DE DAP AN MT LÝ 9 HKI

10 291 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 11:11

. 700 đ = 1 19 đ 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 S N - = - Trường THCS Trần Quốc Toản Đề cương ôn thi HK II (Năm học: 20 09- 2010) Môn: Vật lý ; Lớp: 9 A/ Lý thuyết:. 30 SGK. -Giải các bài 12/55; 19/ 56 ở SGK. -Giải các bài 8.3/13; 9. 5/14; 10.6/16; 14.5/22; 16-17.5/23; 16-17.6/23; 18.2/24; 19. 5/24;30.2/37; 30.4/38; 27.2/33;
- Xem thêm -

Xem thêm: DE DAP AN MT LÝ 9 HKI, DE DAP AN MT LÝ 9 HKI, DE DAP AN MT LÝ 9 HKI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn