THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

23 174 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 10:20

Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty tnhh đầU THƯƠNG MạI VIệT THáI 2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái 2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh tổ chức quản lý 2.1.1.1. Lịch sử thành lập: Qua khảo sát trên thực tế thị trờng cùng với điều kiện về vốn,kinh nghiệm kinh doanh của mình .Công ty TNHH Đầu t Thơng mại Việt Thái đợc thành lập với 03 thành viên có t cách pháp nhân đầy đủ theo pháp luật Việt Nam,vốn điều lệ 4,1 tỷ VNĐ. Giấy phép thành lập số 4557/GP/TLDN Uỷ ban nhân dân thánh phố Hà Nội cấp ngày 05/08/1999. Trụ sở giao dịch: Số 1,lô 5,ngõ 51,Lãng yên,Phờng Thanh Lơng,Quận Hai Bà Trng, Hà Nội. Tên đăng ký chính thức bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Đầu t Thơng mại Việt Thái Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: VIệT THáI INVESMENT AND COMMERCIAL COMPANY CO.,LTD . Điện thoại: (84)04.9842639 Fax: (84)04.8526706: 04.8512744 Công ty là một đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập có tài khoản tại ngân hàng ACB. Nghành nghề đăng ký kinh doanh : - Buôn bán t liệu tiêu dùng; - Nhập khẩu hàng hóa; - Bán buôn,bán lẻ các mặt hàng nhập khẩu cho các đơn vị kinh doanh,cá nhân. Công ty đăng ký kinh doanh đa nghành nhng hiện tại công ty hoạt động chủ yếu với chức năng nhập khẩu hàng hoá các loại phục vụ cho tiêu dùng trong nớc.Cung cấp các mặt hàng dân dụng cho các bạn hàng trên khắp các tỉnh thành trên cả nớc bằng việc nhập khẩu sản phẩm từ nớc ngoài. 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Công ty có đăng ký kinh doanh với nhiều nghành nhng nghành nghề kinh doanh chính là nhập khẩu. Khách hàng của công ty là các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại,các hộ kinh doanh,ngời tiêu dùng cuối cùngHiện nay,công ty có khoảng 500 bạn hàng thờng xuyên đều là những ngời mua hàng với số lợng lớn để bán. Mạng lới khách hàng của công ty nằm ở nhiều các tỉnh thành phố trên cả nớc. Sản phẩm của công ty đến tay ngơi tiêu dùng trong cả nớc theo một kênh phân phối khá ngắn(qua một trung gian thơng mại ). Điều này làm tăng khả năng cạnh tranh về giá cho sản phẩm của công ty.Cũng nh nhiều doanh nghiệp khác công ty phải chịu sự cạnh tranh khắc nghiệt của các đối thủ trên thơng trờng. Đòi hỏi công ty phải hoàn thiện hơn nữa cơ cấu tổ chức quản lý,kinh doanh,quản lý kinh tế mà cụ thể là công tác kế toán để có thể đứng vững.Các đối thủ cạnh tranh của công ty là các doanh nghiệp nhà nớc,doanh nghiệp t nhân kinh doanh cùng nghành hàngHiện nay công ty chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm từ các nhà sản xuất,các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu của Thái Lan,Lào. 2.1.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý công ty. Công ty có cơ cấu tổ chức theo chức năng gồm: Ban giám đốc,Giám đốc các phòng ban theo sơ đồ sau: Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức bộ máy QLKD của Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái. BAN GIáM Đốc giám đốc Phòng kỹ thuật Phòng kinh doanh Phòng hành chính Phòng kế toán - Ban giám đốc: Gồm các thành viên góp vốn là bộ phận đầu não quyết định toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty - Giám đốc: Là ngơi điêu hành hoạt động tổng thể của công ty.Thừa hành mệnh lệnh của Ban giám đốc chỉ đạo công việc các phòng ban,ra quyết định trong phạm vi quyền hạn của mình - Phòng kỹ thuật: Gồm các chuyên viên công nhân kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra hàng hoá nhập khẩu về có đúng quy cách hợp đồng không. Sửa chữa những hỏng hóc trong thời gian bảo hành cho khách hàng - Phòng kinh doanh: Tổ chức thu thập xử lý phân tích các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty va xu hớng biến động của thị trờng. - Phòng hành chính: là bộ phận xem xét, nghiên cứu các văn bản,quyết định của nhà nớc,của công ty có phù hợp không,phân tích các thủ tục,điều khoản trong hợp đông thơng mại - Phòng kế toán: Quản lý tài sản,nguồn vốn của công ty.Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh nh:nhập khẩu hàng hoá,bán buôn,bán lẻ 2.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán Hàng ngày, các phòng ban thống kê, ghi chép những thông tin kinh tế có liên quan tới công tác kế toán gửi lên Phòng Kế toán để Phòng Kế toán xử lý tiến hành công việc kế toán. Từ những đặc điểm trên, Công ty tổ chức Bộ máy Kế toán theo sơ đồ sau: Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái. Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Kế toán nhập khẩu Kế toán vật t hàng hoá Kế toán quỹ Phòng Kế toán trong Công ty gồm có 06 ngời: - Kế toán trởng: Có nhiệm vụ tham mu cho Giám đốc, tổ chức bộ máy kế toán, phân công trách nhiệm công việc cho từng kế toán viên, là ngời chịu trách nhiệm chung về báo cáo tài chính của công ty. Xét duyệt kiểm tra các công việc liên quan đến kế toán tài chính của công ty. - Kế toán tổng hợp: Là trợ lý cho kế toán trởng, giúp tổng hợp các số liệu kế toán,lập báo cáo thuế,báo cáo kết quả kinh doanh,báo cáo tài chính đa lên kế toán tr- ởng xem xét ký duyệt. -Kế toán thanh toán: + Theo dõi các khoản nợ phải thu của khách hàng. + Kiểm tra tính hợp pháp của các chứng từ kế toán trớc khi thanh toán +Theo dõi các khoản thanh toán nội bộ, thanh toán các khoản có liên quan đến công nợ, chuyển vào chứng từ gốc hợp lệ để viết phiếu thu chi, lập kế hoạch tín dụng, kế hoạch về tiền mặt tiền gửi ngân hàng. - Kế toán vật t, hàng hoá: Theo dõi tình hình nhập- xuất- tồn của hàng hoá về mặt số lợng giá trị.Kết hợp với bộ phận kho để kiểm soát hàng hóa một cách chặt chẽ. - Kế toán nhập khẩu: Làm thủ tục nhập khẩu, tính giá vốn hàng hoá nhập khẩu, nhập kho hàng hoá. - Kế toán quỹ: Có nhiệm vụ thu chi tiền mặt hàng ngày, chịu trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt của Công ty Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty: Cho đến nay công ty vẫn áp dụng hệ thống Tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141/TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 các Quyết định, Thông t bổ sung, sửa đổi theo qui định của Hệ thống chuẩn mực Kế toán Việt Nam. - Niên độ kế toán: Công ty áp dụng niên độ kế toán năm báo cáo( bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 hàng năm). - Phơng pháp tính thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ. - Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: áp dụng theo phơng pháp khai thờng xuyên. - Khấu hao TSCĐ: Theo phơng pháp khấu hao đờng thẳng. - Phơng pháp tính giá hàng tồn kho: theo phơng pháp bình quân cả kỳ dự trữ. -Tỷ giá sử dụng trong quy đổi ngoại tệ: Sử dụng tỷ giá thực tế bán ra của ngân hàng ngoại thơng Vietcombank. Hình thức kế toáncông ty đã áp dụng là hình thức kế toán Nhật ký chung. Đặc trng cơ bản của hình thức nhật ký chung là: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều đợc ghi vào sổ nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh định khoản kế toán nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên sổ nhật ký chung ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung đợc thể hiện ở sơ đồ sau: Chứng từ gốc(hoá đơn GTGT, phiếu xuất kho) Sổ, thẻ kế toán chi tiết (chi tiết bán hàng,hàng hoá) Sổ nhật ký đặc biệt (nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền) Sổ nhật ký chung Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái TK 151,156 Bảng cân đối số phát sinh Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng,hoặc định kỳ Đối chiếu kiểm tra 2.2. Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu tại Công ty TNHH Đầu t Thơng mại Việt Thái 2.2.1. Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩucông ty Tại Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái nghiệp vụ nhập khẩu rất đợc coi trọng, là một trong những hoạt động kinh doanh chính của Công ty, tạo điều kiện cho Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty. Công ty Nhập khẩu các mặt hàng nh: tivi, tủ lạnh, các linh kiện điện tử chủ yếu từ thị trờng Thái Lan. Với phơng thức nhập khẩu ngoài nghị định th ( Nhập khẩu tự cân đối) với hình thức nhập khẩu trực tiếp là chủ yếu công ty đã chủ động lựa chon đối tác, tiến hành giao dịch ký kết hợp đồng Nhập khẩu trong phạm vi pháp luật cho phép. Đến nay Công ty đã đang hoạt động có hiệu quả, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nớc. Để thực hiện một hợp đồng nhập khẩu trớc hết cán bộ ở phòng kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty sau khi nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu ở thị trờng trong ngoài nớc cùng với việc xem xét kế hoạch nhập khẩu của công ty phải lập ph- ơng án trình lên giám đốc công ty. Giám đốc tham khảo ý kiến của Phó giám đốc Kế toán trởng phê duyệt. Sau đó cán bộ của phòng kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp tiến hành ký kết hợp đồng mua hàng với các đơn vị nớc ngoài thông qua hình thức đàm phán giao dịch trực tiếp hoặc thông qua các đơn chào hàng cố định. Nếu việc đàm phán có kết quả công ty tiến hành ký kết hợp đồng ngoại thơng chính thức. Hợp đồng ngoại thơng phải đợc ký kết theo đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật hiện hành, phải ghi rõ ràng đầy đủ các điều khoản theo quy định các Báo cáo tài chính điều khoản hai bên thoả thuận, phải có chữ ký đại diện hợp pháp của hai bên. Hợp đồng ngoại thơng phải đợc thể hiện dới hình thức văn bản (đây là hình thức bắt buộc đối với các đơn vị xuất nhập khẩu ở nớc ta trong giao dịch với các nớc ). Hợp đồng đợc lập ra với số lợng bản gốc tuỳ thuộc vào sự thoả thuận ( thờng là nhiều hơn hai bản ) có thể lập bằng tiếng Anh hay tiếng Việt. Mỗi bên sẽ giữ một số lợng bản gốc nhất định để làm cơ sở pháp lý cho sự ký kết triển khai thực hiện. 2.2.2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái Công ty chủ yếu sử dụng hình thức Nhập khẩu trực tiếp để tham gia ký kết hợp đồng Nhập khẩu với phơng thức thanh toán T/T ( gồm thanh toán trả trớc hoặc thanh toán trả sau tuỳ theo điều kiện từng hợp đồng ), hoặc thanh toán bằng L/C, đối với hình thức Nhập khẩu uỷ thác công ty ít sử dụng. 2.2.2.1. Chứng từ sử dụng Đối với nghiệp vụ Nhập khẩu hàng hoá trực tiếp : + Hợp đồng ngoại thơng + Hoá đơn thơng mại (Commercial invoice ) + Phiếu đóng gói + Tờ khai hàng hoá Nhập khẩu + Biên lai thuế Xuất - Nhập khẩu, thuế GTGT hàng Nhập khẩu + Giấy chứng nhận bảo hiểm (Certificate of insurance ) + Phiếu nhập kho + Lệnh chuyển tiền + Hợp đồng mua bán ngoại tệ + Giấy báo của Ngân hàng: báo nợ, báo có + Một số chứng từ liên quan khác nh: giấy đề nghị tạm ứng,phiếu chi Đối với nghiệp vụ Nhập khẩu uỷ thác: Các chứng từ sử dụng nh nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp ngoài ra còn có thêm một số chứng từ: + Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu + Biên bản thanh lý hợp đồng uỷ thác Nhập khẩu + Hoá đơn dịch vụ hoa hồng uỷ thác 2.2.2.2. Tài khoản sử dụng Trong hạch toán các nghiệp vu nhập khẩu, công ty đã vận dụng hệ thống tài khoản thống nhất do vụ chế độ kế toán thuộc Bộ tài chính quy định. Công ty không sử dụng tài khoản sáng tạo thêm để phục vụ cho việc hạch toán, tuy nhiên công ty có mở rộng chi tiết một số tài khoản cấp 4,5 để theo dõi cho từng đối tợng hạch toán. Cụ thể các tài khoản mà công ty sử dụng để hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu bao gồm : - TK 156: Hàng hoá TK 15611 : Giá mua hàng hoá TK 15612 : Chi phí thu mua hàng hoá - TK 131: Phải thu khách hàng TK 1311: Uỷ thác Nhập khẩu TK 1312: Phải thu khách hàng - TK 144: Ký quỹ, ký cợc ngắn hạn - TK 111 : Tiền mặt TK 11111 : Tiền mặt Việt Nam của công ty TK 11112 : Tiền mặt ngoại tệ của công ty TK 1111 : Tiền mặt ở quỹ của công ty - TK 112 : Tiền gửi ngân hàng TK 1121 : Tiền gửi Việt Nam của công ty TK 1121 : Tiền gửi ngoại tệ của công ty - TK 1121 đợc chi tiết theo từng ngân hàng TK 112111 : Tiền gửi Việt Nam của công ty-NH ngoại thơng VN TK 112112 : Tiền gửi VN của Cty-NH Ngoại thơng Quảng Ninh - TK 133 : Thuế GTGT đợc khấu trừ - TK 3333 : Thuế xuất nhập khẩu - TK 3388 : Phải trả khác - TK 413 : Chênh lệch tỷ giá - TK 331 : Phải trả ngời bán - TK 641 : Chi phí bán hàng 2.2.2.3. Trình tự hạch toán Đối với nghiệp vụ Nhập khẩu trực tiếp: Để thấy đợc tình hình hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp tại Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái, ta có thể thông qua quá trình hạch toán của một hợp đồng nhập khẩu trực tiếp,cụ thể: Hợp động nhập khẩu trực tiếp số 52/NK2/TBTB ngày 15/2/2006 giữa Công ty Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái, Việt Nam (bên mua) Công ty YHI HOLDING PTE LFD, Thái Lan về việc mua 250 chiếc Tivi Panasonic, 21 in. Các điều khoản của hợp đồng quy định rõ. - Giá trị hợp đồng là : 31.250 USD (CIF Hải Phòng) - Phơng thức thanh toán L/C không huỷ ngang - Địa điểm giao hàng : Cảng Hải Phòng Hợp đồng còn quy định rõ ràng về số lợng, chủng loại, các hoá đơn chứng từ, bao bì, mẫu mã, điều kiện về phẩm chất, chất lợng, điều kiện về vận chuyển giao hàng, khiếu nại các điều kiện có liên quan khác. - Phí mở L/C điện phí : (0,2%+20 USD ) = 82,5 USD - Thuế nhập khẩu : 10% - Thuế GTGT : 10% - Lệ phí vận chuyển bốc dỡ hàng về kho là : 440.000 VND + Ngày 18/3/2006 Công ty nhận đợc bộ chứng từ do ngân hàng gửi đến, sau khi kiểm tra đối chiếu với các điều kiện của L/C công ty chấp nhận trả tiền. +Ngày 26/3/2006 Công ty nhận đợc thông báo hàng đã về đến cửa khẩu cảng Hải Phòng, công ty cử cán bộ tại trạm tiếp nhận Hải Phòng các bộ phụ trách theo dõi hợp đồng đi nhận hàng làm thủ tục hải quan (Tỷ giá tính thuế do hải quan quy định là 15.950 VND/USD). +Ngày 29/3/2006, sau khi kiểm nhận hàng hoá đầy đủ số lợng, phẩm chất quy cách đúng mẫu mã, Công ty làm thủ tục nhập kho hàng hoá . +Ngày 29/3/2006, Công ty nhận đợc giấy báo nợ của ngân hàng về việc thanh toán L/C cho lô hàng cho Công ty YHI HOLDING PTE LFD, Thái Lan. Quy trình hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu đợc thực hiện nh sau: - Ngày 16/3/2006, công ty ký quỹ mở L/C, căn cứ vào giấy báo nợ của ngân hàng kế toán ghi sổ theo định khoản sau: (tỷ giá thực tế 15.914 VND/USD , khoản ký quỹ mở L/C là 30% giá trị hợp đồng). Nợ TK 144 : 31.250*30%*15.914 = 149.193.750 Có TK 1122 : 149.193.750 - Ngày 16/3/2006, công ty nhận đợc giấy báo nợ của ngân hàng về lệ phí mở L/C theo tỷ giá thực tế là 15.914 VND/USD, kế toán ghi : Nợ TK 6418 : 82,5*15.914 = 1.312.905 Nợ TK 1331 : 131.290,5 Có TK 1122 : 1.444.195,5 - Ngày 26/3/2006 công ty tạm ứng cho cán bộ nhận hàng với khoản tiền là : 600.000 VND để đi nhận hàng, kế toán ghi: Nợ TK 141 : 600.000 Có TK 111 : 600.000 - Ngày 29/3/2006, hàng hoá nhập khẩu đợc chuyển về nhập kho, kế toán phản ánh giá trị hàng nhập nh sau : ( tỷ giá thực tế là 15.950 VND/USD ) Giá trị hàng nhập khẩu = 31.250*15.950 = 498.437.500 VND Thuế nhập khẩu = 31.250*10%*15.950 = 49.843.750 VND Căn cứ vào phiếu nhập kho, giấy thông báo thuế phụ thu, kế toán ghi: Nợ TK 156 : 548.281.250 Có TK 3333 : 49.843.750 Có TK 331 : 498.437.500 - Ngày 29/3/2006 Công ty nhận đợc giấy báo nợ của Ngân hàng thông báo đã thanh toán cho nhà xuất khẩu với tổng số tiền là: 498.437.500 VND. Do đã ký quỹ 30% nên công ty chỉ thanh toán thêm là: 348.906.250 VND. Vì tỷ giá thực tế tại thời điểm ký quỹ nhỏ hơn tỷ giá tại thời điểm thanh toán, khoản chênh lệch công ty cho vào tài khoản 515, kế toán ghi. Nợ TK 331 : 498.437.500 Có TK 515: 337.500 Có TK 1122 : 348.906.250 Có TK 144 : 149.193.750 - Ngày 30/3/2006 căn cứ vào vào giấy thông báo thuế phụ thu, kế toán phản ánh thuế GTGT của hàng nhập khẩu(tỷ giá tính thuế do hải quan quy định là 15.950 VND/USD). Giá tính thuế của hàng nhập khẩu là: 31.250*15.950 + 49.843.750 = 548.281.250 VND, kế toán ghi: [...]... đồng nhập khẩu uỷ thác số 07/NK5-MP/2006 ký kết ngày 25/5/2006, giữa Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái (đơn vị nhận uỷ thác ) công ty Thơng mại Minh Phơng (đơn vị giao uỷ thác ) hợp đồng ngoại thơng số 01-CLMUSG2006 giữa Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái, Việt Nam Công ty USG PRODUCTS (F.E) PTE LTD về việc công ty Thơng mại Minh Phơng uỷ thác cho Công ty TNHH Đầu t thơng mại. .. Thanh toán với ngời xuất khẩu (9) : (10): (11): (12): (13): Nhập kho Nộp thuế VAT VAT đợc khấu trừ Chi phí nhập khẩu Chi phí phân bổ cho hàng đã tiêu thụ (5a): Tỷ giá thực tế sau nhỏ hơn tỷ giá thực tế trớc (5b): Tỷ giá thực tế sau lớn hơn tỷ giá thực tế trớc Đối với nghiệp vụ Nhập khẩu uỷ thác: Để xem xét tình hình hạch toán hoạt động nhập khẩu uỷ thác tại Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái, ... hạch toán kế toán Hình thức tổ chức sổ kế toán là hình thức kết hợp các loại sổ sách có kết cấu khác nhau theo một trình tự hạch toán nhất định nhằm hệ thống hoá tính toán các chỉ tiêu theo yêu cầu quản lý kinh doanh Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái sử dụng sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung Sự lựa chọn này phù hợp với đặc điểm quy mô kinh doanh của công ty Các mẫu sổ mà công ty đang... tiền hàng TK 5113 tiền hoa hồng UT TK 3331 VAT đầu ra thanh toán cho nhà xuất khẩu dùng tiền ký quỹ thanh toán cho nhà xuất khẩu 2.2.2.4 Sổ sách kế toán sử dụng Sổ kế toán là phơng tiện vật chất để thực hiện ghi chép các nghiệp vụ kinh tế Việc lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh, quy mô trình độ đội ngũ là công tác kế toán tại công ty, ảnh hởng lớn tới hiệu quả của công. .. Đồng thời, kế toán quản lý ngoại tệ phải thực hiện công tác điều chỉnh lại số ngoại tệ trên tài khoản ngoài bảng 007, căn cứ vào số phát sinh tăng số phát sinh có nhng đợc treo trong kỳ Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác tại Công ty TNHH Đầu t th- ơng mại Việt Thái nh sau: TK 3388 TK 111,112 Nhận tiền do bên uỷ thác giao Ký quỹ mở L/C TK 144 Lệ phí thanh toán Đến hạn thanh toán bên UT... ty qua sơ đồ sau: Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp tại Công ty TNHH Đầu t Thơng mại Việt Thái: TK 1121,1122 TK144 (1) TK 331 (2) TK 151 (3) TK 157 (4) (5) TK 632 TK 635 (6) (5a) TK 3333 TK 1561 TK515 (9) (5b) (8) (7) TK 133 TK 33312 (10) (11) TK 1562 (12) TK 632 (13) Chú thích: (1) : Ký quỹ mở L/C (2) : Thanh toán với ngòi xuất khẩu (3) : Nhận đợc thông báo hàng về tới cảng (4) : Hàng. .. sổ,thẻ kế toán chi tiết Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán đã đợc kiểm tra để ghi vào Sổ Nhật ký chung theo trình tự thời gian Đồng thời căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh hoặc tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh cùng loại đã ghi vào Sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp Cuối tháng ( cuối quý, cuối năm ) khoá Sổ cái các Sổ, Thẻ kế. .. Cuối tháng ( cuối quý, cuối năm ) khoá Sổ cái các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết Từ các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết lập Bảng tổng hợp chi tiết cho từng tài khoản Sau đây là một vài mẫu sổ giấy tờ mà công ty hay dùng có liên quan đến hoạt động nhập khẩu cũng nh nhập khẩu uỷ thác: Phiếu chi Đơn vị: Công ty TNHH Đầu t Thơng mại Việt Thái Mẫu số 02-TT QĐ 1141-TC/QP/CĐKT Ngày 1/11/1995 của BTC Địa chỉ... giá lô hàng tơng đơng 752 USD Tỷ giá thực tế là 15.997 USD/VND - Sau khi ký kết hợp đồng với cả bên giao uỷ thác lẫn bên nớc ngoài ngày 29/5/2006, Công ty TNHH Đầu t thơng mại Việt Thái nhận đợc tiền từ công ty Thơng mại Minh Phơng để ký quỹ mở L/C Khoản tiền ký quỹ là 15% trị giá hợp đồng cộng tiền phí phải trả khi ký quỹ, căn cứ vào phiếu thu (theo tỷ giá thực tế thời điểm là 15.940 ), kế toán ghi:... cứ vào giấy báo nợ của ngân hàng (tỷ giá thực tế là 15.073 USD/VND ), kế toán ghi: Nợ TK 3333 : 49.843.750 Nợ TK 3331 (33312) : Có TK 1121 : 54.828.125 104.671.875 - Căn cứ vào phiếu chi, giấy thanh toán tạm ứng, kế toán phản ánh chi phí giao nhận vận chuyển, bốc dỡ theo định khoản sau: Nợ TK 6418 : 440.000 Có TK 141: 440.000 Ta có thể khái quát quy trình hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp ở Công . Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty tnhh đầU TƯ Và THƯƠNG MạI VIệT THáI 2.1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Đầu t và thơng mại. Công ty TNHH Đầu t và thơng mại Việt Thái. Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán thanh toán Kế toán nhập khẩu Kế toán vật t hàng hoá Kế toán quỹ Phòng Kế
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT THÁI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay