Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước

12 921 9
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 00:11

. Nam đứng lên kháng chiến với tinh thần thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 2 phút . Thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2010 Lịch sử “THÀ HI SINH TẤT CẢ, CHỨ NHẤT ĐỊNH KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC” Nhân dân thành phố Mai Hắc Đế (Hà Nội) dùng giương, tủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn