De kiem tra hoc ki 1 Toan 8 2010-2011( rat HOT)

2 430 6
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 15:11

Phòng giáo dục & đào tạo quốc oai đề kiểm tra học kỳ i Trờng thsc đông xuân năm học 2008 - 2009 Môn : toán - lớp 8 Thời gian 90 phút - không kể thời gian giao đề ( Học sinh không phải chép đề vào giấy thi) Câu 1 (1 điểm) Diện tích hình chữ nhật sẽ thay đổi nh thế nào nếu: a, Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần. b, Chiều dài tăng 3 lần, chiều rộng tăng 3 lần. Câu 2 (1,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a, x 2 - 2xy - 4 + y 2 b, x 4 + 1 - 2x 2 . Câu 3 (2 điểm) Tìm x biết: a, (x + 2 ) 2 - (x - 2)(x + 2) = 0 b, x 2 - 3x + 2 = 0 Câu 4 (2,5 điểm) Cho biểu thức: A = 2 1 : 1 ( 1)( 1) 1 x x x x x + + a, Rút gọn A. b, Tính giá trị của A khi x = 2. c, Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên. Câu 5 (3 điểm) Cho hình thoi ABCD. Gọi O là giao điểm của hai đờng chéo. Qua B kẻ đờng thẳng song song với AC, qua C kẻ đờng thẳng song song với BD. Hai đờng thẳng cắt nhau ở K. a, Tứ giác OBKC là hình gì ? Vì sao ? b, Chứng minh rằng AB = OK. c, Tìm điều kiện của hình thoi ABCD để tứ giác DBKC là hình vuông. Phòng giáo dục & đào tạo quốc oai hớng dẫn chấm học kỳ i Trờng thsc đông xuân năm học 2008 - 2009 Môn : TOáN - lớp 8 Thời gian 90 phút - không kể thời gian giao đề Câu 1 (1 điểm) : - Chứng minh đúng định lí ( SGK - 103) (1 điểm) Câu 2 (2 điểm) : a, Rút gọn : A = 1 3 x x + ( x 0 ; x 4; x 9) (1 điểm) b, A < 1 =.> 1 3 x x + < 1 4 3x < 0 3x < 0 x < 9 (0,5 điểm) Kết hợp với điều kiện trên : 0 x < 9 và x 4 thì A < 1 (0,5 điểm) Câu 3 (2 điểm) a, - Tìm đợc x = -1 và x = 2 (0,5 điểm) - Kết luận phơng trình có 2 nghiệm x = -1 và x = 2 (0,5 điểm) b, - Biến đổi đợc về dạng : 7 3 3 x = (0,5 điểm) - Tìm đợc x = 76 9 (0,5 điểm) Câu 4 (1,5 điểm) a, Tìm đợc hàm số nghịch biến khi m < 2 (0,5 điểm) b, Tìm đợc: m = 3 4 (0,5 điểm) c, Tìm đợc: m = 0 (0,5 điểm) Câu 5 (3,5 điểm) - Vẽ đúng hình ghi đợc GT - KL (0,5 điểm) . lớp 8 Thời gian 90 phút - không kể thời gian giao đề Câu 1 (1 điểm) : - Chứng minh đúng định lí ( SGK - 10 3) (1 điểm) Câu 2 (2 điểm) : a, Rút gọn : A = 1. 2)(x + 2) = 0 b, x 2 - 3x + 2 = 0 Câu 4 (2,5 điểm) Cho biểu thức: A = 2 1 : 1 ( 1) ( 1) 1 x x x x x + + a, Rút gọn A. b, Tính giá trị của A khi x =
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra hoc ki 1 Toan 8 2010-2011( rat HOT), De kiem tra hoc ki 1 Toan 8 2010-2011( rat HOT), De kiem tra hoc ki 1 Toan 8 2010-2011( rat HOT)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay