đề thi đáp án ma trận THKI toán 7 hay

6 503 3
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 04:11

. Khuê Ngọc Điền , ngày 11/12/2010 Người tra đề ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 100 ° 2 B A b a MÔN : TOÁN - LỚP 7 - HKI NĂM HỌC 2010 – 2011 I) PHẦN TRẮC. có 3 4 5 7 x y z t = = = và x + y + z + t = 57 ( 0,25đ) Do đó áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 3 4 5 7 x y z t = = = = 57 3 3 4 5 7 19 x y
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi đáp án ma trận THKI toán 7 hay, đề thi đáp án ma trận THKI toán 7 hay, đề thi đáp án ma trận THKI toán 7 hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn