Phần mềm quản lý bệnh viện

14 800 7
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 14:15

. Phần mềm quản lý bệnh viện - quản lý gì? SATURDAY, 19. SEPTEMBER 2009, 06:52:47 QUẢN LÝ DƯỢC, VIỆN PHÍ, BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ, PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN,. bị . Quản lý chuyên môn bao gồm: quản lý viện phí, quản lý khoa khám, quản lý xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, quản lý dược, quản lý xuất nhập viện, quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Phần mềm quản lý bệnh viện, Phần mềm quản lý bệnh viện, Phần mềm quản lý bệnh viện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay