THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN HƯNG

50 282 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 18:20

Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN HƯNG 1. Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Tiến Hưng Như ta đã biết, nhập khẩu là một khâu nghiệp vụ phức tạp, thời gian lưu chuyển hàng hoá thường dài hơn lưu chuyển hàng hoá trong nước, việc thanh toán tiền hàng đa dạng và phức tạp, dễ xảy ra tranh chấp nếu không am hiểu các nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế. Quá trình lưu chuyển hàng hoá nhập khẩu gồm hai giai đoạn: mua hàng từ nước ngoài và sau đó bán hàng nhập khẩu ra thị trường trong nước hoặc tái xuất khẩu. Công ty nhập khẩu mặt hàng chính là lúa mỳ, mặt hàng này được nhập khẩu từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới như Australia, canada, Russia, Trung Quốc .Công ty nhập khẩu lúa mỳ về qua quá trình chế biến, say sát, pha trộn cho ra sản phẩm là bột mỳ và lúa mỳ. Hoạt động nhập khẩuCông ty TNHH Tiến Hưng được tiến hành chủ yếu dưới hai hình thức : nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác nhập khẩu. - Công ty thường nhập khẩu hàng hoá theo điều kiện CIF, CNF, - Về phương thức thanh toán: Hầu như Công ty áp dụng phương thức thanh toán L/C, chỉ có một số ít là theo phương thức chuyển tiền (T/T). - Về tỷ giá sử dụng khi hạch toán ngoại tệ: Kế toán Công ty áp dụng tỷ giá thực tế của Ngân hàng Ngoại thương tại thời điểm phát sinh ngoại tệ. LÊ THỊ MINH HẠNH PAGE 1 KẾ TOÁN 16B Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán Sơ đồ 4 : Trình tự nhập khẩu của Công ty TNHH Tiến Hưng. 2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp tại Công ty TNHH Tiến Hưng 2.1. Quy trình nhập khẩu hàng hoá trực tiếp tại Công ty TNHH Tiến Hưng. Hoạt động nhập khẩu trực tiếp chiếm tỷ trọng lớn trong toàn hoạt động kinh doanh của công ty. Mỗi một thương vụ nhập khẩu đều được tiến hành có sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng Kế hoạch cung ứng và phòng Tài chính - kế toán. Phòng kế toán theo dõi và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ khi nhập khẩu đến khi đưa hàng về kho nhập kho hoặc gửi bán. Phòng kế hoạch cung ứng cân đối nhu cầu nguyên vật liệu, lập phương án nhập khẩu trình lên Tổng Giám đốc. Căn cứ nhu cầu nhập khẩu, phòng kế hoạch cung ứng sẽ tổ chức tìm nguồn hàng. Tuỳ thuộc vào điều kiện mà công ty tiến hành nhập khẩu trực tiếp hoặc uỷ thác. Hợp đồng nhập khẩu trực tiếp (bằng tiếng Anh) hay uỷ thác (tiếng Việt) được thiết lập bao nhiêu bản tuỳ thuộc vào sự thoả thuận của mỗi bên. LÊ THỊ MINH HẠNH PAGE 2 KẾ TOÁN 16B Mua bảo hiểm hàng hoá Mở L/CKý hợp đồng nhập khẩu Thanh toán L/C Khiếu nại về hàng hoá nếu có Làm thủ tục hải quan Giao hàng cho đơn vị nhận hàng hoặc nhập kho Kiểm tra hàng hoá Nhận hàng Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán Ví dụ : Ngày 01/09/2006 Công ty TNHH Tiến Hưng ký kết hợp đồng nhập khẩu số 26002933; 2.000tấn + 10% lúa mỳ, đơn giá 161USD/tấn với ECOM COMMODITIES PTY LTD, trị giá 322.000,00USD + 10%, với hình thức thanh toán bằng thư tín dụng. Ngày 05/09/06 ngân hàng thu phí mở L/C 5.168.100đ (VAT 10%). Ngày 10/09/06 ngân hàng thu phí tu chỉnh L/C 241.170đ (VAT 10%). Ngày 15/9/06 có thông báo thanh toán bộ chứng từ, trị giá 313.950USD tương đương 1.950tấn. Tỷ giá ngày 28/09/06 là 16.061đ. Công ty thanh toán 20% bằng tiền gửi, 80% bằng tiền vay. Ngân hàng thu phí thanh toán L/C 7.563.526 (VAT 10%) Hàng về nhập kho theo phiếu cân 1.943.250kg, lượng hàng thiếu 6.750kg, hao hụt định mức theo đơn bảo hiểm là 87.750kg. Tỷ giá thực tế là 15.981đ. Thuế nhập khẩu 5%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 5%. Phòng kế toán làm thủ tục mở L/C như sau: - Trước khi mở L/C công ty tiến hành cân đối nguồn vốn, trên cơ sở xác định nguồn vốn của đơn vị có đủ khả năng nhập khẩu hàng hoá hay không. - Đại diện của công ty đến ngân hàng làm thủ tục mở L/C. Trên cơ sở đơn xin mở L/C, giấy cam kết thanh toán, phòng thanh toán quốc tế của ngân hàng tiến hành ký quỹ mở L/C. L/C được mở là L/C at sight, vì nó đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Do công ty là đơn vị kinh doanh có uy tín và có tài sản thế chấp vay vốn lưu động nhập khẩu lúa nên tỷ lệ ký quỹ của công ty với các ngân hàng là 0%. - Ngân hàng tiến hành gửi cho bên bán thông qua ngân hàng của bên bán 1 bản L/C và gởi cho công ty 1 bản. Hai bên tiến hành kiểm tra, xem xét nếu thấy điều khoản nào chưa hợp lý thì sẽ báo lại cho ngân hàng biết và cùng nhau thoả thuận, tu chỉnh L/C cho phù hợp. LÊ THỊ MINH HẠNH PAGE 3 KẾ TOÁN 16B Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán - Bên bán sau khi nhận được L/C gửi đến, nếu chấp nhận nội dung L/C thì tiến hành giao hàng cho người vận tải, lấy vận đơn lập bộ chứng từ và gửi cho bên mua. Bộ chứng từ do bên mua nhận được từ bên bán gồm các chứng từ khác nhau và do L/C quy định. Thông thường bộ chứng từ hàng hoá do bên bán gửi đến gồm : + Hoá đơn thương mại (Commercial invoice) + Vận tải đơn (Bill of lading) + Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin) + Giấy chứng nhận phẩm chất (Certificate of quality) + Giấy chứng nhận số lượng (Certificate of quantity) + Bảng khai chi tiết hàng hoá (Packing list) + Giấy chứng nhận bảo hiểm (Certificate of insurance) + Giấy chứng nhận thực vật (Phytosanitary Certificate) + Và các chứng từ khác. - Trong trường hợp hàng về, chứng từ chưa về, Công ty sẽ làm đơn xin tới ngân hàng xin ngân hàng cấp giấy bảo lãnh đi nhận hàng, để tránh trường hợp lưu cont tại cảng. Trong trường hợp này nếu bộ chứng từ có sai sót thì công ty vẫn phải thanh toán bộ chứng từ trên. - Khi có thông báo bộ chứng từ về, nhân viên phòng kế toán kiểm tra sự phù hợp của chứng từ với L/C. Nếu chứng từ phù hợp, công ty làm công văn chấp nhận thanh toán. Trong trường hợp bộ chứng từ có sai sót, công ty có thể giao dịch với bên bán và hai bên sẽ thống nhất trong việc giảm giá tiền hàng. Nếu hai bên không thống nhất, bên mua có quyền từ chối thanh toán L/C nói trên. Khi chấp nhận thanh toán L/C, công ty phải làm đơn xin mua ngoại tệ (nếu thanh toán từ tài khoản tiền gửi), hồ sơ vay (nếu thanh toán từ tài khoản tiền LÊ THỊ MINH HẠNH PAGE 4 KẾ TOÁN 16B Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán vay) gửi đến ngân hàng để chuyển tiền cho bên bán, đồng thời nhận bộ chứng từ có 01 vận đơn ký hậu của ngân hàng để đi nhận hàng. Nhận được giấy báo hàng đã về địa điểm giao hàng, phòng kế hoạch và cung ứng mang bộ chứng từ do bên bán gửi (có vận đơn ký hậu), tới địa điểm giao hàng. Tại nơi giao hàng, cán bộ xuất nhập khẩu của công ty sẽ trình vận đơn ký hậu và toàn bộ hồ sơ nhận hàng cho người chuyên chở đồng thời làm thủ tục giám định hàng hoá và các thủ tục hải quan khác. Nếu hàng thiếu hụt ngoài định mức, công ty sẽ thông báo cho phía bảo hiểm về những thiếu hụt trên để yêu cầu giám định, đòi bồi thường. Các chứng từ kèm theo trong khâu này gồm : + Biên bản giám định của hải quan do phía hải quan lập. + Các chứng từ liên quan khác khi kiểm định hàng hoá. - Khi về nhập kho, công ty tiến hành kiểm nhận số lượng, chất lượng hàng về căn cứ vào phiếu cân và phiếu kiểm tra chất lượng của Phòng Q/A. Trên cơ sở các chứng từ (biên bản kiểm nhận, hoá đơn thương mại, tờ khai hải quan, biên lai nộp thuế nhập khẩu…) tiến hành lập phiếu nhập kho, làm cơ sở hạch toán kế toán. - Mọi chi phí phát sinh trong quá trình nhận hàng sẽ tuỳ thuộc vào việc thanh toán của đơn vị bằng tiền mặt, séc, tiền gửi ngân hàng mà có những chứng từ phù hợp. - Căn cứ vào tờ khai hải quan, kế toán làm uỷ nhiệm chi nộp tiền thuế GTGT và thuế nhập khẩu cho lô hàng đó. 2.2. Chứng từ sử dụng + Hoá đơn thương mại (Commercial Invoice) + Vận tải đơn (Bill of lading - B/L) hoặc (Bill of air - B/A) + Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance policy) LÊ THỊ MINH HẠNH PAGE 5 KẾ TOÁN 16B Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán + Giấy nhứng nhận chất lượng (Certificate quality) + Giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng (Certificate quantity) + Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (Certificate of origin) + Bảng đóng gói bao bì (Packing list) + Chứng nhận kiểm định thực vật (Phytosanitary Certificate) + Tờ khai hải quan và phụ lục kèm theo tờ khai hải quan. + Giấy thông báo thuế, phụ thu và tờ khai trị giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu. + Chứng từ phản ánh chi phí tiếp nhận hàng nhập khẩu như hoá đơn cước phí vận chuyển, hoá đơn nộp lệ phí hải quan, hoá đơn thuê bốc dỡ hàng hoá, hoá đơn thuê giám định chất lượng + Các chứng từ thanh toán như phiếu thu, phiếu chi, điện chuyển tiền. + Phiếu nhập kho và biên bản kiểm nhận hàng hoá. LÊ THỊ MINH HẠNH PAGE 6 KẾ TOÁN 16B Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán AgraCorp CBHGROUP ACN 008 668 326 ORIGINAL COMMERCIAL INVOICE FOR WHEAT shipped by AGRACORP PTY LTD NORTH TOWER, LEVEL 2, SUITE 4 30 DELHI STREET, WEST PERTH, WESTERN AUSTRALIA 5005 Per MAERSK DAMPIER 702 for HAI PHONG PORT, VIETNAM VIA SINGAPORE consigned TO ORDER OF INCOMBANK-TIENSON INDUSTRIAL ZONE BRANCH CONTRACT / INVOICE NUMBER TWHITE2006 10037 ACCOUNT OF FAR EAST AGRICUL TURE AND FOODS CO., LTD ADD:GREEN HOUSE-62A PHAM NGOC THACH ST,VIETNAM, TEL:84 8 8209890 DESCRIPTION OF GOODS WESTERN AUSTRALIAN FARMER DRESSED APW WHEAT OF THE 2005/2006 SEASON’S CROP LOADED BULD BULK IN CONTAINERS SPECIFICATINON: PROTEIN 10.5PCT MIN TEST WEIGHT 74KG/HL MIN MOISTURE 12.5PCT MAX FALLING NUMBER 300 SECONDS MINIMUM SCREENINGS 5 PCT MAX QUANTITY: 2000 MTS. UNIT PRICE: USD 161.00 PER METRIC TON TRADE TERM: CFR FO HAI PHONG, VIET NAM (INCOTERMS 2000) TOTAL INVOICE VALUE: 322000000 USD (DETAILS AS PER CONTRACT NO TWHTEX2007 10037UT DATED 26TH OCTOBER 2006) 499.68 METRIC TONS @ USD255.00 PER METRIC TON CFR FO HAI PHONG, VIET NAM (INCOTERMS 2000) VALUE IN WORDS ONE HUNDRED AND TWENTY SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED AND EIGHTEEN DOLLARS AND FORTY CENTS LC NO: 285100600073 LC ISSUING DATE: 061130 BILL OP LADING DATED: 20 JANUARY 2006 INSURANCE: YOUR CARE VALUE IN FIGURED 322000000 AGRACORP PTY LTD Issuance Date: 20 january 2006x E & OE LÊ THỊ MINH HẠNH PAGE 7 KẾ TOÁN 16B Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán APL BILL OF LADING SHIPPER (principal or Seller licensec and full address) AGRACORP PTY LTD NORTH TOWER, LEVEL 2, SUITE 4 30 DELHI STREET, WEST PERTH, WESTERN AUSTRALIA 5005 PAGE 1 OF 2 B/L NUMBER APLU 071048221 EXPORT REFERENCES COSIGNEE (Name and Full Address /Non-Negotable Unless Consigned to Order.) (Unless provided otherwise, a consignment “To Order of Shipper.) TO ORDER OF INCOMBANK-TIENSON INDUSTRIAL ZONE BRANCH FORWARDING AGENT (References, F.M.C. No.) POINT AND COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS FREMANTLE, AU NOTIFY PARTY (Name and Full Address) FAR EAST AGRICULTURE AND FOODS CO., LTD ADD: GREEN HOUSE-62A PHAM NGOC THACH ST, WARD 6, DIST.3, HOCHIMINH CITY, VIETNAM. TEL: 84 8 8209890 ALSO NOTIFY (Name and Full Address)/DOMESTIC ROUNTING/EXPORT INSTRUCTION/PIER-TERMINAL/ONWARD ROUNTING FROM POINT OF DESTINATION * AUSTRALIA PORT ** PORT, VIET NAM VIA SINGAPORE *** VIETNAM INITIAL CARRIAGE (MODE) PLACE OF RECEIPT PREMANTLE, AU EXPORT CARRIER (Vessel, voyage, & flag) MAERSK DAMPIER PORT OF LOADING PREMANTLE PORT OF DISCHARGE HAI PHONG ** PLACE OF DELIVERY HAI PHONG,*** Excess Valuation Please refer to Clause 7iii) on Reverse Side PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER payment bay Cheque must be made to the order of APL Co.Pte Ltd MKS & NOS/CONTAINER NOS NO. OF PKGS H.M DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS GROSS WEIGHT MEASUREMEN T LÊ THỊ MINH HẠNH PAGE 8 KẾ TOÁN 16B Tổng cục hải quan Cục Hải quan Chi cục Hải quan: . Ngày đăng ký: Số lượng phục lục tờ khai: Cán bộ đăng ký (Ký, ghi rõ họ tên) Tờ khai số: . A- phần dành cho người khai hải quan khai và tính thuế 1. Người nhập khẩu 2. Người xuất khẩu 3. Người uỷ thác 4. Đại lý làm thủ tục hải quan 5. Loại hình 6. Giấy phép (nếu có) 7. Hợp đồng 10. Vận tải đơn9. Phương tiện vận tải8. Hoá đơn thương mại 11. Nước xuất khẩu 12. Cảng, địa điểm 14. Điều kiện xếp hàng 12. Cảng, địa điểm dỡ hàng 15. Đồng tiền thanh toán 16. Phương thức thanh toángiao hàng Tỷ giá tính thuế số tt 17. tên hàng quy cách phẩm chất 18. Mã số hàng hoá 19. xuất xứ 20. Lượng 21. Đơn vị tính 22. đơn giá nguyên tệ 23. trị giá nguyên tệ 1 2 3 Cộng: số tt 24. thuế nhập khẩu Trị giá tính thuế Thuế suất (%) Tiền thuế Trị giá tính thuế Tiền thuế Thuế suất (%) 25. Thuế GTGT (hoặc TTĐB) Tỷ lệ (%) 26. Thu khác Số tiền 1 2 3 Cộng: 27. Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 24+25+26) : Bằng số Bằng chữ: . 28. Chứng từ kèm: Bản chính Bản sao - Hợp đồng thương mại : - Hoá đơn thương mại : - Bản chi tiết : - Vận tải đơn : - : - 29. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này. Ngày tháng .năm . (Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) Tờ khai hàng hoá nhập khẩu Tổng cục hải quan Trng i hc kinh t quc dõn Khoa k toỏn Bn lu ngi khai Hi quan Lấ TH MINH HNH PAGE 9 K TON 16B Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa kế toán LỆNH CHI Số/No:……… 77/11/N PAYMENT ORDER Ngày/Date 25/09/2007 Đơn vị trả tiền / Payer: Công ty TNHH Tiến Hưng Số tài khoản Debit A/C: 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 3 4 8 3 6 Tại Ngân hàng With Bank Ngân hàng Công thường KCN Tiên Sơn Số tiền bằng số/Amount in figures Số tiền bằng chữ/Amount in words: Hai mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi tám nghìn, không trăm 50545950VNĐ hai mươi đồng chẵn Đơn vị trả tiền / Payer: Công ty vận tải VINAFCO Số tài khoản Debit A/C: 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 3 4 8 3 6 Tại ngân hàng/With Bank Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam Nội dung/Remarks: Trả tiền vận chuyển Ngày hoạch toán / Accounting data…………… Đơn vị trả tiền / Payer Giao dịch viên Kiểm soát viên Kế toán Chủ tài khoản Teller Supervisor Accuntant A/c Holder LÊ THỊ MINH HẠNH PAGE 10 KẾ TOÁN 16B [...]... Người nhập khẩu 5 Loại hình 6 Giấy phép (nếu có) 7 Hợp đồng 2 Người xuất khẩu 8 Hoá đơn thương mại 9 Phương tiện vận tải 10 Vận tải đơn 3 Người uỷ thác 11 Nước xuất khẩu 12 Cảng, địa điểm xếp hàng 12 Cảng, địa điểm dỡ hàng 4 Đại lý làm thủ tục hải quan 14 Điều kiện giao hàng 15 Đồng tiền thanh toán 16 Phương thức thanh toán Tỷ giá tính thuế số tt 17 tên hàng quy cách phẩm chất 18 Mã số hàng hoá 19... tr phỏp lý nh nhau theo lut phỏp hin hnh ca quc gia qun lý Hp ng U thỏc (Vit Nam) v Hp ng ngoi I DIN BấN A I DIN BấN B Cty TNHH NN-TP-Vin ụng Ngy: Cụng ty TNHH Tin Hng Ngy: Lấ TH MINH HNH PAGE 29 K TON 16B Trng i hc kinh t quc dõn Tổng cục hải quan Khoa k toỏn Tờ khai hàng hoá nhập khẩu Bn lu ngi khai Hi quan Cán bộ đăng ký (Ký, ghi rõ họ tên) Tờ khai số: Tổng cục hải quan Cục Hải quan Ngày... hnh bi Cụng ty Giỏm nh c Lp cui cựng Giy Chng nhn Thc vt c cp bi c quan cú thm quyn ca nc xut khu Bo him : c mua bi bờn B (Cụng ty TNHH Tin Hng) Cng xp hng : Bt k cng no ỳc Cng d hng : Cng Hi Phũng, Vit Nam Chuyn ti hang : c phộp Giao hng tng phn : c phộp (nhng khụng quỏ 2 ln) IU 3: QUYN HN V TRCH NHIM: I i vi bờn u thỏc: 3.1.1 Cụng ty TNHH Tin Hng s cung cp cỏc chi tit Hp ng cho Cụng ty TNHH Nụng... 10037UT NGY: 01/09/2006 - Cn c vo b lut dõn s nm 2005 cú hiu lc t ngy 01/01/2006 - Cn c vo chc nng, phm vi v lnh vc kinh doanh ca Cụng ty TNHH Nụng Nghip-Thc phm vin ụng v cụng ty TNHH Tin Hng ó tho thun v ng ý ký kt Hp ng u thỏc Thng mi ny vi cỏc iu khon nh sau: Bờn A: CễNG TY TNHH NễNG NGHIP THC PHM VIN ễNG c gi l: BấN NHN U THC Tờn giao dch: FAR EAST AGRICULTURE & FOODS CO., LTD a ch: To nh Green House-62A... nhp khu u thỏc ti Cụng ty TNHH Tin Hng 3.1 Quy trỡnh nhp khu u thỏc ti cụng ty Nghip v nhp khu trc tip v u thỏc ti cụng ty phỏt sinh tng i ng u, tu thuc vo tng loi lỳa m c phộp nhp khu trc tip hoc u thỏc Do Hip hi lỳa m ỳc ch cho phộp mt s doanh nghip c phộp nhp khu trc tip lỳa m trong hip hi Vỡ vy Cụng ty phi nhp khu u thỏc qua mt n v khỏc Mi mt nghip v nhp khu u thỏc ti cụng ty u c bt u t mt hp ng... CễNG TY TNHH TIN HNG c gi l: BấN U THC Tờn giao dch: TIEN HUNG CO., LTD a ch: Khu Cụng nghip Tiờn Sn, Bc Ninh in thoi: (084-0241) - 714031 Fax: (084-0241) - 714032 Ti khon ngoi t: 102020000026049 ti NH-CT khu CN Tiờn Sn Ti khon tin Vit: 1020100000234836 ti NG-CT Khu CN Tiờn Sn Mó s thu: 2300223949 i din: ễng DESMOND NGUYấN Chc v: Tng Giỏm c IU 1: I TNG CA HP NG U THC THNG MI: Cụng ty TNHH Tin... nhp khu u thỏc Hp ng ny c son tho do cỏn b phũng k hoch cung ng vi bờn bờn giao u thỏc tho thun v cỏc iu kin, quy nh c th rừ rng trong quyn li v ngha v ca mi bờn Vớ d: Ngy 01/09/2006, Cụng ty TNHH Tin Hng cựng Cụng ty TNHH Nụng nghip v thc phm Vin ụng ký kt hp ng u thỏc nhp s 10012/UT-TH-VD ; 1000 tn lỳa m APW + 10%, n giỏ 158USD/tn, tr giỏ hp ng 158.000USD + 10% Ngy 05/09/06 chuyn 10% tr giỏ hp ng ký... Trng i hc kinh t quc dõn Khoa k toỏn HO N Mu s: 01 GTKT-3LL GI TR GIA TNG Liờn 2: Giao khỏch hng AS/2007N n v bỏn hng: Cụng ty TNHH Nụng nghip thc phm Vin ụng a ch: To nh Green House 62A phm ngc thch, phng 6, qun 3,TPHCM S ti khon: in thoi:.MS: H tờn ngi mua hng: Tờn n v: Cụng ty TNHH Tin Hng a ch: KCN Tiờn Sn Bc Ninh S ti khon: Hỡnh thc thanh toỏn: MS: ST n v Tờn hng hoỏ, dch v T tớnh A B C Giỏ tr... đồng thương mại : - Hoá đơn thương mại : - Bản chi tiết : - Vận tải đơn : - : 29 Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này - Lấ TH MINH HNH PAGE 30 Ngày tháng .năm (Người khai báo ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) K TON 16B Trng i hc kinh t quc dõn Khoa k toỏn n v: CễNG TY TNHH TIN HNG a ch: Khu Cụng... thu hot ng ti chớnh" 2.4 Phng phỏp k toỏn a Trỡnh t hch toỏn - Cụng ty lm th tc vi ngõn hng ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) v vic ký qu m L/C Do cú th chp vay vn lu ng nhp khu lỳa, khi m L/C nhp khu lỳa, cụng ty ch cn gi n xin m L/C v giy cam kt thanh toỏn - Ngõn hng thu phớ liờn quan n vic m L/C t ti khon tin gi Vit Nam ng ca cụng ty ti ngõn hng Vietcombank Phớ m L/C v in phớ, thu GTGT 10% K toỏn . Khoa kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN HƯNG 1. Đặc điểm nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty TNHH Tiến Hưng. Khoa kế toán Sơ đồ 4 : Trình tự nhập khẩu của Công ty TNHH Tiến Hưng. 2. Kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp tại Công ty TNHH Tiến Hưng 2.1. Quy trình nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN HƯNG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN HƯNG, THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY TNHH TIẾN HƯNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay