Đề thi KSCL Địa học kì 1 GDTX Hot

1 311 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 03:11

sở gd & đt hà tĩnh trung tâm gdtx can lộc (Đề số 1) đề thi khảo sát chất lợng học i năm học 2010-2011 Môn thi: Địa lý Khối 12 Thời gian: 45 phút Câu 1: Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới nóng ẩm qua yếu tố sông ngòi? Câu 2: Chứng minh cơ cấu ngành công nghiệp nớc ta khá đa dạng? Câu 3: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang công nghiệp chung hãy cho biết trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có những ngành công nghiệp nào? -------- Hết ------- sở gd & đt hà tĩnh trung tâm gdtx can lộc (Đề số 2) đề thi khảo sát chất lợng học i năm học 2010-2011 Môn thi: Địa lý Khối 12 Thời gian: 45 phút Câu 1: Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới nóng ẩm qua yếu tố địa hình? Câu 2: Chứng minh cơ cấu công nghiệp nớc ta có sự phân hoá về mặt lãnh thổ? Câu 3: Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam trang công nghiệp chung hãy cho biết trung tâm công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có những ngành công nghiệp nào? -------- Hết ------- . tâm gdtx can lộc (Đề số 1) đề thi khảo sát chất lợng học kì i năm học 2 010 -2 011 Môn thi: Địa lý Khối 12 Thời gian: 45 phút Câu 1: Hãy nêu biểu hiện của thi n. tâm gdtx can lộc (Đề số 2) đề thi khảo sát chất lợng học kì i năm học 2 010 -2 011 Môn thi: Địa lý Khối 12 Thời gian: 45 phút Câu 1: Hãy nêu biểu hiện của thi n
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Địa học kì 1 GDTX Hot, Đề thi KSCL Địa học kì 1 GDTX Hot, Đề thi KSCL Địa học kì 1 GDTX Hot

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn