MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

5 325 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG 3.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần xi măng tuyên quang Mặc dù hiện nay ngày càng nhiều sản phẩm xi măng trên thị trường, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều nhà máy xi măng với công nghệ mới hiện đại. Nhưng với định hướng sản xuất đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của kinh tế thị trường, Công ty đã không ngừng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tận dụng hết năng suất máy móc thiết bị cùng với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban phân xưởng và sự đồng tâm nhất trí của tập thể cán bộ công nhân viên chức. Do vậy, Công ty đã duy trì ổn định và sản xuất tốt, đảm bảo được công ăn việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên chức lao động trong Công ty không ngừng được cải thiện, hiệu quả kinh tế đạt được ngày càng cao như doanh thu, lợi nhuận, nộp Ngân sách Nhà nước hàng năm đều tăng cao. Công ty luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh và ngày càng khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, sản phẩm của Công ty không chỉ phục vụ cho việc xây dựng sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn đáp ứng nhu cầu xây dựng của các tỉnh lân cận. Cùng với sự phát triển chung của Công ty, bộ máy kế toán của Công ty đã dần dần được hoàn thiện. Công ty áp dụng hình thức kế toán tập chung phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, giúp cho việc kiểm tra xử lý thông tin được tập trung thống nhất máy kế toán của Công ty trình độ chuyên môn, khá vững vàng về nghiệp vụ kế toán, được bố trí phù hợp với khả năng trình độ của từng người cùng với sự phân công phạm vi, trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận & từng nhân viên. Do đó, công việc giữa các bộ phận trong phòng không bị chồng chéo. Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán được luân chuyển một cách khoa học đảm bảo cho công tác kế toán nội bộ hiệu quả góp phần đắc lực vào công tác quản lý 3.2Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xi măng tuyên quang Ưu Điểm Công ty đã áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 của Bộ Tài chính. Áp dụng phần mềm kế toán với hình thức chứng từ ghi sổ vào công tác hạch toán kế toán, hệ thống tài khoản chi tiết được thiết kế linh hoạt phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty, từ đó giúp công việc của kế toán gọn nhẹ và đỡ phức tạp hơn. Các số liệu kế toán được cập nhật thường xuyên, tránh được nhầm lẫn trong tính toán giúp cho việc tập hợp chi phí một cách nhanh chóng, lập các báo cáo tài chính kế toán chính xác, đúng thời gian qui định. -Các nghiệp vụ về TSCĐ phát sinh ở công ty đã được cập nhật một cách kịp thời, đầy đủ, phục vụ đắc lực cho công tác phân tích, công tác quản lý kinh tế -Công tác lập kế hoạch về đầu tư thiết bị ,TSCĐ tiến hành nhanh gọn hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hạch toán. Phòng kế toán của công ty xây dựng được bộ sổ ,thẻ TSCĐ hợp lý gọn nhẹ từ nơi bảo quản sử dụng đến bộ phận kế toán TSCĐ đáp ứng các yêu cầu quản lý của công ty và các đối tượng liên quan khác. - Về công tác khấu hao TSCĐ,công ty đã tập hợp chi phí khấu hao theo từng công trình, hạng mục công trình trong từng tháng,quý một cách rõ ràng, phục vụ tốt yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, quản lý và phân tích hoạt động sản xuất của công ty.Mức khấu hao theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng được tính vào chi phí sản xuất một cách đều đặn và ổn định. Những ưu điểm vế quản lý và kế toán TSCĐ trên đã tác dụng tích cực đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ nói riêng, hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung. Nhược điểm _Vào mùa mưa xi măng tiêu thụ chậm, Công ty sản xuất ít đi, do vậy bố trí cho công nhân nghỉ phép nhiều nhưng Công ty không thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất vào chi phí nhân công trực tiếp trong kỳ, sẽ làm biến động chi phí tiền lương trong giá thành, điều này sẽ phản ánh không đúng, không chính xác chi phí nhân công trực tiếp trong giá thành sản phẩm. _Hiện nay ở công ty toàn bộ chi phí sửa chữa lớn TSCĐ đều được hạch toán trực tiếp vào đối tượng, bộ phận chịu chi phí trong kỳ, điều này ảnh hưởng đến chỉ tiêu giá thành sản phẩm.công ty không tiến hành trích trước chi phí sữa chữa lớn TSCĐ 3.3 .Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang + Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ: Để khắc phục vấn đề này Công ty thực hiện viêch trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí sản xuất trong kỳ của các bộ phận sử dụng TSCĐ. Với công tác trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ này sẽ làm ổn định tình hình giá thành sản xuất giữa các kỳ, đảm bảo tính ổn định của sản xuất kinh doanh. + Thanh lý những TSCĐ không dùng đến Hiện nay do những nguyên nhân thể là do chủ quan chẳng hạn như là bảo quản sử dụng kém làm cho tài sản bị hư hỏng, hoặc do khách quan tạo ra như thay đổi nhiệm vụ sản xuất mà không cần dùng,việc giữ nhiều TSCĐ không dùng đến sẽ dẫn đến vốn ứ đọng, gây lãng phí trong doanh nghiệp. Do vậy công ty cần xác định nguyên nhân đẫn đến việc ứ đọng TSCĐ để tiến hành thanh lý những TSCĐ đã bị hư hỏng, đồng thời kế hoạch điều chuyển TSCĐ không nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho nơi khác sử dụng. + Tận dụng năng lực của TSCĐ Việc tận dụng năng lực của TSCĐ trong doanh nghiệp là rất cần thiết, trong các biện pháp tăng năng suất lao động thì biện pháp tăng công suất của máy móc thiết bị rất được các doanh nghiệp chú trọng. Tăng năng suất của thiết bị tác dụng tiết kiệm sức lao động, giảm chi phí nguyên vật liệu,từ đó giúp doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. + Trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất: Để tránh tình trạng trong những tháng mùa mưa Công ty cho công nhân trực tiếp sản xuất nghỉ phép nhiều, làm biến động chi phí tiền lương trong giá thành. Công ty nên thực hiện trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất để đảm bảo chi phí sản xuất không biến động lớn giữa các kỳ KẾT LUẬN Trong báo cáo kiến tập này em đã tập trung nghiên cứu về ba phần hành TSCĐ,vật tư,tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.Theo em đối với công ty sản xuất ba phần hành này vai trò hết sức quan trong đến sự tồn tại phát triển của công ty.Việc quản lý tốt TSCĐ,phân bổ chính xác chi phí khấu hao sẽ là yếu tố thúc đẩy để sản xuất hiệu quả.Viêc lập kế hoạch vật tư phù hợp với kế hoạc sản xuất,kế toán vật tư chính xác,phù hợp là để tập hợp chi phí và tính đúng giá thành sản phẩm. Do thời gian kiến tập tại sở ngắn, kinh nghiệm thực tiễn còn ít, kiến thức tích về kế toán còn hạn chế,nên không tránh khỏi những thiếu sót trong nội dung và hình thức thể hiện.Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của và các chú trong phòng tài vụ công ty cổ phần xi măng Tuyên Quang để bài viết em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo hướng dẫn: TS.Nguyễn Thu Liên, cũng như sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám đốc.Em cũng xin chân thành cảm ơn các chú trong phòng tài vụ Công ty Cổ phần Xi măng Tuyên Quang đặc biệt là chú Nguyễn Đình Nam và chị Đặng Thị Lan Anh đã giúp đỡ em rất nhiệt tình để em hoàn thành báo cáo kiên tập này. . MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG 3.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần. 3. 2Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xi măng tuyên quang Ưu Điểm Công ty đã áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG, MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG, MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TUYÊN QUANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay