LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬ TẢI Ở VIỆT NAM

23 957 7
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 13:20

LUẬN CHUNG VỀ QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬ TẢI VIỆT NAM I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN QUẢN DỰ ÁN 1. Tổng quan về dự án đầu tư: 1.1. Khái niệm về dự án rất nhiều cách định nghĩa dự án. Tùy thuộc theo mục đích mà nhấn mạnh một khía cạnh nào đó. Trên phương diện phát triển, hai cách hiểu về dự án: Cách hiểu “tĩnh” cách hiểu “động”. Theo cách hiểu “tĩnh” thì dự án là hình tượng về một tình huống (một trạng thái) mà ta muốn đạt tới. Theo cách hiểu thứ hai: “ Dự án là một lĩnh vực hoạt động đặc thù, một nhiệm vụ cần phải được thực hiện với phương pháp riêng, nguồn lực riêng theo một kế hoạch tiến độ nhằm tạo ra một thực thể mới”. Trên phương diện quản lý: “Dự án là những nỗ lực thời hạn nhằm tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất”. Định nghĩa này nhấn mạnh hai đặc tính: (1) Nỗ lực tạm thời, nghĩa là mọi dự án đầu đều điểm bắt đầu kết thúc xác định. Dự án kết thúc khi mục tiêu của dự án đã đạt được hoặc dự án bị loại bỏ, (2) Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất. Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất là sản phẩm hoặc dịch vụ khác biệt so với những sản phẩm tương tự đã hoặc dự án khác. 1.2. Đặc trưng bản của dự án. - Dự án mục đích, kết quả xác định. Tất cả các dự án đều phải kết quả được xác định rõ. Kết quả này thể là một tòa nhà, một dây chuyền sản xuất hiện đại hay là chiến thắng của một chiến dịch vận động tranh cử vào một vị trí chính trị. Mỗi dự án lại bao gồm một tập hợp nhiều nhiệm vụ cần được thực hiện. Mỗi nhiệm vụ cụ thể lại một kết quả riêng, độc lập. Tập hợp các kết quả cụ thể của các nhiệm vụ hình thành nên kết quả chung của dự án. Nói cách khác, dự án là một hệ thống phức tạp, được phân chia thành nhiều bộ phận, phân hệ khác nhau để thực hiệnvà quản nhưng đều phải thống nhất đảm bảo các mục tiêu chung về thời gian, chi phí việc hoàn thành với chất lượng cao. - Dự án chu kì phát triển riêng thời gian tồn tại hữu hạn. Dự án là một sự sáng tạo, giống như các thực thể sống, dự án cũng trải qua các giai đoạn: hình thành, phát triển, thời điểm bắt đầu, kết thúc… Dự án không kéo dài mãi mãi. Mọi dự án đều chu kì sống, nó bắt đầu khi một mong muốn hoặc một nhu cầu của người yêu cầu nếu mọi việc tốt đẹp nó sẽ được kết thúc sau khi bàn giao cho người yêu cầu một sản phẩm hoặc dịch vụ như là một sự thỏa mãn cho nhu cầu của họ. Hình 1.1. Mô hình chu kì dự án của một dự án đầu Theo mô hình này: mức độ sử dụng các nguồn lực (vật tư, máy móc thiết bị…) tăng dần đạt cao nhất giai đoạn thực hiện dự án, nó tỷ lệ với chi phí của dự án. Chu kì sống của dự án được coi là biến động vì nó diễn ra theo các giai đoạn rất khác nhau, chúng được phân biệt bằng bản chất các hoạt động của chúng cũng như bằng số lượng loại nguồn lực mà chúng đòi hỏi. Ví dụ: với các dự án đầu xây dựng CSHT GTVT giai đoạn xác định dự án chuẩn bị đầu cần các nhà dự báo, lập quy hoạch, họ các phiếu giao việc hoặc hợp đồng lập một quy hoạch tổng thể giao thông vận tải vùng hoặc quy hoạch chi tiết giao thông vận tải chuyên ngành. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: trước hết cần các vấn thiết kế, chuyên gia dự báo, chuyên gia phân tích kinh tế - xã hội… Còn giai đoạn thực hiện dự án đòi hỏi các nhà kế hoạch phải xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện dự án, các nhà thiết kế kỹ thuật một số lượng lớn các nguồn lực đặc biệt là vật thiết bị. - Sản phẩm của dự án mang tính chất đơn chiếc, độc đáo (mới lạ). Khác với quá trình sản xuất liên tục gián đoạn, kết quả của dự án không phải là sản phẩm sản xuất hàng loạt, mà tính khác biệt cao. Sản phẩm dịch vụ do dự án đem lại là duy nhất, hầu như không lặp lại như Kim tự tháp Ai Cập hay đê chắn lũ Sông Thames London. Tuy nhiên, nhiều dự án khác, tính duy nhất ít rõ ràng hơn dễ bị che đậy bởi tính tương tự giữa chúng. Nhưng điều khẳng định là chúng vẫn Thực hiện dự án Kết thúc Nguồn lực Xác định dự án & chuẩn bị đầu Giai đoạn thiết kế khác nhau, vị trí khác nhau, khách hàng khác… Điều ấy cũng tạo nên nét duy nhất, độc đáo, mới lạ của dự án. - Dự án liên quan đến nhiều bên sự tương tác phức tạp giữa các bộ phận quản chức năng với quản dự án. Dự án nào cũng sự tham gia của nhiều bên hữu quan như chủ đầu tư, người hưởng thụ dự án, các nhà vấn, nhà thầu, các quan quản nhà nước… Tùy theo tính chất của dự án yêu cầu của chủ đầu mà sự tham gia của các thành phần trên cũng khác nhau. Giữa các bộ phận quản chức năng bộ phận quản dự án thường xuyên quan hệ với nhau cùng phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhưng mức độ tham gia của các bộ phận không giống nhau. Tính chất này của dự án dẫn đến hai hậu quả nghiêm trọng: (1) không dễ các bên tham gia cùng quyền lợi, định hướng mục tiêu; (2) khó khăn trong việc quản lý, điều phối nguồn lực… Để thực hiện thành công mục tiêu của dự án, các nhà quản dự án cần duy trì thường xuyên mối liên hệ với các bộ phận quản khác. - Môi trường hoạt động “va chạm”. Quan hệ giữa các dự ánquan hệ chia nhau cùng một nguồn lực khan hiếm của tổ chức. Dự án “cạnh tranh” lẫn nhau với các hoạt động tổ chức sản xuất khác về tiền vốn, nhân lực, thiết bị… Trong đó “hai thủ trưởng” nên không biết phải thực hiện mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp nào nếu hai lệnh lại mâu thuẫn nhau… Do đó, môi trường quản dự án nhiều quan hệ phức tạp nhưng năng động. - Tính bất định rủi ro cao. Hầu hết các dự án đòi hỏi quy mô tiền vốn, vật lao động rất lớn để thực hiên trong một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, thời gian đầu vận hành kéo dài nên các dự án đầu phát triển thường độ rủi ro cao. Tuy nhiên các dự án không chịu cùng một mức độ không chắc chắn, nó phụ thuộc vào: Tầm cỡ của dự án, mức độ hao mòn của dự án, công nghệ được sử dụng, mức độ đòi hỏi của các ràng buộc về chất lượng, thời gian, chi phí, tính phức tạp tính không thể dự báo được của môi trường dự án… Ngoài các đặc trưng bản trên, dự án còn một số đặc trưng như: + Tính giới hạn về thời gian thực hiện. + Bị gò bó trong những ràng buộc nghiêm ngặt: yêu cầu về tính năng của sản phẩm dịch vụ, yêu cầu về chức năng của công trình, các chỉ tiêu kỹ thuật, các định mức về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, thời hạn bàn giao… Các ràng buộc trên phụ thuộc vào bối cảnh của dự án. Bối cảnh dự án Ràng buộc ưu tiên Bối cảnh khó khăn Chi phí dự án Thỏa mãn kế hoạch đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp Hiệu suất, chất lượng hoặc dịch vụ Yêu cầu khẩn cấp, tẩm quan trọng của cạnh tranh Thời gian Tầm quan trọng của an toàn Tiêu chuẩn kỹ thuật 2. Quản dự án Quá trình phát triển của quản dự án đã trải qua rất nhiều học thuyết trường phái khác nhau: Trường phái cổ điển (Thế kỉ 19) với học thuyết khoa học (Gantt), học thuyết quản lý, trường phái quan hệ nhân văn với phép định lượng, trường phái hiện đại hai lực lượng bản thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của phương pháp quản dự án là (1) nhu cầu ngày càng tăng về những hàng hóa dịch vụ sản xuất phức tạp, chất lượng cao trong khi khách hàng càng “khó tính”; (2) kiến thức của con người (hiểu biết tự nhiên, xã hội, kinh tế, kỹ thuật…) ngày càng tăng. Các phương pháp quản mới hiện nay: - Quản chất lượng tổng thể (Total quality management) - Đúng thời gian (Just in time) - Kỹ thuật cạnh tranh (Comcurent engineering) 2.1. Khái niệm quản dự án 2.1.1. Khái niệm Quản dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời hạn, trong phạm vi ngân sách được duyệt đạt được các yêu cầu đã định về kỹ thuật chất lượng sản phẩm dịch vụ, bằng những phương pháp điều kiện tốt nhất cho phép. Quản dự án bao gồm ba giai đoạn chủ yếu. Đó là việc lập kế hoạch, điều phối thực hiện mà nội dung chủ yếu là quản tiến độ thời gian, chi phí thực hiện giám sát các công việc dự án nhằm đạt được những mục tiêu xác định. Lập kế hoạch. Đây là giai đoạn xây dựng mục tiêu, xác định công việc, dự tính nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án là quá trình phát triển một kế hoạch hành động thống nhất, theo trình tự logic, thể biểu diễn dưới dạng các đồ hệ thống hoặc theo các phương pháp lập kế hoạch truyền thống. Điều phối thực hiện. Đây là quá trình phân phối nguồn lực bao gồm tiền vốn, lao động, thiết bị đặc biệt quan trọng là điều phối quản tiến độ thời gian. Giai đoạn này chi tiết hóa thời gian, lập lịch trình cho từng công việc toàn bộ dự án (khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc), trên sở đó, bố trí tiền vốn, nhân lực thiết bị phù hợp. Giám sát là quá trình theo dõi kiểm tra tiến trình dự án, phân tích tình hình thực hiện, báo cáo hiện trạng đề xuất biện pháp giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với hoạt động giám sát, công tác đánh giá dự án giữa kỳ cuối cuối kỳ cũng được thực hiện nhằm tổng kết rút kinh nghiệm, kiến nghị các pha sau của dự án. Các giai đoạn của quá trình quản dự án hình thành một chu trình năng động từ việc lập kế hoạch đến điều phối thực hiện giám sát, sau đó phản hồi cho việc tái lập kế hoạch dự án như trình bày trong hình: Hình 1.2. Chu trình quản dự án 2.1.2. Mục tiêu của quản dự án Mục tiêu bản của quản dự án nói chung là hoàn thành các công viẹc dự án theo đúng yêu cầu kỹ thuật chất lượng, trong phạm vi ngân sách được duyệt theo tiến độ thời gian cho phép. Về mặt toán học, ba mục tiêu này liên quan chặt chẽ với nhau thể biểu diễn theo công thưc sau: C = f(P, T, S) Trong đó: C: chi phí P: mức độ hoàn thành công việc (kết quả) T: yếu tố thời gian S: phạm vi dự án Phương trình trên cho thấy, chi phí là một hàm của các yếu tố: mức độ hoàn thành công việc, thời gian thực hiện phạm vi dự án. Nói chung, chi phí của dự Lập kế hoạch Thiết lập mục tiêu Dự tính nguồn lực Điều phối thực hiện Bố trí tiến độ thời gian Phân phối nguồn lực Phối hợp các hoạt động Giám sát Đo lường kết quả So sánh với mục tiêu Báo cáo án tăng lên khi chất lượng hoàn thiện công việc tốt hơn, thời gian kéo dài thêm phạm vi dự án được mở rộng. Nếu thời gian thực hiện dự án bị kéo dài, gặp trường hợp giá nguyên vật liệu tăng cao sẽ phát sinh tăng chi phí một số khoản mục nguyên vật liệu. Mặt khác, thời gian kéo dài dẫn đến tình trạng làm việc kém hiệu quả do công nhân mệt mỏi, do chờ đợi thời gian máy chết tăng theo… làm phát sinh tăng một số khoản mục chi phí. Thời gian thực hiện dự án kéo dài, chi phí lãi vay ngân hàng, chi phí gián tiếp cho bộ phận (chi phí hoạt động của văn phòng dự án) tăng theo thời gian nhiều trường hợp, phát sinh tăng khoản tiền phạt do không hoàn thành đúng tiến độ ghi trong hợp đồng. Ba yếu tố: thời gian, chi phí mức độ hoàn thiện công việc quan hệ chặt chẽ với nhau. Tầm quan trọng của từng mục tiêu thể khác nhau giữa các dự án, giữa các thời kỳ đối với cùng một dự án, nhưng nói chung, đạt được kết quả tốt đối với mục tiêu này thường phải “hy sinh” một hoặc hai mục tiêu kia. Trong quá trình quản dự án thường diễn ra hoạt động đánh đổi mục tiêu. Đánh đổi mục tiêu dự án là việc hy sinh một mục tiêu nào đó để thực hiện tốt hơn mục tiêu kia trong điều kiện thời gian không gian cho phép, nhằm thực hiện tốt nhất tất cả các mục tiêu dài hạn của quá trình quản dự án. Nếu công việc dự án diễn ra theo đúng kế hoạch thì không phải đánh đổi mục tiêu. Tuy nhiên, kế hoạch thực thi công việc dự án thường những thay đổi do nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan khác nhau nên đánh đổi là một kỹ năng quan trọng của nhà quản dự án. Việc đánh đổi mục tiêu diễn ra trong suốt quá trình quản lý, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc dự án. mỗi giai đoạn của quá trình quản dự án, thể một mục tiêu nào đó trở thành yếu tố quan trọng nhất cần phải tuân thủ, trong khi các mục tiêu khác thể thay đổi, do đó, việc đánh đổi mục tiêu đều ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các mục tiêu khác. Đánh đổi mục tiêu phải luôn dựa trên các điều kiện hay các ràng buộc nhất định. Bảng 1 trình bày các tình huống đánh đổi. Tình huống A B là những tình huống đánh đổi thường gặp trong quản dự án. Theo tình huống A, tại một thời điểm chỉ một trong ba mục tiêu cố định, trong tình huống B, hai mục tiêu cố định còn các mục tiêu khác thay đổi. Tình huống C là trường hợp tuyệt đối. Cả ba mục tiêu đều cố định nên không thể đánh đổi hoặc cả ba mục tiêu cùng thay đổi nên cũng không cần phải đánh đổi. Loại tình huống Ký hiệu Thời gian Chi phí Hoàn thiện A1 Cố định Thay đổi Thay đổi A A2 Thay đổi Cố định Cố định A3 Thay đổi Thay đổi Cố định B1 Cố định Cố định Thay đổi B B2 Cố định Thay đổi Cố định B3 Thay đổi Cố định Cố định C C1 Cố định Cố định Cố định C2 Thay đổi Thay đổi Thay đổi Bảng 1: Các tình huống đánh đổi Trong quá trình quản dự án, các nhà quản mong muốn đạt được một cách tốt nhất tất cả các mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, thực tế không đơn giản. phải đánh đổi hay không đánh đổi mục tiêu, các nhà quản hy vọng đạt được sự kết hợp tốt nhất giữa các mục tiêu của quản dự án như thể hiện trong hình 1.3. Kết quả Kết quả mong muốn Mục tiêu cộng hợp Chi phí Chi phí Thời gian cho phép cho phép Thời gian Hình 1.3. Mối quan hệ giữa ba mục tiêu: thời gian, chi phí kết quả 2.1.3. Đặc điểm của quản dự án - Tổ chức quản dự án là một tổ chức tạm thời. Tổ chức quản dự án được hình thành để phục vụ dự án trong một thời gian hữu hạn. Trong thời gian tồn tại dự án, nhà quản dự án thường hoạt động độc lập với các phòng ban chức năng. Sau khi kết thúc dự án, cần phải tiến hành phân công lại lao động, bố trí lại máy móc thiết bị. - Quan hệ giữa chuyên viên quản dự án với phòng chức năng trong tổ chức. Công việc của dự án đòi hỏi sự tham gia của nhiều phòng chức năng. Người đứng đầu dự án những người tham gia quản dự án, là những người trách nhiệm phối hợp mọi nguồn lực, mọi người từ các phòng chuyên môn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của dự án. Tuy nhiên, giữa họ thường nảy sinh mâu thuẫn về vấn đề nhân sự, chi phí, thời gian mức độ thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật. 2.1.4. Một số điểm khác nhau bản giữa quản dự án với quản quá trình sản xuất liên tục của doanh nghiệp Quản rủi ro một cách thường xuyên. Quản dự án thường phải đối phó với nhiều rủi ro độ bất định cao trong công tác lập kế hoạch, dự tính chi phí, dự đoán sự thay đổi công nghê, sự thay đổi cấu tổ chức… Do vậy, quản dự án nhất thiết phải đặc biệt chú trong công tác quản rủi ro, cần xây dựng các kế hoạch, triển khai thường xuyên các biện pháp phòng chống rủi ro. Quản sự thay đổi. Đối với quản hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của doanh nghiệp, các nhà quản thường nhìn vào mục tiêu lâu dài của tổ chức để áp dụng các phương pháp, kỹ năng quản phù hợp. Ngược lại, trong quản dự án, vấn đề được đặc biệt quan tầm là quản thời gian quản sự thay đổi. Môi trường của dự án là môi trường biến động do ảnh hưởng của nhiều nhân tố. Quản tốt sự thay đổi góp phần thực hiện tốt mục tiêu của dự án. Quản nhân sự. Chức năng tổ chức giữ vị trí quan trọng trong quản dự án. Lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp sẽ tác dụng phân rõ trách nhiệm quyền lực trong quản dự án, do đó, đảm bảo thực hiện thành công dự án. Ngoài ra, giải quyết vấn đề “hậu dự án” cũng là điểm khác biết giữa hai lĩnh vực quản lý. Quá trình quản sản xuất theo dòng • Nhiệm vụ tính lặp lại, liên tục • Tỷ lệ sử dụng nguồn lực thấp • Một khối lượng lớn hàng hóa dịch vụ được sản xuất trong một thời kỳ (sản xuất hàng loạt) • Thời gian tồn tại của các công ty, doanh nghiệp lâu dài • Các số liệu thống kê sẵn hữu ích đối với việc ra quyết định • Không quá tốn kém khi chuộc lại lỗi lầm • Tổ chức theo tổ nhóm là hình thức phổ biến • Trách nhiệm rõ ràng được điều chỉnh qua thời gian • Môi trường làm việc tương đối ổn định Quản dự án •Nhiệm vụ không tính lặp lại, liên tục mà tính chất mới mẻ •Tỷ lệ sử dụng nguồn lực cao •Tập trung vào một loại hay một số lượng nhất định hàng hóa hoặc dich vụ (sản xuất đơn chiếc) •Thời gian tồn tại của dự án giới hạn •Các số liệu thống kê ít nên không được dùng nhiều trong các quyết định về dự án •Phải trả giá đắt cho các quyết định sai lầm •Nhân sự mới cho mỗi dự án •Phân chia trách nhiệm thay đổi tùy thuộc vào tính chất của từng dự án •Môi trường làm việc thường xuyên thay đổi Hình 1.4. Những khác nhau bản giữa quản sản xuất theo dòng hoạt động phát triển dự án 2.2. Nội dung của quản dự án Quản dự án Lập kế hoạch tổng quanLập kế hoạchThực hiện kế hoạchQuản những thay đổiQuản phạm viXác định phạm viLập kế hoạchQuản thay đổi phạm viQuản thời gianXác định công việcDự tính thời gianQuản tiến độ Quản chi phíLập kế hoạch nguồn lựcTính toán chi phíLập dự toánQuản chi phíQuản chất lượngLập kế hoạch chất lượngĐảm bảo chất lượngQuản chất lượngQuản nhân lựcLập kế hoạch nhân lực, tiền lươngTuyển dụng, đào tạoPhát triển nhóm Quản thông tinLập kế hoạch quản thông tinXây dựng kênh phan phối thông tinBáo cáo tiến độQuản hoạt động cung ứng, mua bánKế hoạch cung ứngLựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầuQuản hợp đồng, tiến độ cung ứngQuản rủi ro dự ánXác định rủi roĐánh giá rủi roXây dựng chương trình quản rủi ro đầu 2.2.1. Quản kế hoạch dự án Là một bộ phận của quản dự án, nó bao gồm các quy trình cần thiết để đảm bảo rằng các thành phần khác nhau của dự án được phối hợp hoàn toàn thích đáng. Nó đảm bảo dung hòa giữa các mục tiêu ( xung đột lẫn nhau) của dự án các lựa chọn để thỏa mãn mong chờ của các bên liên quan đến dự án. Để dự án hoàn thành thắng lợi, cũng cần tập trung vào quản hòa nhập giữa các thành phần của dự án bao gồm các thành phần khác nhau của tổ chức dự án các thành phần khác nhau của chu kỳ dự án. Quản sự hòa nhập Thực hiện kế hoạch dự án1. Đầu vào- Kế hoạch dự án- Tài liệu hỗ trợ- Chiến lược tổ chức thực hiện dự án- Chương trình hành động2. Công cụ kỹ thuật- Kỹ năng quản chugn-Kiến thức, kỹ năng sản phẩm- Trình tự thực hiện các công việc dự án- Các thủ tục về mặt tổ chức3. Đầu ra- Kết quả công việc- Những yêu cầu thay đổiKiểm soát toàn bộ sự thay đổi1. Đầu vào- Kế hoạch dự án- Báo cáo thực hiện- Yêu cầu thay đổi2. Công cụ kỹ thuật- Hệ thống kiểm soát thay đổi- Quản giám sát- Đánh giá thực hiện- Lập kế hoạch phụ trợ- Hệ thống thông tin dự án3. Đầu ra- Cập nhật kế hoạch dự án- Chương trình hành động- Bài học kinh nghiệm 2.2.2. Quản phạm vi dự án Quản phạm vi dự án bao gồm các quy trình đòi hỏi để đảm bảo rằng dự án bao gồm tất cả các công việc yêu cầu để hoàn thành dự án một cách xuất sắc. - Phạm vi của sản phẩm: Các đặc tính chức năng mà sản phẩm phải có. - Phạm vi dự án: Các công việc phải làm để bàn giao sản phẩm các đặc tính chức năng đã được xác định. Phát triển kế hoạch 1. Đầu vào - Đầu ra của kế hoạch khác - Thông tin của các dự án tương tự - Chiến lược tổ chức thực hiện - Những yếu tố hạn chế - Những giả định 2. Công cụ, kỹ thuật - Phương pháp lập kế hoạch dự án - Kiến thức, kỹ năng của các bên liên quan - Hệ thống thông tin quản [...]... Quản dự án xây dựng 2.1 Khái niệm Quản đầu trong xây dựng là tập hợp những tác động của nhà nước, chủ đầu đến toàn bộ quá trình đầu xây dựng kể từ bước xác định dự án đầu xây dựng đến khi thực hiện dự án tạo ra công trình bàn giao đưa vào sử dụng để đạt được mục tiêu đầu đã xác định 2.2 Nội dung quản dự án xây dựng - Quản lập báo cáo đầu để xin phép đầu - Quản lập,... định đầu cho các dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình - Quản việc điều chỉnh dự án đẩu xây dựng công trình - Quản lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình - Quản về cấp phép xây dựng công trình - Quản lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng - Quản thi công xây dựng công trình - Quản khối lượng thi công xây dựng - Quản lý. .. môi trường xây dựng - Quản bảo hành công trình xây dựng 3 Nguyên tắc quản dự án đầu xây dựng Đầu xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng Đầu xây dựng công trình phải đảm bảo an ninh, an toàn xã hội an toàn môi trường Đầu xây dựng công trình phải phù hợp vói các quy định của pháp luật về đất đai... phảm chủ yếu: các chủ đầu tư, các doanh nghiệp nhận thầu xây lắp, các doanh nghiệp vấn xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất thiết bị công nghệ, vật thiết bị xây dựng, các doanh nghiệp cung ứng, các tổ chức dịch vụ ngân hàng tài chính, các quan quản nhà nước liên quan 1.2 Bản chất của các dự án xây dựng Dự án xây dựng hàm chứa bản chất lưỡng tính: một mặt dự án xây dựng là tập hợp các... tín dụng đầu phát triển của nhà nước vốn đầu phát triển của doanh nghiệp nhà nước: Nhà nước chỉ quản về chủ trương quy mô đầu Doanh nghiệp dự án đầu tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản dự án theo quy định của pháp luật - Đối với dự án sử dụng vốn khác kể cả vốn nhân: Chủ đầu quyết định hình thức đầu nội dung quản dự án Riêng trường hợp dự án sử dụng... vốn sử dụng cho dự ánquản nhà nước đối với dự án còn phải theo nguyên tắc sau: - Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách: Nhà nước quản toàn diện quá trình đầu xây dựng từ việc xác định chủ trương đầu tư, lập dự án, quyết định đầu tư, lập thiết kế, tổng dự toán, lựa chọn nhà thầu, thi công xây dựng đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng - Đối với dự án sử dụng vốn... Thương thảo hợp đồng - Hệ thống thanh toán - Các tính toán độc lập II QUẢN DỰ ÁN XÂY DỰNG 1 Tổng quan về dự án xây dựng 1.1 Khái niệm Sản phẩm đầu xây dựng là các công trình xây dựng đã hoàn thành (bao gồm cả việc lắp đặt thiết bị công nghệ bên trong) Sản phẩm xây dựng là kết tinh của các thành quả khoa học - công nghệ tổ chức sản xuất của toàn xã hội một thời kỳ nhất đinh Nó là một sản... Loại dự án xây dựng được xác định bởi quy mô, thời hạn thực hiện, chất lượng, mục tiêu, sự hạn chế tài nguyên… quản dự án xây dựng đòi hỏi phải một tổ chức năng động, các thành viên thông thạo công việc, biết phối hợp hoạt động với nhau một cách hiệu quả Xuất phát từ tầm quan trọng của yếu tố thời gian, nhiều dự án xây dựng vốn đầu không lớn, nhưng thời điểm giành hội cạnh tranh bán... đơn đặt hàng của chủ đầu tư, điều kiện địa lý, địa chất công trình nơi xây dựng Sản phẩm là những công trình được xây dựng sử dụng tại chỗ Vốn đầu xây dựng lớn, thời gian kiến tạo thời gian sử dụng lâu dài Do đó, khi tiến hành xây dựng phải chú ý ngay từ khi lập dự án để chọn địa điểm xây dựng, khảo sát thiết kế tổ chức thi công xây lắp công trình sao cho hợp lý, tránh phá đi làm lại, hoặc... chọn dự án - Đánh giá của chuyên gia 3 Đầu ra - Quyết định thực hiện dự án - Quyết định của giám đốc điều hành dự án Kiểm tra phạm vi 1 Đầu vào - Kết quả của công việc - Hồ sản phẩm Báo cáo thực hiện- Kế hoạch kỹ thuật 2 Công cụ quản phạm vi.2 Công cụ kỹ thuật- Hệ thống quản những thay đổi về phạm vi của dự án. - Đánh - Thanh tra 3 Đẩu ra - Chấp nhận chính thức 2.2.3 Quản thời gian Quản . LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬ TẢI Ở VIỆT NAM I. TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 1. Tổng quan về dự án. tích đánh giá của chuyên gia - Lựa chọn dạng hợp đồng II. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG 1. Tổng quan về dự án xây dựng 1.1. Khái niệm Sản phẩm đầu tư xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬ TẢI Ở VIỆT NAM, LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬ TẢI Ở VIỆT NAM, LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬ TẢI Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay