MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH

11 275 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 18:20

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH. I/ Đánh giá khái quát về tình hình hạch toán lao động, tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình. 1- Nhận xét, đánh giá về công tác quản lý tổ chức lao động: Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Ninh Bình là đơn vị chuyên thi công các công trình thủy lợi, Công ty đã không ngừng phấn đấu vươn lên về nhiều mặt đã thu được nhiều thành tích đáng kể. Một trong các yếu tố mang lại các thành tích trên là việc Công ty đã thực hiện tốt chức năng tổ chức quản lý lao động, Công ty đã thực sự quan tâm đến người lao động, đầu tư chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động. Tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, giúp họ việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo. Với quy mô tổ chức lao động toàn Công ty tương đối tốt mà chủ yếu là lao động nam nên trong công tác tổ chức quản lý lao động quan tâm đến đời sống anh em cán bộ, công nhân rất được coi trọng. Nhưng bên cạnh đó quản lý lao động ở Công ty được phân cho từng phòng ban, các đội xây lắp theo đội quản lý dưới góc độ thời gian lao động được xác định thông qua " Bảng chấm công", qua bảng chấm công này chỉ phản ánh được ngày công làm việc thực tế mà không theo dõi được số giờ làm việc thực tế đi làm, Công ty cần xem xét khắc phục. 2- Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tiền lương các khoản phải trích theo tiền lương của Công ty: Qua thời gian thực tập nghiên cứu về tổ chức công tác hạch toán của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Ninh Bình em thấy: Công ty đã tổ chức công tác hạch toán kế toán tương đối phù hợp với nhiệm vụ sản xuất mang tính chất đặc thù này. Phòng kế toán của Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của công tác hạch toán với mô hình tập trung từ nhiệm vụ thu thập xử lý thông tin, xử lý chứng từ kế toán đến việc lập các báo cáo kế toán thống về tiền lương các khoản trích theo lương. a- Về cách trả lương: Công ty áp dụng chế độ lương theo sản phẩm lương theo thời gian từng phòng ban, công việc khác nhau. Lương theo sản phẩm trả cho lao động trực tiếp sản xuất. Theo cách trả lương này đã thực sự kích thích người lao động tìm tòi, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Cách trả lương này cũng gắn được trách nhiệm vật chất của người lao động với lợi ích chất lượng sản phẩm mà họ làm ra. b- Về chứng từ lương: Công ty áp dụng các biểu mẫu thống nhất của Nhà nước trong việc lập chứng từ lương. Công ty đã sử dụng hệ thống máy vi tính trong việc tính toán lập bảng biểu, theo dõi lưu trữ bảng lương cho toàn Công ty. Công việc ứng dụng này đã giảm nhẹ lao động của kế toán tiền lương, đảm bảo chính xác, nhanh gọn hiệu quả cao việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên kịp thời. c- Về sổ sách ghi chép: Công ty áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính, cùng với hệ thống sổ sách mẫu bảng biểu thống nhất,việc vận dụng kỹ thuật vi tính giúp cho Công ty cập nhật chứng từ sổ sách kịp thời thông tin về tình hình tài chính của đơn vị. II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình. Phát huy vai trò tích cực của công cụ hạch toán kinh tế nói chung cũng như nhằm phát huy sức mạnh của đòn bẩy tiền lương trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Vấn đề này đòi hỏi cần không hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương cho phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường, theo em Công ty cần phải quan tâm đến những vấn đề sau: * Tổ chức bố trí lao động trong Công ty. Lao động là nguồn gốc tạo ra mọi của cải vật chất cho xã hội, đó chính là sự tác động mục đích, ý thức của con người vào đối tượng tự nhiên vào vật phẩm phục vụ đời sống con người. Trước hết căn cứ vào việc tổ chức quản lý sử dụng hợp lý tiết kiệm chi phí lao động sống, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng thu nhập cho Công ty từ đó cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên trong Công ty. Do đó việc cấu thành hợp lý giữa lao động trực tiếp lao động gián tiếp là một biện pháp ý nghĩa quan trọng, quyết định tăng năng suất lao động hiệu quả sản xuất của mỗi loại lao động. * Về việc trả lương cho công nhân viên. Tiền lươngmột phạm trù kinh tế gắn liền với lao động nền sản xuất hàng hoá, tiền lương chịu sự chi phối của quy luật phân phối theo lao động nghĩa là phân phối với số lương tương ứng với số lượng chất lượng của người lao động cống hiến cho xã hội. Đơn vị cần quan tâm hơn đến việc khuyến khích tận dụng năng lực lao động sản xuất, những sáng kiến cải tiến đổi mới trong sản xuất kinh doanh của cán bộ công nhân viên. Để làm việc này đòi hỏi Công ty cần nghiên cứuvà áp dụng các chế độ thưởng, phạt vật chất rõ ràng để khuyến khích tinh thần cống hiến của người lao động, chẳng hạn khi người lao động làm đủ số công quy định trong tháng hoàn thành tốt công việ, không vi phạm kỷ luật thì được thưởng theo một tỷ lệ được trích trên tiền lương được hưởng trong tháng. Người lao động đưa ra các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các giải pháp trong sản xuất kinh doanh thì được khen thưởng xứng đáng, các cá nhân tập thể vi phạm vi phạm kỷ luật trong lao động, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sẽ chịu phạt như bị khầu trừ lương… Tiền thưởng, phạt đảm bảo sự đầy đủ ngày, giờ công của người lao động chất lượng hiệu quả lao động… Công ty cũng nên áp dụng tiền lương sản phẩm thưởng để thúc đẩy việc tăng năng suất lao động. * Công ty cần giám sát chặt chẽ sát sao hơn nữa việc chấm công, hạch toán lương cho từng phân xưởng. Việc kiểm tra giám sát quá trình triển khai nghiệp vụ kế toán từ khâu chấm công tại các phân xưởng sẽ góp phần làm cho việc chi trả lương đúng, thực chính xác cho người lao động. Việc này sẽ giúp cho Công ty tránh được những tổn thất, khó khăn trong việc mở rốngản xuất kinh doanh. * Công ty cần chú trọng vào việc đào tạo nhân lực thông qua các quỹ đầu tư phát triển, đặc biệt là việc đào tạo , đào tạo lại, chuyên tu độ ngũ các nhà làm tài chính thống kê, cụ thể là bộ phận kế toán. Tiền thưởng Tiền lương thời gian thưởng = Tiền lương thời gian giản đơn + Số sản phẩm thưởng Tiền lương sản phẩm thưởng = Đơn giá sản phẩm thưởng x KẾT LUẬN Như chúng ta đã biết lao động tiền lươngmột trong ba yếu tố rất quan trọng trong bất kỳ một quá trình sản xuất nào. Việc hạch toán chi phí lao động (chi phí nhân công trực tiếp) là một bộ phận phức tạp trong việc hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh. Hạch toán kế toán nói chung là công cụ quan trọng trong quản lý kinh tế. Việc quản lý chi phí tiền lương lao động tốt đồng nghĩa với việc tiết kiệm được chi phí sản xuất kinh doanh, điều mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng rất quan tâm. Hạch toán chính xác chi phí nhân công cũng vị trí quan trọng, nó không chỉ là sở để xác định giá thành sản phẩm giá thành bán thành phẩm, là căn cứ để xác định các khoản phải nộp cho ngân sách Nhà nước, cho quan phúc lợi xã hội mà còn đảm bảo tính đúng đủ tiền công phải trả cho người lao động quyền lợi của người lao động. Người lao động được trả công phù hợp với sức lao động mà họ bỏ ra để sản xuất một đơn vị sản phẩm. Điều này sẽ tác động khuyến khích, thúc đẩy người lao động tích cực tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng trong các đơn vị sản xuất kinh doanh. Trong xã hội phát triển như ngày nay, nhu cầu sống sinh hoạt càng cao, đòi hỏi con người chi trẩ cho rất nhiều chi phí. Do đó tiền lương đã trở thành mục tiêu đích thực của bất kỳ một ai trong xã hội. Vì thế tiền lương được đặt lên vị trí quan trọng hơn nữa. Qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình em luôn nhận được sự chỉ bảo tận tình của các chú ở phòng Tổ chức lao động phòng kế toán tài vụ, kết hợp với những kiến thức đã học ở trường cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo Nguyễn Thị Nụ em đã hoàn thành chuyên đề thực tập một cách thuận lợi nhất. Tuy nhên do vấn đề nghiên cứu rộng mà thời gian thực tập hạn bên cạnh đó kiến thức của bản thân còn hạn chế do đó báo cáo thực tập tốt nghiệp của em sẽ không tránh khỏi những thiếu xót nhất định, em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của giáo Nguyễn Thị Nụ, xin trân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình đã tiếp nhận tạo điều kiện thuận lợi cho đợt thực tập của em. Em xin trân thành cảm ơn các chú phòng Tổ chức lao động, phòng Kế toán tài vụ đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập nghiên cứu tại Công ty . Em xin trân thành cảm ơn. Sinh viên Nguyễn Thị Thu Thuỷ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 Phần I: Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3 1. Quá trình hình thành phát triển của Công ty 3 2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty . 5 3.1. Các mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty 5 3.2. Quy trình công nghệ sản xuất 5 3.3. Công tác tổ chức sản xuất, quản lý của Công ty . 6 3.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình . 8 Phần II: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp . 14 Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngcác doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 14 I. Vấn đề chung về kế toán tiền lương các khoản trích theo lương 14 1. Khái niệm về tiền lương . 14 2. Chức năng của tiền lương 15 3. Các hình thức tiền lương nội dung quỹ lương . 16 4. Các khoản trích theo lương 22 5. Sự cần thiết nhiệm vụ của kế toán tiền lương các khoản trích theo lương 24 II. Trình tự hạch toán tiền lương các khoản trích theo lương . 25 1. Hạch toán lao động tiền lương trợ cấp BHXH . 25 2. Nội dung của kế toán tiền lương các khoản trích theo lương . 26 2.1. Phương pháp hạch toán thời gian lao động kết quả lao động . 27 2.2. Chứng từ sử dụng 27 2.3. Tài khoản kế toán sử dụng 28 2.4. Tổng hợp phân bố tiền lương các khoản trích theo lương 28 2.5. Kế toán tổng hợp tiền lương tình hình thanh toán với người lao động 29 2.6. Kế toán tổng hợp BHXH, BHYT, KPCĐ . 32 3. Hệ thống sổ kế toán . 34 Chương II: Thực trạng tổ chức công tác quản lý lao động kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình. 1. Công tác tổ chức quản lý lao động ở Công ty 41 2. Nội dung quuỹ tiền lương thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương của Công ty 43 2.1. Nội dung quỹ tiền lương . 43 2.2. Thực tế công tác quản lý quỹ tiền lương 43 3. Hình thức tiền lương áp dụng tại Công ty các khoản trích theo lương tại Công ty 44 3.1. Hạch toán lao động 44 3.2. Trình tự tính lương các khoản trích theo lương 49 4. Kế toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo lương . 56 4.1. Các tài khoản kế toán sử dụng trong công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương . 56 4.2. Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương các khoản trích theo lương của Công ty 56 Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình. 1. Đánh giá khái quát về tình hình hạch toán lao động, tiền lương các khoản trích theo lươngCông ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình 64 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình 65 KẾT LUẬN 67 [...]...TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trường ĐHDL Phương Đông - Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 PTS Nguyễn Văn Công - Lý thuyết thực hành kế toán tài chính - NXB Tài chính Hà Nội - 2001 3 Giáo trình hạch toán kế toán - NXB Tài chính - 2000 4 Kế toán doanh nghiệp sản xuất - Trường đại học tài chính kế toán - 2002 5 Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài Chính . MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH. I/. Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng thuỷ lợi Ninh Bình. 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI NINH BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay