MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM

6 403 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:20

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM 3.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. - Sự phân chia bộ máy kế toán là phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. Nhưng do là công ty trẻ mới được thành lập nên bộ máy hoạt động của cả công ty nói chung và ở bộ máy kế toán nói riêng còn non yếu và chưa thực sự hoàn thiện. Phòng kế toán chỉ 4 người. một người sẽ thực hiện cùng lúc nhiều phần hành kế toán như kế toán bộ phận sản xuất thực hiện cung lúc cả ba phần hành là phần hành vật tư, phần hành chi phí – giá thành và phần hành thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. Điều này sẽ dễ dẫn tới sai sót trong quá trình thực hiện. Công ty đang dần củng cố lại bộ máy hoạt động của mình để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình. Tuy vậy nhưng bộ máy hoạt động kế toán của Công ty cũng rõ ràng giữa các bộ phận từ trên xuống dưới. Kế toán tổng hợp và kế toán trưởng theo dõi chung toàn bộ hoạt động trong công ty, đảm bảo sự thống nhất trong hạch toán kế toán của toàn, luôn người theo dõi, hạch toán tình hình tài chính chung của toàn công ty. - Cách tuyển dụng và bố trí công việc phù hợp với trình độ và kinh nghiệm của từng người. Người thực hiện kế toán phần hành nào sẽ kinh nghiệm và am hiểu chuyên sâu phần hành đó. Chẳng hạn, kế toán bộ phận sản xuất phải nắm rõ quy trình sản xuất sản phẩm của Công tynắm rõ từng bước kế toán từng phần hành vì đây được coi là phần hành quan trọng nhất trong công tác kế toán. Kế toán trưởng là người trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm, hiểu rõ quy trình hạch toán của tất cả các phần hành, khả năng tổ chức, giám sát toàn bộ công tác kế toán của công ty. Kế toán trưởng thường xuyên tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn, phổ biến các chính sách mới như hướng dẫn khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập các nhân… 3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. 3.2.1. Ưu điểm - Tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán , chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước và của Bộ Tài Chính ban hành phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty hiện nay về phương pháp tính thuế, HTK, khấu hao TSCĐ, tổ chức hệ thống chứng từ, hệ thống sổ… và những quy định về kế toán trong nội bộ công ty. - Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán phù hợp với bộ máy kế toán và quản lý, trên chứng từ kế toán những yếu tố đặc thù của công ty để thuận tiện trong quá trình sử dụng (luân chuyển chứng từ cho kế toán tổng hợp). Trình tự luân chuyển các chứng từ kế toán đơn giản, cụ thể. sự phân cấp rõ ràng từ cấp dưới lên cấp trên nhằm giúp cho chứng từ không bị thất lạc gây ra sự sai lệch về nội dung trong các sổ kế toán. Chứng từ được lưu giữ cẩn thận nhằm đảm bảo cho việc lấy ra để đối chiếu lại khi cần thiết. - Xác định đúng được doanh thu bán hàng, phân loại rõ ràng các loại chi phí phát sinh trong quá trình SXKD. Từ đó xác định chính xác kết quả hoạt động kinh doanh góp phần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước. - Lựa chọn phương pháp ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung là phù hợp với việc sử dụng phần mềm kế toán máy của Công ty, phù hợp với quy mô và trình độ kế toán, đảm bảo hiệu quả. Các nghiệp vụ phát sinh tại công ty tuy nhiều nhưng tính thường xuyên, được cập nhật liên tục vào các Sổ kế toán liên quan. Các Sổ Cái cần sử dụng không nhiều, quy trình sản xuất đơn giản, vì vậy, việc áp dụng hình thức Nhật ký chung là phù hợp, việc hạch toán tổng hợp được tập trung vào một nơi. - Hệ thống sổ kế toán được lập đầy đủ, đúng nội dung quy dịnh trong chế độ kế toán hiện hành, đùng niên độ kế toán nhằm giúp cho nhà quản trị công ty cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động SXKD cũng như tình hình biến động của tổng Tài sản, Nguồn vốn trong công ty. Từ đó thể đưa ra những nhận định chính xác, cũng như những chiến lược, kế hoạch cụ thể cho những kỳ hoạt động tiếp theo. 3.2.2. Nhược điểm - Do một kế toán cùng thực hiện kế toán nhiều phần hành nên dễ xảy ra nhầm lẫn giữa các phần hành. Công ty sử dụng phần mềm kế toán máy nên đôi khi thường ỷ lại vào máy, hầu hết các dữ liệu kế toán đều để trong máy nên khi hệ thống máy vấn đề thì sẽ tất cả các quy trình kế toán tất cả các phần hành sẽ không thực hiện được. - Việc tập hợp chi phí bán hàng chưa chính xác, một số khoản chi phí phát sinh phục vụ khâu tiêu thụ nhưng lại dược hạch toán sang khoản chi phí khác: chi phí khấu hao nhà kho, cửa hàng lại được hạch toán sang chi phí quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng cần được tập hợp riêng và phân bổ cho từng đơn đặt hàng tạo điều kiện xác định kêt quả kinh doanh với từng đơn đặt hàng, phục vụ tốt công tác quản lý và lập kế hoạch sản xuất sản phẩm. - Mặc dù, bộ máy kế toán hoạt động là để thu thập, xử lý và trình bày thông tin kế toán tài chính nhưng cũng cần phục vụ nhu cầu quản trị nội bộ. Để đưa ra quyết định đúng đắn, nhà quản lý không chỉ dựa vào các báo cáo tài chính công bố ra bên ngoài mà cần sử dụng nhiều các báo cáo quản trị trong nội bộ công ty. Do hạn chế về nhân lực cũng như chưa nhận thấy vai trò của báo cáo quản trị, công ty Cổ phần xây dựng thương mại và mỹ thuật Hà Nội chưa bộ phận kế toán quản trị và cũng chưa đưa ra báo cáo quản trị nào. 3.3. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. - Trước tiên, cần nâng cao trình độ kế toán viên, thể thông qua đào tạo hoặc tuyển những kế toán viên mới trình độ cao, nhiều kinh nghiệm. Và đặc biệt là khả năng thực hiện tốt công tác kế toán quản trị. - Cần đề ra quy định rõ ràng trách nhiệm lập và luân chuyển chứng từ để cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, tránh chồng chéo. Còn cả về phương pháp kế toán, những điểm đặc thù trong công tác kế toán tại công ty như tài khoản sử dụng, quy tắc ghi nhận doanh thu cũng như các chi phí phát sinh đối với từng đơn đặt hàng để đề ra được kế hoạch cụ thể. - Ngoài ra, cần chia ra mỗi kế toán thực hiện một phần hành riêng biệt bằng cách tuyển dụng thêm kế toán viên cho phòng kế toán. Trách việc một kế toán cùng thực hiện nhiều phần hành đem lại hiệu quả không cao, dễ gây ra sai sót. - Ngoài ra, Công ty cũng cần mở rộng hơn nữa thị trường tiêu thụ ra xa hơn, rộng hơn bằng cách mở thêm đại lý ở nhiều tỉnh. Kích thích tiêu thụ, tuyên truyền những thông tin về sản phẩm của công ty, đồng thời củng cố mối quan hệ với những khách hàng thân quen, thiết lập thêm những khách hàng tiềm ẩn trong thị trường. Công ty cũng nên chương trình giảm giá sản phẩm cho những khách hàng mua với số lượng lớn nhằm kích thích khả năng tiêu thụ. KẾT LUẬN Kế toánchức năng của nó đang khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong thành công của một doanh nghiệp. Qua quá trình kiến tập của mình Tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ việt Nam, em đã nhận thấy Ban Giám đốc công ty cũng đã nhìn nhận thấy vai trò của hạch toán kế toán, xem xét và đầu tư vào việc tổ chức bộ máy kế toáncông tác kế toán. Xong do là công ty trẻ mới thành lập nên bộ máy quản lý chưa được chặt chẽ lắm. Đặc biệt là sự phân công công việc cho từng kế toán phần hành để thể đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty. Hoạt động kế toán của công ty đã được vận hành một cách thống nhất, tuân thủ chế độ, chuẩn mực kế toán và đạt hiệu quả. Tuy nhiên Công ty cũng cần đầu tư, và xây dựng bộ máy kế toán chặt chẽ, rõ ràng cụ thể hơn nữa giữa từng phần hành kế toán cụ thể. Và một điểm nữa là cần thêm kế toán quản trị để cung cấp đầy đủ hơn những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định chiến lược phát triển của Công ty. Với một số kiến nghị nêu ra trong bài viết của mình, em hi vọng giúp công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam cũng như các doanh nghiệp khác nâng cao chất lượng của bộ máy kế toán, từ đó tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động tốt hơn trong điều kiện cạnh tranh hiện nay. Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám đốc, bộ phận kế toán công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam và giảng viên, tiến sĩ Nguyễn Thu Liên đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong quá trình kiến tập và hoàn thành báo cáo này. Do th i gian và kh  n ng h n, bài vi t c a em không th  tránh kh i nh ng thi u sót. Em r t mong nh n    c s  góp ý c a các th y và các b n   bài vi t c a em    c hoàn thi n h n. . MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM 3.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán tại. quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập các nhân… 3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam.
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM, MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM, MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay