Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty trách Nhiệm hữu hạn Xây dựng - công trình hoàng hà

42 247 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 19:20

Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty trách Nhiệm hữu hạn Xây dựng - công trình hoàng I- Đặc điểm và tình hình chung của công ty 1- Giới thiệu về công ty. Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng - Công ty Hoàng là một đơn vị kinh tế hạch toán độc lập , có đầy đủ t cách pháp nhân , có quan hệ đối nội đối ngoại tốt và có con dấu riêng . Công ty luôn bình đẳng trong kinh doanh với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác . Công ty đợc phép mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng theo quy định của pháp luật. - Tài khoản số : 431101- 020321 . - Mở tại : Ngân hàng nông nghiệp Huyện Thanh Trì. - Mã số thuế : 0100738707-1. * Trụ sở giao dịch chính của Công ty : Tổ 27 Khu ga - Thị trấn Văn Điển - Thanh trì - Nội . * Nơi giao dịch phụ : Dự án khu đô thị mới Đại Kim- Địng Công - Xóm mới thôn Đại Từ - xã Đại Kim - Thanh Trì - Nội . * Điện thoại liên hệ : - Điện thoại trụ sở chính : 048.611.822 - Điện thoại ở dự án : 046.414.175 - 046.411.837. - Di động của Giám Đốc : 0913.230.637. * Các ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm : - Xây dựng các công trình giao thông . - Sản xuất vật liệu xây dựng . - Kinh doanh t liệu sản xuất , hàng tiêu dùng. - Xây dựng dân dụng , xây dựng công nghệ , xây dựng hạ tầng kỹ thuật , trang trí nội ngoại thất . - Lắp đặt hệ thống thông gió và cấp thoát nớc . - Xây dựng đờng dây và trạm biến áp dới 35 Kv - Kinh doanh bất động sản , kinh doanh dịch vụ vệ sinh môi trờng. - Sản xuất và kinh doanh nớc sạch , nớc tinh khiết . * Những thành tích mà Công ty đã đạt đợc . - 02 bằng khen chính phủ tặng Do thành tích hoạt động năng động của Doanh nghiệp - 10 giấy khen cấp thành phố tặng . +Trong đó 06 giấy khen về tổ chức công đoàn xuất sắc 04 giấy khen về thành tích hoạt động năng động, hiệu quả. - 05 giấy khen về cấp ngành ,cấp bộ. 2- Quá trình hình hành và phát triển của Công ty . - Ngày 31/12/1992. Công ty đợc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số : 040605 . Do trọng tài kinh tế thành phố Nội cấp. - Ngày 31/01/1994. Công ty đợc cấp giấy phép thành lập số : 01063/GP-UB . Do uỷ ban nhân dân thành phố Nội cấp. - Từ năm 1992 đến năm 1995 công ty chủ yếu làm các công trình của huyện Thanh Trì nh : Trờng học , Nhà ở - Từ năm 1996 đến năm 2002, công ty chủ yếu đầu t vào 2 dự án khu đô thị mới là : Khu Đại Kim - Định Công và khu Dịch Vọng - Cầu Giấy.* Tài sản , vốn điều lệ của Công ty là : 2.445.000.000 đồng (Hai tỷ bốn trăm bốn mơi lăm triệu đồng chẵn). -Trong đó : + Vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp : 530.200.000 đồng ( Năm trăm ba mơi triệu hai trăm ngàn đồng chẵn ) + Tăng vốn bổ xung vào ngày 16/11/1998 là : 1.915.000.000 đồng ( Một tỷ chín trăm mời lăm triệu đồng chẵn ) -Trong đó : + Vốn cố định : 1.415.000.000 đồng ( Một tỷ bốn trăm mời lăm triệu đồng chẵn ). + Vốn lu động : 500.000.000 đồng ( Năm trăm triệu đồng chẵn). 3- Nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động chủ yếu của Công ty . 3.1- Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty . Nhiệm vụ phát triển và tăng trởng kinh tế là nhiệm vụ mà Công ty luôn đặt lên hàng đầu trong định hớng chung của các ngành công nghiệp và đặc biệt là của tổng Công ty . Vì vậy công ty đã đặt ra mục tiêu là phải đạt từ 10 - 15% .Coi trọng hiệu quả sản xuất kinh doanh , Phấn đấu đạt tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu từ 1,2 đến 2% , cải thiện đời sống của ngời lao động . Đầu t có trọng điểm cơ sở vật chất , kỹ thuật , phục vụ xây lắp và sản xuất , bổ xung lực lợng cán bộ kỹ thuật , nhân viên kinh tế trẻ , đào tạo đội ngũ nâng cao năng lực lãnh đạo , năng lực quản lý từ Công ty tới các đơn vị thành viên. 3.2- Mục tiêu hoạt động chủnyếu của Công ty . Chất lợng sản phẩm đợc Công ty đặt lên hàng đầu , những bản thiết kế khoa học ,tiện ích để cho ra những ngôi nhà thật đẹp giành cho ngời sử dụng là mục tiêu chính yếu của Công ty . Nhằm đảm bảo đợc thế mạnh ,uy tín của mình , Công ty đã đề ra mục tiêu phấn đấu hết mình để giữ cân đối tài chính, tìm kiếm lợi nhuận , phát huy đợc lợi thế vế nguồn vốn , trí tuệcủa các thành viên . Coi trọng hiệu quả kinh tế lấy thu bù chi , phấn đấu giảm chi phát để tăng lợi nhuận . Hài hoà đợc lợi ích của Công ty đối với ngời lao động , tạo công ăn ,việc làm ổn định cho ngời lao động . Trong 10 năm hoạt động ( Từ năm 1992 đến năm 2002 ) , Công ty đã rút đúc đợc nhiều kinh nghiệm sau mỗi công trình . Mà chỉ có mốc thời gian là đáng tin cậy nhất cho các doanh nghiệp khi đánh giá về họ . Trong 10 năm qua Công ty đã phát triển từ nhỏ đến lớn , từ 25 ngời có nhề tụ họp nhau lại với số vốn ít ỏi , đến nay Công ty đã có một đội ngũ cán bộ công nhân viên đợc thở thách với hơn 500 con ngời cùng mấy chục tỷ đồng tài sản cố định và lu động đợc tích luỹ trong năm 2002. Bảng tóm tắt tình hình tài chính của Công ty Lấy số liệu đã làm tròn TT Nội dung ĐVT Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 A Tổng tài sản có 1 Tài sản lu động đồng 10000000000 12000000000 21000000000 2 Tài sản cố định đồng 5000000000 13000000000 17000000000 B Tổng tài sản nợ 1 Nợ phải trả đồng 7000000000 10000000000 20000000000 2 Nguồn vốn CSH đồng 5000000000 7000000000 22000000000 3 Nguồn vốn KD đồng 2000000000 9000000000 12000000000 4 Nguồn cốn cố định đồng 2000000000 4600000000 5266000000 5 Nguồn vốn lu động đồng 5000000000 5500000000 9000000000 C Lợi nhuận 1 Lợi nhuận trớc thuế đồng 2000000000 7300000000 9000000000 2 Lợi nhuận sau thuế đồng 1500000000 5000000000 6000000000 D Doanh thu 15000000000 50000000000 70000000000 4- Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất ở Công ty . 4.1- Đặc điểm tổ chức quản lý . * Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty Hội đồng Sáng lập viên Giám đốc Công ty Phó giám đốc tổ chức hành chính Phó giám đốc kế hoạch dự án Phó giám đốc KD thong mại Phó giám đốc kỹ thuật thi công Phòng KD TM và dịch vụ TM Phòng hành chính Quản trị Tổ chức Phòng kế hoạch dự án đầu t Phòng kế toán tài chính Đội bảo vệ Đội mộc nội thất Đội SXVL TTKD BĐS XN vận tảI 1/5 XN xây lắp số 1 XN xây lắp số 2 XN KD vật t XN SX nớc tinh khiết XN nớc sạch XN KD nhà hàng khách sạn HTX thuỷ sản * Quyền hạntrách nhiệm của các phòng ban của công ty. + Hội đồng các sáng lập viên : Là cơ quan có quyền quyết định cao nhất của Công ty (gồm 2 ngời). + Giám đốc : chủ tịch hội đồng quản trị là ngời có thẩm quyền cao nhất trong Công ty trớc pháp luật . Báo cáo định kỳ từng quý , từng năm về kết quả cũng nh tiến đọ kinh doanh.Báo cáo và xin ý kiến của các sáng lập viên về những kế hoạch, giữ án đầu t có giá trị lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản vốn có trong sổ kế toán cuả công ty. - Quyền hạn : Có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty. Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh kiến nghị phơng án sắp xếp cơ cấu tổ chức của công ty. Có quyền ban hành ra các quy chế, quyết định quản lý nội bộ. Có quyền tuyển dụng, sa thải và chấm dứt hợp đồng lao động theo yêu cầu của công ty. Còn nhiều quyền và nghĩa vụ khác của giám đốc theo quy chế của điều lệ công ty và pháp luật. + Các phó giám đốc: Là những ngời giúp việc cho giám đốc đợc giám độc giao phụ trách từng lĩnh vực cụ thể. Có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở cấp dới hoàn thành nhiệm vụ đợc giao và báo lại kết quả cho giám đốc. Phải gơng mẫu chấp hành các quy định cũng nh lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của công ty. + Quyền hạn : Có quyền giải quyết, chỉ đạo, điều hành công việc trong phạm vi, lĩnh vực mà giám đốc giao. Có quyền hội họp, tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển công ty. + Các phòng chức năng: Lực lợng cán bộ kỹ thuật công tác tai các phòng ban trong bộ máy hành chính gồm 56 ngời. Trong đó: Kỹ s chuyên ngành: 30 ngời Cử nhân kinh tế : 12 ngời Trung cấp : 14 ngời Số lợng các bộ này cất nhắc, lựa chọn từ quá trình lao động tại các xí nghiệp đa lên, thâm niên công tác tại công ty ít nhất từ 3 năm trở lên. -Phòng kế hoạch dự án: xây dựng các kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho từng tháng, quí, năm trình lên giám đốc xem xét và quyết định. điều hành và cân đối sản xuất, mua sắm vật t cũng nh các phụ tùng thay thế cho thiết bị công nghệ. -Phòng kế toán tài chính: Xây dựng các kế hoạch tài chính, chuẩn bị nguồn vốn, theo dõi thanh toán, thống kê và kinh doanh vốn nhàn rỗi, kiểm soát chi phí, thanh toán lơng cho công nhân và giám sát hợp đồng. Kế toán thống kê pháp lệnh kế toán và qui chế quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Phòng tổ chức hành chính- quản trị: thống nhất quản lý và giám sát các hoạt động quản trị tổ chức, quản trị nhân lực, quản trị đầu t, quản trị hành chính. Trách nhiệm đợc giao cụ thể cho từng cá nhân, có trờng hợp kiêm nhiệm theo chức trách. - Phòng kinh doanh thơng mại và dịch vụ thơng mại: Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh thơng mại của các nhà hàng, các cơ sở bán sản phẩm.Quản lý các hoạt động dịch vụ bảo vệ, thu gom và xử lý nớc thảI .đồng thời thu và tìm hiểu thị trờng để theo dõi và ký kết hợp đồng mua và bán. 4.2- Đặc điểm tổ chức sản xuất *Mô hình tổ chức sản xuất. Mô hình tổ chức sản xuất tại công ty đợc căn cứ vào đặc điểm qui định công nghệ. Công ty có 7 phân xởng sản xuất nhỏ, mỗi một phân xởng đợc chia làm 3 ca khác nhau. Kho vật t và kho thiết bị sản xuất trực tiếp do phòng kế toán tài chính quản lý. Trong mỗi phân xởng việc sản xuất đợc bố trí theo dây chuyền sản xuất mỗi ca. Các ca có mối liên hệ mật thiết với nhau tạo thành một dây chuyền khép kín để sản xuất những loại sản phẩm( sản phẩm dở dang) riêng lẻ. Các ca đợc phân theo từng tuần để chánh trùng lặp, mỗi tuần luân chuyển ca một lần theo chiều nhất định, mỗi ca làm việc 8/ ngày trong mỗi ca đều có tổ trởng điều hành sản xuất theo dây chuyền. Một ca sản xuất cần từ 58- 61 lao động và đợc phân công cụ thể nh sau: - Phân xởng cơ khí, sửa chữa : 4 ngời - Phân xởng mộc : 10 ngời - Phân xởng hàn, sắt, cốt pha :10 ngời. - Phân xởng bê tông : 7 ngời - Phân xởng vận hành máy : 10 ngời - Phân xởng điện nớc : 5 ngời - Phân xởng nề, nội thất : 15 ngời Nh vậy trong một ca khoảng 60 ngời tổ chức sản xuất, khi nghỉ ăn tra các ca phải thay nhau, phụ trợ cho nhau trong vòng 45 phút. Vì đặc điểm công việc cho nên ở một vài phân xởng luôn đòi hỏi công nhân phải là ngời có kỷ luật nghiêm túc, lành nghề, năng động sáng tạo để biết áp dụng thí nghiệm những công nghệ tiên tiến. * Quy trình công nghệ chung của công ty Chào thầu Trúng thầu Lập dự án chi tiết Nhập kho NVL CCDC Tổ chức quản lý sản xuất Thi công phần móng Thi công phần thân Thi công phần hoàn thiện Phần điện nớc Qua sơ đồ trên giúp ta thấy đợc phần nào sự phức tạp trong một công trình khi đợc vào tiến độ thi công song để biết rõ hơn về sự phức tạp áy thì cần phải chi tiết về một trong các phần hành trong công việc này. Tại khu đô thị mới Đai kim- Định công . Công ty đã trúng thầu và đi vào công việc thi công từng phần. Sau đây là sơ đồ chi tiết về phần móng của khu D7- Là khu nhà đợc thiết kế chuyên dành cho ngời nớc ngoài [...]... chiếu II -Tình hình thực hiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn, Xây dựng Công trình Hoàng 1- Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu tại Công ty 1. 1- Đặc điểm của Nguyên vật liệu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Công trình Hoàng là một Doanh nghiệp hoạt động với quy mô lớn Sản phẩm của Công ty rất đa dạng song chủ yếu là các công trình ,dự án xây dựng với... 1.2 - Phân loại nguyên vật liệu : Nguyên vật liệu sử dụng trong công ty bao gồm nhiều loại , mỗi loại có quy cách , kích cỡ khác nhau đòi hỏi công tác kế toán phải tiến hành một cách khoa học Căn cứ theo nội dung kinh tế và vai trò củ nguyên vật liệu đói với quy trình sản xuất , Nguyên vật liệu công ty Trách nhiệm hữu hạn ,Xây dựng Công trình Hoàng đợc chia thành các loại sau: + Nguyên vật liệu. .. từng loại nguyên vật liệu Phơng pháp này phù hợp vói công ty vì số lợng nhập , xuất nguyên vật liệu rất lớn Giá thực tế Bình quân Một đơn vị Nguyên vật liệu Trị giá thực tế của nguyên Trị giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ + vật liệu nhập trong kỳ = Lợng nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ + Lợng nguyên vật liệu nhập trong kỳ Giá thực tế Giá thực tế bình Lợng nguyên vật liệu Nguyên vật liệu =... tên) 3.2-Kế toán chi tiết vật liệu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Công trình Hoàng hạch toán chi tiết vật liệu theo phơng pháp thẻ song song Trình tự hạch toán chi tiết nguyên vật liệu công ty nh sau: a) Trình tự ghi chép tại kho: Hàng ngày thủ kho căn cứ vào chứng từ nhập xuất ( Phiếu nhập kho ,phiếu xuất kho ) nguyên vật liệu thực xuất ,thực nhập vào thẻ kho có liên quan Cuối tháng thủ... mặt 5. 2- Hình thức sổ kế toán a) Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán : Để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty và thuận tiện trong công tác hạch toán kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng -công trình Hoàng đã áp dụng hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức chứng t - ghi sổ và phơng pháp kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp Kiểm kê dịnh kỳ *Sổ sách mà kế toán công ty đang... nguyên vật liệu đợc đăng ký trên máy vi tính và đợc tổ chức theo từng kho 2- Đánh giá Nguyên vật liệu 2. 1- Giá thực tế Nguyên vật liệu nhập kho : Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho đợc xác định theo giá thực tế nh sau: Giá thực tế Giá mua các chi Nguyên vật liệu = ghi trên + phí mua Mua ngoài hoá đơn thực tế Tại công ty các chi phí mua nguyên vật liệu đợc tổng hợp một lần vào cuối tháng Ví dụ thực. .. trị thực tế bình quân Một đơn vị Xi măng = 63355100 + 612749500 132069 + 1100000 = 548,755(đ/kg) Giá thực tế của Xi măng Xuất kho trong tháng = 1183480 * 548,755 = 649440568(đ) Giá thực tế của Xi măng = 48589 * 548,755 = 26663457(đ) Tồn kho 3- Tổ chức hạch toán Nguyên vật liệu 3. 1- Hạch toán ban đầu * Thủ tục nhập kho : Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Công trình Hoàng tất cả nguyên vật liệu. .. Gia công thép giằng móng Lắp đất móng đổ bê tông giằng móng 5-Tổ chức hạch toán kế toán 5. 1- Bộ máy kế toán của công ty Xuất phát từ đặc điểm về tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý và đặc điểm của kế toán, cũng nh để phù hợp với điều kiện và trình độ quản lý Công ty TNHH Xây dựng - Công Trình Hoàng tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung Theo hình thức này toàn bộ công tác kế toán đợc thực. .. về Xi măng PC 30, kế toán cũng mở sổ theo dõi về vật liệu Cát đen và Thép tròn ) 3.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu a) Tài khoản sử dụng kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Công ty sử dụng một số tài khoản sau: TK 152 "Nguyên vật liệu" TK 1521 "Nguyên vật liệu chính" TK 1522 "Nguyên vật liệu phụ" Các nghiệp vụ nhập vật t kế toán sử dụng: TK 111: Tiền mặt TK 112: Tiền gửi Ngân hàng TK 331: Phải trả... tiến hành làm thủ tục nhập kho và có sự kiểm nhận của công ty Khi nguyên vật liệu về đến công ty ngời đi mua nguyên vật liệu sẽ mang hoá đơn mua hàng nh : Hoá đơn GTGT , hoá đơn cớc phí vận chuyển lên phòng kế toán Sau đó thủ kho và kế toán nguyên vật liệu sẽ kiểm tra số lợng , quy cách nguyên vật liệu so với hoá đơn nếu đúng mới nhập kho và kế toán víêt phiếu nhập kho Trong trờng hợp nguyên vật liệu . Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty trách Nhiệm hữu hạn Xây dựng - công trình hoàng hà I- Đặc điểm và tình hình chung của công ty 1- Giới. II -Tình hình thực hiện công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn, Xây dựng Công trình Hoàng Hà 1- Đặc điểm và phân loại nguyên vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty trách Nhiệm hữu hạn Xây dựng - công trình hoàng hà, Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty trách Nhiệm hữu hạn Xây dựng - công trình hoàng hà, Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty trách Nhiệm hữu hạn Xây dựng - công trình hoàng hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay