Thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu

2 637 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 17:20

. Thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu Thực ra bạn có thể tùy ý sắp xếp vị trí trên màn hình của bảng màu cũng như của các thanh công cụ sao. công cụ bên trái miền vẽ và kéo đến chỗ bên dưới thanh công cụ Property Bar Trỏ vào phần đầu bảng màu và kéo bảng màu đến chỗ bên dưới thanh công cụ Toolbox
- Xem thêm -

Xem thêm: Thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu, Thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu, Thay đổi vị trí các thanh công cụ và bảng màu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn