Giáo án địa lý 10 - bài 15 thủy quyển

7 14,350 51
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2013, 09:49

BÀI 15 THỦY QUYỂN, MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG, MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐÂTI MỤC TIÊU BÀI HỌCSau bài hoc, học sinh cần:1. Kiến thức- Biết được khái niệm Thủy Quyển.- Hiểu và trình bày vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Những nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. - Phân biệt được mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên với chế độ dòng chảy của một con sông- Biết được đặc điểm và sự phân bố một số con sông lớn trên Trái Đất2. Kĩ năng- Phân tích vòng tuần hoàn - Vận dụng và liên hệ thực tiễn các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông.- Phân tích lược đồ3. Thái độCó ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ các hồ chứa nước, sông ngòi.II THIẾT BỊ DẠY HỌC- Bản đồ Tự nhiên Việt Nam- Bản đồ Tự nhiên thế giới- Tranh ảnh một số sông, hồ lớn trên Thế giớiIII PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY- Phương pháp đàm thoại gợi mở- Phương pháp đàm thoại diễn giảng- Phương pháp thảo luận nhóm/ cặp GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 10- cơ bản Trường: THPT Thái Phiên Ngày soạn: 12/10/2013 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Lớp giảng: 10/13 GSKT: Hoàng Thị Xuân Ngày giảng: 14/10/2013 BÀI 15 THỦY QUYỂN, MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG, MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐÂT I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài hoc, học sinh cần: 1. Kiến thức - Biết được khái niệm Thủy Quyển. - Hiểu và trình bày vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất. Những nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. - Phân biệt được mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên với chế độ dòng chảy của một con sông - Biết được đặc điểm và sự phân bố một số con sông lớn trên Trái Đất 2. Kĩ năng - Phân tích vòng tuần hoàn - Vận dụng và liên hệ thực tiễn các nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. - Phân tích lược đồ 3. Thái độ Có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ các hồ chứa nước, sông ngòi. II THIẾT BỊ DẠY HỌC - Bản đồ Tự nhiên Việt Nam - Bản đồ Tự nhiên thế giới - Tranh ảnh một số sông, hồ lớn trên Thế giới GSKT: Hoàng Thị Xuân 1 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 10- cơ bản III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp đàm thoại gợi mở - Phương pháp đàm thoại diễn giảng - Phương pháp thảo luận nhóm/ cặp IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ 3. Vào bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CHÍNH Hoạt động 1: Cả lớp Bước 1: GV yêu cầu HS Nghiên cứu sách giáo khoa cùng với thực tế hãy nêu khái niệm Thủy Quyển? Bước 2: HS hoạt động độc lập và trả lời câu hỏi Bước 3: GV nhận xét và chuẩn kiến thức Hoạt động 2: Cả lớp Bước 1: GV yêu cầu HS: Dựa vào hình 15 Sơ đồ tuần hoàn nước . - Có mấy vòng tuần hoàn nước trên Trái Đất? - Trình bày sự tuần hoàn của nước trên bề mặt Trái Đất ? Rút ra kết luận gì? Bước 2: Học sinh hoạt động và trả lời Bước 3: GV nhận xét và chuẩn kiến thức Nước trên Trái Đất tham gia vào nhiều vòng tuần hoàn, cuối cùng cũng trở thành một đường vòng tròn khép kín I Thủy Quyển 1. Khái niệm Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất, bao gồm nước trong các biển, đại dương, nước trên lục địa và hơi nước trong khí quyển. 2. Vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất - Vòng tuần hoàn nhỏ: bao gồm hai giai đoạn bốc hơi và nước rơi. Nước biển, đại dương mây mưa rơi xuống biển, đại dương - Vòng tuần hoàn lớn: bao gồm các giai đoạn bốc hơi, nước rơi, dòng chảy và ngấm. Nước biển, đại dương mây lục địa + Vĩ độ thấp: Mây mưa + Vĩ độ cao Mây Tuyết Nước chảy theo GSKT: Hoàng Thị Xuân 2 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 10- cơ bản Hoạt động 3: Theo nhóm Bước 1: GV chia lớp thành 4 nhóm Nhóm 1: Nghiên cứu SGK nêu ảnh hưởng của chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm đến chế độ nước sông. Cho ví dụ ? Nhóm 2: Nêu ảnh hưởng của địa thế. Cho Ví dụ?. Giải thích vì sao ở miền trung lũ lên rất nhanh. Và ĐBSCL lũ chên chậm? Nhóm 3: Nêu ảnh hưởng của Thực vật. đến chế độ nước sông. Ví dụ? Trên các lưu vực sông rừng phòng hộ trồng ở đâu? Vì sao? Nhóm 4: Nêu ảnh hưởng của đầm lầy đến chế độ nước sông. Cho ví dụ? Bước 2: HS thảo luận nhóm. Đại diện nhóm trình bày nhóm khác bổ sung Bước 3: GV nhận xét và chuẩn kiến thức * - Liên hệ sông ngòi Việt Nam - Giáo dục cho HS về kĩ năng sống trong việc giáo dục bảo vệ môi trường: Không chặt phá rừng,… Hoạt động 4: Nhóm Bước 1: GV chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm làm việc với một phiếu học tập khác nhau.(xem phụ lục) Nhóm 1: Sông Nin Nhớm 2: Sông A-ma-dôn Nhóm 3: Sông I-ê-nit-xây Bước 2: HS thảo luận nhóm sau đó trình bày, các nhóm khác bổ sung. sông, dòng ngầm ra biển, đại dương. ( KHÔNG GHI CHỈ GIẢI THÍCH CHO HS HIỂU HOẠC GHI TÓM TẮT LẠI BẰNG SO ĐỒ) II Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông: 1. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm * Nguồn cung cấp nước - Vùng xích đạo: Mưa quanh năm, sông ngòi đầy nước. - Vùng nhiệt đới: Mưa  Chế độ nước sông phụ thuộc vào sự phân bố lượng nước mưa trong năm ở nơi đó. - Miến ôn đới lạnh: Băng, tuyết tan nên mùa xuân nhiệt độ cao băng tuyết tan sông được tiếp nước nhiều. - Miền đất đá thấm nước nhiều: Nước ngầm có vai trò điều hòa chế độ nước của sông. 2. Địa thế, thực vật và hồ đầm. a. Địa thế Miền núi nước sông chảy nhanh hơn đồng bằng. Quy định tốc độ dòng chảy của sông ngòi b. Thực vật Điều hòa chế độ nước sông, giảm lũ lụt c. Hồ, đầm Điều hòa chế độ nước sông III Một số sông lớn trên trái đất 1. Sông Nin - Bao gồm: Nin Xanh và Nin trắng - Diện tích lưu vực: 2881000 - Chiều dài: sông dài nhất thế giới 6685 Km - Đặc điểm: + Hướng : Bắc – Nam + Chế độ nước: Lưu lượng nước lớn quanh năm GSKT: Hoàng Thị Xuân 3 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 10- cơ bản Bước 3: GV nhận xét và chuẩn kiến thức. Thủy chế : hai mùa , mùa lũ và mùa cạn 2. Sông Amazon - Diện tích lưu vực: Lớn nhất thế giới 7170000 - Chiều dài: 6437 km - Đặc điểm: + Hướng: Tây – đông + Chế độ nước: Sông điển hình của miền xích đạo Lưu lượng nước lớn nhất thế giới Thủy chế đều đặn quanh năm 3. Sông I – ê- nit – xê – i - Diện tích lưu vưc: 2580000 - Chiều dài: 4102 km - Đặc điểm +Hướng : Nam – Bắc + Chế độ nước: Sông miền ôn đới lạnh Bị đóng băng trong mùa đông, mùa lũ trùng với mùa xuân ( nhiệt độ cao băng tan) PHẦN NÀY EM NÊN KẺ BẢNG, HS LÊN BẢNG GHI KIẾN THỨC. GV GIẢNG ĐỂ LÀM RÕ TỪNG NHÂN T Ố ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẾ ĐỘ NƯỚC CỦA MỖI SÔNG V. LUYỆN TẬP 1. Trắc nghiệm Câu 1: Hãy sắp xếp các số ở cột A phù hợp với các chữ ở cột B A. Các sông B. Nguồn cung cấp nước chủ yếu 1. Sông Amazon 2. Sông Nin 3. Sông Iênitxay 4. Sông Hồng a. Nước mưa b. Nước ngầm c. Băng tan, tuyết Câu 2: Nước sông chảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây: GSKT: Hoàng Thị Xuân 4 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 10- cơ bản A. Độ dốc của sông B. Bề ngang của lòng sông C. Lượng mưa khu vực sông D. Ý A và B đúng 2. Tự luận Câu 1: Dựa vào hình 15 hãy chứng minh rằng: nước trên Trái Đất tham gia vào nhiều vòng tuần hoàn, cuối cùng cũng trở thành một đường vòng tròn khép kín.? Câu 2: Về nhà tìm hiểu đặc điểm một số hệ thống sông lớn ở Việt Nam VI: PHỤ LỤC 1. Phiếu học tập Nhóm 1 Sông Nin Diện tích, chiều dài Đặc điểm Hướng Chế độ nước Nhóm 2 GSKT: Hoàng Thị Xuân 5 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 10- cơ bản Sông Amazon Diện tích, chiều dài Đặc điểm Hướng Chế độ nước Nhóm 3 Sông I –ê- nit- xây Diện tích, chiều dài Đặc điểm Hướng Chế độ nước 2.Phiếu phản hồi Sông Nin Sông Amazon Sông I –ê- nit- xây Diện tích, chiều dài Bao gồm: Nin Xanh và Nin trắng - Diện tích lưu vực: 2881000 - Diện tích lưu vực: Lớn nhất thế giới 7170000 - Chiều dài: 6437 km - Diện tích lưu vưc: 2580000 - Chiều dài: 4102 km GSKT: Hoàng Thị Xuân 6 GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 10- cơ bản - Chiều dài: sông dài nhất thế giới 6685 Km Hướng + Hướng : Bắc – Nam + Hướng: Tây – đông +Hướng : Nam – Bắc Chế độ nước + Chế độ nước: Lưu lượng nước lớn quanh năm Thủy chế : hai mùa , mùa lũ và mùa cạn + Chế độ nước: Sông điển hình của miền xích đạo Lưu lượng nước lớn nhất thế giới Thủy chế đều đặn quanh năm + Chế độ nước: Sông miền ôn đới lạnh Bị đóng băng trong mùa đông, mùa lũ trùng với mùa xuân ( nhiệt độ cao băng tan) GSKT: Hoàng Thị Xuân 7
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 10 - bài 15 thủy quyển, Giáo án địa lý 10 - bài 15 thủy quyển

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn