Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache

3 237 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 17:15

Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache Ngu ồn : quantrimang.com  Người dùng sử dụng tên ảo với mục đích chạy được nhiều tên (hostnames) khác nhau trên một máy chủ. Có hai loại tên ảo có thể sử dụng trong Apache: cách dựa vào tên (name-based virtual host) và cách dựa vào IP (IP-based virtual host). Sử dụng tên ảo bằng cách dựa vào tên có lợi điểm là bạn chỉ cần dùng một địa chỉ IP cho tất cá các tên. Điều quan trọng là bạn phải khai báo tất cả các tên bạn muốn dùng vớ i Apache trong máy chủ DNS trước. Nếu bạn chỉ khai báo thoải mái các tên khác nhau trong httpd.conf (hay apache.conf) mà trong máy chủ DNS không hề có thông tin của các tên thì người dùng sẽ không thấy được trang web của bạn. Cái điểm yếu của việc sử dụng tên ảo dựa vào tên là bạn không thể xài SSL (https://) cho tất cả các tên vì SSL yêu cầu mỗi tên phải có riêng một IP trong khi sử dụng tên ảo dựa vào tên thì bạn chỉ có một IP duy nhất cho nhiều tên khác nhau. Ví dụ cụ thể: vnlinux.org có địa chỉ là 24.153.136.146. Tại sao mình biết? Chỉ việc gõ host vnlinux.org thì bạn sẽ thấy trả lời giống bên dưới: rhs@gw rhs $ host vnlinux.org vnlinux.org has address 24.153.136.146 Mỗi lần ghé thăm trang web vnlinux.org, thì người dùng có thể gõ http://www.vnlinux.org hay http://vnlinux.org sẽ đều thấy cả hai địa chỉ khác nhau nhưng nội dung thì như nhau. Tại sao vậy? Nếu bạn gõ host www.vnlinux.org thì bạn sẽ thấy trả lời là rhs@gw rhs $ host www.vnlinux.org www.vnlinux.org is an alias for vnlinux.org. Lý do là vì mình đã khai báo trong DNS record, www.vnlinux.org sẽ là alias (hay còn gọi là CNAME khi thiết lập máy chủ DNS) của vnlinux.org Bên dưới là nh ững hàng mình lấy ra từ tập tin db.vnlinux.org của máy chủ DNS vnlinux.org. IN A 24.153.136.146 www.vnlinux.org. IN CNAME vnlinux.org. Trong httpd.conf (hay apache.conf), mình khai báo ServerName www.vnlinux.org Ví dụ trên chỉ đơn thuần giải thích cách dùng CNAME cho trang web . Kế tiếp mình sẽ giải thích cách cấu hình dns và apache cho việc sử dụng tên ảo dựa vào tên (name-based virtual host). Ví dụ trên bạn cũng đã thấy www.vnlinux.org có IP là 24.153.136.146 Mình cũng đã có những trang web sau cùng có chung IP với vnlinux.org bằng cách sử dụng tên ảo dựa vào tên. howto.vnlinux.org i18n.vnlinux.org dịchthuật.vnlinux.org * Bên dưới là kết quả của lệnh host cho những tên phía trên. rhs@gw rhs $ host howto.vnlinux.org howto.vnlinux.org has address 24.153.136.146 rhs@gw rhs $ host i18n.vnlinux.org i18n.vnlinux.org has address 24.153.136.146 rhs@gw rhs $ host xn--dchthut-5p4c4j.vnlinux.org xn--dchthut-5p4c4j.vnlinux.org has address 24.153.136.146 * xn--dchthut-5p4c4j là punycode format cho dịchthuật Xem thêm về punycode bằng cách nhấn đây http://search.yahoo.com/search?ei=UTF-8&fr=sfp&p=punycode Thông tin khai báo cho DNS (Nhớ khởi động lại máy chủ DNS): howto.vnlinux.org. IN A 24.153.136.146 i18n.vnlinux.org. IN A 24.153.136.146 xn--dchthut-5p4c4j.vnlinux.org. IN A 24.153.136.146 Thông tin khai báo trong httpd.conf (hay apache.conf hay VHost.conf .) NameVirtualHost 24.153.136.146:80 (VirtualHost 24.153.136.146:80) ServerAdmin me@here.com DocumentRoot /Nơi/các/tập/tin/nằm/trong/htdocs ServerName www.vnlinux.org ErrorLog logs/VietLUG_error_log CustomLog logs/VietLUG_access_log common DirectoryIndex index.html RewriteEngine on RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^{TRACE|TRACK} RewriteRule .* - [F] (/VirtualHost) Thay () với <> trước và sau chữ VirtualHost. Đừng quên thay hàng đầu phía trên. (VirtualHost 24.153.136.146:80) ServerAdmin me@here.com DocumentRoot /Nơi/các/tập/tin/nằm/trong/htdocs ServerName xn--dchthut-5p4c4j.vnlinux.org ErrorLog logs/dichthuat_error_log CustomLog logs/dichthuat_access_log common DirectoryIndex index.html RewriteEngine on RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^{TRACE|TRACK} RewriteRule .* - [F] (/VirtualHost) Thay () với <> trước và sau chữ VirtualHost. Đừng quên thay hàng đầu phía trên. Làm y chang như trên cho hai tên howto và i18n. Sau khi khai báo các hàng trên, bạn phải khởi động lại apache. Lưu ý: những dòng trên là những khai báo căn bản trong httpd.conf. Tùy vào nhu cầu phục vụ trang web mà bạn rất có thể cần thêm bớt các giá trị tùy thích Nếu bạn đã khai báo trong DNS và apache đầy đủ mà v ẫn không thấy các tên ảo hoạt động, rất có thể bạn phải chờ trong vòng một ngày (hoặc sớm hơn, hoặc lâu hơn) để DNS records chứa những thông tin bạn vừa thành lập được cập nhật. Muốn kiểm tra ngay lập tức xem các tên ảo đã được thiết lập đúng chưa bạn có thể gõ httpd -S (hay apache -S) Bài viết trên đã hướng dẫn cách thiết lập dns và apache cần thiết cho việc sử dụng tên ảo dựa vào tên (name-based virtual host). Bạn có thể đọc thêm tài liệu của Apache tại đây với hướng dẫn cách sử dụng tên ảo dựa trên IP (IP-based virtual host) và các ví dụ phức tạp hơn   . Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache Ngu ồn : quantrimang.com  Người dùng sử dụng tên ảo với mục đích chạy được nhiều tên (hostnames). loại tên ảo có thể sử dụng trong Apache: cách dựa vào tên (name-based virtual host) và cách dựa vào IP (IP-based virtual host) . Sử dụng tên ảo bằng cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache, Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache, Sử dụng virtual host (tên ảo) trong Apache

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay