Đề + Đáp án Vật lí 9 HKI

2 278 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 17:11

. năm 20 09- 2010 Hớng dẫn chấm môn vật lý đề b Câu Nội dung Điểm Câu 1 4đ a. + Điện trở tơng đơng của đoạn mạch điện là R AB = R 1 +R 2 + Hay R AB = 3+7 =. 10 . 0,5 0,5 b. + Cờng độ dòng điện qua R 1 , R 2 là I 1 =I 2 = U/ (R 1 +R 2 ) + Thay số ta có I 1 = I 2 = 9/ ( 3+7 ) = 0,9A 0,5 0,5 c. + Nhiệt lợng toả
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề + Đáp án Vật lí 9 HKI, Đề + Đáp án Vật lí 9 HKI, Đề + Đáp án Vật lí 9 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn