hỏi + HS dự đoán và đề ra giả thuyết, hướng giải quyết câu hỏi + GV kiểm tra xem HS có hiểu nhiệm vụ không, có làm việc không -Bước 2: Xử lý thông tin, gồm 2 nội... thẳng vuông góc (Tiết 41 )”: -Có thể lượng hóa mục tiêu này bằng các động từ hành động như sau: Giúp HS có khả năng: - Có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc và 2 đường thẳng vuông góc nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh (mức độ “nhận biết”); -Dùng e-ke để kiểm tra 2 đường thẳng có vuông góc nhau không? (mức độ “thông hiểu”); - Biết vẽ một đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với 1 đường thẳng... kiện, hiện tượng, làm thí nghiệm) bằng kế hoạch cụ thể theo quy trình: + Lập kế hoạch làm việc + Tiến hành thực hiện kế hoạch + Ghi các kết quả thu được bằng các cách ghi nhớ, ghi ra giấy, bảng con, bảng lớp, vở… thông qua các hình thức học tập cá nhân hoặc nhóm - b) Xử lí thông tin và thông báo kết quả làm việc: -HS độc lập làm việc hoặc dưới sự hướng dẫn của GV để tìm ra mối quan hệ giữa các số liệu, . SOẠN GIẢNG SOẠN GIẢNG KHỐI LỚP 4 KHỐI LỚP 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bài giảng về đổi mới phương pháp giảng dạy môn Vật lý (những vấn đề chung) - Trường ĐHSP. 90, 91, 92, 93/ 20 04, 110 đến 121/2005 4. Group dinamics (Nhóm năng động) - Kurt Lewin 5. Sách giáo khoa, Sách giáo viên lớp 4. 6. Dạy Toán ở Tiểu học bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề toán lớp 4, chuyên đề toán lớp 4, chuyên đề toán lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay