Thổ nhưỡng Việt Nam

31 4,607 22
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 05:11

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA ĐỊA LÝ CHƯƠNG 6 CHƯƠNG 6 THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM HÀ NỘI - 2009 NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH A. Đặc điểm chung của thổ nhưỡng Việt Nam B. Các nhóm và loại thổ nhưỡng chính ở Việt Nam A A . ĐẶC ĐIỂM CHUNG . ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỔ NHƯỠNG CỦA THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM VIỆT NAM A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỔ NHƯỠNG A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM VIỆT NAM I. Mang tính địa đới rõ rệt, tính nhiệt đới gió mùa ẩm, thể hiện trong qúa trình hình thành các loại đất feralit đỏ vàng. II. Đa dạng về thể loại và phức tạp về tính chất. III. Có sự phân hóa không gian địa đới và phi địa đới. IV. Có cân bằng mỏng manh, cần được bảo vệ và sử dụng hợp lý. I. MANG TÍNH ĐỊA ĐỚI RÕ RỆT, TÍNH NHIỆT I. MANG TÍNH ĐỊA ĐỚI RÕ RỆT, TÍNH NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA ẨM, THỂ HIỆN TRONG QUÁ ĐỚI GIÓ MÙA ẨM, THỂ HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC L TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC L O O ẠI ĐẤT ẠI ĐẤT FERALIT ĐỎ VÀNG FERALIT ĐỎ VÀNG I. MANG TÍNH ĐỊA ĐỚI RÕ RỆT, TÍNH NHIỆT ĐỚI GIÓ I. MANG TÍNH ĐỊA ĐỚI RÕ RỆT, TÍNH NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA ẨM, THỂ HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH MÙA ẨM, THỂ HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT FERALIT ĐỎ VÀNG THÀNH ĐẤT FERALIT ĐỎ VÀNG 1. Khái niệm: Đất feralit là loại đất có sự tích lũy cao các oxit Fe và Al được hình thành dưới điều kiện nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, khiến cho sự phong hóa nham thạch diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là phong hóa hóa học mang tính oxi hóa. 2. Nguyên nhân 2. Nguyên nhân - Mặc dù có hoạt động của gió mùa đông bắc tạo nên 1 mùa đông lạnh bất thường, nhưng thời gian lạnh với t 0 <18 0 C chỉ kéo dài 3 tháng ở vùng đồng bằng và đồi thấp <500m, và chỉ mạnh ở phía bắc đèo Ngang. - Ở vùng núi cao, thời tiết có lạnh thêm, nhưng diện tích núi >500m chỉ chiếm 30% diện tích lãnh thổ mà tính chất nóng ẩm vẫn là tính trội. Quá trình feralit chỉ mất hẳn từ 1500m trở lên. 3. Các giai đoạn của quá trình feralit 3. Các giai đoạn của quá trình feralit a. Giai đoạn 1: + Quá trình feralit đang tiến triển, các cation Ca 2+ , Mg 2+ , Na + , K + giải phóng ra từ các silicat còn nhiều, nên phản ứng đất có thể trung tính hoặc hơi kiềm. + Các xetxkioxit được phân phối đều dưới dạng keo trong khắp phẫu diện, nên phẫu diện chưa chia thành lớp, đất phì nhiêu, đặc tính lý hóa đều tốt. 3. Các giai đoạn của quá trình feralit 3. Các giai đoạn của quá trình feralit b. Giai đoạn 2: + Các chất bazơ bị rửa trôi mạnh, đất chua, các xetxkioxit di động tập trung thành tầng xung tích B nằm dưới tầng rửa trôi A. Tầng xuất phát C cũng nghèo xetxkioxit do mao dẫn chuyển chúng lên tầng B. + Phẫu diện chia 3 tầng: tầng A thô do giảm sét và màu nhạt do giảm Fe, tầng B nặng hơn và màu đỏ vàng, đỏ thẫm do thêm sét hay xetxkioxit từ A rửa trôi xuống hay từ C mao dẫn lên, tầng C có màu sắc sặc sỡ. Đất xấu đi 3. Các giai đoạn của quá trình feralit 3. Các giai đoạn của quá trình feralit c. Giai đoạn 3: + Các xetxkioxit Fe ở tầng B kết dính lại thành 1 lớp đá ong rắn chắc. Đất rất xấu. + Đá ong là sản phẩm cuối cùng của quá trình feralit, nhưng không phải tất yếu mà chỉ hình thành trong điều kiện khi đất đã mất lớp phủ thực vật, rửa trôi và bốc hơi đều được tăng cường, thúc đẩy sự di chuyển lên xuống của dòng nước, làm tích tụ các xetxkioxit. + Các kết von rất phổ biến, màu xám xanh và chứa nhiều sắt hơn dạng tổ ong. [...]... bãi, cày bừa không đúng kỹ thuật,… làm nghèo kiệt đất 2 Hệ quả Việt Nam có 19 nhóm và 54 đơn vị đất chủ yếu, chi tiết hơn thì đến 373 đơn vị đất III CÓ SỰ PHÂN HÓA KHÔNG GIAN ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI III CÓ SỰ PHÂN HÓA KHÔNG GIAN ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI - Sự phân bố của từng đơn vị đất và những kết hợp không gian của chúng, cấu trúc của thổ nhưỡng theo các quy luật địa đới và phi địa đới - Nước ta kéo... VÀ BẢO VỆ HỢP LÝ - Biện pháp bảo vệ: + Xây dựng các công trình thủy lợi + Cải tạo đất thường xuyên + Trồng rừng để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ và cải tạo đất B CÁC NHÓM VÀ LOẠI THỔ NHƯỠNG CHÍNH Ở VIỆT NAM ... III CÓ SỰ PHÂN HÓA KHÔNG GIAN ĐỊA ĐỚI VÀ PHI ĐỊA ĐỚI - Tác động phối hợp giữa các nhân tố địa đới, phi địa đới dẫn đến 1 sự phân hóa không gian rõ rệt, có quy luật của lớp phủ thổ nhưỡng trên đất nước ta: + Phân hóa bắc - nam + Phân hóa đông - tây + Phân hóa giữa các đai cao + Phân hóa giữa đồng bằng bồi tụ phù sa và đồi núi đá gốc, phân hóa giữa biển và đất liền,, phân hóa theo nham thạch - địa hình,…... hợp với Ca và Fe hòa tan trong nước II ĐA DẠNG VỀ THỂ LOẠI VÀ PHỨC TẠP VỀ TÍNH CHẤT II ĐA DẠNG VỀ THỂ LOẠI VÀ PHỨC TẠP VỀ TÍNH CHẤT 1 Nguyên nhân: Nước ta nhiều đồi núi lại nằm ven biển với nhiều châu thổ lớn nhỏ, nham thạch và địa hình dẫn đến nhiều mẫu chất khác nhau, nhiều khí hậu địa phương, nhiều chế độ nước, nhiều quần hệ và quần hợp thực vật, hải lưu, thủy triều và con người tham gia vào quá . 6 THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM HÀ NỘI - 2009 NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH A. Đặc điểm chung của thổ nhưỡng Việt Nam B. Các nhóm và loại thổ. loại thổ nhưỡng chính ở Việt Nam A A . ĐẶC ĐIỂM CHUNG . ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỔ NHƯỠNG CỦA THỔ NHƯỠNG VIỆT NAM VIỆT NAM A. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỔ NHƯỠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thổ nhưỡng Việt Nam, Thổ nhưỡng Việt Nam, Thổ nhưỡng Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn