ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - NĂM HỌC 2010 - 2011

2 2,849 44
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 23:11

. Môn Tiếng Việt - Lớp 1 Năm học 2 010 2 011 Phần A. Kiểm tra đọc I. Đọc thành tiếng 1. Đọc vần: en ơng ôm ơu iu at iêu au u ng on iêm ân âm ôn ơn im ên yêm. học Phơng Hng Lớp: 1. Họ và tên: Bài ễN TP kiểm tra định kì cuối học kì I Môn Tiếng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - NĂM HỌC 2010 - 2011, ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - NĂM HỌC 2010 - 2011, ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1 - NĂM HỌC 2010 - 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn