Đề tài Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay.doc

29 949 3
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2012, 11:54

Đề tài Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay Thảo luận nhóm Kinh tế phát triểnĐề tài: ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC NHU CẦU BẢN CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA (TỪ 1993 ĐẾN NAY) THEO CÁC TIÊU CHÍ HDI, QUA ĐÓ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAYGiáo viên hướng dẫn:Sinh viên thực hiện :TS. Ngô Thắng LợiChu Hoàng Ngọc BíchNguyễn Thọ ChungNguyễn Hồng Dương Nguyễn Mai HiềnVũ Tùng LâmTrần Đức Trung TiếnNguyễn Anh Tuấn1Đề tài nhóm 3: Đánh giá việc bảo đảm các nhu cầu bản của Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo các tiêu chí HDI, qua đó đánh giá trình độ phát triển con người của Việt Nam hiện nay.Lời mở đầu:1. Mục tiêu nghiên cứuTài sản thực sự của một quốc giacon người và mục đích của phát triển là tạo môi trường cho phép người dân được hưởng thụ một cuộc sống trường thọ, mạnh khỏe và sáng tạo. Phát triển con người vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu của phát triển kinh tê. Các quôc gia đều đặt trọng tâm vào phát triển con người.Chỉ số phát triển con người (HDI) là khái niệm do UNDP (chương trình phát triển của Liên hiệp quốc) đưa ra, với một hệ thống sở lý luận và phương pháp tính nhằm đánh giá và so sánh mức độ phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi thế giới. Từ khi xuất hiện khái niệm HDI thì đây được xem là chỉ số để xếp hạng các nước theo trình độ phát triển kinh tế xã hội thay thế chỉ số GNP bình quân đầu người mà trước đó người ta vẫn thường coi là thành công hay thất bại của sự điều hành nền kinh tế. HDI quan niệm, phát triển con người chính là và phải là sự phát triển mang tính nhân văn. Ðó là sự phát triểncon người, của con ngườido con người. Quan điểm phát triển con người nhằm mục tiêu mở rộng hội lựa chọn cho người dân và tạo điều kiện để họ thực hiện sự lựa chọn đó (có nghĩa là sự tự do). Những lựa chọn quan trọng nhất là được sống lâu và khỏe mạnh, được học hành và được một cuộc sống ấm no. Năm đặc trưng của quan điểm phát triển con người là: Con người là trung tâm của sự phát triển; người dân vừa là phương tiện vừa là mục tiêu của phát triển; việc nâng cao vị thế của người dân (bao hàm cả sự hưởng thụ và cống hiến); chú trọng việc tạo lập sự bình đẳng cho mọi người dân về mọi mặt: tôn giáo, dân tộc, giới tính, quốc tịch .; tạo hội lựa chọn tốt nhất cho người dân về: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa .Thực tế trên cho thấy, HDI của nước ta đang ở tình trạng các chỉ số thành phần vận động không đều: Chỉ số tuổi thọ và chỉ số kinh tế tăng lên, song trong giai đoạn 2001-2005, chỉ số giáo dục giảm đi bằng 3/5 mức tăng của chỉ số kinh tế. Lấy giá trị HDI mà ta đang đạt năm 2005, đem so sánh với một số nước gần ta chothấy: Malaysia đạt giá trị này trước ta 17 năm, Philippines trước 17 năm, Thái Lan trước 14 năm, Trung Quốc trước 6 2năm. Điều này cho thấy, trong khi ta cố gắng vươn lên thì các quốc gia khác cũng vươn lên với tốc độ không những không kém, mà còn xu hướng nhanh hơn ta.Với tầm quan trọng như vậy của phát triển con người, chúng ta phải nghiên cứu vấn đề này nhằm hiểu thêm và nắm rõ được các yếu tố phát triển con người cũng như tìm ra các giải pháp nâng cao chỉ số HDI, nâng cao trình độ phát triển con ngườiViệt Nam.2. Giới hạn nghiên cứuTrong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ đề cập đến việc bảo đảm các nhu cầu bản của Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo các tiêu chí HDI, qua đó đánh giá trình độ phát triển con người của nước ta hiện nay. Đánh giá các chỉ số phát triển con người là một việc làm hết sức cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của một quốc gia văn hóa những nét đặc thù độc đáo như Việt Nam. Trong nghiên cứu cũng như trong giải quyết những vấn đề thực tiễn, việc so sánh chỉ số phát triển con người của Việt Nam với các Quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, từ đó tìm ra những thế mạnh cần phát huy và những điểm yếu cần khắc phục, từng bước cải thiện chỉ số phát triển con người… luôn là một công việc ý nghĩa quan trọng.3. Kết cấu nội dung nghiên cứuĐáp ứng mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã đặt ra, kết quả nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 phần: Phần 1: Lý luận chung về phát triển con người Phần 2. Thực trạng và đánh giá các tiêu chí phát triển con người tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay Phần 3: Kết luận về trình độ phát triển con người tại Việt Nam hiện nay và những kiến nghị 3Phần 1: Lý luận chung về phát triển con người 1.1 Định nghĩa phát triển con ngườiCon người luôn được đặt vào vị trí trung tâm của phát triển xã hội. Theo nghĩa rộng, khái niệm phát triển con người bao trùm tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của mọi cá nhân, từ tình trạng sức khỏe tới sự tự do về kinh tế và chính trị. Báo cáo Phát triển con người năm 1990 của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) đã nhấn mạnh "Phát triển con người là mục đích cuối cùng, tăng trưởng kinh tế là phương tiện"; đồng thời chỉ rõ “Mục tiêu căn bản của phát triển là tạo ra một môi truờng khuyến khích con người được hưởng cuộc sống lâu dài, khỏe mạnh và sáng tạo” và định nghĩa phát triển con người như là “một quá trình mở rộng phạm vi lựa chọn của người dân”.Phát triển con người nhằm mục tiêu mở rộng hội lựa chọn cho người dân và tạo điều kiện để họ thực hiện sự lựa chọn đó (có nghĩa là sự tự do). Những lựa chọn quan trọng nhất là được sống lâu và khỏe mạnh, được học hành và được một cuộc sống ấm no.Năm đặc trưng của phát triển con người là:i. Con người là trung tâm của sự phát triển.ii. Người dân vừa là phương tiện vừa là mục tiêu của phát triển.iii. Việc nâng cao vị thế của người dân (bao hàm cả sự hưởng thụ và cống hiến).iv. Chú trọng việc tạo lập sự bình đẳng cho mọi người dân về mọi mặt: tôn giáo, dân tộc, giới tính, quốc tịch .v. Tạo hội lựa chọn tốt nhất cho người dân về: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa .1.2 Thước đo phát triển con người HDI1.2.1 Các chỉ số thước đo:Sự phát triển con người thể được thể hiện qua nhiều khía cạnh trong xã hội như là những yếu tố rời rạc hay bằng các chỉ số tổng hợp. Tuổi thọ trung bình, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ người lớn biết chữ và tỷ lệ nhập học các cấp giáo dục là những phương diện thể hiện sự phát triển con người của mỗi quốc gia và cũng là những chỉ số thước đo.Công thức tính các chỉ số thước đo4Để tính các chỉ số trên cần các giá trị tối thiểu và tối đa (các giá trị biên) được chọn và quy định cho từng chỉ số. Mỗi chỉ số thước đo tính được cho một giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1 khi áp dụng công thức tính chung sau:Chỉ số thước đo =Giá trị thực – giá trị nhỏ nhấtGiá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhấtCác giá trị biên để tính chỉ số thước đo Giới hạn trên Giới hạn dưới- Tuổi thọ (năm) 85 25- Tỷ lệ người lớn biết chữ (%) 100 0- Tỷ lệ nhập học của các cấp GD (%) 100 0- GDP thực tế đầu người (PPP$) 40 000 100- Chỉ số thu nhậpChỉ số thu nhập tính được khi sử dụng số liệu GDP thực tế bình quân đầu người điều chỉnh theo phương pháp sức mua tương đương (PPP$) phản ánh mức sống hợp lý của con người.Công thức tính:Chỉ số thu nhập đầu người =log(GDP/người) – log(100)log(40000) – log(100)- Chỉ số tuổi thọChỉ số tuổi thọ bình quân đo thành tựu tương đối về tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh của một quốc gia, giúp phản ánh cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh.Công thức tính:Chỉ số tuổi thọ trung bình =Tuổi thọ trung bình – 2585 – 25 - Chỉ số giáo dục5Chỉ số giáo dục đo thành tựu tương đối của một quốc gia trên cả hai thước đo về tỷ lệ người lớn biết chữ và tỷ lệ nhập học các cấp giáo dục: tiểu học, trung học và đại học.Công thức tính: Chỉ số giáo dục = 2/3 tỉ lệ số người lớn biết chữ + 1/3 tỉ lệ nhập học cấp giáo dục1.2.2 HDIChỉ số tổng hợp đánh giá phát triển con ngườiChỉ số phát triển con người (Human Development Index – HDI) là thước đo tổng hợp về sự phát triển của con người phản ánh các thành tựu chung của một quốc gia theo 3 ba phương diện của sự phát triển con người:- Một cuộc sống dài lâu và khoẻ mạnh, được đo bằng tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh.- Kiến thức, được đo bằng tỷ lệ người lớn biết chữ (với quyền số 2/3) và tỷ lệ nhập học các cấp giáo dục tiểu học, trung học và đại học (với quyền số 1/3).- Một mức sống hợp lý, được đo bằng GDP thực tế đầu người (PPP$).Để tính được chỉ số HDI, cần phải tính từng chỉ số cho ba phương diện trên. Chỉ số HDI tính được là giá trị trung bình của các chỉ số thước đo:6HDI = 3INEAIII ++Trong đó:AI: chỉ số đo tuổi thọEI: chỉ số đo giáo dụcINI: chỉ số đo thu nhập (mức sống)HDI nhận các giá trị biến thiên từ 0 đến 1. Trong thực tế, giá trị HDI của một nước chỉ ra khoảng cách giữa mức độ tiến bộ trong phát triển con người đã đạt được với giá trị cao nhất thể (là 1). Thách thức đặt ra đối với mỗi nước là tìm ra các giải pháp để rút ngắn khoảng cách đó.HDI từ 0,8 – 1 được coi là cao, từ 0,5 – 0,8 được coi là trung bình và từ 0 – 0,5 được coi là thấp.Phần 2. Thực trạng và đánh giá các tiêu chí phát triển con người tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay72.1 Đánh giá các tiêu chí cấu thành HDI2.1.1 Tiêu chí thu nhập-Mức độ thu nhập:GDP bình quân đầu người trên sở cân bằng sức mua (PPP USD) và GDP bình quân đầu người thực tế (USD) từ năm 1990-2009Gần 20 năm phát triển (1990-2008) tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN liên tục giữ ở mức cao, tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 1990-2008 7,56%/năm. Tốc độ tăng kinh tế cao, trong khi tốc độ tăng dân số được kìm hãm, đã dẫn đến mức thu nhập GDP bình quân trên đầu người mỗi năm một tăng. Nếu năm 1990, GDP trên đầu người của VN chỉ khoảng trên 100 USD, thì đến năm 2007, GDP/người đã đạt 835 USD, tăng trên 8 lần. Năm 2008, GDP trên đầu người đạt 1.024 USD/người, với mức thu nhập này, VN lần đầu tiên thoát ra khỏi nhóm nước nghèo (nhóm nước thu nhập thấp nhất: GDP/người dưới 935 USD). GDP trên đầu người năm 2009 đạt 1.060 USD, Việt Nam phấn đấu GDP trên đầu người năm 2010 đạt 1.200 USD.-Các thành tựu đạt được:Theo tính toán từ các số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP bình quân đầu người tính bằng USD, nếu năm 1995 nước ta mới đạt 288 USD, đứng thứ 10 khu vực, thứ 44 châu Á, thứ 177 thế giới, tức là còn là một trong hơn 20 nước mức GDP bình quân đầu người thấp nhất thế giới, thì đến năm 2003 đã đạt 492 USD, tương ứng đứng thứ 7, thứ 39, thứ 142. 8NămGDP bình quân đầu người (PPP USD)GDP bình quân đầu người thực tế (USD)1990 1.0001051993 1.100-1994 1.250-1995 1.0102881996 1.040-1997 1.208-1998 1.236-1999 1.630-2000 1.6893912001 1.8604132002 1.9964402003 2.0704922004 2.3005522005 2.4906362006 2.7457232007 3.0718352008 3.331 1.0242009 3445 1.060Đến nay, với con số hơn 1.000 USD/người, năm 2008 đã đánh dấu mốc phát triển của nền kinh tế VN chuyển từ nhóm nước thu nhập thấp nhất sang nhóm nước thu nhập trung bình dưới với GDP bình quân đầu người khoảng từ 936 đến 3.705 USD. Ngày 14/4/2010, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố đánh giá của Nhóm đánh giá độc lập (IEG) của WB, trong đó cho rằng những thành tựu phát triển của Việt Nam trong nhiều năm qua là "rất ấn tượng". Năm 2009, Việt Nam đã chuyển từ nước nghèo sang nước thu nhập trung bình. IEG cho rằng với tốc độ tăng trưởng trung bình 7,2%/năm trong thập kỷ trước khi xảy ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2009, khoảng 35 triệu người Việt Nam đã thoát nghèo. -Những vấn đề còn tồn tạiMặc dù, năm 2008 là năm đánh dấu Việt Nam thoát ra khỏi nhóm nước nghèo nhưng theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới tháng 10/2008 thì Việt Nam đứng hạng 170 về thu nhập bình quân đầu người tính theo tỷ giá VNĐ/USD, và đứng thứ 156 về thu nhập bình quân tính đầu người theo phương pháp sức mua tương đương (PPP) trong tổng số 207 nước, vùng lãnh thổ. Quy mô GDP, qui mô xuất khẩu chiếm tỷ trọng tương ứng là 0,34% và 0,3% so với tổng giá trị nền kinh tế và xuất khẩu của toàn thế giới. Các chỉ số xếp hạng về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tham nhũng và chỉ số phát triển giáo dục của Việt Nam đều vị trí xếp hạng thấp trong các nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, do bị ảnh hưởng bởi lạm phát nên GDP trên đầu người tính theo sức mua tương đương ở Việt Nam còn cao hơn nhiều so với thực tế. Lạm phát đã làm giảm sức mua của người nghèo và làm tăng bất bình đẳng về thu nhập.Số liệu về mức chêch lệch năm 1993 phản ánh phân bố thu nhập theo vùng là di sản từ nhiều năm nay. Tính lịch sử này lẽ do phân bố tài nguyên thiên nhiên phục vụ nông nghiệp không đồng đều, và do nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính của các vùng cho đến nay. Hiện tượng đô thị hóa gia tăng, đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng cũng rất đáng lưu tâm. CHÊNH LỆCH THU NHẬP GIỮA CÁC VÙNG:Phân bố thu nhập đầu người theo vùng – 1993Vùng Thu nhập đầu người Số dân thành thị Số dân nông thôn Tỉ số thu nhập đầu người nông thôn so 9(1000 đồng) (100000 người) (100000 người)với thành thị1 1258 1576,5 10532,8 0,162 1811 2385,6 11429,2 0,153 1215 936,2 8580,7 0,174 1444 1704,9 5669,8 0,325 1364 671,5 2232,0 0,436 4524 4008,1 4684,8 0,187 1818 2364,5 13167,1 0,36Cả nước1949 13647,3 56296,4 0,20Vùng 1 : Trung du Bắc bộ Vùng 2 : Đồng bằng sông Hồng (gồm những thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định .) Vùng 3 : Khu bốn cũ Vùng 4 : Duyên hải miền Trung Vùng 5 : Tây Nguyên Vùng 6 : Đông Nam bộ (gồm TP Hồ chí Minh, Gia Định, Biên Hòa, Vũng Tàu .) Vùng 7 : Đồng bằng sông Cửu Long CHÊNH LỆCH THU NHẬP GIỮA THÀNH THỊ - NÔNG THÔNSự chêch lệch thu nhập thành thị và nông thôn cũng là một sự kiện thường thấy ở những nước nông nghiệp. Từ những thập niên vừa qua, giá quốc tế những mặt hàng nhóm một (nông, lâm sản, nguyên liệu thô, sơ chế) giảm đi so với giá những mặt hàng công nghiệp. Vì công nghiệp thường địa bàn hoạt động trong thành thị và vùng lân cận, mức thu nhập của dân thành thị tăng lên so với dân ở nông thôn. Ngoài ra, những tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến khiến mức cầu lao động nông nghiệp giảm, lượng cung lao động vượt cầu, gây thêm tác động tiêu cực trên mức thu nhập của người dân ở 10[...]... 0,812 3.071 0,572 90,3 63,9 0,815 0,733 105/177Chỉ số HDI các chỉ số thành phần của Việt Nam 22 Thảo luận nhóm Kinh tế phát triển Đề tài: ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC NHU CẦU BẢN CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA (TỪ 1993 ĐẾN NAY) THEO CÁC TIÊU CHÍ HDI, QUA ĐĨ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY Giáo viên hướng dẫn:Sinh viên thực hiện :TS. Ngơ Thắng LợiChu Hồng Ngọc BíchNguyễn... tầm quan trọng như vậy của phát triển con người, chúng ta phải nghiên cứu vấn đề này nhằm hiểu thêm và nắm rõ được các yếu tố phát triển con người cũng như tìm ra các giải pháp nâng cao chỉ số HDI, nâng cao trình độ phát triển con người Việt Nam. 2. Giới hạn nghiên cứuTrong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ đề cập đến việc bảo đảm các nhu cầu bản của Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) ... thứ121 (3 22 5) Ensanvado thứ 104 (0 ,73 5) Thứhạng và giá trị của Việt Nam Việt Nam thứ 56 (7 3,7 tuổi)0,812 Việt Nam thứ 57 (9 0,3 %) Việt Nam thứ121 (6 3,9 %) Việt Nam thứ 122 (3 07 1) Việt Nam thứ 105 (0 ,73 3) (* ) Nướcđứng cuốibảng xếp hạngZămbiathứ 177 (4 0,5 tuổi)Burkinafasothứ 177 (2 3,6 %) Nigerthứ 177 (2 2,7 %) Côngothứ 177 (7 1 4) Siera Leonthứ 177 (0 ,33 6) Thứ hạng HDI các chỉ... nay) theo các tiêu chí HDI, qua đó đánh giá trình độ phát triển con người của nước ta hiện nay. Đánh giá các chỉ số phát triển con người là một việc làm hết sức cần thiết cho sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố của một quốc gia văn hóa những nét đặc thù độc đáo như Việt Nam. Trong nghiên cứu cũng như trong giải quyết những vấn đề thực tiễn, việc so sánh chỉ số phát triển con người của Việt Nam. .. 1993 đến nay) theo các tiêu chí HDI, qua đó đánh giá trình độ phát triển con người của Việt Nam hiện nay. Lời mở đầu:1. Mục tiêu nghiên cứu Tài sản thực sự của một quốc gia con người và mục đích của phát triển là tạo mơi trường cho phép người dân được hưởng thụ một cuộc sống trường thọ, mạnh khỏe và sáng tạo. Phát triển con người vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu của phát triển kinh tê. Các. .. trình độ phát triển con người tại Việt Nam hiện nay và những kiến nghị3.1 Trình độ phát triển con người của Việt Nam hiện nay Báo cáo Tuổi thọ GDP Giáo dục HDI NămTính cho nămTuổi thọ bình quân trung bình (năm)Chỉ sốGDP bình quân đầu người (PPP USD)Chỉ sốTỷ lệ biết chữ của người lớn (% ) Số nămhọc tr.bình hoặc tỷ lệ đi học6 - 24 tuổi (% ) Chỉ số Giá trị chỉ số phát triển. .. thọ(năm)Biết chữ người lớn (1 5+ tuổi) (% ) Đi học từ 6 -24 tuổi (% ) GDP bình quânPPP (USD) HDI Nướcđứng đầu bảng xếp hạngNhật thứ nhất (8 2,3 tuổi)0,954Gruzia thứ nhất (1 00 %) Australia thứ nhất (1 13 %) Luxembourg thứ nhất (6 0.22 8) Icelandthứ nhất Băng đảo (0 ,96 8) Nướcđừng trên Việt Nam Macedonia thứ 55 (7 3,8 tuổi)0,817Inđônêxia thứ56 (9 0,4 %) Nambia thứ 120 (6 4,7 %) Vanuatu... các nước theo trình độ phát triển kinh tế xã hội thay thế chỉ số GNP bình quân đầu người mà trước đó người ta vẫn thường coi là thành công hay thất bại của sự điều hành nền kinh tế. HDI quan niệm, phát triển con người chính là và phải là sự phát triển mang tính nhân văn. Ðó là sự phát triển con người, của con người do con người. Quan điểm phát triển con người nhằm mục tiêu mở rộng hội lựa... đỡ của nước ngoài để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như đào tạo thêm các đội ngũ tri thức chất lượng cao như thạc sĩ, tiến sĩ tuy nhiên không nên ồ ạt mà phải đề cao vấn đề chất lượng.Sau đây nhóm sẽ trình bày mơ hình thể hiện sự tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và việc tăng trưởng trong giáo dục.26 Đề tài nhóm 3: Đánh giá việc bảo đảm các nhu cầu bản của Việt Nam thời gian qua (từ 1993. .. con người Phần 2. Thực trạng và đánh giá các tiêu chí phát triển con người tại Việt Nam từ năm 1993 đến nay Phần 3: Kết luận về trình độ phát triển con người tại Việt Nam hiện nay và những kiến nghị 3 Việt Nam trong so sánh với một số nước ASEAN và châu Á - Những thành tựu đạt được :Giáo dục ở nước ta xét về tỷ lệ người biết chữ chung (1 5 tuổi trở lên) thứ hạng tương đối cao và giá . tế phát triển ề tài: ĐÁNH GIÁ VIỆC ĐẢM BẢO CÁC NHU CẦU CƠ BẢN CỦA VIỆT NAM THỜI GIAN QUA (TỪ 1993 ĐẾN NAY) THEO CÁC TIÊU CHÍ HDI, QUA ĐÓ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ. Tuấn1 Đề tài nhóm 3: Đánh giá việc bảo đảm các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua (từ 1993 đến nay) theo các tiêu chí HDI, qua đó đánh giá trình độ phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay.doc, Đề tài Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay.doc, Đề tài Đánh giá việc đảm bảo các nhu cầu cơ bản của Việt Nam thời gian qua ( từ 1993 đến nay ) theo các chí HDI qua đó đánh giá trình độ phát triển con người Việt Nam hiện nay.doc, Các chỉ số thước đo: HDI – Chỉ số tổng hợp đánh giá phát triển con người, Tiêu chí tuổi thọ - Mức tuổi thọ, Tiêu chí giáo dục - Các chỉ tiêu giáo dục :, Định nghĩa phát triển con người Đánh giá phát triển con người qua chỉ số HDI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn